อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ฟรังก์ซีเอฟพี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์ซีเอฟพี และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์ซีเอฟพี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์ซีเอฟพี
ต่ำสุด = 0.3019 (5/2/2564) เฉลี่ย = 0.3154 สูงสุด = 0.3300 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์ซีเอฟพี และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.3071
XPF THB
3.2567
THB XPF
จันทร์
0.3079
XPF THB
3.2477
THB XPF
อังคาร
0.3081
XPF THB
3.2455
THB XPF
พุธ
0.3089
XPF THB
3.2375
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3084
XPF THB
3.2422
THB XPF
ศุกร์
0.3083
XPF THB
3.2435
THB XPF
จันทร์
0.3071
XPF THB
3.2563
THB XPF
อังคาร
0.3069
XPF THB
3.2586
THB XPF
พุธ
0.3066
XPF THB
3.2614
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3057
XPF THB
3.2711
THB XPF
ศุกร์
0.3053
XPF THB
3.2749
THB XPF
จันทร์
0.3043
XPF THB
3.2862
THB XPF
อังคาร
0.3051
XPF THB
3.2772
THB XPF
พุธ
0.3043
XPF THB
3.2858
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3045
XPF THB
3.2842
THB XPF
ศุกร์
0.3058
XPF THB
3.2698
THB XPF
จันทร์
0.3052
XPF THB
3.2769
THB XPF
อังคาร
0.3047
XPF THB
3.2818
THB XPF
พุธ
0.3048
XPF THB
3.2806
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3046
XPF THB
3.2829
THB XPF
ศุกร์
0.3040
XPF THB
3.2894
THB XPF
จันทร์
0.3034
XPF THB
3.2961
THB XPF
อังคาร
0.3025
XPF THB
3.3061
THB XPF
พุธ
0.3026
XPF THB
3.3050
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3020
XPF THB
3.3108
THB XPF
ศุกร์
0.3019
XPF THB
3.3120
THB XPF
จันทร์
0.3027
XPF THB
3.3033
THB XPF
อังคาร
0.3038
XPF THB
3.2911
THB XPF
พุธ
0.3040
XPF THB
3.2898
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3035
XPF THB
3.2946
THB XPF
ศุกร์
0.3031
XPF THB
3.2997
THB XPF
จันทร์
0.3037
XPF THB
3.2931
THB XPF
อังคาร
0.3045
XPF THB
3.2839
THB XPF
พุธ
0.3031
XPF THB
3.2989
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3035
XPF THB
3.2950
THB XPF
ศุกร์
0.3050
XPF THB
3.2787
THB XPF
จันทร์
0.3052
XPF THB
3.2762
THB XPF
อังคาร
0.3057
XPF THB
3.2707
THB XPF
พุธ
0.3059
XPF THB
3.2686
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3087
XPF THB
3.2397
THB XPF
ศุกร์
0.3083
XPF THB
3.2431
THB XPF
จันทร์
0.3047
XPF THB
3.2819
THB XPF
อังคาร
0.3051
XPF THB
3.2773
THB XPF
พุธ
0.3069
XPF THB
3.2583
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3064
XPF THB
3.2636
THB XPF
ศุกร์
0.3050
XPF THB
3.2786
THB XPF
จันทร์
0.3064
XPF THB
3.2642
THB XPF
อังคาร
0.3066
XPF THB
3.2616
THB XPF
พุธ
0.3062
XPF THB
3.2657
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3062
XPF THB
3.2655
THB XPF
ศุกร์
0.3074
XPF THB
3.2530
THB XPF
จันทร์
0.3072
XPF THB
3.2548
THB XPF
อังคาร
0.3078
XPF THB
3.2488
THB XPF
พุธ
0.3073
XPF THB
3.2542
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3083
XPF THB
3.2436
THB XPF
ศุกร์
0.3074
XPF THB
3.2530
THB XPF
จันทร์
0.3084
XPF THB
3.2424
THB XPF
อังคาร
0.3086
XPF THB
3.2410
THB XPF
พุธ
0.3074
XPF THB
3.2531
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3077
XPF THB
3.2497
THB XPF
ศุกร์
0.3070
XPF THB
3.2571
THB XPF
จันทร์
0.3075
XPF THB
3.2516
THB XPF
อังคาร
0.3073
XPF THB
3.2541
THB XPF
พุธ
0.3074
XPF THB
3.2530
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3081
XPF THB
3.2459
THB XPF
ศุกร์
0.3080
XPF THB
3.2468
THB XPF
จันทร์
0.3090
XPF THB
3.2358
THB XPF
อังคาร
0.3105
XPF THB
3.2201
THB XPF
พุธ
0.3123
XPF THB
3.2024
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3128
XPF THB
3.1964
THB XPF
ศุกร์
0.3131
XPF THB
3.1937
THB XPF
จันทร์
0.3145
XPF THB
3.1796
THB XPF
อังคาร
0.3147
XPF THB
3.1777
THB XPF
พุธ
0.3143
XPF THB
3.1812
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3136
XPF THB
3.1889
THB XPF
ศุกร์
0.3136
XPF THB
3.1886
THB XPF
จันทร์
0.3148
XPF THB
3.1769
THB XPF
อังคาร
0.3157
XPF THB
3.1672
THB XPF
พุธ
0.3155
XPF THB
3.1696
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3163
XPF THB
3.1613
THB XPF
ศุกร์
0.3171
XPF THB
3.1540
THB XPF
จันทร์
0.3184
XPF THB
3.1407
THB XPF
อังคาร
0.3178
XPF THB
3.1469
THB XPF
พุธ
0.3172
XPF THB
3.1530
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3170
XPF THB
3.1543
THB XPF
ศุกร์
0.3155
XPF THB
3.1693
THB XPF
จันทร์
0.3151
XPF THB
3.1732
THB XPF
อังคาร
0.3137
XPF THB
3.1881
THB XPF
พุธ
0.3133
XPF THB
3.1919
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3153
XPF THB
3.1717
THB XPF
ศุกร์
0.3152
XPF THB
3.1722
THB XPF
จันทร์
0.3169
XPF THB
3.1556
THB XPF
อังคาร
0.3167
XPF THB
3.1575
THB XPF
พุธ
0.3173
XPF THB
3.1513
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3171
XPF THB
3.1531
THB XPF
ศุกร์
0.3182
XPF THB
3.1426
THB XPF
จันทร์
0.3203
XPF THB
3.1219
THB XPF
อังคาร
0.3219
XPF THB
3.1066
THB XPF
พุธ
0.3216
XPF THB
3.1092
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3207
XPF THB
3.1178
THB XPF
ศุกร์
0.3214
XPF THB
3.1109
THB XPF
จันทร์
0.3210
XPF THB
3.1151
THB XPF
อังคาร
0.3221
XPF THB
3.1045
THB XPF
พุธ
0.3205
XPF THB
3.1200
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3201
XPF THB
3.1239
THB XPF
ศุกร์
0.3190
XPF THB
3.1346
THB XPF
จันทร์
0.3186
XPF THB
3.1390
THB XPF
อังคาร
0.3193
XPF THB
3.1317
THB XPF
พุธ
0.3180
XPF THB
3.1451
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3180
XPF THB
3.1446
THB XPF
ศุกร์
0.3173
XPF THB
3.1514
THB XPF
จันทร์
0.3177
XPF THB
3.1476
THB XPF
อังคาร
0.3183
XPF THB
3.1415
THB XPF
พุธ
0.3184
XPF THB
3.1407
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3179
XPF THB
3.1459
THB XPF
ศุกร์
0.3163
XPF THB
3.1620
THB XPF
จันทร์
0.3161
XPF THB
3.1637
THB XPF
อังคาร
0.3160
XPF THB
3.1641
THB XPF
พุธ
0.3165
XPF THB
3.1600
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3141
XPF THB
3.1839
THB XPF
ศุกร์
0.3139
XPF THB
3.1854
THB XPF
จันทร์
0.3151
XPF THB
3.1741
THB XPF
อังคาร
0.3164
XPF THB
3.1609
THB XPF
พุธ
0.3187
XPF THB
3.1373
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3187
XPF THB
3.1378
THB XPF
ศุกร์
0.3182
XPF THB
3.1428
THB XPF
จันทร์
0.3195
XPF THB
3.1301
THB XPF
อังคาร
0.3198
XPF THB
3.1266
THB XPF
พุธ
0.3193
XPF THB
3.1321
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3188
XPF THB
3.1369
THB XPF
ศุกร์
0.3191
XPF THB
3.1343
THB XPF
จันทร์
0.3196
XPF THB
3.1285
THB XPF
อังคาร
0.3193
XPF THB
3.1320
THB XPF
พุธ
0.3195
XPF THB
3.1300
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3223
XPF THB
3.1029
THB XPF
ศุกร์
0.3231
XPF THB
3.0952
THB XPF
จันทร์
0.3244
XPF THB
3.0827
THB XPF
อังคาร
0.3237
XPF THB
3.0892
THB XPF
พุธ
0.3230
XPF THB
3.0957
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3235
XPF THB
3.0912
THB XPF
ศุกร์
0.3239
XPF THB
3.0877
THB XPF
จันทร์
0.3242
XPF THB
3.0847
THB XPF
อังคาร
0.3242
XPF THB
3.0848
THB XPF
พุธ
0.3240
XPF THB
3.0866
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3247
XPF THB
3.0798
THB XPF
ศุกร์
0.3247
XPF THB
3.0802
THB XPF
จันทร์
0.3257
XPF THB
3.0702
THB XPF
อังคาร
0.3255
XPF THB
3.0725
THB XPF
พุธ
0.3250
XPF THB
3.0768
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3271
XPF THB
3.0569
THB XPF
ศุกร์
0.3277
XPF THB
3.0517
THB XPF
จันทร์
0.3282
XPF THB
3.0468
THB XPF
อังคาร
0.3291
XPF THB
3.0390
THB XPF
พุธ
0.3291
XPF THB
3.0388
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3298
XPF THB
3.0320
THB XPF
ศุกร์
0.3300
XPF THB
3.0305
THB XPF
จันทร์
0.3293
XPF THB
3.0364
THB XPF
อังคาร
0.3285
XPF THB
3.0437
THB XPF
พุธ
0.3273
XPF THB
3.0555
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3250
XPF THB
3.0769
THB XPF
ศุกร์
0.3283
XPF THB
3.0460
THB XPF
จันทร์
0.3300
XPF THB
3.0300
THB XPF
อังคาร
0.3280
XPF THB
3.0487
THB XPF
จันทร์
0.3277
XPF THB
3.0519
THB XPF
อังคาร
0.3237
XPF THB
3.0890
THB XPF
พุธ
0.3221
XPF THB
3.1050
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3229
XPF THB
3.0965
THB XPF
ศุกร์
0.3216
XPF THB
3.1091
THB XPF
จันทร์
0.3208
XPF THB
3.1177
THB XPF
อังคาร
0.3198
XPF THB
3.1270
THB XPF
พุธ
0.3204
XPF THB
3.1210
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3224
XPF THB
3.1021
THB XPF
ศุกร์
0.3243
XPF THB
3.0840
THB XPF
จันทร์
0.3226
XPF THB
3.0997
THB XPF
อังคาร
0.3243
XPF THB
3.0838
THB XPF
อังคาร
0.3259
XPF THB
3.0684
THB XPF
พุธ
0.3257
XPF THB
3.0702
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3258
XPF THB
3.0690
THB XPF
ศุกร์
0.3282
XPF THB
3.0468
THB XPF
จันทร์
0.3272
XPF THB
3.0559
THB XPF
อังคาร
0.3281
XPF THB
3.0479
THB XPF
พุธ
0.3288
XPF THB
3.0409
THB XPF
พฤหัสบดี
0.3262
XPF THB
3.0652
THB XPF
ศุกร์
0.3284
XPF THB
3.0451
THB XPF
จันทร์
0.3294
XPF THB
3.0363
THB XPF