อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 มานัตเติร์กเมนิสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น มานัตเติร์กเมนิสถาน
ต่ำสุด = 9.2943 (29/11/2560) เฉลี่ย = 9.6991 สูงสุด = 10.259 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
10.249
TMT THB
0.09757
THB TMT
จันทร์
10.236
TMT THB
0.09770
THB TMT
อังคาร
10.259
TMT THB
0.09748
THB TMT
พุธ
10.235
TMT THB
0.09770
THB TMT
พฤหัสบดี
10.193
TMT THB
0.09811
THB TMT
ศุกร์
10.209
TMT THB
0.09796
THB TMT
จันทร์
10.183
TMT THB
0.09820
THB TMT
อังคาร
10.156
TMT THB
0.09846
THB TMT
พุธ
10.137
TMT THB
0.09865
THB TMT
พฤหัสบดี
10.102
TMT THB
0.09899
THB TMT
ศุกร์
10.116
TMT THB
0.09885
THB TMT
จันทร์
10.122
TMT THB
0.09880
THB TMT
อังคาร
10.080
TMT THB
0.09921
THB TMT
พุธ
10.124
TMT THB
0.09878
THB TMT
พฤหัสบดี
10.115
TMT THB
0.09886
THB TMT
ศุกร์
10.114
TMT THB
0.09887
THB TMT
อาทิตย์
10.114
TMT THB
0.09887
THB TMT
จันทร์
10.067
TMT THB
0.09934
THB TMT
อังคาร
10.069
TMT THB
0.09931
THB TMT
พุธ
10.067
TMT THB
0.09934
THB TMT
พฤหัสบดี
10.091
TMT THB
0.09909
THB TMT
ศุกร์
10.083
TMT THB
0.09918
THB TMT
อาทิตย์
10.083
TMT THB
0.09918
THB TMT
จันทร์
10.056
TMT THB
0.09944
THB TMT
อังคาร
10.030
TMT THB
0.09970
THB TMT
พุธ
10.030
TMT THB
0.09970
THB TMT
พฤหัสบดี
10.015
TMT THB
0.09985
THB TMT
ศุกร์
10.006
TMT THB
0.09994
THB TMT
จันทร์
10.009
TMT THB
0.09991
THB TMT
อังคาร
10.009
TMT THB
0.09991
THB TMT
พุธ
10.006
TMT THB
0.09994
THB TMT
พฤหัสบดี
10.014
TMT THB
0.09986
THB TMT
ศุกร์
10.020
TMT THB
0.09980
THB TMT
จันทร์
10.021
TMT THB
0.09979
THB TMT
อังคาร
10.009
TMT THB
0.09991
THB TMT
พุธ
10.010
TMT THB
0.09991
THB TMT
พฤหัสบดี
9.9971
TMT THB
0.1000
THB TMT
ศุกร์
9.9991
TMT THB
0.1000
THB TMT
จันทร์
10.009
TMT THB
0.09991
THB TMT
อังคาร
10.011
TMT THB
0.09989
THB TMT
พุธ
10.005
TMT THB
0.09995
THB TMT
พฤหัสบดี
9.9943
TMT THB
0.1001
THB TMT
ศุกร์
9.9638
TMT THB
0.1004
THB TMT
จันทร์
9.9581
TMT THB
0.1004
THB TMT
อังคาร
9.9781
TMT THB
0.1002
THB TMT
พุธ
9.9981
TMT THB
0.1000
THB TMT
พฤหัสบดี
10.013
TMT THB
0.09987
THB TMT
ศุกร์
9.9943
TMT THB
0.1001
THB TMT
จันทร์
10.021
TMT THB
0.09979
THB TMT
อังคาร
10.037
TMT THB
0.09963
THB TMT
พุธ
10.087
TMT THB
0.09914
THB TMT
พฤหัสบดี
10.104
TMT THB
0.09897
THB TMT
ศุกร์
10.103
TMT THB
0.09898
THB TMT
จันทร์
10.089
TMT THB
0.09912
THB TMT
อังคาร
10.086
TMT THB
0.09915
THB TMT
พุธ
10.022
TMT THB
0.09978
THB TMT
พฤหัสบดี
9.9886
TMT THB
0.1001
THB TMT
ศุกร์
9.9533
TMT THB
0.1005
THB TMT
จันทร์
9.9038
TMT THB
0.1010
THB TMT
อังคาร
9.9191
TMT THB
0.1008
THB TMT
พุธ
9.8762
TMT THB
0.1013
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8828
TMT THB
0.1012
THB TMT
ศุกร์
9.8771
TMT THB
0.1012
THB TMT
จันทร์
9.8229
TMT THB
0.1018
THB TMT
อังคาร
9.8334
TMT THB
0.1017
THB TMT
พุธ
9.8361
TMT THB
0.1017
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8475
TMT THB
0.1015
THB TMT
ศุกร์
9.8143
TMT THB
0.1019
THB TMT
จันทร์
9.8182
TMT THB
0.1019
THB TMT
อังคาร
9.8494
TMT THB
0.1015
THB TMT
พุธ
9.8648
TMT THB
0.1014
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8790
TMT THB
0.1012
THB TMT
ศุกร์
9.8895
TMT THB
0.1011
THB TMT
จันทร์
9.8905
TMT THB
0.1011
THB TMT
อังคาร
9.8666
TMT THB
0.1014
THB TMT
พุธ
9.8287
TMT THB
0.1017
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8239
TMT THB
0.1018
THB TMT
ศุกร์
9.8143
TMT THB
0.1019
THB TMT
จันทร์
9.7943
TMT THB
0.1021
THB TMT
อังคาร
9.8162
TMT THB
0.1019
THB TMT
พุธ
9.8286
TMT THB
0.1017
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8287
TMT THB
0.1017
THB TMT
ศุกร์
9.8172
TMT THB
0.1019
THB TMT
จันทร์
9.8105
TMT THB
0.1019
THB TMT
อังคาร
9.8343
TMT THB
0.1017
THB TMT
พุธ
9.8514
TMT THB
0.1015
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8838
TMT THB
0.1012
THB TMT
ศุกร์
9.8809
TMT THB
0.1012
THB TMT
จันทร์
9.8866
TMT THB
0.1011
THB TMT
อังคาร
9.8543
TMT THB
0.1015
THB TMT
พุธ
9.8696
TMT THB
0.1013
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8941
TMT THB
0.1011
THB TMT
ศุกร์
9.9057
TMT THB
0.1010
THB TMT
อาทิตย์
9.9000
TMT THB
0.1010
THB TMT
จันทร์
9.8971
TMT THB
0.1010
THB TMT
อังคาร
9.9371
TMT THB
0.1006
THB TMT
พุธ
9.9362
TMT THB
0.1006
THB TMT
พฤหัสบดี
9.9162
TMT THB
0.1008
THB TMT
ศุกร์
9.9029
TMT THB
0.1010
THB TMT
จันทร์
9.8714
TMT THB
0.1013
THB TMT
อังคาร
9.8430
TMT THB
0.1016
THB TMT
พุธ
9.8428
TMT THB
0.1016
THB TMT
พฤหัสบดี
9.8554
TMT THB
0.1015
THB TMT
ศุกร์
9.7809
TMT THB
0.1022
THB TMT
จันทร์
9.7983
TMT THB
0.1021
THB TMT
อังคาร
9.8380
TMT THB
0.1016
THB TMT
พุธ
9.8077
TMT THB
0.1020
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7512
TMT THB
0.1026
THB TMT
ศุกร์
9.7268
TMT THB
0.1028
THB TMT
จันทร์
9.7451
TMT THB
0.1026
THB TMT
อังคาร
9.7440
TMT THB
0.1026
THB TMT
พุธ
9.7260
TMT THB
0.1028
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7551
TMT THB
0.1025
THB TMT
ศุกร์
9.7294
TMT THB
0.1028
THB TMT
จันทร์
9.7163
TMT THB
0.1029
THB TMT
อังคาร
9.6954
TMT THB
0.1031
THB TMT
พุธ
9.7211
TMT THB
0.1029
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7389
TMT THB
0.1027
THB TMT
ศุกร์
9.7306
TMT THB
0.1028
THB TMT
จันทร์
9.7297
TMT THB
0.1028
THB TMT
อังคาร
9.6943
TMT THB
0.1032
THB TMT
พุธ
9.6837
TMT THB
0.1033
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7020
TMT THB
0.1031
THB TMT
ศุกร์
9.6886
TMT THB
0.1032
THB TMT
จันทร์
9.7057
TMT THB
0.1030
THB TMT
อังคาร
9.7209
TMT THB
0.1029
THB TMT
พุธ
9.7077
TMT THB
0.1030
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7077
TMT THB
0.1030
THB TMT
ศุกร์
9.6677
TMT THB
0.1034
THB TMT
จันทร์
9.7103
TMT THB
0.1030
THB TMT
อังคาร
9.7057
TMT THB
0.1030
THB TMT
พุธ
9.6994
TMT THB
0.1031
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7097
TMT THB
0.1030
THB TMT
ศุกร์
9.6620
TMT THB
0.1035
THB TMT
จันทร์
9.7151
TMT THB
0.1029
THB TMT
อังคาร
9.7163
TMT THB
0.1029
THB TMT
พุธ
9.7163
TMT THB
0.1029
THB TMT
พฤหัสบดี
9.7314
TMT THB
0.1028
THB TMT
ศุกร์
9.7457
TMT THB
0.1026
THB TMT
จันทร์
9.7523
TMT THB
0.1025
THB TMT
อังคาร
9.7408
TMT THB
0.1027
THB TMT
พุธ
9.7020
TMT THB
0.1031
THB TMT
พฤหัสบดี
9.6971
TMT THB
0.1031
THB TMT
ศุกร์
9.6457
TMT THB
0.1037
THB TMT
จันทร์
9.6045
TMT THB
0.1041
THB TMT
อังคาร
9.5935
TMT THB
0.1042
THB TMT
พุธ
9.6008
TMT THB
0.1042
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5869
TMT THB
0.1043
THB TMT
ศุกร์
9.5600
TMT THB
0.1046
THB TMT
จันทร์
9.5412
TMT THB
0.1048
THB TMT
อังคาร
9.5629
TMT THB
0.1046
THB TMT
พุธ
9.5380
TMT THB
0.1048
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5229
TMT THB
0.1050
THB TMT
ศุกร์
9.5380
TMT THB
0.1048
THB TMT
จันทร์
9.5143
TMT THB
0.1051
THB TMT
อังคาร
9.5118
TMT THB
0.1051
THB TMT
พุธ
9.5013
TMT THB
0.1052
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5029
TMT THB
0.1052
THB TMT
ศุกร์
9.4857
TMT THB
0.1054
THB TMT
จันทร์
9.5122
TMT THB
0.1051
THB TMT
อังคาร
9.5081
TMT THB
0.1052
THB TMT
พุธ
9.5000
TMT THB
0.1053
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4980
TMT THB
0.1053
THB TMT
ศุกร์
9.4886
TMT THB
0.1054
THB TMT
จันทร์
9.5000
TMT THB
0.1053
THB TMT
อังคาร
9.5122
TMT THB
0.1051
THB TMT
พุธ
9.5029
TMT THB
0.1052
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5081
TMT THB
0.1052
THB TMT
ศุกร์
9.4886
TMT THB
0.1054
THB TMT
จันทร์
9.4971
TMT THB
0.1053
THB TMT
อังคาร
9.4951
TMT THB
0.1053
THB TMT
พุธ
9.5257
TMT THB
0.1050
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5249
TMT THB
0.1050
THB TMT
ศุกร์
9.4927
TMT THB
0.1053
THB TMT
จันทร์
9.4836
TMT THB
0.1054
THB TMT
อังคาร
9.4881
TMT THB
0.1054
THB TMT
พุธ
9.4873
TMT THB
0.1054
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4832
TMT THB
0.1054
THB TMT
ศุกร์
9.4751
TMT THB
0.1055
THB TMT
จันทร์
9.4743
TMT THB
0.1055
THB TMT
อังคาร
9.4730
TMT THB
0.1056
THB TMT
พุธ
9.4706
TMT THB
0.1056
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4527
TMT THB
0.1058
THB TMT
ศุกร์
9.4621
TMT THB
0.1057
THB TMT
จันทร์
9.4636
TMT THB
0.1057
THB TMT
อังคาร
9.4652
TMT THB
0.1056
THB TMT
พุธ
9.4702
TMT THB
0.1056
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4514
TMT THB
0.1058
THB TMT
ศุกร์
9.4600
TMT THB
0.1057
THB TMT
จันทร์
9.4579
TMT THB
0.1057
THB TMT
อังคาร
9.4478
TMT THB
0.1058
THB TMT
พุธ
9.4603
TMT THB
0.1057
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4579
TMT THB
0.1057
THB TMT
ศุกร์
9.4478
TMT THB
0.1058
THB TMT
จันทร์
9.4587
TMT THB
0.1057
THB TMT
อังคาร
9.4898
TMT THB
0.1054
THB TMT
พุธ
9.5257
TMT THB
0.1050
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5429
TMT THB
0.1048
THB TMT
ศุกร์
9.5237
TMT THB
0.1050
THB TMT
จันทร์
9.5473
TMT THB
0.1047
THB TMT
อังคาร
9.5322
TMT THB
0.1049
THB TMT
พุธ
9.5212
TMT THB
0.1050
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5384
TMT THB
0.1048
THB TMT
ศุกร์
9.5486
TMT THB
0.1047
THB TMT
จันทร์
9.5322
TMT THB
0.1049
THB TMT
อังคาร
9.4935
TMT THB
0.1053
THB TMT
พุธ
9.4787
TMT THB
0.1055
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4613
TMT THB
0.1057
THB TMT
ศุกร์
9.4429
TMT THB
0.1059
THB TMT
จันทร์
9.4441
TMT THB
0.1059
THB TMT
อังคาร
9.4600
TMT THB
0.1057
THB TMT
พุธ
9.4702
TMT THB
0.1056
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4600
TMT THB
0.1057
THB TMT
ศุกร์
9.4837
TMT THB
0.1054
THB TMT
จันทร์
9.4800
TMT THB
0.1055
THB TMT
อังคาร
9.4878
TMT THB
0.1054
THB TMT
พุธ
9.4800
TMT THB
0.1055
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4992
TMT THB
0.1053
THB TMT
ศุกร์
9.4943
TMT THB
0.1053
THB TMT
จันทร์
9.4906
TMT THB
0.1054
THB TMT
อังคาร
9.4906
TMT THB
0.1054
THB TMT
พุธ
9.4743
TMT THB
0.1055
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4551
TMT THB
0.1058
THB TMT
ศุกร์
9.4771
TMT THB
0.1055
THB TMT
จันทร์
9.4576
TMT THB
0.1057
THB TMT
อังคาร
9.4775
TMT THB
0.1055
THB TMT
พุธ
9.4608
TMT THB
0.1057
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4571
TMT THB
0.1057
THB TMT
ศุกร์
9.4571
TMT THB
0.1057
THB TMT
จันทร์
9.4469
TMT THB
0.1059
THB TMT
อังคาร
9.4412
TMT THB
0.1059
THB TMT
พุธ
9.4388
TMT THB
0.1059
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4029
TMT THB
0.1064
THB TMT
ศุกร์
9.3800
TMT THB
0.1066
THB TMT
จันทร์
9.3686
TMT THB
0.1067
THB TMT
อังคาร
9.3808
TMT THB
0.1066
THB TMT
พุธ
9.3470
TMT THB
0.1070
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3543
TMT THB
0.1069
THB TMT
ศุกร์
9.3371
TMT THB
0.1071
THB TMT
จันทร์
9.3364
TMT THB
0.1071
THB TMT
อังคาร
9.3099
TMT THB
0.1074
THB TMT
พุธ
9.2943
TMT THB
0.1076
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3257
TMT THB
0.1072
THB TMT
ศุกร์
9.3257
TMT THB
0.1072
THB TMT
จันทร์
9.3286
TMT THB
0.1072
THB TMT
อังคาร
9.3114
TMT THB
0.1074
THB TMT
พุธ
9.3138
TMT THB
0.1074
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3216
TMT THB
0.1073
THB TMT
ศุกร์
9.3286
TMT THB
0.1072
THB TMT
จันทร์
9.3171
TMT THB
0.1073
THB TMT
อังคาร
9.3171
TMT THB
0.1073
THB TMT
พุธ
9.3085
TMT THB
0.1074
THB TMT
พฤหัสบดี
9.2984
TMT THB
0.1075
THB TMT
ศุกร์
9.3029
TMT THB
0.1075
THB TMT
จันทร์
9.3057
TMT THB
0.1075
THB TMT
อังคาร
9.3559
TMT THB
0.1069
THB TMT
พุธ
9.3579
TMT THB
0.1069
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3457
TMT THB
0.1070
THB TMT
ศุกร์
9.3564
TMT THB
0.1069
THB TMT
จันทร์
9.3543
TMT THB
0.1069
THB TMT
อังคาร
9.3702
TMT THB
0.1067
THB TMT
พุธ
9.3829
TMT THB
0.1066
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3208
TMT THB
0.1073
THB TMT
ศุกร์
9.3187
TMT THB
0.1073
THB TMT