อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ฟรังก์จิบูตี และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์จิบูตี และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์จิบูตี แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์จิบูตี
ต่ำสุด = 0.1831 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.1911 สูงสุด = 0.2020 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์จิบูตี และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.2018
DJF THB
4.9543
THB DJF
จันทร์
0.2016
DJF THB
4.9595
THB DJF
อังคาร
0.2020
DJF THB
4.9510
THB DJF
พุธ
0.2016
DJF THB
4.9602
THB DJF
พฤหัสบดี
0.2007
DJF THB
4.9820
THB DJF
ศุกร์
0.2010
DJF THB
4.9746
THB DJF
อาทิตย์
0.2010
DJF THB
4.9762
THB DJF
จันทร์
0.2005
DJF THB
4.9866
THB DJF
อังคาร
0.2001
DJF THB
4.9984
THB DJF
พุธ
0.1996
DJF THB
5.0093
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1990
DJF THB
5.0259
THB DJF
ศุกร์
0.1993
DJF THB
5.0184
THB DJF
อาทิตย์
0.1993
DJF THB
5.0169
THB DJF
จันทร์
0.1993
DJF THB
5.0166
THB DJF
อังคาร
0.1985
DJF THB
5.0372
THB DJF
พุธ
0.1994
DJF THB
5.0162
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1993
DJF THB
5.0185
THB DJF
ศุกร์
0.1994
DJF THB
5.0156
THB DJF
อาทิตย์
0.1992
DJF THB
5.0204
THB DJF
จันทร์
0.1983
DJF THB
5.0426
THB DJF
อังคาร
0.1983
DJF THB
5.0426
THB DJF
พุธ
0.1983
DJF THB
5.0429
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1988
DJF THB
5.0313
THB DJF
ศุกร์
0.1986
DJF THB
5.0356
THB DJF
อาทิตย์
0.1986
DJF THB
5.0360
THB DJF
จันทร์
0.1981
DJF THB
5.0489
THB DJF
อังคาร
0.1975
DJF THB
5.0628
THB DJF
พุธ
0.1976
DJF THB
5.0617
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1973
DJF THB
5.0691
THB DJF
ศุกร์
0.1971
DJF THB
5.0743
THB DJF
อาทิตย์
0.1972
DJF THB
5.0705
THB DJF
จันทร์
0.1971
DJF THB
5.0725
THB DJF
อังคาร
0.1971
DJF THB
5.0727
THB DJF
พุธ
0.1971
DJF THB
5.0744
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1972
DJF THB
5.0701
THB DJF
ศุกร์
0.1973
DJF THB
5.0676
THB DJF
อาทิตย์
0.1973
DJF THB
5.0684
THB DJF
จันทร์
0.1974
DJF THB
5.0669
THB DJF
อังคาร
0.1971
DJF THB
5.0731
THB DJF
พุธ
0.1971
DJF THB
5.0734
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1969
DJF THB
5.0793
THB DJF
ศุกร์
0.1969
DJF THB
5.0787
THB DJF
อาทิตย์
0.1970
DJF THB
5.0771
THB DJF
จันทร์
0.1971
DJF THB
5.0742
THB DJF
อังคาร
0.1971
DJF THB
5.0724
THB DJF
พุธ
0.1971
DJF THB
5.0745
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1968
DJF THB
5.0806
THB DJF
ศุกร์
0.1962
DJF THB
5.0959
THB DJF
อาทิตย์
0.1963
DJF THB
5.0948
THB DJF
จันทร์
0.1961
DJF THB
5.0994
THB DJF
อังคาร
0.1966
DJF THB
5.0874
THB DJF
พุธ
0.1969
DJF THB
5.0787
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1972
DJF THB
5.0710
THB DJF
ศุกร์
0.1968
DJF THB
5.0809
THB DJF
อาทิตย์
0.1973
DJF THB
5.0681
THB DJF
จันทร์
0.1974
DJF THB
5.0670
THB DJF
อังคาร
0.1976
DJF THB
5.0604
THB DJF
พุธ
0.1986
DJF THB
5.0346
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1990
DJF THB
5.0251
THB DJF
ศุกร์
0.1989
DJF THB
5.0267
THB DJF
อาทิตย์
0.1988
DJF THB
5.0294
THB DJF
จันทร์
0.1987
DJF THB
5.0327
THB DJF
อังคาร
0.1987
DJF THB
5.0331
THB DJF
พุธ
0.1974
DJF THB
5.0665
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1967
DJF THB
5.0829
THB DJF
ศุกร์
0.1960
DJF THB
5.1010
THB DJF
อาทิตย์
0.1961
DJF THB
5.0996
THB DJF
จันทร์
0.1950
DJF THB
5.1270
THB DJF
อังคาร
0.1953
DJF THB
5.1190
THB DJF
พุธ
0.1945
DJF THB
5.1408
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1947
DJF THB
5.1372
THB DJF
ศุกร์
0.1946
DJF THB
5.1399
THB DJF
อาทิตย์
0.1942
DJF THB
5.1481
THB DJF
จันทร์
0.1934
DJF THB
5.1694
THB DJF
อังคาร
0.1937
DJF THB
5.1633
THB DJF
พุธ
0.1937
DJF THB
5.1628
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1939
DJF THB
5.1574
THB DJF
ศุกร์
0.1933
DJF THB
5.1736
THB DJF
อาทิตย์
0.1934
DJF THB
5.1714
THB DJF
จันทร์
0.1934
DJF THB
5.1713
THB DJF
อังคาร
0.1939
DJF THB
5.1574
THB DJF
พุธ
0.1943
DJF THB
5.1468
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1945
DJF THB
5.1402
THB DJF
ศุกร์
0.1948
DJF THB
5.1345
THB DJF
อาทิตย์
0.1949
DJF THB
5.1309
THB DJF
จันทร์
0.1948
DJF THB
5.1322
THB DJF
อังคาร
0.1943
DJF THB
5.1461
THB DJF
พุธ
0.1936
DJF THB
5.1645
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1935
DJF THB
5.1682
THB DJF
ศุกร์
0.1933
DJF THB
5.1732
THB DJF
อาทิตย์
0.1935
DJF THB
5.1676
THB DJF
จันทร์
0.1929
DJF THB
5.1837
THB DJF
อังคาร
0.1933
DJF THB
5.1732
THB DJF
พุธ
0.1936
DJF THB
5.1661
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1936
DJF THB
5.1646
THB DJF
ศุกร์
0.1933
DJF THB
5.1720
THB DJF
อาทิตย์
0.1905
DJF THB
5.2498
THB DJF
จันทร์
0.1932
DJF THB
5.1756
THB DJF
อังคาร
0.1937
DJF THB
5.1638
THB DJF
พุธ
0.1940
DJF THB
5.1542
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1946
DJF THB
5.1375
THB DJF
ศุกร์
0.1946
DJF THB
5.1387
THB DJF
อาทิตย์
0.1947
DJF THB
5.1371
THB DJF
จันทร์
0.1947
DJF THB
5.1364
THB DJF
อังคาร
0.1941
DJF THB
5.1528
THB DJF
พุธ
0.1944
DJF THB
5.1441
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1948
DJF THB
5.1328
THB DJF
ศุกร์
0.1951
DJF THB
5.1265
THB DJF
อาทิตย์
0.1948
DJF THB
5.1327
THB DJF
จันทร์
0.1949
DJF THB
5.1304
THB DJF
อังคาร
0.1957
DJF THB
5.1098
THB DJF
พุธ
0.1957
DJF THB
5.1099
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1953
DJF THB
5.1198
THB DJF
ศุกร์
0.1950
DJF THB
5.1276
THB DJF
อาทิตย์
0.1950
DJF THB
5.1273
THB DJF
จันทร์
0.1944
DJF THB
5.1434
THB DJF
อังคาร
0.1939
DJF THB
5.1574
THB DJF
พุธ
0.1938
DJF THB
5.1588
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1941
DJF THB
5.1523
THB DJF
ศุกร์
0.1926
DJF THB
5.1915
THB DJF
อาทิตย์
0.1932
DJF THB
5.1752
THB DJF
จันทร์
0.1930
DJF THB
5.1822
THB DJF
อังคาร
0.1937
DJF THB
5.1620
THB DJF
พุธ
0.1932
DJF THB
5.1773
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1920
DJF THB
5.2091
THB DJF
ศุกร์
0.1916
DJF THB
5.2195
THB DJF
อาทิตย์
0.1916
DJF THB
5.2181
THB DJF
จันทร์
0.1920
DJF THB
5.2089
THB DJF
อังคาร
0.1919
DJF THB
5.2100
THB DJF
พุธ
0.1916
DJF THB
5.2194
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1921
DJF THB
5.2049
THB DJF
ศุกร์
0.1916
DJF THB
5.2184
THB DJF
อาทิตย์
0.1917
DJF THB
5.2178
THB DJF
จันทร์
0.1914
DJF THB
5.2256
THB DJF
อังคาร
0.1910
DJF THB
5.2362
THB DJF
พุธ
0.1915
DJF THB
5.2224
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1918
DJF THB
5.2142
THB DJF
ศุกร์
0.1916
DJF THB
5.2182
THB DJF
อาทิตย์
0.1915
DJF THB
5.2210
THB DJF
จันทร์
0.1917
DJF THB
5.2177
THB DJF
อังคาร
0.1909
DJF THB
5.2374
THB DJF
พุธ
0.1907
DJF THB
5.2433
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1911
DJF THB
5.2330
THB DJF
ศุกร์
0.1908
DJF THB
5.2402
THB DJF
อาทิตย์
0.1911
DJF THB
5.2338
THB DJF
จันทร์
0.1912
DJF THB
5.2306
THB DJF
อังคาร
0.1914
DJF THB
5.2245
THB DJF
พุธ
0.1912
DJF THB
5.2304
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1912
DJF THB
5.2302
THB DJF
ศุกร์
0.1904
DJF THB
5.2524
THB DJF
อาทิตย์
0.1910
DJF THB
5.2369
THB DJF
จันทร์
0.1912
DJF THB
5.2297
THB DJF
อังคาร
0.1911
DJF THB
5.2319
THB DJF
พุธ
0.1911
DJF THB
5.2333
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1913
DJF THB
5.2283
THB DJF
ศุกร์
0.1903
DJF THB
5.2545
THB DJF
อาทิตย์
0.1910
DJF THB
5.2368
THB DJF
จันทร์
0.1913
DJF THB
5.2261
THB DJF
อังคาร
0.1914
DJF THB
5.2256
THB DJF
พุธ
0.1914
DJF THB
5.2251
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1916
DJF THB
5.2180
THB DJF
ศุกร์
0.1919
DJF THB
5.2098
THB DJF
อาทิตย์
0.1920
DJF THB
5.2094
THB DJF
จันทร์
0.1920
DJF THB
5.2076
THB DJF
อังคาร
0.1918
DJF THB
5.2125
THB DJF
พุธ
0.1911
DJF THB
5.2337
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1910
DJF THB
5.2356
THB DJF
ศุกร์
0.1900
DJF THB
5.2643
THB DJF
อาทิตย์
0.1899
DJF THB
5.2645
THB DJF
จันทร์
0.1891
DJF THB
5.2878
THB DJF
อังคาร
0.1890
DJF THB
5.2921
THB DJF
พุธ
0.1891
DJF THB
5.2889
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1888
DJF THB
5.2959
THB DJF
ศุกร์
0.1883
DJF THB
5.3102
THB DJF
อาทิตย์
0.1882
DJF THB
5.3141
THB DJF
จันทร์
0.1880
DJF THB
5.3204
THB DJF
อังคาร
0.1883
DJF THB
5.3094
THB DJF
พุธ
0.1878
DJF THB
5.3242
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1875
DJF THB
5.3323
THB DJF
ศุกร์
0.1879
DJF THB
5.3231
THB DJF
อาทิตย์
0.1878
DJF THB
5.3239
THB DJF
จันทร์
0.1874
DJF THB
5.3370
THB DJF
อังคาร
0.1873
DJF THB
5.3381
THB DJF
พุธ
0.1872
DJF THB
5.3432
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1871
DJF THB
5.3434
THB DJF
ศุกร์
0.1868
DJF THB
5.3530
THB DJF
อาทิตย์
0.1873
DJF THB
5.3392
THB DJF
จันทร์
0.1873
DJF THB
5.3383
THB DJF
อังคาร
0.1872
DJF THB
5.3411
THB DJF
พุธ
0.1871
DJF THB
5.3442
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1871
DJF THB
5.3456
THB DJF
ศุกร์
0.1869
DJF THB
5.3510
THB DJF
อาทิตย์
0.1870
DJF THB
5.3484
THB DJF
จันทร์
0.1871
DJF THB
5.3448
THB DJF
อังคาร
0.1873
DJF THB
5.3382
THB DJF
พุธ
0.1871
DJF THB
5.3435
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1872
DJF THB
5.3412
THB DJF
ศุกร์
0.1869
DJF THB
5.3505
THB DJF
อาทิตย์
0.1869
DJF THB
5.3491
THB DJF
จันทร์
0.1870
DJF THB
5.3465
THB DJF
อังคาร
0.1870
DJF THB
5.3481
THB DJF
พุธ
0.1876
DJF THB
5.3306
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1876
DJF THB
5.3309
THB DJF
ศุกร์
0.1870
DJF THB
5.3472
THB DJF
อาทิตย์
0.1869
DJF THB
5.3493
THB DJF
จันทร์
0.1867
DJF THB
5.3548
THB DJF
อังคาร
0.1868
DJF THB
5.3529
THB DJF
พุธ
0.1869
DJF THB
5.3519
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1867
DJF THB
5.3560
THB DJF
ศุกร์
0.1866
DJF THB
5.3594
THB DJF
อาทิตย์
0.1864
DJF THB
5.3643
THB DJF
จันทร์
0.1866
DJF THB
5.3593
THB DJF
อังคาร
0.1865
DJF THB
5.3607
THB DJF
พุธ
0.1865
DJF THB
5.3615
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1862
DJF THB
5.3707
THB DJF
ศุกร์
0.1864
DJF THB
5.3656
THB DJF
อาทิตย์
0.1865
DJF THB
5.3622
THB DJF
จันทร์
0.1864
DJF THB
5.3655
THB DJF
อังคาร
0.1864
DJF THB
5.3651
THB DJF
พุธ
0.1864
DJF THB
5.3636
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1861
DJF THB
5.3724
THB DJF
ศุกร์
0.1863
DJF THB
5.3676
THB DJF
อาทิตย์
0.1863
DJF THB
5.3674
THB DJF
จันทร์
0.1863
DJF THB
5.3691
THB DJF
อังคาร
0.1861
DJF THB
5.3742
THB DJF
พุธ
0.1863
DJF THB
5.3690
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1862
DJF THB
5.3694
THB DJF
ศุกร์
0.1861
DJF THB
5.3742
THB DJF
อาทิตย์
0.1867
DJF THB
5.3550
THB DJF
จันทร์
0.1863
DJF THB
5.3685
THB DJF
อังคาร
0.1869
DJF THB
5.3494
THB DJF
พุธ
0.1876
DJF THB
5.3304
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1879
DJF THB
5.3211
THB DJF
ศุกร์
0.1887
DJF THB
5.2992
THB DJF
อาทิตย์
0.1876
DJF THB
5.3294
THB DJF
จันทร์
0.1880
DJF THB
5.3180
THB DJF
อังคาร
0.1877
DJF THB
5.3273
THB DJF
พุธ
0.1875
DJF THB
5.3323
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1879
DJF THB
5.3225
THB DJF
ศุกร์
0.1881
DJF THB
5.3167
THB DJF
อาทิตย์
0.1880
DJF THB
5.3178
THB DJF
จันทร์
0.1877
DJF THB
5.3272
THB DJF
อังคาร
0.1870
DJF THB
5.3482
THB DJF
พุธ
0.1867
DJF THB
5.3570
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1863
DJF THB
5.3667
THB DJF
ศุกร์
0.1860
DJF THB
5.3768
THB DJF
อาทิตย์
0.1862
DJF THB
5.3709
THB DJF
จันทร์
0.1860
DJF THB
5.3757
THB DJF
อังคาร
0.1863
DJF THB
5.3680
THB DJF
พุธ
0.1865
DJF THB
5.3624
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1863
DJF THB
5.3681
THB DJF
ศุกร์
0.1867
DJF THB
5.3558
THB DJF
อาทิตย์
0.1870
DJF THB
5.3484
THB DJF
จันทร์
0.1867
DJF THB
5.3562
THB DJF
อังคาร
0.1869
DJF THB
5.3510
THB DJF
พุธ
0.1867
DJF THB
5.3567
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1871
DJF THB
5.3449
THB DJF
ศุกร์
0.1870
DJF THB
5.3472
THB DJF
อาทิตย์
0.1871
DJF THB
5.3434
THB DJF
จันทร์
0.1869
DJF THB
5.3493
THB DJF
อังคาร
0.1869
DJF THB
5.3492
THB DJF
พุธ
0.1866
DJF THB
5.3590
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1862
DJF THB
5.3703
THB DJF
ศุกร์
0.1867
DJF THB
5.3572
THB DJF
อาทิตย์
0.1867
DJF THB
5.3556
THB DJF
จันทร์
0.1863
DJF THB
5.3681
THB DJF
อังคาร
0.1866
DJF THB
5.3604
THB DJF
พุธ
0.1863
DJF THB
5.3672
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1862
DJF THB
5.3696
THB DJF
ศุกร์
0.1859
DJF THB
5.3795
THB DJF
อาทิตย์
0.1865
DJF THB
5.3632
THB DJF
จันทร์
0.1861
DJF THB
5.3741
THB DJF
อังคาร
0.1860
DJF THB
5.3764
THB DJF
พุธ
0.1859
DJF THB
5.3792
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1852
DJF THB
5.4001
THB DJF
ศุกร์
0.1848
DJF THB
5.4124
THB DJF
จันทร์
0.1846
DJF THB
5.4184
THB DJF
อังคาร
0.1847
DJF THB
5.4136
THB DJF
พุธ
0.1841
DJF THB
5.4313
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1842
DJF THB
5.4282
THB DJF
ศุกร์
0.1839
DJF THB
5.4377
THB DJF
จันทร์
0.1839
DJF THB
5.4378
THB DJF
อังคาร
0.1834
DJF THB
5.4532
THB DJF
พุธ
0.1831
DJF THB
5.4623
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1837
DJF THB
5.4443
THB DJF
ศุกร์
0.1837
DJF THB
5.4446
THB DJF
จันทร์
0.1837
DJF THB
5.4431
THB DJF
อังคาร
0.1834
DJF THB
5.4529
THB DJF
พุธ
0.1834
DJF THB
5.4523
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1836
DJF THB
5.4475
THB DJF
ศุกร์
0.1838
DJF THB
5.4420
THB DJF
จันทร์
0.1835
DJF THB
5.4504
THB DJF
อังคาร
0.1835
DJF THB
5.4492
THB DJF
พุธ
0.1833
DJF THB
5.4549
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1831
DJF THB
5.4602
THB DJF
ศุกร์
0.1832
DJF THB
5.4578
THB DJF
จันทร์
0.1833
DJF THB
5.4568
THB DJF
อังคาร
0.1843
DJF THB
5.4269
THB DJF
พุธ
0.1843
DJF THB
5.4257
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1841
DJF THB
5.4322
THB DJF
ศุกร์
0.1843
DJF THB
5.4264
THB DJF
จันทร์
0.1842
DJF THB
5.4283
THB DJF
อังคาร
0.1845
DJF THB
5.4195
THB DJF
พุธ
0.1848
DJF THB
5.4117
THB DJF
พฤหัสบดี
0.1836
DJF THB
5.4478
THB DJF
ศุกร์
0.1835
DJF THB
5.4496
THB DJF