อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์รวันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์รวันดา
ต่ำสุด = 0.03792 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.04055 สูงสุด = 0.04368 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์รวันดา และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.04289
RWF THB
23.316
THB RWF
จันทร์
0.04358
RWF THB
22.945
THB RWF
อังคาร
0.04368
RWF THB
22.894
THB RWF
พุธ
0.04358
RWF THB
22.946
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04340
RWF THB
23.041
THB RWF
ศุกร์
0.04357
RWF THB
22.950
THB RWF
จันทร์
0.04346
RWF THB
23.008
THB RWF
อังคาร
0.04333
RWF THB
23.078
THB RWF
พุธ
0.04324
RWF THB
23.125
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04312
RWF THB
23.192
THB RWF
ศุกร์
0.04315
RWF THB
23.173
THB RWF
จันทร์
0.04320
RWF THB
23.146
THB RWF
อังคาร
0.04292
RWF THB
23.299
THB RWF
พุธ
0.04311
RWF THB
23.199
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04307
RWF THB
23.218
THB RWF
ศุกร์
0.04308
RWF THB
23.215
THB RWF
อาทิตย์
0.04308
RWF THB
23.215
THB RWF
จันทร์
0.04286
RWF THB
23.330
THB RWF
อังคาร
0.04308
RWF THB
23.210
THB RWF
พุธ
0.04286
RWF THB
23.330
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04297
RWF THB
23.273
THB RWF
ศุกร์
0.04295
RWF THB
23.283
THB RWF
อาทิตย์
0.04312
RWF THB
23.194
THB RWF
จันทร์
0.04286
RWF THB
23.334
THB RWF
อังคาร
0.04265
RWF THB
23.445
THB RWF
พุธ
0.04268
RWF THB
23.429
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04236
RWF THB
23.607
THB RWF
ศุกร์
0.04253
RWF THB
23.515
THB RWF
จันทร์
0.04259
RWF THB
23.481
THB RWF
อังคาร
0.04272
RWF THB
23.409
THB RWF
พุธ
0.04266
RWF THB
23.444
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04269
RWF THB
23.424
THB RWF
ศุกร์
0.04253
RWF THB
23.510
THB RWF
จันทร์
0.04264
RWF THB
23.451
THB RWF
อังคาร
0.04267
RWF THB
23.437
THB RWF
พุธ
0.04246
RWF THB
23.549
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04267
RWF THB
23.435
THB RWF
ศุกร์
0.04263
RWF THB
23.459
THB RWF
จันทร์
0.04272
RWF THB
23.409
THB RWF
อังคาร
0.04266
RWF THB
23.440
THB RWF
พุธ
0.04261
RWF THB
23.469
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04240
RWF THB
23.585
THB RWF
ศุกร์
0.04222
RWF THB
23.686
THB RWF
จันทร์
0.04220
RWF THB
23.699
THB RWF
อังคาร
0.04250
RWF THB
23.532
THB RWF
พุธ
0.04258
RWF THB
23.485
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04243
RWF THB
23.569
THB RWF
ศุกร์
0.04235
RWF THB
23.614
THB RWF
จันทร์
0.04251
RWF THB
23.522
THB RWF
อังคาร
0.04258
RWF THB
23.484
THB RWF
พุธ
0.04279
RWF THB
23.369
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04273
RWF THB
23.400
THB RWF
ศุกร์
0.04286
RWF THB
23.332
THB RWF
จันทร์
0.04265
RWF THB
23.446
THB RWF
อังคาร
0.04279
RWF THB
23.371
THB RWF
พุธ
0.04237
RWF THB
23.604
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04232
RWF THB
23.627
THB RWF
ศุกร์
0.04218
RWF THB
23.711
THB RWF
จันทร์
0.04197
RWF THB
23.829
THB RWF
อังคาร
0.04208
RWF THB
23.764
THB RWF
พุธ
0.04163
RWF THB
24.021
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04125
RWF THB
24.242
THB RWF
ศุกร์
0.04120
RWF THB
24.272
THB RWF
จันทร์
0.04099
RWF THB
24.398
THB RWF
อังคาร
0.04172
RWF THB
23.971
THB RWF
พุธ
0.04161
RWF THB
24.034
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04177
RWF THB
23.942
THB RWF
ศุกร์
0.04164
RWF THB
24.018
THB RWF
จันทร์
0.04165
RWF THB
24.008
THB RWF
อังคาร
0.04179
RWF THB
23.932
THB RWF
พุธ
0.04183
RWF THB
23.909
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04120
RWF THB
24.271
THB RWF
ศุกร์
0.04123
RWF THB
24.254
THB RWF
จันทร์
0.04126
RWF THB
24.239
THB RWF
อังคาร
0.04181
RWF THB
23.919
THB RWF
พุธ
0.04165
RWF THB
24.011
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04163
RWF THB
24.023
THB RWF
ศุกร์
0.04159
RWF THB
24.047
THB RWF
จันทร์
0.04155
RWF THB
24.067
THB RWF
อังคาร
0.04159
RWF THB
24.042
THB RWF
พุธ
0.04170
RWF THB
23.983
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04165
RWF THB
24.011
THB RWF
ศุกร์
0.04160
RWF THB
24.040
THB RWF
จันทร์
0.04162
RWF THB
24.027
THB RWF
อังคาร
0.04172
RWF THB
23.969
THB RWF
พุธ
0.04174
RWF THB
23.956
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04193
RWF THB
23.849
THB RWF
ศุกร์
0.04189
RWF THB
23.870
THB RWF
จันทร์
0.04194
RWF THB
23.842
THB RWF
อังคาร
0.04161
RWF THB
24.032
THB RWF
พุธ
0.04182
RWF THB
23.912
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04192
RWF THB
23.853
THB RWF
ศุกร์
0.04197
RWF THB
23.825
THB RWF
อาทิตย์
0.04195
RWF THB
23.838
THB RWF
จันทร์
0.04199
RWF THB
23.816
THB RWF
อังคาร
0.04212
RWF THB
23.739
THB RWF
พุธ
0.04205
RWF THB
23.780
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04176
RWF THB
23.944
THB RWF
ศุกร์
0.04201
RWF THB
23.803
THB RWF
จันทร์
0.04183
RWF THB
23.907
THB RWF
อังคาร
0.04176
RWF THB
23.947
THB RWF
พุธ
0.04171
RWF THB
23.977
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04104
RWF THB
24.368
THB RWF
ศุกร์
0.04056
RWF THB
24.657
THB RWF
จันทร์
0.04080
RWF THB
24.512
THB RWF
อังคาร
0.04080
RWF THB
24.512
THB RWF
พุธ
0.04077
RWF THB
24.526
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04084
RWF THB
24.485
THB RWF
ศุกร์
0.04043
RWF THB
24.732
THB RWF
จันทร์
0.04049
RWF THB
24.696
THB RWF
อังคาร
0.04049
RWF THB
24.699
THB RWF
พุธ
0.04043
RWF THB
24.737
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04057
RWF THB
24.648
THB RWF
ศุกร์
0.04050
RWF THB
24.691
THB RWF
จันทร์
0.04046
RWF THB
24.718
THB RWF
อังคาร
0.04037
RWF THB
24.771
THB RWF
พุธ
0.04047
RWF THB
24.711
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04045
RWF THB
24.720
THB RWF
ศุกร์
0.04049
RWF THB
24.697
THB RWF
จันทร์
0.04054
RWF THB
24.667
THB RWF
อังคาร
0.04025
RWF THB
24.845
THB RWF
พุธ
0.04022
RWF THB
24.862
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04028
RWF THB
24.826
THB RWF
ศุกร์
0.04044
RWF THB
24.727
THB RWF
จันทร์
0.04027
RWF THB
24.834
THB RWF
อังคาร
0.04039
RWF THB
24.760
THB RWF
พุธ
0.04056
RWF THB
24.657
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04056
RWF THB
24.655
THB RWF
ศุกร์
0.04028
RWF THB
24.825
THB RWF
จันทร์
0.04043
RWF THB
24.731
THB RWF
อังคาร
0.04043
RWF THB
24.732
THB RWF
พุธ
0.04032
RWF THB
24.799
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04040
RWF THB
24.751
THB RWF
ศุกร์
0.04000
RWF THB
24.997
THB RWF
จันทร์
0.04044
RWF THB
24.729
THB RWF
อังคาร
0.04044
RWF THB
24.726
THB RWF
พุธ
0.04054
RWF THB
24.666
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04036
RWF THB
24.778
THB RWF
ศุกร์
0.04042
RWF THB
24.742
THB RWF
จันทร์
0.04069
RWF THB
24.577
THB RWF
อังคาร
0.04055
RWF THB
24.660
THB RWF
พุธ
0.04047
RWF THB
24.707
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04045
RWF THB
24.720
THB RWF
ศุกร์
0.03993
RWF THB
25.044
THB RWF
จันทร์
0.03977
RWF THB
25.144
THB RWF
อังคาร
0.03974
RWF THB
25.166
THB RWF
พุธ
0.04001
RWF THB
24.991
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03997
RWF THB
25.017
THB RWF
ศุกร์
0.04026
RWF THB
24.836
THB RWF
จันทร์
0.04025
RWF THB
24.846
THB RWF
อังคาร
0.04036
RWF THB
24.780
THB RWF
พุธ
0.04019
RWF THB
24.884
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04007
RWF THB
24.957
THB RWF
ศุกร์
0.04013
RWF THB
24.917
THB RWF
จันทร์
0.03961
RWF THB
25.248
THB RWF
อังคาร
0.03961
RWF THB
25.244
THB RWF
พุธ
0.03957
RWF THB
25.271
THB RWF
พฤหัสบดี
0.04002
RWF THB
24.985
THB RWF
ศุกร์
0.03952
RWF THB
25.303
THB RWF
จันทร์
0.03933
RWF THB
25.428
THB RWF
อังคาร
0.03944
RWF THB
25.355
THB RWF
พุธ
0.03931
RWF THB
25.442
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03943
RWF THB
25.359
THB RWF
ศุกร์
0.03949
RWF THB
25.324
THB RWF
จันทร์
0.03944
RWF THB
25.354
THB RWF
อังคาร
0.03951
RWF THB
25.310
THB RWF
พุธ
0.03940
RWF THB
25.381
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03938
RWF THB
25.390
THB RWF
ศุกร์
0.03930
RWF THB
25.443
THB RWF
จันทร์
0.03944
RWF THB
25.353
THB RWF
อังคาร
0.03945
RWF THB
25.349
THB RWF
พุธ
0.03959
RWF THB
25.257
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03951
RWF THB
25.309
THB RWF
ศุกร์
0.03938
RWF THB
25.394
THB RWF
จันทร์
0.03936
RWF THB
25.407
THB RWF
อังคาร
0.03943
RWF THB
25.362
THB RWF
พุธ
0.03935
RWF THB
25.414
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03928
RWF THB
25.457
THB RWF
ศุกร์
0.03926
RWF THB
25.469
THB RWF
จันทร์
0.03926
RWF THB
25.471
THB RWF
อังคาร
0.03925
RWF THB
25.480
THB RWF
พุธ
0.03918
RWF THB
25.526
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03908
RWF THB
25.587
THB RWF
ศุกร์
0.03914
RWF THB
25.552
THB RWF
จันทร์
0.03934
RWF THB
25.418
THB RWF
อังคาร
0.03937
RWF THB
25.403
THB RWF
พุธ
0.03925
RWF THB
25.476
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03915
RWF THB
25.543
THB RWF
ศุกร์
0.03920
RWF THB
25.510
THB RWF
จันทร์
0.03921
RWF THB
25.507
THB RWF
อังคาร
0.03912
RWF THB
25.559
THB RWF
พุธ
0.03919
RWF THB
25.517
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03919
RWF THB
25.515
THB RWF
ศุกร์
0.03917
RWF THB
25.532
THB RWF
จันทร์
0.03923
RWF THB
25.490
THB RWF
อังคาร
0.03928
RWF THB
25.458
THB RWF
พุธ
0.03943
RWF THB
25.360
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03950
RWF THB
25.314
THB RWF
ศุกร์
0.03940
RWF THB
25.381
THB RWF
จันทร์
0.03950
RWF THB
25.317
THB RWF
อังคาร
0.03931
RWF THB
25.441
THB RWF
พุธ
0.03939
RWF THB
25.387
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03957
RWF THB
25.270
THB RWF
ศุกร์
0.03961
RWF THB
25.247
THB RWF
จันทร์
0.03954
RWF THB
25.291
THB RWF
อังคาร
0.03938
RWF THB
25.393
THB RWF
พุธ
0.03924
RWF THB
25.482
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03939
RWF THB
25.386
THB RWF
ศุกร์
0.03941
RWF THB
25.376
THB RWF
จันทร์
0.03940
RWF THB
25.378
THB RWF
อังคาร
0.03924
RWF THB
25.481
THB RWF
พุธ
0.03883
RWF THB
25.751
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03928
RWF THB
25.461
THB RWF
ศุกร์
0.03913
RWF THB
25.555
THB RWF
จันทร์
0.03914
RWF THB
25.549
THB RWF
อังคาร
0.03896
RWF THB
25.664
THB RWF
พุธ
0.03886
RWF THB
25.731
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03896
RWF THB
25.669
THB RWF
ศุกร์
0.03892
RWF THB
25.695
THB RWF
จันทร์
0.03890
RWF THB
25.707
THB RWF
อังคาร
0.03890
RWF THB
25.709
THB RWF
พุธ
0.03883
RWF THB
25.755
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03875
RWF THB
25.809
THB RWF
ศุกร์
0.03883
RWF THB
25.751
THB RWF
จันทร์
0.03875
RWF THB
25.806
THB RWF
อังคาร
0.03883
RWF THB
25.754
THB RWF
พุธ
0.03876
RWF THB
25.801
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03877
RWF THB
25.792
THB RWF
ศุกร์
0.03874
RWF THB
25.815
THB RWF
จันทร์
0.03869
RWF THB
25.845
THB RWF
อังคาร
0.03867
RWF THB
25.862
THB RWF
พุธ
0.03865
RWF THB
25.872
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03852
RWF THB
25.961
THB RWF
ศุกร์
0.03841
RWF THB
26.038
THB RWF
จันทร์
0.03836
RWF THB
26.069
THB RWF
อังคาร
0.03841
RWF THB
26.038
THB RWF
พุธ
0.03826
RWF THB
26.134
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03846
RWF THB
26.001
THB RWF
ศุกร์
0.03833
RWF THB
26.086
THB RWF
จันทร์
0.03823
RWF THB
26.156
THB RWF
อังคาร
0.03801
RWF THB
26.307
THB RWF
พุธ
0.03792
RWF THB
26.369
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03831
RWF THB
26.103
THB RWF
ศุกร์
0.03833
RWF THB
26.091
THB RWF
จันทร์
0.03832
RWF THB
26.098
THB RWF
อังคาร
0.03827
RWF THB
26.131
THB RWF
พุธ
0.03829
RWF THB
26.113
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03824
RWF THB
26.150
THB RWF
ศุกร์
0.03827
RWF THB
26.130
THB RWF
จันทร์
0.03821
RWF THB
26.173
THB RWF
อังคาร
0.03821
RWF THB
26.173
THB RWF
พุธ
0.03818
RWF THB
26.189
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03816
RWF THB
26.203
THB RWF
ศุกร์
0.03823
RWF THB
26.158
THB RWF
จันทร์
0.03824
RWF THB
26.150
THB RWF
อังคาร
0.03843
RWF THB
26.019
THB RWF
พุธ
0.03839
RWF THB
26.047
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03836
RWF THB
26.070
THB RWF
ศุกร์
0.03842
RWF THB
26.030
THB RWF
จันทร์
0.03843
RWF THB
26.024
THB RWF
อังคาร
0.03849
RWF THB
25.980
THB RWF
พุธ
0.03854
RWF THB
25.948
THB RWF
พฤหัสบดี
0.03827
RWF THB
26.132
THB RWF
ศุกร์
0.03821
RWF THB
26.172
THB RWF