อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 นูเอโวซอลเปรู แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น นูเอโวซอลเปรู
ต่ำสุด = 10.026 (11/2/2559) เฉลี่ย = 10.458 สูงสุด = 10.747 (22/4/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง นูเอโวซอลเปรู และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
10.575
PEN THB
0.09456
THB PEN
อาทิตย์
10.581
PEN THB
0.09451
THB PEN
จันทร์
10.490
PEN THB
0.09532
THB PEN
อังคาร
10.579
PEN THB
0.09453
THB PEN
พุธ
10.638
PEN THB
0.09400
THB PEN
พฤหัสบดี
10.697
PEN THB
0.09348
THB PEN
ศุกร์
10.617
PEN THB
0.09419
THB PEN
อาทิตย์
10.686
PEN THB
0.09358
THB PEN
จันทร์
10.558
PEN THB
0.09472
THB PEN
อังคาร
10.610
PEN THB
0.09425
THB PEN
พุธ
10.645
PEN THB
0.09394
THB PEN
พฤหัสบดี
10.592
PEN THB
0.09441
THB PEN
ศุกร์
10.621
PEN THB
0.09415
THB PEN
อาทิตย์
10.634
PEN THB
0.09404
THB PEN
จันทร์
10.586
PEN THB
0.09447
THB PEN
อังคาร
10.615
PEN THB
0.09421
THB PEN
พุธ
10.528
PEN THB
0.09498
THB PEN
พฤหัสบดี
10.472
PEN THB
0.09549
THB PEN
ศุกร์
10.452
PEN THB
0.09568
THB PEN
อาทิตย์
10.371
PEN THB
0.09643
THB PEN
จันทร์
10.432
PEN THB
0.09586
THB PEN
อังคาร
10.387
PEN THB
0.09627
THB PEN
พุธ
10.363
PEN THB
0.09649
THB PEN
พฤหัสบดี
10.356
PEN THB
0.09657
THB PEN
ศุกร์
10.269
PEN THB
0.09738
THB PEN
อาทิตย์
10.224
PEN THB
0.09781
THB PEN
จันทร์
10.231
PEN THB
0.09775
THB PEN
อังคาร
10.279
PEN THB
0.09728
THB PEN
พุธ
10.251
PEN THB
0.09755
THB PEN
พฤหัสบดี
10.241
PEN THB
0.09765
THB PEN
ศุกร์
10.225
PEN THB
0.09780
THB PEN
อาทิตย์
10.225
PEN THB
0.09780
THB PEN
จันทร์
10.162
PEN THB
0.09840
THB PEN
อังคาร
10.199
PEN THB
0.09805
THB PEN
พุธ
10.063
PEN THB
0.09937
THB PEN
พฤหัสบดี
10.026
PEN THB
0.09974
THB PEN
ศุกร์
10.156
PEN THB
0.09846
THB PEN
อาทิตย์
10.106
PEN THB
0.09895
THB PEN
จันทร์
10.165
PEN THB
0.09837
THB PEN
อังคาร
10.156
PEN THB
0.09846
THB PEN
พุธ
10.135
PEN THB
0.09867
THB PEN
พฤหัสบดี
10.158
PEN THB
0.09844
THB PEN
ศุกร์
10.164
PEN THB
0.09839
THB PEN
อาทิตย์
10.314
PEN THB
0.09696
THB PEN
จันทร์
10.157
PEN THB
0.09846
THB PEN
อังคาร
10.117
PEN THB
0.09885
THB PEN
พุธ
10.156
PEN THB
0.09846
THB PEN
พฤหัสบดี
10.067
PEN THB
0.09933
THB PEN
ศุกร์
10.155
PEN THB
0.09847
THB PEN
อาทิตย์
10.120
PEN THB
0.09882
THB PEN
จันทร์
10.121
PEN THB
0.09881
THB PEN
อังคาร
10.098
PEN THB
0.09903
THB PEN
พุธ
10.175
PEN THB
0.09828
THB PEN
พฤหัสบดี
10.209
PEN THB
0.09795
THB PEN
ศุกร์
10.237
PEN THB
0.09769
THB PEN
อาทิตย์
10.235
PEN THB
0.09770
THB PEN
จันทร์
10.247
PEN THB
0.09759
THB PEN
อังคาร
10.244
PEN THB
0.09761
THB PEN
พุธ
10.185
PEN THB
0.09819
THB PEN
พฤหัสบดี
10.240
PEN THB
0.09765
THB PEN
ศุกร์
10.232
PEN THB
0.09773
THB PEN
อาทิตย์
10.229
PEN THB
0.09777
THB PEN
จันทร์
10.429
PEN THB
0.09588
THB PEN
อังคาร
10.466
PEN THB
0.09554
THB PEN
พุธ
10.510
PEN THB
0.09515
THB PEN
พฤหัสบดี
10.273
PEN THB
0.09734
THB PEN
ศุกร์
10.335
PEN THB
0.09676
THB PEN
จันทร์
10.244
PEN THB
0.09761
THB PEN
อังคาร
10.256
PEN THB
0.09751
THB PEN
พุธ
10.422
PEN THB
0.09595
THB PEN
พฤหัสบดี
10.473
PEN THB
0.09549
THB PEN
ศุกร์
10.459
PEN THB
0.09561
THB PEN
อาทิตย์
10.473
PEN THB
0.09549
THB PEN
จันทร์
10.423
PEN THB
0.09594
THB PEN
อังคาร
10.457
PEN THB
0.09563
THB PEN
พุธ
10.476
PEN THB
0.09545
THB PEN
พฤหัสบดี
10.583
PEN THB
0.09449
THB PEN
ศุกร์
10.509
PEN THB
0.09515
THB PEN
อาทิตย์
10.506
PEN THB
0.09518
THB PEN
จันทร์
10.532
PEN THB
0.09495
THB PEN
อังคาร
10.476
PEN THB
0.09546
THB PEN
พุธ
10.388
PEN THB
0.09627
THB PEN
พฤหัสบดี
10.362
PEN THB
0.09651
THB PEN
ศุกร์
10.443
PEN THB
0.09576
THB PEN
อาทิตย์
10.442
PEN THB
0.09577
THB PEN
จันทร์
10.665
PEN THB
0.09377
THB PEN
อังคาร
10.722
PEN THB
0.09327
THB PEN
พุธ
10.724
PEN THB
0.09325
THB PEN
พฤหัสบดี
10.720
PEN THB
0.09329
THB PEN
ศุกร์
10.707
PEN THB
0.09340
THB PEN
อาทิตย์
10.695
PEN THB
0.09350
THB PEN
จันทร์
10.706
PEN THB
0.09340
THB PEN
อังคาร
10.724
PEN THB
0.09325
THB PEN
พุธ
10.745
PEN THB
0.09307
THB PEN
พฤหัสบดี
10.746
PEN THB
0.09306
THB PEN
ศุกร์
10.747
PEN THB
0.09305
THB PEN
อาทิตย์
10.738
PEN THB
0.09313
THB PEN
จันทร์
10.677
PEN THB
0.09366
THB PEN
อังคาร
10.708
PEN THB
0.09338
THB PEN
พุธ
10.687
PEN THB
0.09357
THB PEN
พฤหัสบดี
10.680
PEN THB
0.09364
THB PEN
ศุกร์
10.644
PEN THB
0.09395
THB PEN
อาทิตย์
10.718
PEN THB
0.09330
THB PEN
จันทร์
10.653
PEN THB
0.09387
THB PEN
อังคาร
10.523
PEN THB
0.09503
THB PEN
พุธ
10.552
PEN THB
0.09477
THB PEN
พฤหัสบดี
10.575
PEN THB
0.09457
THB PEN
ศุกร์
10.605
PEN THB
0.09429
THB PEN
จันทร์
10.573
PEN THB
0.09458
THB PEN
อังคาร
10.563
PEN THB
0.09467
THB PEN
พุธ
10.591
PEN THB
0.09442
THB PEN
พฤหัสบดี
10.620
PEN THB
0.09417
THB PEN
ศุกร์
10.634
PEN THB
0.09404
THB PEN
จันทร์
10.637
PEN THB
0.09401
THB PEN
อังคาร
10.715
PEN THB
0.09333
THB PEN
พุธ
10.708
PEN THB
0.09339
THB PEN
พฤหัสบดี
10.688
PEN THB
0.09356
THB PEN
ศุกร์
10.702
PEN THB
0.09344
THB PEN
จันทร์
10.671
PEN THB
0.09372
THB PEN
อังคาร
10.684
PEN THB
0.09360
THB PEN
พุธ
10.684
PEN THB
0.09360
THB PEN
พฤหัสบดี
10.643
PEN THB
0.09395
THB PEN
ศุกร์
10.662
PEN THB
0.09379
THB PEN
จันทร์
10.633
PEN THB
0.09405
THB PEN
อังคาร
10.599
PEN THB
0.09435
THB PEN
พุธ
10.597
PEN THB
0.09437
THB PEN
พฤหัสบดี
10.550
PEN THB
0.09479
THB PEN
ศุกร์
10.611
PEN THB
0.09424
THB PEN
จันทร์
10.653
PEN THB
0.09387
THB PEN
อังคาร
10.680
PEN THB
0.09363
THB PEN
พุธ
10.658
PEN THB
0.09382
THB PEN
พฤหัสบดี
10.632
PEN THB
0.09406
THB PEN
ศุกร์
10.590
PEN THB
0.09443
THB PEN
จันทร์
10.585
PEN THB
0.09448
THB PEN
อังคาร
10.577
PEN THB
0.09454
THB PEN
พุธ
10.661
PEN THB
0.09380
THB PEN
พฤหัสบดี
10.595
PEN THB
0.09438
THB PEN
ศุกร์
10.624
PEN THB
0.09412
THB PEN
จันทร์
10.714
PEN THB
0.09334
THB PEN
อังคาร
10.705
PEN THB
0.09341
THB PEN
พุธ
10.704
PEN THB
0.09342
THB PEN
พฤหัสบดี
10.707
PEN THB
0.09340
THB PEN
ศุกร์
10.667
PEN THB
0.09375
THB PEN
จันทร์
10.636
PEN THB
0.09402
THB PEN
อังคาร
10.667
PEN THB
0.09374
THB PEN
พุธ
10.681
PEN THB
0.09362
THB PEN
พฤหัสบดี
10.701
PEN THB
0.09345
THB PEN
ศุกร์
10.672
PEN THB
0.09370
THB PEN
จันทร์
10.669
PEN THB
0.09373
THB PEN
อังคาร
10.701
PEN THB
0.09345
THB PEN
พุธ
10.721
PEN THB
0.09328
THB PEN
พฤหัสบดี
10.723
PEN THB
0.09326
THB PEN
ศุกร์
10.722
PEN THB
0.09327
THB PEN
จันทร์
10.714
PEN THB
0.09334
THB PEN
อังคาร
10.716
PEN THB
0.09332
THB PEN
พุธ
10.724
PEN THB
0.09325
THB PEN
พฤหัสบดี
10.691
PEN THB
0.09354
THB PEN
ศุกร์
10.665
PEN THB
0.09377
THB PEN
จันทร์
10.651
PEN THB
0.09389
THB PEN
อังคาร
10.609
PEN THB
0.09426
THB PEN
พุธ
10.577
PEN THB
0.09454
THB PEN
พฤหัสบดี
10.517
PEN THB
0.09509
THB PEN
ศุกร์
10.531
PEN THB
0.09495
THB PEN
จันทร์
10.391
PEN THB
0.09623
THB PEN
อังคาร
10.412
PEN THB
0.09604
THB PEN
พุธ
10.444
PEN THB
0.09575
THB PEN
พฤหัสบดี
10.402
PEN THB
0.09613
THB PEN
ศุกร์
10.380
PEN THB
0.09634
THB PEN
จันทร์
10.376
PEN THB
0.09638
THB PEN
อังคาร
10.384
PEN THB
0.09630
THB PEN
พุธ
10.451
PEN THB
0.09568
THB PEN
พฤหัสบดี
10.473
PEN THB
0.09548
THB PEN
ศุกร์
10.526
PEN THB
0.09500
THB PEN
จันทร์
10.565
PEN THB
0.09466
THB PEN
อังคาร
10.564
PEN THB
0.09466
THB PEN
พุธ
10.508
PEN THB
0.09516
THB PEN
พฤหัสบดี
10.495
PEN THB
0.09528
THB PEN
ศุกร์
10.492
PEN THB
0.09531
THB PEN
จันทร์
10.461
PEN THB
0.09560
THB PEN
อังคาร
10.466
PEN THB
0.09555
THB PEN
พุธ
10.471
PEN THB
0.09550
THB PEN
พฤหัสบดี
10.455
PEN THB
0.09565
THB PEN
ศุกร์
10.437
PEN THB
0.09581
THB PEN
จันทร์
10.344
PEN THB
0.09668
THB PEN
อังคาร
10.307
PEN THB
0.09703
THB PEN
พุธ
10.334
PEN THB
0.09677
THB PEN
พฤหัสบดี
10.308
PEN THB
0.09702
THB PEN
ศุกร์
10.351
PEN THB
0.09661
THB PEN
จันทร์
10.238
PEN THB
0.09768
THB PEN
อังคาร
10.241
PEN THB
0.09765
THB PEN
พุธ
10.207
PEN THB
0.09797
THB PEN
พฤหัสบดี
10.191
PEN THB
0.09812
THB PEN
ศุกร์
10.237
PEN THB
0.09768
THB PEN
จันทร์
10.228
PEN THB
0.09777
THB PEN
อังคาร
10.294
PEN THB
0.09714
THB PEN
พุธ
10.303
PEN THB
0.09705
THB PEN
พฤหัสบดี
10.331
PEN THB
0.09680
THB PEN
ศุกร์
10.264
PEN THB
0.09742
THB PEN
จันทร์
10.264
PEN THB
0.09743
THB PEN
อังคาร
10.266
PEN THB
0.09741
THB PEN
พุธ
10.275
PEN THB
0.09732
THB PEN
พฤหัสบดี
10.313
PEN THB
0.09697
THB PEN
ศุกร์
10.292
PEN THB
0.09716
THB PEN
จันทร์
10.278
PEN THB
0.09730
THB PEN
อังคาร
10.261
PEN THB
0.09746
THB PEN
พุธ
10.300
PEN THB
0.09708
THB PEN
พฤหัสบดี
10.353
PEN THB
0.09659
THB PEN
ศุกร์
10.319
PEN THB
0.09691
THB PEN
จันทร์
10.272
PEN THB
0.09735
THB PEN
อังคาร
10.282
PEN THB
0.09726
THB PEN
พุธ
10.248
PEN THB
0.09758
THB PEN
พฤหัสบดี
10.215
PEN THB
0.09790
THB PEN
ศุกร์
10.228
PEN THB
0.09777
THB PEN
จันทร์
10.238
PEN THB
0.09767
THB PEN
อังคาร
10.220
PEN THB
0.09785
THB PEN
พุธ
10.235
PEN THB
0.09770
THB PEN
พฤหัสบดี
10.225
PEN THB
0.09780
THB PEN
ศุกร์
10.247
PEN THB
0.09759
THB PEN
จันทร์
10.354
PEN THB
0.09658
THB PEN
อังคาร
10.428
PEN THB
0.09590
THB PEN
พุธ
10.487
PEN THB
0.09536
THB PEN
พฤหัสบดี
10.396
PEN THB
0.09620
THB PEN
ศุกร์
10.390
PEN THB
0.09625
THB PEN
จันทร์
10.375
PEN THB
0.09639
THB PEN
อังคาร
10.342
PEN THB
0.09669
THB PEN
พุธ
10.320
PEN THB
0.09690
THB PEN
พฤหัสบดี
10.371
PEN THB
0.09642
THB PEN
ศุกร์
10.459
PEN THB
0.09561
THB PEN
จันทร์
10.420
PEN THB
0.09597
THB PEN
อังคาร
10.381
PEN THB
0.09633
THB PEN
พุธ
10.406
PEN THB
0.09610
THB PEN
พฤหัสบดี
10.444
PEN THB
0.09575
THB PEN
ศุกร์
10.398
PEN THB
0.09618
THB PEN
จันทร์
10.416
PEN THB
0.09600
THB PEN
อังคาร
10.416
PEN THB
0.09601
THB PEN
พุธ
10.317
PEN THB
0.09693
THB PEN
พฤหัสบดี
10.352
PEN THB
0.09660
THB PEN
ศุกร์
10.327
PEN THB
0.09684
THB PEN
จันทร์
10.359
PEN THB
0.09654
THB PEN
อังคาร
10.416
PEN THB
0.09601
THB PEN
พุธ
10.374
PEN THB
0.09639
THB PEN
พฤหัสบดี
10.357
PEN THB
0.09655
THB PEN
ศุกร์
10.387
PEN THB
0.09627
THB PEN
จันทร์
10.328
PEN THB
0.09683
THB PEN
อังคาร
10.374
PEN THB
0.09640
THB PEN
พุธ
10.421
PEN THB
0.09596
THB PEN
พฤหัสบดี
10.431
PEN THB
0.09587
THB PEN
ศุกร์
10.445
PEN THB
0.09574
THB PEN
อาทิตย์
10.412
PEN THB
0.09605
THB PEN
จันทร์
10.409
PEN THB
0.09607
THB PEN
อังคาร
10.384
PEN THB
0.09630
THB PEN
พุธ
10.426
PEN THB
0.09592
THB PEN
พฤหัสบดี
10.450
PEN THB
0.09569
THB PEN
ศุกร์
10.414
PEN THB
0.09602
THB PEN
อาทิตย์
10.411
PEN THB
0.09606
THB PEN
จันทร์
10.401
PEN THB
0.09614
THB PEN
อังคาร
10.452
PEN THB
0.09568
THB PEN
พุธ
10.466
PEN THB
0.09555
THB PEN
พฤหัสบดี
10.457
PEN THB
0.09563
THB PEN
ศุกร์
10.424
PEN THB
0.09593
THB PEN
อาทิตย์
10.428
PEN THB
0.09590
THB PEN
จันทร์
10.423
PEN THB
0.09594
THB PEN
อังคาร
10.431
PEN THB
0.09587
THB PEN
พุธ
10.461
PEN THB
0.09559
THB PEN
พฤหัสบดี
10.481
PEN THB
0.09541
THB PEN
ศุกร์
10.473
PEN THB
0.09548
THB PEN
อาทิตย์
10.468
PEN THB
0.09553
THB PEN
จันทร์
10.460
PEN THB
0.09560
THB PEN
อังคาร
10.467
PEN THB
0.09554
THB PEN
พุธ
10.526
PEN THB
0.09500
THB PEN
พฤหัสบดี
10.523
PEN THB
0.09503
THB PEN
ศุกร์
10.534
PEN THB
0.09493
THB PEN
อาทิตย์
10.528
PEN THB
0.09498
THB PEN
จันทร์
10.542
PEN THB
0.09485
THB PEN
อังคาร
10.596
PEN THB
0.09437
THB PEN
พุธ
10.613
PEN THB
0.09423
THB PEN
พฤหัสบดี
10.615
PEN THB
0.09420
THB PEN
ศุกร์
10.639
PEN THB
0.09400
THB PEN
อาทิตย์
10.642
PEN THB
0.09397
THB PEN
จันทร์
10.609
PEN THB
0.09426
THB PEN
อังคาร
10.668
PEN THB
0.09373
THB PEN
พุธ
10.733
PEN THB
0.09317
THB PEN
พฤหัสบดี
10.697
PEN THB
0.09348
THB PEN
ศุกร์
10.670
PEN THB
0.09372
THB PEN