อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์ตูนิเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์ตูนิเซีย
ต่ำสุด = 12.932 (8/12/2560) เฉลี่ย = 14.139 สูงสุด = 15.585 (1/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
15.585
TND THB
0.06416
THB TND
จันทร์
15.491
TND THB
0.06455
THB TND
อังคาร
15.475
TND THB
0.06462
THB TND
พุธ
15.299
TND THB
0.06537
THB TND
พฤหัสบดี
15.560
TND THB
0.06427
THB TND
ศุกร์
15.253
TND THB
0.06556
THB TND
อาทิตย์
15.272
TND THB
0.06548
THB TND
จันทร์
15.454
TND THB
0.06471
THB TND
อังคาร
15.381
TND THB
0.06501
THB TND
พุธ
15.395
TND THB
0.06495
THB TND
พฤหัสบดี
15.282
TND THB
0.06543
THB TND
ศุกร์
15.224
TND THB
0.06569
THB TND
อาทิตย์
15.234
TND THB
0.06564
THB TND
จันทร์
15.444
TND THB
0.06475
THB TND
อังคาร
15.471
TND THB
0.06464
THB TND
พุธ
15.455
TND THB
0.06470
THB TND
พฤหัสบดี
15.487
TND THB
0.06457
THB TND
ศุกร์
15.528
TND THB
0.06440
THB TND
อาทิตย์
15.499
TND THB
0.06452
THB TND
จันทร์
15.503
TND THB
0.06450
THB TND
อังคาร
15.491
TND THB
0.06455
THB TND
พุธ
15.459
TND THB
0.06469
THB TND
พฤหัสบดี
15.412
TND THB
0.06489
THB TND
ศุกร์
15.480
TND THB
0.06460
THB TND
อาทิตย์
15.294
TND THB
0.06539
THB TND
จันทร์
15.436
TND THB
0.06478
THB TND
อังคาร
15.314
TND THB
0.06530
THB TND
พุธ
15.339
TND THB
0.06519
THB TND
พฤหัสบดี
15.325
TND THB
0.06525
THB TND
ศุกร์
15.359
TND THB
0.06511
THB TND
อาทิตย์
15.363
TND THB
0.06509
THB TND
จันทร์
15.386
TND THB
0.06500
THB TND
อังคาร
15.333
TND THB
0.06522
THB TND
พุธ
15.376
TND THB
0.06504
THB TND
พฤหัสบดี
15.365
TND THB
0.06508
THB TND
ศุกร์
15.378
TND THB
0.06503
THB TND
อาทิตย์
15.368
TND THB
0.06507
THB TND
จันทร์
15.344
TND THB
0.06517
THB TND
อังคาร
15.303
TND THB
0.06535
THB TND
พุธ
15.325
TND THB
0.06525
THB TND
พฤหัสบดี
15.377
TND THB
0.06503
THB TND
ศุกร์
15.319
TND THB
0.06528
THB TND
อาทิตย์
15.321
TND THB
0.06527
THB TND
จันทร์
15.341
TND THB
0.06519
THB TND
อังคาร
15.255
TND THB
0.06555
THB TND
พุธ
15.284
TND THB
0.06543
THB TND
พฤหัสบดี
15.282
TND THB
0.06544
THB TND
ศุกร์
15.220
TND THB
0.06571
THB TND
อาทิตย์
15.235
TND THB
0.06564
THB TND
จันทร์
15.218
TND THB
0.06571
THB TND
อังคาร
15.241
TND THB
0.06561
THB TND
พุธ
15.250
TND THB
0.06558
THB TND
พฤหัสบดี
15.226
TND THB
0.06568
THB TND
ศุกร์
15.329
TND THB
0.06524
THB TND
อาทิตย์
15.289
TND THB
0.06541
THB TND
จันทร์
15.303
TND THB
0.06535
THB TND
อังคาร
15.313
TND THB
0.06530
THB TND
พุธ
15.370
TND THB
0.06506
THB TND
พฤหัสบดี
15.397
TND THB
0.06495
THB TND
ศุกร์
15.511
TND THB
0.06447
THB TND
อาทิตย์
15.497
TND THB
0.06453
THB TND
จันทร์
15.463
TND THB
0.06467
THB TND
อังคาร
15.412
TND THB
0.06489
THB TND
พุธ
15.452
TND THB
0.06472
THB TND
พฤหัสบดี
15.240
TND THB
0.06562
THB TND
ศุกร์
15.141
TND THB
0.06605
THB TND
อาทิตย์
15.235
TND THB
0.06564
THB TND
จันทร์
15.087
TND THB
0.06628
THB TND
อังคาร
15.160
TND THB
0.06596
THB TND
พุธ
15.063
TND THB
0.06639
THB TND
พฤหัสบดี
15.273
TND THB
0.06548
THB TND
ศุกร์
15.280
TND THB
0.06544
THB TND
อาทิตย์
15.266
TND THB
0.06550
THB TND
จันทร์
15.256
TND THB
0.06555
THB TND
อังคาร
15.226
TND THB
0.06568
THB TND
พุธ
15.185
TND THB
0.06586
THB TND
พฤหัสบดี
15.114
TND THB
0.06616
THB TND
ศุกร์
15.059
TND THB
0.06640
THB TND
อาทิตย์
15.031
TND THB
0.06653
THB TND
จันทร์
15.063
TND THB
0.06639
THB TND
อังคาร
15.116
TND THB
0.06615
THB TND
พุธ
15.131
TND THB
0.06609
THB TND
พฤหัสบดี
15.104
TND THB
0.06621
THB TND
ศุกร์
15.116
TND THB
0.06615
THB TND
อาทิตย์
15.113
TND THB
0.06617
THB TND
จันทร์
15.089
TND THB
0.06627
THB TND
อังคาร
14.982
TND THB
0.06675
THB TND
พุธ
14.712
TND THB
0.06797
THB TND
พฤหัสบดี
14.644
TND THB
0.06829
THB TND
ศุกร์
14.629
TND THB
0.06836
THB TND
อาทิตย์
14.624
TND THB
0.06838
THB TND
จันทร์
14.808
TND THB
0.06753
THB TND
อังคาร
14.929
TND THB
0.06698
THB TND
พุธ
14.915
TND THB
0.06705
THB TND
พฤหัสบดี
14.284
TND THB
0.07001
THB TND
ศุกร์
13.745
TND THB
0.07275
THB TND
อาทิตย์
13.747
TND THB
0.07274
THB TND
จันทร์
13.694
TND THB
0.07302
THB TND
อังคาร
13.988
TND THB
0.07149
THB TND
พุธ
13.933
TND THB
0.07177
THB TND
พฤหัสบดี
14.048
TND THB
0.07119
THB TND
ศุกร์
14.039
TND THB
0.07123
THB TND
อาทิตย์
14.046
TND THB
0.07119
THB TND
จันทร์
14.134
TND THB
0.07075
THB TND
อังคาร
14.129
TND THB
0.07078
THB TND
พุธ
14.257
TND THB
0.07014
THB TND
พฤหัสบดี
14.339
TND THB
0.06974
THB TND
ศุกร์
14.384
TND THB
0.06952
THB TND
อาทิตย์
14.379
TND THB
0.06955
THB TND
จันทร์
14.184
TND THB
0.07050
THB TND
อังคาร
14.375
TND THB
0.06956
THB TND
พุธ
14.204
TND THB
0.07040
THB TND
พฤหัสบดี
14.311
TND THB
0.06987
THB TND
ศุกร์
14.294
TND THB
0.06996
THB TND
อาทิตย์
14.313
TND THB
0.06986
THB TND
จันทร์
14.025
TND THB
0.07130
THB TND
อังคาร
14.243
TND THB
0.07021
THB TND
พุธ
14.313
TND THB
0.06987
THB TND
พฤหัสบดี
14.159
TND THB
0.07062
THB TND
ศุกร์
14.137
TND THB
0.07073
THB TND
อาทิตย์
14.101
TND THB
0.07091
THB TND
จันทร์
14.177
TND THB
0.07054
THB TND
อังคาร
14.156
TND THB
0.07064
THB TND
พุธ
14.160
TND THB
0.07062
THB TND
พฤหัสบดี
13.995
TND THB
0.07146
THB TND
ศุกร์
13.944
TND THB
0.07171
THB TND
อาทิตย์
13.942
TND THB
0.07173
THB TND
จันทร์
14.023
TND THB
0.07131
THB TND
อังคาร
14.027
TND THB
0.07129
THB TND
พุธ
14.064
TND THB
0.07110
THB TND
พฤหัสบดี
14.016
TND THB
0.07135
THB TND
ศุกร์
14.035
TND THB
0.07125
THB TND
อาทิตย์
14.033
TND THB
0.07126
THB TND
จันทร์
13.989
TND THB
0.07148
THB TND
อังคาร
13.947
TND THB
0.07170
THB TND
พุธ
13.989
TND THB
0.07148
THB TND
พฤหัสบดี
13.963
TND THB
0.07162
THB TND
ศุกร์
14.011
TND THB
0.07137
THB TND
อาทิตย์
14.015
TND THB
0.07135
THB TND
จันทร์
13.875
TND THB
0.07207
THB TND
อังคาร
13.759
TND THB
0.07268
THB TND
พุธ
13.866
TND THB
0.07212
THB TND
พฤหัสบดี
13.784
TND THB
0.07255
THB TND
ศุกร์
13.810
TND THB
0.07241
THB TND
อาทิตย์
13.848
TND THB
0.07221
THB TND
จันทร์
13.785
TND THB
0.07254
THB TND
อังคาร
13.782
TND THB
0.07256
THB TND
พุธ
13.793
TND THB
0.07250
THB TND
พฤหัสบดี
13.811
TND THB
0.07241
THB TND
ศุกร์
13.546
TND THB
0.07382
THB TND
อาทิตย์
13.666
TND THB
0.07317
THB TND
จันทร์
13.662
TND THB
0.07319
THB TND
อังคาร
13.940
TND THB
0.07174
THB TND
พุธ
13.814
TND THB
0.07239
THB TND
พฤหัสบดี
14.068
TND THB
0.07108
THB TND
ศุกร์
13.721
TND THB
0.07288
THB TND
อาทิตย์
13.759
TND THB
0.07268
THB TND
จันทร์
13.944
TND THB
0.07172
THB TND
อังคาร
13.725
TND THB
0.07286
THB TND
พุธ
13.927
TND THB
0.07180
THB TND
พฤหัสบดี
14.006
TND THB
0.07140
THB TND
ศุกร์
14.057
TND THB
0.07114
THB TND
อาทิตย์
14.051
TND THB
0.07117
THB TND
จันทร์
13.994
TND THB
0.07146
THB TND
อังคาร
14.019
TND THB
0.07133
THB TND
พุธ
13.930
TND THB
0.07179
THB TND
พฤหัสบดี
13.829
TND THB
0.07231
THB TND
ศุกร์
13.680
TND THB
0.07310
THB TND
อาทิตย์
13.680
TND THB
0.07310
THB TND
จันทร์
13.744
TND THB
0.07276
THB TND
อังคาร
13.794
TND THB
0.07250
THB TND
พุธ
13.569
TND THB
0.07370
THB TND
พฤหัสบดี
13.653
TND THB
0.07324
THB TND
ศุกร์
13.823
TND THB
0.07234
THB TND
อาทิตย์
13.869
TND THB
0.07210
THB TND
จันทร์
13.696
TND THB
0.07302
THB TND
อังคาร
13.778
TND THB
0.07258
THB TND
พุธ
13.820
TND THB
0.07236
THB TND
พฤหัสบดี
13.646
TND THB
0.07328
THB TND
ศุกร์
13.660
TND THB
0.07321
THB TND
อาทิตย์
13.647
TND THB
0.07327
THB TND
จันทร์
13.889
TND THB
0.07200
THB TND
อังคาร
13.872
TND THB
0.07209
THB TND
พุธ
13.770
TND THB
0.07262
THB TND
พฤหัสบดี
13.770
TND THB
0.07262
THB TND
ศุกร์
13.586
TND THB
0.07360
THB TND
อาทิตย์
13.623
TND THB
0.07341
THB TND
จันทร์
13.863
TND THB
0.07213
THB TND
อังคาร
13.814
TND THB
0.07239
THB TND
พุธ
13.808
TND THB
0.07242
THB TND
พฤหัสบดี
13.807
TND THB
0.07243
THB TND
ศุกร์
13.939
TND THB
0.07174
THB TND
อาทิตย์
13.885
TND THB
0.07202
THB TND
จันทร์
13.829
TND THB
0.07231
THB TND
อังคาร
13.806
TND THB
0.07243
THB TND
พุธ
13.822
TND THB
0.07235
THB TND
พฤหัสบดี
13.796
TND THB
0.07248
THB TND
ศุกร์
13.825
TND THB
0.07233
THB TND
อาทิตย์
13.800
TND THB
0.07247
THB TND
จันทร์
13.611
TND THB
0.07347
THB TND
อังคาร
13.571
TND THB
0.07369
THB TND
พุธ
13.608
TND THB
0.07348
THB TND
พฤหัสบดี
13.643
TND THB
0.07330
THB TND
ศุกร์
13.677
TND THB
0.07312
THB TND
อาทิตย์
13.702
TND THB
0.07298
THB TND
จันทร์
13.706
TND THB
0.07296
THB TND
อังคาร
13.680
TND THB
0.07310
THB TND
พุธ
13.627
TND THB
0.07338
THB TND
พฤหัสบดี
13.650
TND THB
0.07326
THB TND
ศุกร์
13.593
TND THB
0.07357
THB TND
อาทิตย์
13.598
TND THB
0.07354
THB TND
จันทร์
13.609
TND THB
0.07348
THB TND
อังคาร
13.624
TND THB
0.07340
THB TND
พุธ
13.539
TND THB
0.07386
THB TND
พฤหัสบดี
13.654
TND THB
0.07324
THB TND
ศุกร์
13.706
TND THB
0.07296
THB TND
อาทิตย์
13.703
TND THB
0.07298
THB TND
จันทร์
13.592
TND THB
0.07357
THB TND
อังคาร
13.612
TND THB
0.07346
THB TND
พุธ
13.475
TND THB
0.07421
THB TND
พฤหัสบดี
13.555
TND THB
0.07377
THB TND
ศุกร์
13.577
TND THB
0.07365
THB TND
อาทิตย์
13.532
TND THB
0.07390
THB TND
จันทร์
13.589
TND THB
0.07359
THB TND
อังคาร
13.576
TND THB
0.07366
THB TND
พุธ
13.440
TND THB
0.07441
THB TND
พฤหัสบดี
13.502
TND THB
0.07406
THB TND
ศุกร์
13.510
TND THB
0.07402
THB TND
อาทิตย์
13.535
TND THB
0.07388
THB TND
จันทร์
13.459
TND THB
0.07430
THB TND
อังคาร
13.418
TND THB
0.07453
THB TND
พุธ
13.473
TND THB
0.07422
THB TND
พฤหัสบดี
13.537
TND THB
0.07387
THB TND
ศุกร์
13.450
TND THB
0.07435
THB TND
อาทิตย์
13.450
TND THB
0.07435
THB TND
จันทร์
13.446
TND THB
0.07437
THB TND
อังคาร
13.422
TND THB
0.07451
THB TND
พุธ
13.462
TND THB
0.07428
THB TND
พฤหัสบดี
13.414
TND THB
0.07455
THB TND
ศุกร์
13.463
TND THB
0.07428
THB TND
อาทิตย์
13.481
TND THB
0.07418
THB TND
จันทร์
13.379
TND THB
0.07474
THB TND
อังคาร
13.445
TND THB
0.07438
THB TND
พุธ
13.502
TND THB
0.07406
THB TND
พฤหัสบดี
13.442
TND THB
0.07439
THB TND
ศุกร์
13.382
TND THB
0.07473
THB TND
อาทิตย์
13.385
TND THB
0.07471
THB TND
จันทร์
13.333
TND THB
0.07500
THB TND
อังคาร
13.329
TND THB
0.07503
THB TND
พุธ
13.331
TND THB
0.07501
THB TND
พฤหัสบดี
13.376
TND THB
0.07476
THB TND
ศุกร์
13.407
TND THB
0.07459
THB TND
อาทิตย์
13.405
TND THB
0.07460
THB TND
จันทร์
13.378
TND THB
0.07475
THB TND
อังคาร
13.294
TND THB
0.07522
THB TND
พุธ
13.339
TND THB
0.07497
THB TND
พฤหัสบดี
13.264
TND THB
0.07539
THB TND
ศุกร์
13.267
TND THB
0.07537
THB TND
อาทิตย์
13.293
TND THB
0.07523
THB TND
จันทร์
13.334
TND THB
0.07499
THB TND
อังคาร
13.263
TND THB
0.07540
THB TND
พุธ
13.277
TND THB
0.07532
THB TND
พฤหัสบดี
13.195
TND THB
0.07579
THB TND
ศุกร์
13.235
TND THB
0.07556
THB TND
อาทิตย์
13.271
TND THB
0.07535
THB TND
จันทร์
13.135
TND THB
0.07613
THB TND
อังคาร
13.104
TND THB
0.07631
THB TND
พุธ
13.212
TND THB
0.07569
THB TND
พฤหัสบดี
13.114
TND THB
0.07626
THB TND
ศุกร์
13.240
TND THB
0.07553
THB TND
อาทิตย์
13.248
TND THB
0.07548
THB TND
จันทร์
13.126
TND THB
0.07618
THB TND
อังคาร
13.184
TND THB
0.07585
THB TND
พุธ
13.134
TND THB
0.07614
THB TND
พฤหัสบดี
13.216
TND THB
0.07566
THB TND
ศุกร์
13.150
TND THB
0.07604
THB TND
จันทร์
13.134
TND THB
0.07614
THB TND
อังคาร
13.060
TND THB
0.07657
THB TND
พุธ
13.205
TND THB
0.07573
THB TND
พฤหัสบดี
13.188
TND THB
0.07583
THB TND
ศุกร์
13.178
TND THB
0.07588
THB TND
จันทร์
13.116
TND THB
0.07624
THB TND
อังคาร
13.194
TND THB
0.07579
THB TND
พุธ
13.135
TND THB
0.07613
THB TND
พฤหัสบดี
13.261
TND THB
0.07541
THB TND
ศุกร์
13.102
TND THB
0.07633
THB TND
จันทร์
13.160
TND THB
0.07599
THB TND
อังคาร
13.176
TND THB
0.07590
THB TND
พุธ
13.157
TND THB
0.07601
THB TND
พฤหัสบดี
13.118
TND THB
0.07623
THB TND
ศุกร์
12.932
TND THB
0.07733
THB TND
จันทร์
13.062
TND THB
0.07656
THB TND
อังคาร
12.946
TND THB
0.07724
THB TND
พุธ
13.078
TND THB
0.07646
THB TND
พฤหัสบดี
13.150
TND THB
0.07605
THB TND
ศุกร์
13.104
TND THB
0.07631
THB TND
จันทร์
13.025
TND THB
0.07677
THB TND
อังคาร
13.249
TND THB
0.07548
THB TND
พุธ
13.018
TND THB
0.07682
THB TND
พฤหัสบดี
13.231
TND THB
0.07558
THB TND
ศุกร์
13.210
TND THB
0.07570
THB TND
จันทร์
13.199
TND THB
0.07576
THB TND
อังคาร
13.221
TND THB
0.07564
THB TND
พุธ
13.352
TND THB
0.07490
THB TND
พฤหัสบดี
13.058
TND THB
0.07658
THB TND
ศุกร์
13.233
TND THB
0.07557
THB TND