อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ต่ำสุด = 8.8594 (29/11/2560) เฉลี่ย = 9.2466 สูงสุด = 9.7743 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
9.7677
AED THB
0.1024
THB AED
จันทร์
9.7576
AED THB
0.1025
THB AED
อังคาร
9.7743
AED THB
0.1023
THB AED
พุธ
9.7560
AED THB
0.1025
THB AED
พฤหัสบดี
9.7135
AED THB
0.1029
THB AED
ศุกร์
9.7280
AED THB
0.1028
THB AED
อาทิตย์
9.7247
AED THB
0.1028
THB AED
จันทร์
9.7044
AED THB
0.1030
THB AED
อังคาร
9.6816
AED THB
0.1033
THB AED
พุธ
9.6605
AED THB
0.1035
THB AED
พฤหัสบดี
9.6286
AED THB
0.1039
THB AED
ศุกร์
9.6430
AED THB
0.1037
THB AED
อาทิตย์
9.6459
AED THB
0.1037
THB AED
จันทร์
9.6465
AED THB
0.1037
THB AED
อังคาร
9.6070
AED THB
0.1041
THB AED
พุธ
9.6473
AED THB
0.1037
THB AED
พฤหัสบดี
9.6427
AED THB
0.1037
THB AED
ศุกร์
9.6484
AED THB
0.1036
THB AED
อาทิตย์
9.6392
AED THB
0.1037
THB AED
จันทร์
9.5967
AED THB
0.1042
THB AED
อังคาร
9.5968
AED THB
0.1042
THB AED
พุธ
9.5961
AED THB
0.1042
THB AED
พฤหัสบดี
9.6182
AED THB
0.1040
THB AED
ศุกร์
9.6100
AED THB
0.1041
THB AED
อาทิตย์
9.6093
AED THB
0.1041
THB AED
จันทร์
9.5848
AED THB
0.1043
THB AED
อังคาร
9.5585
AED THB
0.1046
THB AED
พุธ
9.5606
AED THB
0.1046
THB AED
พฤหัสบดี
9.5466
AED THB
0.1047
THB AED
ศุกร์
9.5367
AED THB
0.1049
THB AED
อาทิตย์
9.5439
AED THB
0.1048
THB AED
จันทร์
9.5402
AED THB
0.1048
THB AED
อังคาร
9.5397
AED THB
0.1048
THB AED
พุธ
9.5366
AED THB
0.1049
THB AED
พฤหัสบดี
9.5447
AED THB
0.1048
THB AED
ศุกร์
9.5494
AED THB
0.1047
THB AED
อาทิตย์
9.5479
AED THB
0.1047
THB AED
จันทร์
9.5507
AED THB
0.1047
THB AED
อังคาร
9.5391
AED THB
0.1048
THB AED
พุธ
9.5385
AED THB
0.1048
THB AED
พฤหัสบดี
9.5274
AED THB
0.1050
THB AED
ศุกร์
9.5285
AED THB
0.1049
THB AED
อาทิตย์
9.5315
AED THB
0.1049
THB AED
จันทร์
9.5370
AED THB
0.1049
THB AED
อังคาร
9.5403
AED THB
0.1048
THB AED
พุธ
9.5365
AED THB
0.1049
THB AED
พฤหัสบดี
9.5248
AED THB
0.1050
THB AED
ศุกร์
9.4963
AED THB
0.1053
THB AED
อาทิตย์
9.4984
AED THB
0.1053
THB AED
จันทร์
9.4899
AED THB
0.1054
THB AED
อังคาร
9.5121
AED THB
0.1051
THB AED
พุธ
9.5285
AED THB
0.1049
THB AED
พฤหัสบดี
9.5430
AED THB
0.1048
THB AED
ศุกร์
9.5243
AED THB
0.1050
THB AED
อาทิตย์
9.5484
AED THB
0.1047
THB AED
จันทร์
9.5505
AED THB
0.1047
THB AED
อังคาร
9.5630
AED THB
0.1046
THB AED
พุธ
9.6120
AED THB
0.1040
THB AED
พฤหัสบดี
9.6301
AED THB
0.1038
THB AED
ศุกร์
9.6271
AED THB
0.1039
THB AED
อาทิตย์
9.6220
AED THB
0.1039
THB AED
จันทร์
9.6156
AED THB
0.1040
THB AED
อังคาร
9.6148
AED THB
0.1040
THB AED
พุธ
9.5515
AED THB
0.1047
THB AED
พฤหัสบดี
9.5205
AED THB
0.1050
THB AED
ศุกร์
9.4868
AED THB
0.1054
THB AED
อาทิตย์
9.4895
AED THB
0.1054
THB AED
จันทร์
9.4387
AED THB
0.1059
THB AED
อังคาร
9.4534
AED THB
0.1058
THB AED
พุธ
9.4133
AED THB
0.1062
THB AED
พฤหัสบดี
9.4200
AED THB
0.1062
THB AED
ศุกร์
9.4150
AED THB
0.1062
THB AED
อาทิตย์
9.4000
AED THB
0.1064
THB AED
จันทร์
9.3613
AED THB
0.1068
THB AED
อังคาร
9.3724
AED THB
0.1067
THB AED
พุธ
9.3732
AED THB
0.1067
THB AED
พฤหัสบดี
9.3832
AED THB
0.1066
THB AED
ศุกร์
9.3536
AED THB
0.1069
THB AED
อาทิตย์
9.3578
AED THB
0.1069
THB AED
จันทร์
9.3579
AED THB
0.1069
THB AED
อังคาร
9.3831
AED THB
0.1066
THB AED
พุธ
9.4025
AED THB
0.1064
THB AED
พฤหัสบดี
9.4144
AED THB
0.1062
THB AED
ศุกร์
9.4249
AED THB
0.1061
THB AED
อาทิตย์
9.4315
AED THB
0.1060
THB AED
จันทร์
9.4291
AED THB
0.1061
THB AED
อังคาร
9.4038
AED THB
0.1063
THB AED
พุธ
9.3702
AED THB
0.1067
THB AED
พฤหัสบดี
9.3635
AED THB
0.1068
THB AED
ศุกร์
9.3544
AED THB
0.1069
THB AED
อาทิตย์
9.3646
AED THB
0.1068
THB AED
จันทร์
9.3355
AED THB
0.1071
THB AED
อังคาร
9.3544
AED THB
0.1069
THB AED
พุธ
9.3673
AED THB
0.1068
THB AED
พฤหัสบดี
9.3701
AED THB
0.1067
THB AED
ศุกร์
9.3566
AED THB
0.1069
THB AED
อาทิตย์
9.2179
AED THB
0.1085
THB AED
จันทร์
9.3502
AED THB
0.1069
THB AED
อังคาร
9.3715
AED THB
0.1067
THB AED
พุธ
9.3889
AED THB
0.1065
THB AED
พฤหัสบดี
9.4195
AED THB
0.1062
THB AED
ศุกร์
9.4172
AED THB
0.1062
THB AED
อาทิตย์
9.4203
AED THB
0.1062
THB AED
จันทร์
9.4214
AED THB
0.1061
THB AED
อังคาร
9.3914
AED THB
0.1065
THB AED
พุธ
9.4074
AED THB
0.1063
THB AED
พฤหัสบดี
9.4280
AED THB
0.1061
THB AED
ศุกร์
9.4396
AED THB
0.1059
THB AED
อาทิตย์
9.4283
AED THB
0.1061
THB AED
จันทร์
9.4324
AED THB
0.1060
THB AED
อังคาร
9.4705
AED THB
0.1056
THB AED
พุธ
9.4704
AED THB
0.1056
THB AED
พฤหัสบดี
9.4520
AED THB
0.1058
THB AED
ศุกร์
9.4376
AED THB
0.1060
THB AED
อาทิตย์
9.4381
AED THB
0.1060
THB AED
จันทร์
9.4086
AED THB
0.1063
THB AED
อังคาร
9.3830
AED THB
0.1066
THB AED
พุธ
9.3805
AED THB
0.1066
THB AED
พฤหัสบดี
9.3925
AED THB
0.1065
THB AED
ศุกร์
9.3215
AED THB
0.1073
THB AED
อาทิตย์
9.3509
AED THB
0.1069
THB AED
จันทร์
9.3383
AED THB
0.1071
THB AED
อังคาร
9.3748
AED THB
0.1067
THB AED
พุธ
9.3470
AED THB
0.1070
THB AED
พฤหัสบดี
9.2899
AED THB
0.1076
THB AED
ศุกร์
9.2715
AED THB
0.1079
THB AED
อาทิตย์
9.2740
AED THB
0.1078
THB AED
จันทร์
9.2903
AED THB
0.1076
THB AED
อังคาร
9.2884
AED THB
0.1077
THB AED
พุธ
9.2716
AED THB
0.1079
THB AED
พฤหัสบดี
9.2974
AED THB
0.1076
THB AED
ศุกร์
9.2734
AED THB
0.1078
THB AED
อาทิตย์
9.2745
AED THB
0.1078
THB AED
จันทร์
9.2607
AED THB
0.1080
THB AED
อังคาร
9.2419
AED THB
0.1082
THB AED
พุธ
9.2663
AED THB
0.1079
THB AED
พฤหัสบดี
9.2808
AED THB
0.1077
THB AED
ศุกร์
9.2738
AED THB
0.1078
THB AED
อาทิตย์
9.2688
AED THB
0.1079
THB AED
จันทร์
9.2746
AED THB
0.1078
THB AED
อังคาร
9.2398
AED THB
0.1082
THB AED
พุธ
9.2293
AED THB
0.1084
THB AED
พฤหัสบดี
9.2475
AED THB
0.1081
THB AED
ศุกร์
9.2349
AED THB
0.1083
THB AED
อาทิตย์
9.2462
AED THB
0.1082
THB AED
จันทร์
9.2517
AED THB
0.1081
THB AED
อังคาร
9.2626
AED THB
0.1080
THB AED
พุธ
9.2522
AED THB
0.1081
THB AED
พฤหัสบดี
9.2524
AED THB
0.1081
THB AED
ศุกร์
9.2134
AED THB
0.1085
THB AED
อาทิตย์
9.2406
AED THB
0.1082
THB AED
จันทร์
9.2534
AED THB
0.1081
THB AED
อังคาร
9.2495
AED THB
0.1081
THB AED
พุธ
9.2471
AED THB
0.1081
THB AED
พฤหัสบดี
9.2559
AED THB
0.1080
THB AED
ศุกร์
9.2097
AED THB
0.1086
THB AED
อาทิตย์
9.2408
AED THB
0.1082
THB AED
จันทร์
9.2598
AED THB
0.1080
THB AED
อังคาร
9.2607
AED THB
0.1080
THB AED
พุธ
9.2615
AED THB
0.1080
THB AED
พฤหัสบดี
9.2742
AED THB
0.1078
THB AED
ศุกร์
9.2888
AED THB
0.1077
THB AED
อาทิตย์
9.2895
AED THB
0.1076
THB AED
จันทร์
9.2926
AED THB
0.1076
THB AED
อังคาร
9.2839
AED THB
0.1077
THB AED
พุธ
9.2463
AED THB
0.1082
THB AED
พฤหัสบดี
9.2429
AED THB
0.1082
THB AED
ศุกร์
9.1925
AED THB
0.1088
THB AED
อาทิตย์
9.1921
AED THB
0.1088
THB AED
จันทร์
9.1518
AED THB
0.1093
THB AED
อังคาร
9.1442
AED THB
0.1094
THB AED
พุธ
9.1499
AED THB
0.1093
THB AED
พฤหัสบดี
9.1377
AED THB
0.1094
THB AED
ศุกร์
9.1130
AED THB
0.1097
THB AED
อาทิตย์
9.1065
AED THB
0.1098
THB AED
จันทร์
9.0956
AED THB
0.1099
THB AED
อังคาร
9.1145
AED THB
0.1097
THB AED
พุธ
9.0892
AED THB
0.1100
THB AED
พฤหัสบดี
9.0754
AED THB
0.1102
THB AED
ศุกร์
9.0911
AED THB
0.1100
THB AED
อาทิตย์
9.0897
AED THB
0.1100
THB AED
จันทร์
9.0674
AED THB
0.1103
THB AED
อังคาร
9.0654
AED THB
0.1103
THB AED
พุธ
9.0568
AED THB
0.1104
THB AED
พฤหัสบดี
9.0565
AED THB
0.1104
THB AED
ศุกร์
9.0403
AED THB
0.1106
THB AED
อาทิตย์
9.0636
AED THB
0.1103
THB AED
จันทร์
9.0651
AED THB
0.1103
THB AED
อังคาร
9.0604
AED THB
0.1104
THB AED
พุธ
9.0551
AED THB
0.1104
THB AED
พฤหัสบดี
9.0528
AED THB
0.1105
THB AED
ศุกร์
9.0437
AED THB
0.1106
THB AED
อาทิตย์
9.0480
AED THB
0.1105
THB AED
จันทร์
9.0541
AED THB
0.1104
THB AED
อังคาร
9.0652
AED THB
0.1103
THB AED
พุธ
9.0563
AED THB
0.1104
THB AED
พฤหัสบดี
9.0603
AED THB
0.1104
THB AED
ศุกร์
9.0445
AED THB
0.1106
THB AED
อาทิตย์
9.0468
AED THB
0.1105
THB AED
จันทร์
9.0512
AED THB
0.1105
THB AED
อังคาร
9.0485
AED THB
0.1105
THB AED
พุธ
9.0782
AED THB
0.1102
THB AED
พฤหัสบดี
9.0777
AED THB
0.1102
THB AED
ศุกร์
9.0501
AED THB
0.1105
THB AED
อาทิตย์
9.0466
AED THB
0.1105
THB AED
จันทร์
9.0372
AED THB
0.1107
THB AED
อังคาร
9.0404
AED THB
0.1106
THB AED
พุธ
9.0421
AED THB
0.1106
THB AED
พฤหัสบดี
9.0351
AED THB
0.1107
THB AED
ศุกร์
9.0295
AED THB
0.1107
THB AED
อาทิตย์
9.0211
AED THB
0.1109
THB AED
จันทร์
9.0296
AED THB
0.1107
THB AED
อังคาร
9.0273
AED THB
0.1108
THB AED
พุธ
9.0259
AED THB
0.1108
THB AED
พฤหัสบดี
9.0105
AED THB
0.1110
THB AED
ศุกร์
9.0189
AED THB
0.1109
THB AED
อาทิตย์
9.0248
AED THB
0.1108
THB AED
จันทร์
9.0192
AED THB
0.1109
THB AED
อังคาร
9.0199
AED THB
0.1109
THB AED
พุธ
9.0224
AED THB
0.1108
THB AED
พฤหัสบดี
9.0076
AED THB
0.1110
THB AED
ศุกร์
9.0156
AED THB
0.1109
THB AED
อาทิตย์
9.0160
AED THB
0.1109
THB AED
จันทร์
9.0131
AED THB
0.1109
THB AED
อังคาร
9.0046
AED THB
0.1111
THB AED
พุธ
9.0133
AED THB
0.1109
THB AED
พฤหัสบดี
9.0125
AED THB
0.1110
THB AED
ศุกร์
9.0047
AED THB
0.1111
THB AED
อาทิตย์
9.0369
AED THB
0.1107
THB AED
จันทร์
9.0141
AED THB
0.1109
THB AED
อังคาร
9.0464
AED THB
0.1105
THB AED
พุธ
9.0785
AED THB
0.1102
THB AED
พฤหัสบดี
9.0944
AED THB
0.1100
THB AED
ศุกร์
9.1320
AED THB
0.1095
THB AED
อาทิตย์
9.0803
AED THB
0.1101
THB AED
จันทร์
9.0997
AED THB
0.1099
THB AED
อังคาร
9.0839
AED THB
0.1101
THB AED
พุธ
9.0752
AED THB
0.1102
THB AED
พฤหัสบดี
9.0920
AED THB
0.1100
THB AED
ศุกร์
9.1019
AED THB
0.1099
THB AED
อาทิตย์
9.1000
AED THB
0.1099
THB AED
จันทร์
9.0840
AED THB
0.1101
THB AED
อังคาร
9.0483
AED THB
0.1105
THB AED
พุธ
9.0334
AED THB
0.1107
THB AED
พฤหัสบดี
9.0172
AED THB
0.1109
THB AED
ศุกร์
9.0003
AED THB
0.1111
THB AED
อาทิตย์
9.0101
AED THB
0.1110
THB AED
จันทร์
9.0020
AED THB
0.1111
THB AED
อังคาร
9.0149
AED THB
0.1109
THB AED
พุธ
9.0244
AED THB
0.1108
THB AED
พฤหัสบดี
9.0149
AED THB
0.1109
THB AED
ศุกร์
9.0355
AED THB
0.1107
THB AED
อาทิตย์
9.0480
AED THB
0.1105
THB AED
จันทร์
9.0348
AED THB
0.1107
THB AED
อังคาร
9.0435
AED THB
0.1106
THB AED
พุธ
9.0339
AED THB
0.1107
THB AED
พฤหัสบดี
9.0540
AED THB
0.1104
THB AED
ศุกร์
9.0501
AED THB
0.1105
THB AED
อาทิตย์
9.0565
AED THB
0.1104
THB AED
จันทร์
9.0465
AED THB
0.1105
THB AED
อังคาร
9.0466
AED THB
0.1105
THB AED
พุธ
9.0300
AED THB
0.1107
THB AED
พฤหัสบดี
9.0111
AED THB
0.1110
THB AED
ศุกร์
9.0332
AED THB
0.1107
THB AED
อาทิตย์
9.0359
AED THB
0.1107
THB AED
จันทร์
9.0149
AED THB
0.1109
THB AED
อังคาร
9.0277
AED THB
0.1108
THB AED
พุธ
9.0163
AED THB
0.1109
THB AED
พฤหัสบดี
9.0124
AED THB
0.1110
THB AED
ศุกร์
8.9957
AED THB
0.1112
THB AED
อาทิตย์
9.0230
AED THB
0.1108
THB AED
จันทร์
9.0048
AED THB
0.1111
THB AED
อังคาร
9.0009
AED THB
0.1111
THB AED
พุธ
8.9962
AED THB
0.1112
THB AED
พฤหัสบดี
8.9614
AED THB
0.1116
THB AED
ศุกร์
8.9410
AED THB
0.1118
THB AED
จันทร์
8.9311
AED THB
0.1120
THB AED
อังคาร
8.9390
AED THB
0.1119
THB AED
พุธ
8.9099
AED THB
0.1122
THB AED
พฤหัสบดี
8.9149
AED THB
0.1122
THB AED
ศุกร์
8.8994
AED THB
0.1124
THB AED
จันทร์
8.8993
AED THB
0.1124
THB AED
อังคาร
8.8741
AED THB
0.1127
THB AED
พุธ
8.8594
AED THB
0.1129
THB AED
พฤหัสบดี
8.8887
AED THB
0.1125
THB AED
ศุกร์
8.8882
AED THB
0.1125
THB AED
จันทร์
8.8906
AED THB
0.1125
THB AED
อังคาร
8.8747
AED THB
0.1127
THB AED
พุธ
8.8756
AED THB
0.1127
THB AED
พฤหัสบดี
8.8835
AED THB
0.1126
THB AED
ศุกร์
8.8923
AED THB
0.1125
THB AED
จันทร์
8.8788
AED THB
0.1126
THB AED
อังคาร
8.8806
AED THB
0.1126
THB AED
พุธ
8.8713
AED THB
0.1127
THB AED
พฤหัสบดี
8.8627
AED THB
0.1128
THB AED
ศุกร์
8.8666
AED THB
0.1128
THB AED
จันทร์
8.8683
AED THB
0.1128
THB AED
อังคาร
8.9172
AED THB
0.1121
THB AED
พุธ
8.9191
AED THB
0.1121
THB AED
พฤหัสบดี
8.9084
AED THB
0.1123
THB AED
ศุกร์
8.9180
AED THB
0.1121
THB AED
จันทร์
8.9149
AED THB
0.1122
THB AED
อังคาร
8.9293
AED THB
0.1120
THB AED
พุธ
8.9421
AED THB
0.1118
THB AED
พฤหัสบดี
8.8830
AED THB
0.1126
THB AED
ศุกร์
8.8800
AED THB
0.1126
THB AED