อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ปอนด์ซูดาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปอนด์ซูดาน
ต่ำสุด = 0.6806 (28/12/2561) เฉลี่ย = 1.8516 สูงสุด = 4.6397 (2/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปอนด์ซูดาน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
4.6362
SDG THB
0.2157
THB SDG
อังคาร
4.6397
SDG THB
0.2155
THB SDG
พุธ
4.6137
SDG THB
0.2167
THB SDG
พฤหัสบดี
4.5926
SDG THB
0.2177
THB SDG
ศุกร์
4.5955
SDG THB
0.2176
THB SDG
จันทร์
4.5920
SDG THB
0.2178
THB SDG
อังคาร
4.5793
SDG THB
0.2184
THB SDG
พุธ
4.5745
SDG THB
0.2186
THB SDG
พฤหัสบดี
4.5720
SDG THB
0.2187
THB SDG
ศุกร์
4.5578
SDG THB
0.2194
THB SDG
จันทร์
4.5777
SDG THB
0.2184
THB SDG
อังคาร
4.5563
SDG THB
0.2195
THB SDG
พุธ
4.5959
SDG THB
0.2176
THB SDG
พฤหัสบดี
4.5402
SDG THB
0.2203
THB SDG
ศุกร์
4.5360
SDG THB
0.2205
THB SDG
จันทร์
4.5298
SDG THB
0.2208
THB SDG
อังคาร
4.5277
SDG THB
0.2209
THB SDG
พุธ
4.5157
SDG THB
0.2215
THB SDG
พฤหัสบดี
4.4719
SDG THB
0.2236
THB SDG
ศุกร์
4.4552
SDG THB
0.2245
THB SDG
จันทร์
4.4679
SDG THB
0.2238
THB SDG
อังคาร
4.4811
SDG THB
0.2232
THB SDG
พุธ
4.4615
SDG THB
0.2241
THB SDG
พฤหัสบดี
4.4602
SDG THB
0.2242
THB SDG
ศุกร์
4.4639
SDG THB
0.2240
THB SDG
จันทร์
4.4804
SDG THB
0.2232
THB SDG
อังคาร
2.4564
SDG THB
0.4071
THB SDG
พุธ
1.7413
SDG THB
0.5743
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7474
SDG THB
0.5723
THB SDG
ศุกร์
1.7612
SDG THB
0.5678
THB SDG
จันทร์
1.7494
SDG THB
0.5716
THB SDG
อังคาร
1.7478
SDG THB
0.5722
THB SDG
พุธ
1.7419
SDG THB
0.5741
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7335
SDG THB
0.5769
THB SDG
ศุกร์
1.7301
SDG THB
0.5780
THB SDG
จันทร์
1.7273
SDG THB
0.5789
THB SDG
อังคาร
1.7344
SDG THB
0.5766
THB SDG
พุธ
1.7387
SDG THB
0.5751
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7453
SDG THB
0.5730
THB SDG
ศุกร์
1.7467
SDG THB
0.5725
THB SDG
จันทร์
1.7318
SDG THB
0.5774
THB SDG
อังคาร
1.7387
SDG THB
0.5751
THB SDG
พุธ
1.7328
SDG THB
0.5771
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7496
SDG THB
0.5716
THB SDG
ศุกร์
1.7513
SDG THB
0.5710
THB SDG
จันทร์
1.7417
SDG THB
0.5742
THB SDG
อังคาร
1.7329
SDG THB
0.5771
THB SDG
พุธ
1.7340
SDG THB
0.5767
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7396
SDG THB
0.5748
THB SDG
ศุกร์
1.7335
SDG THB
0.5769
THB SDG
จันทร์
1.7312
SDG THB
0.5776
THB SDG
อังคาร
1.7303
SDG THB
0.5779
THB SDG
พุธ
1.7215
SDG THB
0.5809
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7178
SDG THB
0.5821
THB SDG
ศุกร์
1.7120
SDG THB
0.5841
THB SDG
จันทร์
1.7215
SDG THB
0.5809
THB SDG
อังคาร
1.7239
SDG THB
0.5801
THB SDG
พุธ
1.7227
SDG THB
0.5805
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7225
SDG THB
0.5805
THB SDG
ศุกร์
1.7182
SDG THB
0.5820
THB SDG
จันทร์
1.7140
SDG THB
0.5834
THB SDG
อังคาร
1.7176
SDG THB
0.5822
THB SDG
พุธ
1.7230
SDG THB
0.5804
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7181
SDG THB
0.5820
THB SDG
ศุกร์
1.7167
SDG THB
0.5825
THB SDG
จันทร์
1.7155
SDG THB
0.5829
THB SDG
อังคาร
1.7333
SDG THB
0.5769
THB SDG
พุธ
1.7230
SDG THB
0.5804
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7340
SDG THB
0.5767
THB SDG
ศุกร์
1.7385
SDG THB
0.5752
THB SDG
จันทร์
1.7364
SDG THB
0.5759
THB SDG
อังคาร
1.7350
SDG THB
0.5764
THB SDG
พุธ
1.7318
SDG THB
0.5774
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7322
SDG THB
0.5773
THB SDG
ศุกร์
1.7317
SDG THB
0.5775
THB SDG
จันทร์
1.7358
SDG THB
0.5761
THB SDG
อังคาร
1.7326
SDG THB
0.5772
THB SDG
พุธ
1.7369
SDG THB
0.5757
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7339
SDG THB
0.5767
THB SDG
ศุกร์
1.7360
SDG THB
0.5760
THB SDG
จันทร์
1.7481
SDG THB
0.5721
THB SDG
อังคาร
1.7355
SDG THB
0.5762
THB SDG
พุธ
1.7377
SDG THB
0.5755
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7419
SDG THB
0.5741
THB SDG
ศุกร์
1.7435
SDG THB
0.5736
THB SDG
จันทร์
1.7389
SDG THB
0.5751
THB SDG
อังคาร
1.7420
SDG THB
0.5741
THB SDG
พุธ
1.7450
SDG THB
0.5731
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7486
SDG THB
0.5719
THB SDG
ศุกร์
1.7474
SDG THB
0.5723
THB SDG
จันทร์
1.7586
SDG THB
0.5686
THB SDG
อังคาร
1.7582
SDG THB
0.5688
THB SDG
พุธ
1.7723
SDG THB
0.5642
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7700
SDG THB
0.5650
THB SDG
ศุกร์
1.7647
SDG THB
0.5667
THB SDG
จันทร์
1.7568
SDG THB
0.5692
THB SDG
อังคาร
1.7690
SDG THB
0.5653
THB SDG
พุธ
1.7671
SDG THB
0.5659
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7750
SDG THB
0.5634
THB SDG
ศุกร์
1.7816
SDG THB
0.5613
THB SDG
จันทร์
1.7878
SDG THB
0.5593
THB SDG
อังคาร
1.7769
SDG THB
0.5628
THB SDG
พุธ
1.7797
SDG THB
0.5619
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7848
SDG THB
0.5603
THB SDG
ศุกร์
1.7701
SDG THB
0.5649
THB SDG
จันทร์
1.7613
SDG THB
0.5678
THB SDG
อังคาร
1.7700
SDG THB
0.5650
THB SDG
พุธ
1.7717
SDG THB
0.5644
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7644
SDG THB
0.5668
THB SDG
ศุกร์
1.7661
SDG THB
0.5662
THB SDG
จันทร์
1.7664
SDG THB
0.5661
THB SDG
อังคาร
1.7635
SDG THB
0.5671
THB SDG
พุธ
1.7620
SDG THB
0.5675
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7698
SDG THB
0.5650
THB SDG
ศุกร์
1.7819
SDG THB
0.5612
THB SDG
จันทร์
1.7803
SDG THB
0.5617
THB SDG
อังคาร
1.7831
SDG THB
0.5608
THB SDG
พุธ
1.7848
SDG THB
0.5603
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7868
SDG THB
0.5597
THB SDG
ศุกร์
1.8019
SDG THB
0.5550
THB SDG
จันทร์
1.8105
SDG THB
0.5523
THB SDG
อังคาร
1.8163
SDG THB
0.5506
THB SDG
พุธ
1.8103
SDG THB
0.5524
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8245
SDG THB
0.5481
THB SDG
ศุกร์
1.8258
SDG THB
0.5477
THB SDG
จันทร์
1.8290
SDG THB
0.5467
THB SDG
อังคาร
1.8343
SDG THB
0.5452
THB SDG
พุธ
1.8267
SDG THB
0.5474
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8389
SDG THB
0.5438
THB SDG
ศุกร์
1.8355
SDG THB
0.5448
THB SDG
จันทร์
1.8362
SDG THB
0.5446
THB SDG
อังคาร
1.8444
SDG THB
0.5422
THB SDG
พุธ
1.8390
SDG THB
0.5438
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8466
SDG THB
0.5415
THB SDG
ศุกร์
1.8443
SDG THB
0.5422
THB SDG
จันทร์
1.8412
SDG THB
0.5431
THB SDG
อังคาร
1.8372
SDG THB
0.5443
THB SDG
พุธ
1.8472
SDG THB
0.5414
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8449
SDG THB
0.5420
THB SDG
ศุกร์
1.8498
SDG THB
0.5406
THB SDG
จันทร์
1.8438
SDG THB
0.5424
THB SDG
อังคาร
1.8468
SDG THB
0.5415
THB SDG
พุธ
1.8544
SDG THB
0.5393
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8538
SDG THB
0.5394
THB SDG
ศุกร์
1.8538
SDG THB
0.5394
THB SDG
จันทร์
1.8601
SDG THB
0.5376
THB SDG
อังคาร
1.8591
SDG THB
0.5379
THB SDG
พุธ
1.8517
SDG THB
0.5401
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8497
SDG THB
0.5406
THB SDG
ศุกร์
1.8556
SDG THB
0.5389
THB SDG
จันทร์
1.8482
SDG THB
0.5411
THB SDG
อังคาร
1.8478
SDG THB
0.5412
THB SDG
พุธ
1.8367
SDG THB
0.5444
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8454
SDG THB
0.5419
THB SDG
ศุกร์
1.8461
SDG THB
0.5417
THB SDG
จันทร์
1.8443
SDG THB
0.5422
THB SDG
อังคาร
1.8489
SDG THB
0.5408
THB SDG
พุธ
1.8441
SDG THB
0.5423
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8450
SDG THB
0.5420
THB SDG
ศุกร์
1.8483
SDG THB
0.5410
THB SDG
จันทร์
1.8475
SDG THB
0.5413
THB SDG
อังคาร
1.8474
SDG THB
0.5413
THB SDG
พุธ
1.8506
SDG THB
0.5404
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8469
SDG THB
0.5415
THB SDG
ศุกร์
1.8461
SDG THB
0.5417
THB SDG
จันทร์
1.8376
SDG THB
0.5442
THB SDG
อังคาร
1.8191
SDG THB
0.5497
THB SDG
พุธ
1.8131
SDG THB
0.5515
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8211
SDG THB
0.5491
THB SDG
ศุกร์
1.8125
SDG THB
0.5517
THB SDG
จันทร์
1.8117
SDG THB
0.5520
THB SDG
อังคาร
1.8070
SDG THB
0.5534
THB SDG
พุธ
1.8176
SDG THB
0.5502
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8144
SDG THB
0.5512
THB SDG
ศุกร์
1.8168
SDG THB
0.5504
THB SDG
จันทร์
1.8102
SDG THB
0.5524
THB SDG
อังคาร
1.8206
SDG THB
0.5493
THB SDG
พุธ
1.8174
SDG THB
0.5502
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8242
SDG THB
0.5482
THB SDG
ศุกร์
1.8147
SDG THB
0.5510
THB SDG
จันทร์
1.8193
SDG THB
0.5497
THB SDG
อังคาร
1.8203
SDG THB
0.5493
THB SDG
พุธ
1.8180
SDG THB
0.5501
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8140
SDG THB
0.5513
THB SDG
ศุกร์
1.8097
SDG THB
0.5526
THB SDG
จันทร์
1.7967
SDG THB
0.5566
THB SDG
อังคาร
1.7925
SDG THB
0.5579
THB SDG
พุธ
1.7898
SDG THB
0.5587
THB SDG
พฤหัสบดี
1.7989
SDG THB
0.5559
THB SDG
ศุกร์
1.7805
SDG THB
0.5616
THB SDG
จันทร์
1.7982
SDG THB
0.5561
THB SDG
อังคาร
1.8010
SDG THB
0.5553
THB SDG
ศุกร์
1.7973
SDG THB
0.5564
THB SDG
จันทร์
1.7876
SDG THB
0.5594
THB SDG
อังคาร
1.7961
SDG THB
0.5568
THB SDG
พุธ
1.7911
SDG THB
0.5583
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8178
SDG THB
0.5501
THB SDG
ศุกร์
1.8229
SDG THB
0.5486
THB SDG
จันทร์
1.8312
SDG THB
0.5461
THB SDG
อังคาร
1.8230
SDG THB
0.5485
THB SDG
พุธ
1.8196
SDG THB
0.5496
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8190
SDG THB
0.5497
THB SDG
ศุกร์
1.8112
SDG THB
0.5521
THB SDG
จันทร์
1.2852
SDG THB
0.7781
THB SDG
อังคาร
1.8142
SDG THB
0.5512
THB SDG
พุธ
1.8057
SDG THB
0.5538
THB SDG
พฤหัสบดี
1.8122
SDG THB
0.5518
THB SDG
ศุกร์
1.8098
SDG THB
0.5525
THB SDG
จันทร์
1.8111
SDG THB
0.5521
THB SDG
อังคาร
0.6986
SDG THB
1.4314
THB SDG
พุธ
0.6973
SDG THB
1.4340
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6995
SDG THB
1.4296
THB SDG
ศุกร์
0.7028
SDG THB
1.4228
THB SDG
จันทร์
0.7082
SDG THB
1.4120
THB SDG
อังคาร
0.6968
SDG THB
1.4351
THB SDG
พุธ
0.6984
SDG THB
1.4318
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6921
SDG THB
1.4450
THB SDG
ศุกร์
0.6899
SDG THB
1.4494
THB SDG
จันทร์
0.6925
SDG THB
1.4440
THB SDG
อังคาร
0.6914
SDG THB
1.4464
THB SDG
พุธ
0.6942
SDG THB
1.4405
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6882
SDG THB
1.4531
THB SDG
ศุกร์
0.6933
SDG THB
1.4423
THB SDG
จันทร์
0.6956
SDG THB
1.4376
THB SDG
อังคาร
0.6925
SDG THB
1.4441
THB SDG
พุธ
0.6903
SDG THB
1.4486
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6913
SDG THB
1.4466
THB SDG
ศุกร์
0.6917
SDG THB
1.4457
THB SDG
จันทร์
0.6964
SDG THB
1.4360
THB SDG
อังคาร
0.6901
SDG THB
1.4490
THB SDG
พุธ
0.6906
SDG THB
1.4480
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6909
SDG THB
1.4474
THB SDG
ศุกร์
0.6930
SDG THB
1.4430
THB SDG
จันทร์
0.6936
SDG THB
1.4417
THB SDG
อังคาร
0.6927
SDG THB
1.4435
THB SDG
พุธ
0.6928
SDG THB
1.4434
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6916
SDG THB
1.4459
THB SDG
ศุกร์
0.6906
SDG THB
1.4480
THB SDG
จันทร์
0.6855
SDG THB
1.4587
THB SDG
อังคาร
0.6881
SDG THB
1.4534
THB SDG
พุธ
0.6841
SDG THB
1.4618
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6899
SDG THB
1.4496
THB SDG
ศุกร์
0.6863
SDG THB
1.4571
THB SDG
จันทร์
0.6898
SDG THB
1.4498
THB SDG
อังคาร
0.6900
SDG THB
1.4493
THB SDG
พุธ
0.6885
SDG THB
1.4524
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6864
SDG THB
1.4569
THB SDG
ศุกร์
0.6887
SDG THB
1.4521
THB SDG
จันทร์
0.6892
SDG THB
1.4509
THB SDG
อังคาร
0.6863
SDG THB
1.4570
THB SDG
พุธ
0.6874
SDG THB
1.4547
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6877
SDG THB
1.4542
THB SDG
ศุกร์
0.6879
SDG THB
1.4536
THB SDG
จันทร์
0.6851
SDG THB
1.4596
THB SDG
อังคาร
0.6835
SDG THB
1.4630
THB SDG
พุธ
0.6842
SDG THB
1.4616
THB SDG
พฤหัสบดี
0.6832
SDG THB
1.4637
THB SDG
ศุกร์
0.6806
SDG THB
1.4692
THB SDG
จันทร์
0.6833
SDG THB
1.4635
THB SDG