อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดีนาร์แอลจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์แอลจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์แอลจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์แอลจีเรีย
ต่ำสุด = 0.2819 (14/12/2560) เฉลี่ย = 0.3067 สูงสุด = 0.3244 (1/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์แอลจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.3244
DZD THB
3.0830
THB DZD
จันทร์
0.3235
DZD THB
3.0911
THB DZD
อังคาร
0.3239
DZD THB
3.0872
THB DZD
พุธ
0.3236
DZD THB
3.0901
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3233
DZD THB
3.0935
THB DZD
ศุกร์
0.3238
DZD THB
3.0886
THB DZD
อาทิตย์
0.3234
DZD THB
3.0919
THB DZD
จันทร์
0.3229
DZD THB
3.0967
THB DZD
อังคาร
0.3225
DZD THB
3.1010
THB DZD
พุธ
0.3210
DZD THB
3.1150
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3220
DZD THB
3.1051
THB DZD
ศุกร์
0.3216
DZD THB
3.1097
THB DZD
อาทิตย์
0.3218
DZD THB
3.1077
THB DZD
จันทร์
0.3221
DZD THB
3.1050
THB DZD
อังคาร
0.3221
DZD THB
3.1049
THB DZD
พุธ
0.3221
DZD THB
3.1044
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3221
DZD THB
3.1042
THB DZD
ศุกร์
0.3224
DZD THB
3.1019
THB DZD
อาทิตย์
0.3223
DZD THB
3.1031
THB DZD
จันทร์
0.3217
DZD THB
3.1085
THB DZD
อังคาร
0.3222
DZD THB
3.1040
THB DZD
พุธ
0.3220
DZD THB
3.1058
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3222
DZD THB
3.1032
THB DZD
ศุกร์
0.3214
DZD THB
3.1116
THB DZD
อาทิตย์
0.3221
DZD THB
3.1043
THB DZD
จันทร์
0.3203
DZD THB
3.1218
THB DZD
อังคาร
0.3209
DZD THB
3.1158
THB DZD
พุธ
0.3211
DZD THB
3.1142
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3214
DZD THB
3.1110
THB DZD
ศุกร์
0.3197
DZD THB
3.1278
THB DZD
อาทิตย์
0.3199
DZD THB
3.1260
THB DZD
จันทร์
0.3200
DZD THB
3.1253
THB DZD
อังคาร
0.3193
DZD THB
3.1320
THB DZD
พุธ
0.3192
DZD THB
3.1325
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3198
DZD THB
3.1271
THB DZD
ศุกร์
0.3187
DZD THB
3.1378
THB DZD
อาทิตย์
0.3187
DZD THB
3.1378
THB DZD
จันทร์
0.3191
DZD THB
3.1340
THB DZD
อังคาร
0.3187
DZD THB
3.1377
THB DZD
พุธ
0.3180
DZD THB
3.1446
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3187
DZD THB
3.1380
THB DZD
ศุกร์
0.3182
DZD THB
3.1431
THB DZD
อาทิตย์
0.3182
DZD THB
3.1431
THB DZD
จันทร์
0.3183
DZD THB
3.1415
THB DZD
อังคาร
0.3178
DZD THB
3.1470
THB DZD
พุธ
0.3173
DZD THB
3.1518
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3178
DZD THB
3.1466
THB DZD
ศุกร์
0.3164
DZD THB
3.1603
THB DZD
อาทิตย์
0.3161
DZD THB
3.1640
THB DZD
จันทร์
0.3166
DZD THB
3.1590
THB DZD
อังคาร
0.3175
DZD THB
3.1495
THB DZD
พุธ
0.3167
DZD THB
3.1579
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3169
DZD THB
3.1554
THB DZD
ศุกร์
0.3169
DZD THB
3.1554
THB DZD
อาทิตย์
0.3177
DZD THB
3.1474
THB DZD
จันทร์
0.3184
DZD THB
3.1406
THB DZD
อังคาร
0.3187
DZD THB
3.1380
THB DZD
พุธ
0.3202
DZD THB
3.1231
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3206
DZD THB
3.1189
THB DZD
ศุกร์
0.3222
DZD THB
3.1039
THB DZD
อาทิตย์
0.3220
DZD THB
3.1057
THB DZD
จันทร์
0.3208
DZD THB
3.1171
THB DZD
อังคาร
0.3204
DZD THB
3.1213
THB DZD
พุธ
0.3195
DZD THB
3.1297
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3193
DZD THB
3.1320
THB DZD
ศุกร์
0.3185
DZD THB
3.1395
THB DZD
อาทิตย์
0.3186
DZD THB
3.1383
THB DZD
จันทร์
0.3168
DZD THB
3.1568
THB DZD
อังคาร
0.3178
DZD THB
3.1469
THB DZD
พุธ
0.3163
DZD THB
3.1618
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3164
DZD THB
3.1601
THB DZD
ศุกร์
0.3164
DZD THB
3.1603
THB DZD
อาทิตย์
0.3162
DZD THB
3.1630
THB DZD
จันทร์
0.3152
DZD THB
3.1731
THB DZD
อังคาร
0.3150
DZD THB
3.1751
THB DZD
พุธ
0.3140
DZD THB
3.1842
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3142
DZD THB
3.1825
THB DZD
ศุกร์
0.3127
DZD THB
3.1983
THB DZD
อาทิตย์
0.3122
DZD THB
3.2026
THB DZD
จันทร์
0.3125
DZD THB
3.2002
THB DZD
อังคาร
0.3131
DZD THB
3.1938
THB DZD
พุธ
0.3137
DZD THB
3.1879
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3140
DZD THB
3.1843
THB DZD
ศุกร์
0.3132
DZD THB
3.1932
THB DZD
อาทิตย์
0.3131
DZD THB
3.1940
THB DZD
จันทร์
0.3132
DZD THB
3.1930
THB DZD
อังคาร
0.3130
DZD THB
3.1948
THB DZD
พุธ
0.3120
DZD THB
3.2052
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3114
DZD THB
3.2114
THB DZD
ศุกร์
0.3111
DZD THB
3.2146
THB DZD
อาทิตย์
0.3113
DZD THB
3.2119
THB DZD
จันทร์
0.3113
DZD THB
3.2124
THB DZD
อังคาร
0.3124
DZD THB
3.2010
THB DZD
พุธ
0.3129
DZD THB
3.1960
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3135
DZD THB
3.1894
THB DZD
ศุกร์
0.3126
DZD THB
3.1985
THB DZD
อาทิตย์
0.3126
DZD THB
3.1985
THB DZD
จันทร์
0.3146
DZD THB
3.1785
THB DZD
อังคาร
0.3152
DZD THB
3.1728
THB DZD
พุธ
0.3160
DZD THB
3.1647
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3168
DZD THB
3.1567
THB DZD
ศุกร์
0.3165
DZD THB
3.1598
THB DZD
อาทิตย์
0.3166
DZD THB
3.1582
THB DZD
จันทร์
0.3168
DZD THB
3.1570
THB DZD
อังคาร
0.3158
DZD THB
3.1665
THB DZD
พุธ
0.3163
DZD THB
3.1612
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3168
DZD THB
3.1563
THB DZD
ศุกร์
0.3176
DZD THB
3.1483
THB DZD
อาทิตย์
0.3170
DZD THB
3.1544
THB DZD
จันทร์
0.3174
DZD THB
3.1505
THB DZD
อังคาร
0.3173
DZD THB
3.1521
THB DZD
พุธ
0.3171
DZD THB
3.1532
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3163
DZD THB
3.1611
THB DZD
ศุกร์
0.3174
DZD THB
3.1502
THB DZD
อาทิตย์
0.3168
DZD THB
3.1564
THB DZD
จันทร์
0.3168
DZD THB
3.1569
THB DZD
อังคาร
0.3163
DZD THB
3.1611
THB DZD
พุธ
0.3171
DZD THB
3.1537
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3174
DZD THB
3.1505
THB DZD
ศุกร์
0.3156
DZD THB
3.1682
THB DZD
อาทิตย์
0.3166
DZD THB
3.1589
THB DZD
จันทร์
0.3168
DZD THB
3.1566
THB DZD
อังคาร
0.3176
DZD THB
3.1485
THB DZD
พุธ
0.3163
DZD THB
3.1612
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3149
DZD THB
3.1752
THB DZD
ศุกร์
0.3138
DZD THB
3.1869
THB DZD
อาทิตย์
0.3138
DZD THB
3.1869
THB DZD
จันทร์
0.3144
DZD THB
3.1806
THB DZD
อังคาร
0.3144
DZD THB
3.1809
THB DZD
พุธ
0.3143
DZD THB
3.1818
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3151
DZD THB
3.1739
THB DZD
ศุกร์
0.3146
DZD THB
3.1790
THB DZD
อาทิตย์
0.3145
DZD THB
3.1793
THB DZD
จันทร์
0.3143
DZD THB
3.1822
THB DZD
อังคาร
0.3134
DZD THB
3.1908
THB DZD
พุธ
0.3144
DZD THB
3.1806
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3147
DZD THB
3.1774
THB DZD
ศุกร์
0.3145
DZD THB
3.1800
THB DZD
อาทิตย์
0.3146
DZD THB
3.1788
THB DZD
จันทร์
0.3142
DZD THB
3.1824
THB DZD
อังคาร
0.3131
DZD THB
3.1943
THB DZD
พุธ
0.3133
DZD THB
3.1923
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3127
DZD THB
3.1982
THB DZD
ศุกร์
0.3126
DZD THB
3.1995
THB DZD
อาทิตย์
0.3130
DZD THB
3.1950
THB DZD
จันทร์
0.3131
DZD THB
3.1937
THB DZD
อังคาร
0.3125
DZD THB
3.1996
THB DZD
พุธ
0.3124
DZD THB
3.2007
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3129
DZD THB
3.1956
THB DZD
ศุกร์
0.3118
DZD THB
3.2073
THB DZD
อาทิตย์
0.3127
DZD THB
3.1978
THB DZD
จันทร์
0.3128
DZD THB
3.1966
THB DZD
อังคาร
0.3142
DZD THB
3.1827
THB DZD
พุธ
0.3141
DZD THB
3.1838
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3153
DZD THB
3.1714
THB DZD
ศุกร์
0.3137
DZD THB
3.1873
THB DZD
อาทิตย์
0.3148
DZD THB
3.1768
THB DZD
จันทร์
0.3150
DZD THB
3.1745
THB DZD
อังคาร
0.3147
DZD THB
3.1776
THB DZD
พุธ
0.3146
DZD THB
3.1784
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3152
DZD THB
3.1731
THB DZD
ศุกร์
0.3155
DZD THB
3.1693
THB DZD
อาทิตย์
0.3155
DZD THB
3.1696
THB DZD
จันทร์
0.3155
DZD THB
3.1693
THB DZD
อังคาร
0.3121
DZD THB
3.2045
THB DZD
พุธ
0.3102
DZD THB
3.2234
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3100
DZD THB
3.2259
THB DZD
ศุกร์
0.3091
DZD THB
3.2357
THB DZD
อาทิตย์
0.3091
DZD THB
3.2347
THB DZD
จันทร์
0.3079
DZD THB
3.2475
THB DZD
อังคาร
0.3084
DZD THB
3.2424
THB DZD
พุธ
0.3084
DZD THB
3.2425
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3085
DZD THB
3.2412
THB DZD
ศุกร์
0.3067
DZD THB
3.2606
THB DZD
อาทิตย์
0.3067
DZD THB
3.2606
THB DZD
จันทร์
0.3069
DZD THB
3.2583
THB DZD
อังคาร
0.3078
DZD THB
3.2491
THB DZD
พุธ
0.3075
DZD THB
3.2523
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3066
DZD THB
3.2612
THB DZD
ศุกร์
0.3080
DZD THB
3.2468
THB DZD
อาทิตย์
0.3079
DZD THB
3.2475
THB DZD
จันทร์
0.3073
DZD THB
3.2538
THB DZD
อังคาร
0.3067
DZD THB
3.2603
THB DZD
พุธ
0.3068
DZD THB
3.2596
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3067
DZD THB
3.2606
THB DZD
ศุกร์
0.3064
DZD THB
3.2636
THB DZD
อาทิตย์
0.3072
DZD THB
3.2547
THB DZD
จันทร์
0.3044
DZD THB
3.2855
THB DZD
อังคาร
0.3042
DZD THB
3.2869
THB DZD
พุธ
0.3029
DZD THB
3.3013
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3046
DZD THB
3.2834
THB DZD
ศุกร์
0.3031
DZD THB
3.2991
THB DZD
อาทิตย์
0.3034
DZD THB
3.2961
THB DZD
จันทร์
0.3034
DZD THB
3.2964
THB DZD
อังคาร
0.3030
DZD THB
3.2999
THB DZD
พุธ
0.3030
DZD THB
3.3002
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3021
DZD THB
3.3099
THB DZD
ศุกร์
0.3019
DZD THB
3.3121
THB DZD
อาทิตย์
0.3020
DZD THB
3.3114
THB DZD
จันทร์
0.3025
DZD THB
3.3058
THB DZD
อังคาร
0.3018
DZD THB
3.3136
THB DZD
พุธ
0.3032
DZD THB
3.2984
THB DZD
พฤหัสบดี
0.3035
DZD THB
3.2944
THB DZD
ศุกร์
0.3032
DZD THB
3.2987
THB DZD
อาทิตย์
0.3035
DZD THB
3.2948
THB DZD
จันทร์
0.3027
DZD THB
3.3032
THB DZD
อังคาร
0.3012
DZD THB
3.3200
THB DZD
พุธ
0.2997
DZD THB
3.3372
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2989
DZD THB
3.3459
THB DZD
ศุกร์
0.2985
DZD THB
3.3499
THB DZD
อาทิตย์
0.2987
DZD THB
3.3483
THB DZD
จันทร์
0.2982
DZD THB
3.3536
THB DZD
อังคาร
0.2985
DZD THB
3.3502
THB DZD
พุธ
0.2987
DZD THB
3.3479
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2990
DZD THB
3.3444
THB DZD
ศุกร์
0.2991
DZD THB
3.3433
THB DZD
อาทิตย์
0.2990
DZD THB
3.3440
THB DZD
จันทร์
0.2988
DZD THB
3.3472
THB DZD
อังคาร
0.2980
DZD THB
3.3560
THB DZD
พุธ
0.2979
DZD THB
3.3567
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2972
DZD THB
3.3642
THB DZD
ศุกร์
0.2981
DZD THB
3.3546
THB DZD
อาทิตย์
0.2979
DZD THB
3.3566
THB DZD
จันทร์
0.2970
DZD THB
3.3673
THB DZD
อังคาร
0.2971
DZD THB
3.3653
THB DZD
พุธ
0.2970
DZD THB
3.3668
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2952
DZD THB
3.3870
THB DZD
ศุกร์
0.2946
DZD THB
3.3945
THB DZD
อาทิตย์
0.2948
DZD THB
3.3922
THB DZD
จันทร์
0.2934
DZD THB
3.4082
THB DZD
อังคาร
0.2936
DZD THB
3.4060
THB DZD
พุธ
0.2941
DZD THB
3.4006
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2954
DZD THB
3.3857
THB DZD
ศุกร์
0.2949
DZD THB
3.3908
THB DZD
อาทิตย์
0.2949
DZD THB
3.3912
THB DZD
จันทร์
0.2950
DZD THB
3.3902
THB DZD
อังคาร
0.2946
DZD THB
3.3949
THB DZD
พุธ
0.2942
DZD THB
3.3991
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2944
DZD THB
3.3972
THB DZD
ศุกร์
0.2941
DZD THB
3.4005
THB DZD
อาทิตย์
0.2943
DZD THB
3.3983
THB DZD
จันทร์
0.2936
DZD THB
3.4061
THB DZD
อังคาร
0.2931
DZD THB
3.4114
THB DZD
พุธ
0.2928
DZD THB
3.4152
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2915
DZD THB
3.4300
THB DZD
ศุกร์
0.2905
DZD THB
3.4421
THB DZD
อาทิตย์
0.2906
DZD THB
3.4407
THB DZD
จันทร์
0.2902
DZD THB
3.4455
THB DZD
อังคาร
0.2898
DZD THB
3.4506
THB DZD
พุธ
0.2901
DZD THB
3.4466
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2901
DZD THB
3.4465
THB DZD
ศุกร์
0.2905
DZD THB
3.4420
THB DZD
อาทิตย์
0.2904
DZD THB
3.4437
THB DZD
จันทร์
0.2895
DZD THB
3.4548
THB DZD
อังคาร
0.2900
DZD THB
3.4482
THB DZD
พุธ
0.2903
DZD THB
3.4450
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2890
DZD THB
3.4604
THB DZD
ศุกร์
0.2882
DZD THB
3.4698
THB DZD
อาทิตย์
0.2885
DZD THB
3.4667
THB DZD
จันทร์
0.2886
DZD THB
3.4647
THB DZD
อังคาร
0.2886
DZD THB
3.4655
THB DZD
พุธ
0.2879
DZD THB
3.4729
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2875
DZD THB
3.4784
THB DZD
ศุกร์
0.2879
DZD THB
3.4732
THB DZD
อาทิตย์
0.2879
DZD THB
3.4732
THB DZD
จันทร์
0.2869
DZD THB
3.4853
THB DZD
อังคาร
0.2876
DZD THB
3.4767
THB DZD
พุธ
0.2872
DZD THB
3.4813
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2875
DZD THB
3.4779
THB DZD
ศุกร์
0.2876
DZD THB
3.4767
THB DZD
อาทิตย์
0.2878
DZD THB
3.4746
THB DZD
จันทร์
0.2874
DZD THB
3.4789
THB DZD
อังคาร
0.2880
DZD THB
3.4726
THB DZD
พุธ
0.2879
DZD THB
3.4731
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2865
DZD THB
3.4905
THB DZD
ศุกร์
0.2861
DZD THB
3.4950
THB DZD
จันทร์
0.2858
DZD THB
3.4993
THB DZD
อังคาร
0.2858
DZD THB
3.4986
THB DZD
พุธ
0.2847
DZD THB
3.5122
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2849
DZD THB
3.5102
THB DZD
ศุกร์
0.2849
DZD THB
3.5104
THB DZD
จันทร์
0.2856
DZD THB
3.5014
THB DZD
อังคาร
0.2846
DZD THB
3.5132
THB DZD
พุธ
0.2832
DZD THB
3.5314
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2838
DZD THB
3.5232
THB DZD
ศุกร์
0.2840
DZD THB
3.5210
THB DZD
จันทร์
0.2845
DZD THB
3.5153
THB DZD
อังคาร
0.2838
DZD THB
3.5241
THB DZD
พุธ
0.2834
DZD THB
3.5282
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2834
DZD THB
3.5282
THB DZD
ศุกร์
0.2833
DZD THB
3.5303
THB DZD
จันทร์
0.2825
DZD THB
3.5403
THB DZD
อังคาร
0.2827
DZD THB
3.5371
THB DZD
พุธ
0.2822
DZD THB
3.5434
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2819
DZD THB
3.5477
THB DZD
ศุกร์
0.2822
DZD THB
3.5434
THB DZD
จันทร์
0.2826
DZD THB
3.5385
THB DZD
อังคาร
0.2839
DZD THB
3.5221
THB DZD
พุธ
0.2842
DZD THB
3.5186
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2840
DZD THB
3.5215
THB DZD
ศุกร์
0.2842
DZD THB
3.5189
THB DZD
จันทร์
0.2841
DZD THB
3.5200
THB DZD
อังคาร
0.2846
DZD THB
3.5140
THB DZD
พุธ
0.2853
DZD THB
3.5052
THB DZD
พฤหัสบดี
0.2838
DZD THB
3.5237
THB DZD
ศุกร์
0.2836
DZD THB
3.5257
THB DZD