อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์ตูนิเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์ตูนิเซีย
ต่ำสุด = 15.384 (29/12/2559) เฉลี่ย = 16.485 สูงสุด = 17.897 (17/1/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
17.713
TND THB
0.05646
THB TND
อาทิตย์
17.717
TND THB
0.05644
THB TND
จันทร์
17.699
TND THB
0.05650
THB TND
อังคาร
17.607
TND THB
0.05680
THB TND
พุธ
17.632
TND THB
0.05672
THB TND
พฤหัสบดี
17.854
TND THB
0.05601
THB TND
ศุกร์
17.804
TND THB
0.05617
THB TND
อาทิตย์
17.810
TND THB
0.05615
THB TND
จันทร์
17.768
TND THB
0.05628
THB TND
อังคาร
17.779
TND THB
0.05625
THB TND
พุธ
17.756
TND THB
0.05632
THB TND
พฤหัสบดี
17.775
TND THB
0.05626
THB TND
ศุกร์
17.883
TND THB
0.05592
THB TND
อาทิตย์
17.897
TND THB
0.05588
THB TND
จันทร์
17.788
TND THB
0.05622
THB TND
อังคาร
17.805
TND THB
0.05616
THB TND
พุธ
17.773
TND THB
0.05627
THB TND
พฤหัสบดี
17.717
TND THB
0.05644
THB TND
ศุกร์
17.543
TND THB
0.05700
THB TND
อาทิตย์
17.548
TND THB
0.05699
THB TND
จันทร์
17.511
TND THB
0.05711
THB TND
อังคาร
17.555
TND THB
0.05696
THB TND
พุธ
17.559
TND THB
0.05695
THB TND
พฤหัสบดี
17.598
TND THB
0.05683
THB TND
ศุกร์
17.416
TND THB
0.05742
THB TND
อาทิตย์
17.416
TND THB
0.05742
THB TND
จันทร์
17.498
TND THB
0.05715
THB TND
อังคาร
17.584
TND THB
0.05687
THB TND
พุธ
17.510
TND THB
0.05711
THB TND
พฤหัสบดี
17.726
TND THB
0.05641
THB TND
ศุกร์
17.624
TND THB
0.05674
THB TND
อาทิตย์
17.629
TND THB
0.05672
THB TND
จันทร์
17.644
TND THB
0.05668
THB TND
อังคาร
17.673
TND THB
0.05658
THB TND
พุธ
17.601
TND THB
0.05681
THB TND
พฤหัสบดี
17.600
TND THB
0.05682
THB TND
ศุกร์
17.795
TND THB
0.05620
THB TND
อาทิตย์
17.792
TND THB
0.05621
THB TND
จันทร์
17.674
TND THB
0.05658
THB TND
อังคาร
17.677
TND THB
0.05657
THB TND
พุธ
17.659
TND THB
0.05663
THB TND
พฤหัสบดี
17.593
TND THB
0.05684
THB TND
ศุกร์
17.666
TND THB
0.05661
THB TND
อาทิตย์
17.650
TND THB
0.05666
THB TND
จันทร์
17.593
TND THB
0.05684
THB TND
อังคาร
17.570
TND THB
0.05692
THB TND
พุธ
17.563
TND THB
0.05694
THB TND
พฤหัสบดี
17.573
TND THB
0.05691
THB TND
ศุกร์
17.470
TND THB
0.05724
THB TND
อาทิตย์
17.573
TND THB
0.05690
THB TND
จันทร์
17.397
TND THB
0.05748
THB TND
อังคาร
17.368
TND THB
0.05758
THB TND
พุธ
17.335
TND THB
0.05769
THB TND
พฤหัสบดี
17.360
TND THB
0.05760
THB TND
ศุกร์
17.387
TND THB
0.05751
THB TND
อาทิตย์
17.372
TND THB
0.05756
THB TND
จันทร์
17.439
TND THB
0.05734
THB TND
อังคาร
17.401
TND THB
0.05747
THB TND
พุธ
17.311
TND THB
0.05777
THB TND
พฤหัสบดี
17.492
TND THB
0.05717
THB TND
ศุกร์
17.346
TND THB
0.05765
THB TND
อาทิตย์
17.280
TND THB
0.05787
THB TND
จันทร์
17.323
TND THB
0.05773
THB TND
อังคาร
17.430
TND THB
0.05737
THB TND
พุธ
17.433
TND THB
0.05736
THB TND
พฤหัสบดี
17.371
TND THB
0.05757
THB TND
ศุกร์
17.447
TND THB
0.05732
THB TND
จันทร์
17.379
TND THB
0.05754
THB TND
อังคาร
17.304
TND THB
0.05779
THB TND
พุธ
17.395
TND THB
0.05749
THB TND
พฤหัสบดี
17.402
TND THB
0.05747
THB TND
ศุกร์
17.404
TND THB
0.05746
THB TND
อาทิตย์
17.448
TND THB
0.05731
THB TND
จันทร์
17.341
TND THB
0.05767
THB TND
อังคาร
17.510
TND THB
0.05711
THB TND
พุธ
17.416
TND THB
0.05742
THB TND
พฤหัสบดี
17.408
TND THB
0.05744
THB TND
ศุกร์
17.545
TND THB
0.05700
THB TND
อาทิตย์
17.527
TND THB
0.05706
THB TND
จันทร์
17.561
TND THB
0.05695
THB TND
อังคาร
17.566
TND THB
0.05693
THB TND
พุธ
17.566
TND THB
0.05693
THB TND
พฤหัสบดี
17.431
TND THB
0.05737
THB TND
ศุกร์
17.392
TND THB
0.05750
THB TND
อาทิตย์
17.389
TND THB
0.05751
THB TND
จันทร์
17.489
TND THB
0.05718
THB TND
อังคาร
17.496
TND THB
0.05716
THB TND
พุธ
17.399
TND THB
0.05747
THB TND
พฤหัสบดี
17.396
TND THB
0.05749
THB TND
ศุกร์
17.432
TND THB
0.05737
THB TND
อาทิตย์
17.394
TND THB
0.05749
THB TND
จันทร์
17.407
TND THB
0.05745
THB TND
อังคาร
17.372
TND THB
0.05756
THB TND
พุธ
17.258
TND THB
0.05794
THB TND
พฤหัสบดี
17.452
TND THB
0.05730
THB TND
ศุกร์
17.295
TND THB
0.05782
THB TND
อาทิตย์
17.342
TND THB
0.05766
THB TND
จันทร์
17.377
TND THB
0.05755
THB TND
อังคาร
17.425
TND THB
0.05739
THB TND
พุธ
17.410
TND THB
0.05744
THB TND
พฤหัสบดี
17.390
TND THB
0.05750
THB TND
ศุกร์
17.459
TND THB
0.05728
THB TND
อาทิตย์
17.463
TND THB
0.05727
THB TND
จันทร์
17.476
TND THB
0.05722
THB TND
อังคาร
17.501
TND THB
0.05714
THB TND
พุธ
17.563
TND THB
0.05694
THB TND
พฤหัสบดี
17.472
TND THB
0.05723
THB TND
ศุกร์
17.427
TND THB
0.05738
THB TND
จันทร์
17.441
TND THB
0.05734
THB TND
อังคาร
17.405
TND THB
0.05745
THB TND
พุธ
17.502
TND THB
0.05713
THB TND
พฤหัสบดี
17.504
TND THB
0.05713
THB TND
ศุกร์
17.271
TND THB
0.05790
THB TND
จันทร์
17.251
TND THB
0.05797
THB TND
อังคาร
17.196
TND THB
0.05815
THB TND
พุธ
17.234
TND THB
0.05802
THB TND
พฤหัสบดี
17.204
TND THB
0.05813
THB TND
ศุกร์
17.146
TND THB
0.05832
THB TND
จันทร์
17.205
TND THB
0.05812
THB TND
อังคาร
17.130
TND THB
0.05838
THB TND
พุธ
17.068
TND THB
0.05859
THB TND
พฤหัสบดี
17.072
TND THB
0.05858
THB TND
ศุกร์
16.995
TND THB
0.05884
THB TND
จันทร์
16.997
TND THB
0.05883
THB TND
อังคาร
17.027
TND THB
0.05873
THB TND
พุธ
16.844
TND THB
0.05937
THB TND
พฤหัสบดี
16.707
TND THB
0.05985
THB TND
ศุกร์
16.713
TND THB
0.05983
THB TND
จันทร์
16.564
TND THB
0.06037
THB TND
อังคาร
16.522
TND THB
0.06052
THB TND
พุธ
16.732
TND THB
0.05977
THB TND
พฤหัสบดี
16.309
TND THB
0.06131
THB TND
ศุกร์
16.334
TND THB
0.06122
THB TND
จันทร์
16.318
TND THB
0.06128
THB TND
อังคาร
16.309
TND THB
0.06131
THB TND
พุธ
16.272
TND THB
0.06145
THB TND
พฤหัสบดี
16.343
TND THB
0.06119
THB TND
ศุกร์
16.340
TND THB
0.06120
THB TND
จันทร์
16.391
TND THB
0.06101
THB TND
อังคาร
16.300
TND THB
0.06135
THB TND
พุธ
16.361
TND THB
0.06112
THB TND
พฤหัสบดี
16.300
TND THB
0.06135
THB TND
ศุกร์
16.115
TND THB
0.06206
THB TND
จันทร์
16.022
TND THB
0.06241
THB TND
อังคาร
16.084
TND THB
0.06217
THB TND
พุธ
16.022
TND THB
0.06241
THB TND
พฤหัสบดี
16.083
TND THB
0.06218
THB TND
ศุกร์
16.031
TND THB
0.06238
THB TND
จันทร์
16.011
TND THB
0.06246
THB TND
อังคาร
15.963
TND THB
0.06265
THB TND
พุธ
16.033
TND THB
0.06237
THB TND
พฤหัสบดี
15.974
TND THB
0.06260
THB TND
ศุกร์
15.974
TND THB
0.06260
THB TND
จันทร์
15.945
TND THB
0.06272
THB TND
อังคาร
15.922
TND THB
0.06281
THB TND
พุธ
15.953
TND THB
0.06268
THB TND
พฤหัสบดี
15.934
TND THB
0.06276
THB TND
ศุกร์
15.773
TND THB
0.06340
THB TND
จันทร์
15.840
TND THB
0.06313
THB TND
อังคาร
15.730
TND THB
0.06357
THB TND
พุธ
15.706
TND THB
0.06367
THB TND
พฤหัสบดี
15.739
TND THB
0.06353
THB TND
ศุกร์
15.677
TND THB
0.06379
THB TND
จันทร์
15.629
TND THB
0.06398
THB TND
อังคาร
15.637
TND THB
0.06395
THB TND
พุธ
15.682
TND THB
0.06377
THB TND
พฤหัสบดี
15.635
TND THB
0.06396
THB TND
ศุกร์
15.726
TND THB
0.06359
THB TND
จันทร์
15.685
TND THB
0.06376
THB TND
อังคาร
15.715
TND THB
0.06363
THB TND
พุธ
15.774
TND THB
0.06340
THB TND
พฤหัสบดี
15.749
TND THB
0.06349
THB TND
ศุกร์
15.860
TND THB
0.06305
THB TND
อาทิตย์
15.862
TND THB
0.06305
THB TND
จันทร์
15.825
TND THB
0.06319
THB TND
อังคาร
15.776
TND THB
0.06339
THB TND
พุธ
15.758
TND THB
0.06346
THB TND
พฤหัสบดี
15.697
TND THB
0.06371
THB TND
ศุกร์
15.756
TND THB
0.06347
THB TND
อาทิตย์
15.756
TND THB
0.06347
THB TND
จันทร์
15.677
TND THB
0.06379
THB TND
อังคาร
15.790
TND THB
0.06333
THB TND
พุธ
15.820
TND THB
0.06321
THB TND
พฤหัสบดี
15.791
TND THB
0.06333
THB TND
ศุกร์
15.845
TND THB
0.06311
THB TND
อาทิตย์
15.846
TND THB
0.06311
THB TND
จันทร์
15.849
TND THB
0.06309
THB TND
อังคาร
15.809
TND THB
0.06325
THB TND
พุธ
15.822
TND THB
0.06320
THB TND
พฤหัสบดี
15.728
TND THB
0.06358
THB TND
ศุกร์
15.833
TND THB
0.06316
THB TND
อาทิตย์
15.833
TND THB
0.06316
THB TND
จันทร์
15.737
TND THB
0.06354
THB TND
อังคาร
15.743
TND THB
0.06352
THB TND
พุธ
15.669
TND THB
0.06382
THB TND
พฤหัสบดี
15.643
TND THB
0.06393
THB TND
ศุกร์
15.730
TND THB
0.06357
THB TND
อาทิตย์
15.724
TND THB
0.06360
THB TND
จันทร์
15.733
TND THB
0.06356
THB TND
อังคาร
15.665
TND THB
0.06384
THB TND
พุธ
15.753
TND THB
0.06348
THB TND
พฤหัสบดี
15.822
TND THB
0.06320
THB TND
ศุกร์
15.821
TND THB
0.06321
THB TND
อาทิตย์
15.847
TND THB
0.06310
THB TND
จันทร์
15.843
TND THB
0.06312
THB TND
อังคาร
15.853
TND THB
0.06308
THB TND
พุธ
15.818
TND THB
0.06322
THB TND
พฤหัสบดี
15.866
TND THB
0.06303
THB TND
ศุกร์
15.883
TND THB
0.06296
THB TND
อาทิตย์
15.884
TND THB
0.06296
THB TND
จันทร์
15.773
TND THB
0.06340
THB TND
อังคาร
15.755
TND THB
0.06347
THB TND
พุธ
15.691
TND THB
0.06373
THB TND
พฤหัสบดี
15.654
TND THB
0.06388
THB TND
ศุกร์
15.717
TND THB
0.06362
THB TND
อาทิตย์
15.725
TND THB
0.06359
THB TND
จันทร์
15.700
TND THB
0.06369
THB TND
อังคาร
15.692
TND THB
0.06373
THB TND
พุธ
15.694
TND THB
0.06372
THB TND
พฤหัสบดี
15.757
TND THB
0.06346
THB TND
ศุกร์
15.735
TND THB
0.06355
THB TND
อาทิตย์
15.739
TND THB
0.06354
THB TND
จันทร์
15.759
TND THB
0.06346
THB TND
อังคาร
15.790
TND THB
0.06333
THB TND
พุธ
15.795
TND THB
0.06331
THB TND
พฤหัสบดี
15.726
TND THB
0.06359
THB TND
ศุกร์
15.787
TND THB
0.06334
THB TND
อาทิตย์
15.786
TND THB
0.06335
THB TND
จันทร์
15.884
TND THB
0.06296
THB TND
อังคาร
15.983
TND THB
0.06256
THB TND
พุธ
15.939
TND THB
0.06274
THB TND
พฤหัสบดี
15.854
TND THB
0.06308
THB TND
ศุกร์
15.814
TND THB
0.06323
THB TND
อาทิตย์
15.818
TND THB
0.06322
THB TND
จันทร์
15.676
TND THB
0.06379
THB TND
อังคาร
15.560
TND THB
0.06427
THB TND
พุธ
15.500
TND THB
0.06452
THB TND
พฤหัสบดี
15.500
TND THB
0.06452
THB TND
ศุกร์
15.554
TND THB
0.06429
THB TND
อาทิตย์
15.551
TND THB
0.06430
THB TND
จันทร์
15.514
TND THB
0.06446
THB TND
อังคาร
15.461
TND THB
0.06468
THB TND
พุธ
15.534
TND THB
0.06438
THB TND
พฤหัสบดี
15.520
TND THB
0.06443
THB TND
ศุกร์
15.582
TND THB
0.06418
THB TND
อาทิตย์
15.587
TND THB
0.06416
THB TND
จันทร์
15.607
TND THB
0.06407
THB TND
อังคาร
15.686
TND THB
0.06375
THB TND
พุธ
15.667
TND THB
0.06383
THB TND
พฤหัสบดี
15.736
TND THB
0.06355
THB TND
ศุกร์
15.729
TND THB
0.06357
THB TND
อาทิตย์
15.750
TND THB
0.06349
THB TND
จันทร์
15.631
TND THB
0.06398
THB TND
อังคาร
15.560
TND THB
0.06427
THB TND
พุธ
15.489
TND THB
0.06456
THB TND
พฤหัสบดี
15.616
TND THB
0.06404
THB TND
ศุกร์
15.646
TND THB
0.06392
THB TND
อาทิตย์
15.642
TND THB
0.06393
THB TND
จันทร์
15.470
TND THB
0.06464
THB TND
อังคาร
15.508
TND THB
0.06448
THB TND
พุธ
15.493
TND THB
0.06454
THB TND
พฤหัสบดี
15.451
TND THB
0.06472
THB TND
ศุกร์
15.474
TND THB
0.06463
THB TND
อาทิตย์
15.472
TND THB
0.06463
THB TND
จันทร์
15.552
TND THB
0.06430
THB TND
อังคาร
15.513
TND THB
0.06446
THB TND
พุธ
15.417
TND THB
0.06486
THB TND
พฤหัสบดี
15.435
TND THB
0.06479
THB TND
ศุกร์
15.522
TND THB
0.06443
THB TND
อาทิตย์
15.532
TND THB
0.06438
THB TND
จันทร์
15.497
TND THB
0.06453
THB TND
อังคาร
15.491
TND THB
0.06455
THB TND
พุธ
15.491
TND THB
0.06455
THB TND
พฤหัสบดี
15.478
TND THB
0.06461
THB TND
ศุกร์
15.519
TND THB
0.06444
THB TND
อาทิตย์
15.541
TND THB
0.06435
THB TND
จันทร์
15.683
TND THB
0.06376
THB TND
อังคาร
15.593
TND THB
0.06413
THB TND
พุธ
15.497
TND THB
0.06453
THB TND
พฤหัสบดี
15.419
TND THB
0.06486
THB TND
ศุกร์
15.401
TND THB
0.06493
THB TND
อาทิตย์
15.394
TND THB
0.06496
THB TND
จันทร์
15.445
TND THB
0.06475
THB TND
อังคาร
15.446
TND THB
0.06474
THB TND
พุธ
15.463
TND THB
0.06467
THB TND
พฤหัสบดี
15.394
TND THB
0.06496
THB TND
ศุกร์
15.502
TND THB
0.06451
THB TND
อาทิตย์
15.488
TND THB
0.06457
THB TND
จันทร์
15.496
TND THB
0.06453
THB TND
อังคาร
15.533
TND THB
0.06438
THB TND
พุธ
15.547
TND THB
0.06432
THB TND
พฤหัสบดี
15.559
TND THB
0.06427
THB TND
ศุกร์
15.543
TND THB
0.06434
THB TND
อาทิตย์
15.550
TND THB
0.06431
THB TND
จันทร์
15.536
TND THB
0.06437
THB TND
อังคาร
15.430
TND THB
0.06481
THB TND
พุธ
15.397
TND THB
0.06495
THB TND
พฤหัสบดี
15.384
TND THB
0.06500
THB TND
ศุกร์
15.559
TND THB
0.06427
THB TND