อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง มานัตอาเซอร์ไบจาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตอาเซอร์ไบจาน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 มานัตอาเซอร์ไบจาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น มานัตอาเซอร์ไบจาน
ต่ำสุด = 18.302 (26/3/2561) เฉลี่ย = 19.050 สูงสุด = 19.667 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตอาเซอร์ไบจาน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
19.118
AZN THB
0.05231
THB AZN
อังคาร
19.105
AZN THB
0.05234
THB AZN
พุธ
19.052
AZN THB
0.05249
THB AZN
พฤหัสบดี
19.077
AZN THB
0.05242
THB AZN
ศุกร์
19.062
AZN THB
0.05246
THB AZN
จันทร์
19.047
AZN THB
0.05250
THB AZN
อังคาร
19.076
AZN THB
0.05242
THB AZN
พุธ
19.056
AZN THB
0.05248
THB AZN
พฤหัสบดี
18.964
AZN THB
0.05273
THB AZN
ศุกร์
18.905
AZN THB
0.05290
THB AZN
จันทร์
18.907
AZN THB
0.05289
THB AZN
อังคาร
18.788
AZN THB
0.05322
THB AZN
พุธ
18.927
AZN THB
0.05283
THB AZN
พฤหัสบดี
18.886
AZN THB
0.05295
THB AZN
ศุกร์
18.842
AZN THB
0.05307
THB AZN
จันทร์
18.870
AZN THB
0.05299
THB AZN
อังคาร
18.840
AZN THB
0.05308
THB AZN
พุธ
18.763
AZN THB
0.05330
THB AZN
พฤหัสบดี
18.581
AZN THB
0.05382
THB AZN
ศุกร์
18.423
AZN THB
0.05428
THB AZN
จันทร์
18.538
AZN THB
0.05394
THB AZN
อังคาร
18.504
AZN THB
0.05404
THB AZN
พุธ
18.423
AZN THB
0.05428
THB AZN
พฤหัสบดี
18.564
AZN THB
0.05387
THB AZN
ศุกร์
18.580
AZN THB
0.05382
THB AZN
จันทร์
18.649
AZN THB
0.05362
THB AZN
อังคาร
18.689
AZN THB
0.05351
THB AZN
พุธ
18.650
AZN THB
0.05362
THB AZN
พฤหัสบดี
18.848
AZN THB
0.05306
THB AZN
ศุกร์
18.851
AZN THB
0.05305
THB AZN
จันทร์
18.735
AZN THB
0.05338
THB AZN
อังคาร
18.676
AZN THB
0.05354
THB AZN
พุธ
18.583
AZN THB
0.05381
THB AZN
พฤหัสบดี
18.534
AZN THB
0.05396
THB AZN
ศุกร์
18.497
AZN THB
0.05406
THB AZN
จันทร์
18.441
AZN THB
0.05423
THB AZN
อังคาร
18.647
AZN THB
0.05363
THB AZN
พุธ
18.661
AZN THB
0.05359
THB AZN
พฤหัสบดี
18.732
AZN THB
0.05338
THB AZN
ศุกร์
18.664
AZN THB
0.05358
THB AZN
จันทร์
18.556
AZN THB
0.05389
THB AZN
อังคาร
18.538
AZN THB
0.05394
THB AZN
พุธ
18.629
AZN THB
0.05368
THB AZN
พฤหัสบดี
18.664
AZN THB
0.05358
THB AZN
ศุกร์
18.641
AZN THB
0.05365
THB AZN
จันทร์
18.621
AZN THB
0.05370
THB AZN
อังคาร
18.587
AZN THB
0.05380
THB AZN
พุธ
18.570
AZN THB
0.05385
THB AZN
พฤหัสบดี
18.547
AZN THB
0.05392
THB AZN
ศุกร์
18.565
AZN THB
0.05386
THB AZN
จันทร์
18.540
AZN THB
0.05394
THB AZN
อังคาร
18.510
AZN THB
0.05402
THB AZN
พุธ
18.453
AZN THB
0.05419
THB AZN
พฤหัสบดี
18.323
AZN THB
0.05458
THB AZN
ศุกร์
18.332
AZN THB
0.05455
THB AZN
จันทร์
18.332
AZN THB
0.05455
THB AZN
อังคาร
18.317
AZN THB
0.05459
THB AZN
พุธ
18.345
AZN THB
0.05451
THB AZN
พฤหัสบดี
18.333
AZN THB
0.05455
THB AZN
ศุกร์
18.348
AZN THB
0.05450
THB AZN
จันทร์
18.302
AZN THB
0.05464
THB AZN
อังคาร
18.307
AZN THB
0.05462
THB AZN
พุธ
18.338
AZN THB
0.05453
THB AZN
พฤหัสบดี
18.346
AZN THB
0.05451
THB AZN
ศุกร์
18.332
AZN THB
0.05455
THB AZN
จันทร์
18.319
AZN THB
0.05459
THB AZN
อังคาร
18.326
AZN THB
0.05457
THB AZN
พุธ
18.348
AZN THB
0.05450
THB AZN
พฤหัสบดี
18.333
AZN THB
0.05455
THB AZN
ศุกร์
18.380
AZN THB
0.05441
THB AZN
จันทร์
18.358
AZN THB
0.05447
THB AZN
อังคาร
18.371
AZN THB
0.05443
THB AZN
พุธ
18.337
AZN THB
0.05454
THB AZN
พฤหัสบดี
18.341
AZN THB
0.05452
THB AZN
ศุกร์
18.335
AZN THB
0.05454
THB AZN
จันทร์
18.466
AZN THB
0.05415
THB AZN
อังคาร
18.432
AZN THB
0.05425
THB AZN
พุธ
18.378
AZN THB
0.05441
THB AZN
พฤหัสบดี
18.343
AZN THB
0.05452
THB AZN
ศุกร์
18.365
AZN THB
0.05445
THB AZN
จันทร์
18.591
AZN THB
0.05379
THB AZN
อังคาร
18.601
AZN THB
0.05376
THB AZN
พุธ
18.563
AZN THB
0.05387
THB AZN
พฤหัสบดี
18.664
AZN THB
0.05358
THB AZN
ศุกร์
18.682
AZN THB
0.05353
THB AZN
จันทร์
18.633
AZN THB
0.05367
THB AZN
อังคาร
18.676
AZN THB
0.05354
THB AZN
พุธ
18.739
AZN THB
0.05337
THB AZN
พฤหัสบดี
18.737
AZN THB
0.05337
THB AZN
ศุกร์
18.723
AZN THB
0.05341
THB AZN
จันทร์
18.744
AZN THB
0.05335
THB AZN
อังคาร
18.839
AZN THB
0.05308
THB AZN
พุธ
18.980
AZN THB
0.05269
THB AZN
พฤหัสบดี
18.965
AZN THB
0.05273
THB AZN
ศุกร์
18.898
AZN THB
0.05291
THB AZN
จันทร์
18.814
AZN THB
0.05315
THB AZN
อังคาร
18.785
AZN THB
0.05323
THB AZN
พุธ
18.839
AZN THB
0.05308
THB AZN
พฤหัสบดี
18.851
AZN THB
0.05305
THB AZN
ศุกร์
18.879
AZN THB
0.05297
THB AZN
จันทร์
18.962
AZN THB
0.05274
THB AZN
อังคาร
18.860
AZN THB
0.05302
THB AZN
พุธ
18.879
AZN THB
0.05297
THB AZN
พฤหัสบดี
18.881
AZN THB
0.05296
THB AZN
ศุกร์
18.778
AZN THB
0.05326
THB AZN
จันทร์
18.767
AZN THB
0.05328
THB AZN
อังคาร
18.860
AZN THB
0.05302
THB AZN
พุธ
18.878
AZN THB
0.05297
THB AZN
พฤหัสบดี
18.800
AZN THB
0.05319
THB AZN
ศุกร์
18.819
AZN THB
0.05314
THB AZN
จันทร์
18.821
AZN THB
0.05313
THB AZN
อังคาร
18.769
AZN THB
0.05328
THB AZN
พุธ
18.733
AZN THB
0.05338
THB AZN
พฤหัสบดี
18.774
AZN THB
0.05326
THB AZN
ศุกร์
18.850
AZN THB
0.05305
THB AZN
จันทร์
18.834
AZN THB
0.05310
THB AZN
อังคาร
18.863
AZN THB
0.05301
THB AZN
พุธ
18.882
AZN THB
0.05296
THB AZN
พฤหัสบดี
18.903
AZN THB
0.05290
THB AZN
ศุกร์
19.062
AZN THB
0.05246
THB AZN
จันทร์
19.238
AZN THB
0.05198
THB AZN
อังคาร
19.268
AZN THB
0.05190
THB AZN
พุธ
19.236
AZN THB
0.05199
THB AZN
พฤหัสบดี
19.377
AZN THB
0.05161
THB AZN
ศุกร์
19.315
AZN THB
0.05177
THB AZN
จันทร์
19.403
AZN THB
0.05154
THB AZN
อังคาร
19.383
AZN THB
0.05159
THB AZN
พุธ
19.379
AZN THB
0.05160
THB AZN
พฤหัสบดี
19.432
AZN THB
0.05146
THB AZN
ศุกร์
19.466
AZN THB
0.05137
THB AZN
จันทร์
19.471
AZN THB
0.05136
THB AZN
อังคาร
19.510
AZN THB
0.05126
THB AZN
พุธ
19.449
AZN THB
0.05142
THB AZN
พฤหัสบดี
19.540
AZN THB
0.05118
THB AZN
ศุกร์
19.509
AZN THB
0.05126
THB AZN
จันทร์
19.458
AZN THB
0.05139
THB AZN
อังคาร
19.545
AZN THB
0.05116
THB AZN
พุธ
19.549
AZN THB
0.05115
THB AZN
พฤหัสบดี
19.531
AZN THB
0.05120
THB AZN
ศุกร์
19.556
AZN THB
0.05114
THB AZN
จันทร์
19.560
AZN THB
0.05113
THB AZN
อังคาร
19.537
AZN THB
0.05118
THB AZN
พุธ
19.606
AZN THB
0.05100
THB AZN
พฤหัสบดี
19.622
AZN THB
0.05096
THB AZN
ศุกร์
19.622
AZN THB
0.05096
THB AZN
จันทร์
19.612
AZN THB
0.05099
THB AZN
อังคาร
19.667
AZN THB
0.05085
THB AZN
พุธ
19.589
AZN THB
0.05105
THB AZN
พฤหัสบดี
19.568
AZN THB
0.05110
THB AZN
ศุกร์
19.631
AZN THB
0.05094
THB AZN
จันทร์
19.628
AZN THB
0.05095
THB AZN
อังคาร
19.537
AZN THB
0.05119
THB AZN
พุธ
19.506
AZN THB
0.05127
THB AZN
พฤหัสบดี
19.523
AZN THB
0.05122
THB AZN
ศุกร์
19.606
AZN THB
0.05101
THB AZN
จันทร์
19.565
AZN THB
0.05111
THB AZN
อังคาร
19.560
AZN THB
0.05113
THB AZN
พุธ
19.508
AZN THB
0.05126
THB AZN
พฤหัสบดี
19.496
AZN THB
0.05129
THB AZN
ศุกร์
19.553
AZN THB
0.05114
THB AZN
จันทร์
19.610
AZN THB
0.05100
THB AZN
อังคาร
19.555
AZN THB
0.05114
THB AZN
พุธ
19.646
AZN THB
0.05090
THB AZN
พฤหัสบดี
19.595
AZN THB
0.05103
THB AZN
ศุกร์
19.576
AZN THB
0.05108
THB AZN
จันทร์
19.552
AZN THB
0.05115
THB AZN
อังคาร
19.322
AZN THB
0.05175
THB AZN
พุธ
19.291
AZN THB
0.05184
THB AZN
พฤหัสบดี
19.343
AZN THB
0.05170
THB AZN
ศุกร์
19.305
AZN THB
0.05180
THB AZN
จันทร์
19.223
AZN THB
0.05202
THB AZN
อังคาร
19.194
AZN THB
0.05210
THB AZN
พุธ
19.296
AZN THB
0.05182
THB AZN
พฤหัสบดี
19.272
AZN THB
0.05189
THB AZN
ศุกร์
19.298
AZN THB
0.05182
THB AZN
จันทร์
19.281
AZN THB
0.05186
THB AZN
อังคาร
19.317
AZN THB
0.05177
THB AZN
พุธ
19.358
AZN THB
0.05166
THB AZN
พฤหัสบดี
19.355
AZN THB
0.05167
THB AZN
ศุกร์
19.329
AZN THB
0.05174
THB AZN
จันทร์
19.389
AZN THB
0.05158
THB AZN
อังคาร
19.325
AZN THB
0.05175
THB AZN
พุธ
19.342
AZN THB
0.05170
THB AZN
พฤหัสบดี
19.247
AZN THB
0.05196
THB AZN
ศุกร์
19.191
AZN THB
0.05211
THB AZN
จันทร์
19.265
AZN THB
0.05191
THB AZN
อังคาร
19.219
AZN THB
0.05203
THB AZN
พุธ
19.191
AZN THB
0.05211
THB AZN
พฤหัสบดี
19.097
AZN THB
0.05236
THB AZN
ศุกร์
19.091
AZN THB
0.05238
THB AZN
จันทร์
19.132
AZN THB
0.05227
THB AZN
อังคาร
19.130
AZN THB
0.05227
THB AZN
ศุกร์
19.080
AZN THB
0.05241
THB AZN
จันทร์
19.019
AZN THB
0.05258
THB AZN
อังคาร
19.078
AZN THB
0.05242
THB AZN
พุธ
19.057
AZN THB
0.05248
THB AZN
พฤหัสบดี
19.234
AZN THB
0.05199
THB AZN
ศุกร์
19.341
AZN THB
0.05170
THB AZN
จันทร์
19.440
AZN THB
0.05144
THB AZN
อังคาร
19.418
AZN THB
0.05150
THB AZN
พุธ
19.350
AZN THB
0.05168
THB AZN
พฤหัสบดี
19.344
AZN THB
0.05170
THB AZN
ศุกร์
19.260
AZN THB
0.05192
THB AZN
จันทร์
19.295
AZN THB
0.05183
THB AZN
อังคาร
19.263
AZN THB
0.05191
THB AZN
พุธ
19.172
AZN THB
0.05216
THB AZN
พฤหัสบดี
19.241
AZN THB
0.05197
THB AZN
ศุกร์
19.216
AZN THB
0.05204
THB AZN
จันทร์
19.230
AZN THB
0.05200
THB AZN
อังคาร
19.375
AZN THB
0.05161
THB AZN
พุธ
19.340
AZN THB
0.05171
THB AZN
พฤหัสบดี
19.420
AZN THB
0.05149
THB AZN
ศุกร์
19.492
AZN THB
0.05130
THB AZN
จันทร์
19.574
AZN THB
0.05109
THB AZN
อังคาร
19.587
AZN THB
0.05105
THB AZN
พุธ
19.617
AZN THB
0.05098
THB AZN
พฤหัสบดี
19.454
AZN THB
0.05140
THB AZN
ศุกร์
19.374
AZN THB
0.05162
THB AZN
จันทร์
19.442
AZN THB
0.05143
THB AZN
อังคาร
19.422
AZN THB
0.05149
THB AZN
พุธ
19.384
AZN THB
0.05159
THB AZN
พฤหัสบดี
19.334
AZN THB
0.05172
THB AZN
ศุกร์
19.469
AZN THB
0.05136
THB AZN
จันทร์
19.538
AZN THB
0.05118
THB AZN
อังคาร
19.429
AZN THB
0.05147
THB AZN
พุธ
19.378
AZN THB
0.05161
THB AZN
พฤหัสบดี
19.395
AZN THB
0.05156
THB AZN
ศุกร์
19.437
AZN THB
0.05145
THB AZN
จันทร์
19.437
AZN THB
0.05145
THB AZN
อังคาร
19.420
AZN THB
0.05149
THB AZN
พุธ
19.434
AZN THB
0.05146
THB AZN
พฤหัสบดี
19.442
AZN THB
0.05143
THB AZN
ศุกร์
19.456
AZN THB
0.05140
THB AZN
จันทร์
19.475
AZN THB
0.05135
THB AZN
อังคาร
19.469
AZN THB
0.05136
THB AZN
พุธ
19.471
AZN THB
0.05136
THB AZN
พฤหัสบดี
19.408
AZN THB
0.05152
THB AZN
ศุกร์
19.381
AZN THB
0.05160
THB AZN
จันทร์
19.331
AZN THB
0.05173
THB AZN
อังคาร
19.281
AZN THB
0.05186
THB AZN
พุธ
19.291
AZN THB
0.05184
THB AZN
พฤหัสบดี
19.356
AZN THB
0.05166
THB AZN
ศุกร์
19.353
AZN THB
0.05167
THB AZN
จันทร์
19.357
AZN THB
0.05166
THB AZN
อังคาร
19.363
AZN THB
0.05164
THB AZN
พุธ
19.322
AZN THB
0.05175
THB AZN
พฤหัสบดี
19.263
AZN THB
0.05191
THB AZN
ศุกร์
19.327
AZN THB
0.05174
THB AZN
จันทร์
19.334
AZN THB
0.05172
THB AZN
อังคาร
19.314
AZN THB
0.05178
THB AZN
พุธ
19.284
AZN THB
0.05186
THB AZN
พฤหัสบดี
19.299
AZN THB
0.05182
THB AZN
ศุกร์
19.262
AZN THB
0.05192
THB AZN
จันทร์
19.219
AZN THB
0.05203
THB AZN
อังคาร
19.198
AZN THB
0.05209
THB AZN
พุธ
19.192
AZN THB
0.05210
THB AZN
พฤหัสบดี
19.190
AZN THB
0.05211
THB AZN
ศุกร์
19.093
AZN THB
0.05237
THB AZN
จันทร์
19.180
AZN THB
0.05214
THB AZN