อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก
ต่ำสุด = 11.529 (27/3/2561) เฉลี่ย = 11.972 สูงสุด = 12.394 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
12.048
XCD THB
0.08300
THB XCD
อังคาร
12.026
XCD THB
0.08315
THB XCD
พุธ
11.996
XCD THB
0.08336
THB XCD
พฤหัสบดี
11.940
XCD THB
0.08375
THB XCD
ศุกร์
11.932
XCD THB
0.08381
THB XCD
จันทร์
11.922
XCD THB
0.08388
THB XCD
อังคาร
11.937
XCD THB
0.08377
THB XCD
พุธ
11.930
XCD THB
0.08382
THB XCD
พฤหัสบดี
11.868
XCD THB
0.08426
THB XCD
ศุกร์
11.832
XCD THB
0.08451
THB XCD
จันทร์
11.834
XCD THB
0.08450
THB XCD
อังคาร
11.832
XCD THB
0.08452
THB XCD
พุธ
11.848
XCD THB
0.08440
THB XCD
พฤหัสบดี
11.821
XCD THB
0.08460
THB XCD
ศุกร์
11.793
XCD THB
0.08480
THB XCD
จันทร์
11.810
XCD THB
0.08467
THB XCD
อังคาร
11.791
XCD THB
0.08481
THB XCD
พุธ
11.739
XCD THB
0.08519
THB XCD
พฤหัสบดี
11.629
XCD THB
0.08599
THB XCD
ศุกร์
11.600
XCD THB
0.08621
THB XCD
จันทร์
11.601
XCD THB
0.08620
THB XCD
อังคาร
11.650
XCD THB
0.08584
THB XCD
พุธ
11.604
XCD THB
0.08618
THB XCD
พฤหัสบดี
11.615
XCD THB
0.08610
THB XCD
ศุกร์
11.623
XCD THB
0.08603
THB XCD
จันทร์
11.667
XCD THB
0.08571
THB XCD
อังคาร
11.691
XCD THB
0.08554
THB XCD
พุธ
11.668
XCD THB
0.08570
THB XCD
พฤหัสบดี
11.787
XCD THB
0.08484
THB XCD
ศุกร์
11.789
XCD THB
0.08482
THB XCD
จันทร์
11.715
XCD THB
0.08536
THB XCD
อังคาร
11.678
XCD THB
0.08563
THB XCD
พุธ
11.622
XCD THB
0.08604
THB XCD
พฤหัสบดี
11.589
XCD THB
0.08629
THB XCD
ศุกร์
11.569
XCD THB
0.08644
THB XCD
จันทร์
11.611
XCD THB
0.08613
THB XCD
อังคาร
11.661
XCD THB
0.08575
THB XCD
พุธ
11.670
XCD THB
0.08569
THB XCD
พฤหัสบดี
11.713
XCD THB
0.08538
THB XCD
ศุกร์
11.670
XCD THB
0.08569
THB XCD
จันทร์
11.604
XCD THB
0.08618
THB XCD
อังคาร
11.593
XCD THB
0.08626
THB XCD
พุธ
11.649
XCD THB
0.08584
THB XCD
พฤหัสบดี
11.672
XCD THB
0.08568
THB XCD
ศุกร์
11.657
XCD THB
0.08579
THB XCD
จันทร์
11.645
XCD THB
0.08587
THB XCD
อังคาร
11.622
XCD THB
0.08604
THB XCD
พุธ
11.612
XCD THB
0.08612
THB XCD
พฤหัสบดี
11.597
XCD THB
0.08623
THB XCD
ศุกร์
11.610
XCD THB
0.08613
THB XCD
จันทร์
11.594
XCD THB
0.08625
THB XCD
อังคาร
11.572
XCD THB
0.08641
THB XCD
พุธ
11.530
XCD THB
0.08673
THB XCD
พฤหัสบดี
11.552
XCD THB
0.08656
THB XCD
ศุกร์
11.561
XCD THB
0.08650
THB XCD
จันทร์
11.560
XCD THB
0.08651
THB XCD
อังคาร
11.553
XCD THB
0.08656
THB XCD
พุธ
11.567
XCD THB
0.08646
THB XCD
พฤหัสบดี
11.560
XCD THB
0.08650
THB XCD
ศุกร์
11.571
XCD THB
0.08642
THB XCD
จันทร์
11.543
XCD THB
0.08663
THB XCD
อังคาร
11.529
XCD THB
0.08674
THB XCD
พุธ
11.563
XCD THB
0.08648
THB XCD
พฤหัสบดี
11.569
XCD THB
0.08643
THB XCD
ศุกร์
11.558
XCD THB
0.08652
THB XCD
จันทร์
11.551
XCD THB
0.08657
THB XCD
อังคาร
11.556
XCD THB
0.08654
THB XCD
พุธ
11.568
XCD THB
0.08645
THB XCD
พฤหัสบดี
11.564
XCD THB
0.08648
THB XCD
ศุกร์
11.595
XCD THB
0.08625
THB XCD
จันทร์
11.579
XCD THB
0.08637
THB XCD
อังคาร
11.569
XCD THB
0.08644
THB XCD
พุธ
11.548
XCD THB
0.08660
THB XCD
พฤหัสบดี
11.550
XCD THB
0.08658
THB XCD
ศุกร์
11.546
XCD THB
0.08661
THB XCD
จันทร์
11.574
XCD THB
0.08640
THB XCD
อังคาร
11.552
XCD THB
0.08657
THB XCD
พุธ
11.579
XCD THB
0.08637
THB XCD
พฤหัสบดี
11.561
XCD THB
0.08650
THB XCD
ศุกร์
11.574
XCD THB
0.08640
THB XCD
จันทร์
11.647
XCD THB
0.08586
THB XCD
อังคาร
11.661
XCD THB
0.08575
THB XCD
พุธ
11.688
XCD THB
0.08556
THB XCD
พฤหัสบดี
11.698
XCD THB
0.08548
THB XCD
ศุกร์
11.708
XCD THB
0.08541
THB XCD
จันทร์
11.679
XCD THB
0.08562
THB XCD
อังคาร
11.705
XCD THB
0.08543
THB XCD
พุธ
11.743
XCD THB
0.08516
THB XCD
พฤหัสบดี
11.741
XCD THB
0.08517
THB XCD
ศุกร์
11.735
XCD THB
0.08521
THB XCD
จันทร์
11.802
XCD THB
0.08473
THB XCD
อังคาร
11.805
XCD THB
0.08471
THB XCD
พุธ
11.892
XCD THB
0.08409
THB XCD
พฤหัสบดี
11.889
XCD THB
0.08411
THB XCD
ศุกร์
11.845
XCD THB
0.08443
THB XCD
จันทร์
11.791
XCD THB
0.08481
THB XCD
อังคาร
11.824
XCD THB
0.08458
THB XCD
พุธ
11.873
XCD THB
0.08423
THB XCD
พฤหัสบดี
11.881
XCD THB
0.08417
THB XCD
ศุกร์
11.899
XCD THB
0.08404
THB XCD
จันทร์
11.952
XCD THB
0.08367
THB XCD
อังคาร
11.893
XCD THB
0.08408
THB XCD
พุธ
11.899
XCD THB
0.08404
THB XCD
พฤหัสบดี
11.899
XCD THB
0.08404
THB XCD
ศุกร์
11.835
XCD THB
0.08450
THB XCD
จันทร์
11.825
XCD THB
0.08457
THB XCD
อังคาร
11.883
XCD THB
0.08416
THB XCD
พุธ
11.893
XCD THB
0.08408
THB XCD
พฤหัสบดี
11.845
XCD THB
0.08442
THB XCD
ศุกร์
11.859
XCD THB
0.08432
THB XCD
อาทิตย์
11.868
XCD THB
0.08426
THB XCD
จันทร์
11.861
XCD THB
0.08431
THB XCD
อังคาร
11.828
XCD THB
0.08454
THB XCD
พุธ
11.808
XCD THB
0.08469
THB XCD
พฤหัสบดี
11.832
XCD THB
0.08452
THB XCD
ศุกร์
11.881
XCD THB
0.08417
THB XCD
อาทิตย์
11.838
XCD THB
0.08447
THB XCD
จันทร์
11.867
XCD THB
0.08426
THB XCD
อังคาร
11.887
XCD THB
0.08412
THB XCD
พุธ
11.901
XCD THB
0.08403
THB XCD
พฤหัสบดี
11.911
XCD THB
0.08396
THB XCD
ศุกร์
12.011
XCD THB
0.08326
THB XCD
อาทิตย์
12.109
XCD THB
0.08258
THB XCD
จันทร์
12.125
XCD THB
0.08247
THB XCD
อังคาร
12.144
XCD THB
0.08235
THB XCD
พุธ
12.124
XCD THB
0.08248
THB XCD
พฤหัสบดี
12.211
XCD THB
0.08189
THB XCD
ศุกร์
12.169
XCD THB
0.08217
THB XCD
จันทร์
12.231
XCD THB
0.08176
THB XCD
อังคาร
12.216
XCD THB
0.08186
THB XCD
พุธ
12.211
XCD THB
0.08190
THB XCD
พฤหัสบดี
12.246
XCD THB
0.08166
THB XCD
ศุกร์
12.270
XCD THB
0.08150
THB XCD
จันทร์
12.268
XCD THB
0.08151
THB XCD
อังคาร
12.298
XCD THB
0.08132
THB XCD
พุธ
12.260
XCD THB
0.08157
THB XCD
พฤหัสบดี
12.318
XCD THB
0.08118
THB XCD
ศุกร์
12.295
XCD THB
0.08133
THB XCD
จันทร์
12.269
XCD THB
0.08151
THB XCD
อังคาร
12.248
XCD THB
0.08164
THB XCD
พุธ
12.323
XCD THB
0.08115
THB XCD
พฤหัสบดี
12.306
XCD THB
0.08126
THB XCD
ศุกร์
12.324
XCD THB
0.08114
THB XCD
จันทร์
12.327
XCD THB
0.08112
THB XCD
อังคาร
12.312
XCD THB
0.08122
THB XCD
พุธ
12.359
XCD THB
0.08092
THB XCD
พฤหัสบดี
12.369
XCD THB
0.08085
THB XCD
ศุกร์
12.366
XCD THB
0.08087
THB XCD
จันทร์
12.358
XCD THB
0.08092
THB XCD
อังคาร
12.394
XCD THB
0.08068
THB XCD
พุธ
12.345
XCD THB
0.08100
THB XCD
พฤหัสบดี
12.332
XCD THB
0.08109
THB XCD
ศุกร์
12.370
XCD THB
0.08084
THB XCD
จันทร์
12.369
XCD THB
0.08085
THB XCD
อังคาร
12.315
XCD THB
0.08120
THB XCD
พุธ
12.292
XCD THB
0.08135
THB XCD
พฤหัสบดี
12.303
XCD THB
0.08128
THB XCD
ศุกร์
12.356
XCD THB
0.08093
THB XCD
จันทร์
12.329
XCD THB
0.08111
THB XCD
อังคาร
12.326
XCD THB
0.08113
THB XCD
พุธ
12.292
XCD THB
0.08135
THB XCD
พฤหัสบดี
12.290
XCD THB
0.08137
THB XCD
ศุกร์
12.326
XCD THB
0.08113
THB XCD
จันทร์
12.360
XCD THB
0.08090
THB XCD
อังคาร
12.323
XCD THB
0.08115
THB XCD
พุธ
12.341
XCD THB
0.08103
THB XCD
พฤหัสบดี
12.312
XCD THB
0.08122
THB XCD
ศุกร์
12.302
XCD THB
0.08129
THB XCD
จันทร์
12.286
XCD THB
0.08139
THB XCD
อังคาร
12.142
XCD THB
0.08236
THB XCD
พุธ
12.120
XCD THB
0.08251
THB XCD
พฤหัสบดี
12.154
XCD THB
0.08227
THB XCD
ศุกร์
12.132
XCD THB
0.08243
THB XCD
จันทร์
12.077
XCD THB
0.08281
THB XCD
อังคาร
12.060
XCD THB
0.08292
THB XCD
พุธ
12.123
XCD THB
0.08248
THB XCD
พฤหัสบดี
12.115
XCD THB
0.08254
THB XCD
ศุกร์
12.125
XCD THB
0.08247
THB XCD
จันทร์
12.112
XCD THB
0.08256
THB XCD
อังคาร
12.138
XCD THB
0.08238
THB XCD
พุธ
12.164
XCD THB
0.08221
THB XCD
พฤหัสบดี
12.160
XCD THB
0.08224
THB XCD
ศุกร์
12.146
XCD THB
0.08233
THB XCD
จันทร์
12.181
XCD THB
0.08209
THB XCD
อังคาร
12.144
XCD THB
0.08234
THB XCD
พุธ
12.155
XCD THB
0.08227
THB XCD
พฤหัสบดี
12.094
XCD THB
0.08268
THB XCD
ศุกร์
12.061
XCD THB
0.08291
THB XCD
จันทร์
12.104
XCD THB
0.08262
THB XCD
อังคาร
12.079
XCD THB
0.08279
THB XCD
พุธ
12.059
XCD THB
0.08293
THB XCD
พฤหัสบดี
11.997
XCD THB
0.08335
THB XCD
ศุกร์
11.995
XCD THB
0.08337
THB XCD
จันทร์
12.021
XCD THB
0.08319
THB XCD
อังคาร
12.021
XCD THB
0.08319
THB XCD
ศุกร์
11.990
XCD THB
0.08340
THB XCD
จันทร์
11.948
XCD THB
0.08370
THB XCD
อังคาร
11.986
XCD THB
0.08343
THB XCD
พุธ
11.979
XCD THB
0.08348
THB XCD
พฤหัสบดี
12.085
XCD THB
0.08275
THB XCD
ศุกร์
12.157
XCD THB
0.08226
THB XCD
จันทร์
12.216
XCD THB
0.08186
THB XCD
อังคาร
12.204
XCD THB
0.08194
THB XCD
พุธ
12.178
XCD THB
0.08212
THB XCD
พฤหัสบดี
12.175
XCD THB
0.08214
THB XCD
ศุกร์
12.123
XCD THB
0.08249
THB XCD
จันทร์
12.124
XCD THB
0.08248
THB XCD
อังคาร
12.107
XCD THB
0.08260
THB XCD
พุธ
12.048
XCD THB
0.08300
THB XCD
พฤหัสบดี
12.091
XCD THB
0.08271
THB XCD
ศุกร์
12.074
XCD THB
0.08282
THB XCD
จันทร์
12.083
XCD THB
0.08276
THB XCD
อังคาร
12.173
XCD THB
0.08215
THB XCD
พุธ
12.151
XCD THB
0.08230
THB XCD
พฤหัสบดี
12.200
XCD THB
0.08197
THB XCD
ศุกร์
12.246
XCD THB
0.08166
THB XCD
จันทร์
12.299
XCD THB
0.08130
THB XCD
อังคาร
12.308
XCD THB
0.08125
THB XCD
พุธ
12.327
XCD THB
0.08112
THB XCD
พฤหัสบดี
12.223
XCD THB
0.08181
THB XCD
ศุกร์
12.176
XCD THB
0.08213
THB XCD
จันทร์
12.218
XCD THB
0.08184
THB XCD
อังคาร
12.203
XCD THB
0.08194
THB XCD
พุธ
12.178
XCD THB
0.08211
THB XCD
พฤหัสบดี
12.150
XCD THB
0.08231
THB XCD
ศุกร์
12.235
XCD THB
0.08173
THB XCD
จันทร์
12.272
XCD THB
0.08148
THB XCD
อังคาร
12.210
XCD THB
0.08190
THB XCD
พุธ
12.178
XCD THB
0.08211
THB XCD
พฤหัสบดี
12.189
XCD THB
0.08204
THB XCD
ศุกร์
12.214
XCD THB
0.08187
THB XCD
จันทร์
12.215
XCD THB
0.08187
THB XCD
อังคาร
12.200
XCD THB
0.08197
THB XCD
พุธ
12.212
XCD THB
0.08188
THB XCD
พฤหัสบดี
12.216
XCD THB
0.08186
THB XCD
ศุกร์
12.226
XCD THB
0.08179
THB XCD
จันทร์
12.236
XCD THB
0.08173
THB XCD
อังคาร
12.233
XCD THB
0.08175
THB XCD
พุธ
12.233
XCD THB
0.08174
THB XCD
พฤหัสบดี
12.194
XCD THB
0.08200
THB XCD
ศุกร์
12.180
XCD THB
0.08210
THB XCD
จันทร์
12.146
XCD THB
0.08233
THB XCD
อังคาร
12.114
XCD THB
0.08255
THB XCD
พุธ
12.122
XCD THB
0.08249
THB XCD
พฤหัสบดี
12.164
XCD THB
0.08221
THB XCD
ศุกร์
12.161
XCD THB
0.08223
THB XCD
จันทร์
12.162
XCD THB
0.08222
THB XCD
อังคาร
12.166
XCD THB
0.08220
THB XCD
พุธ
12.142
XCD THB
0.08236
THB XCD
พฤหัสบดี
12.106
XCD THB
0.08261
THB XCD
ศุกร์
12.144
XCD THB
0.08235
THB XCD
จันทร์
12.148
XCD THB
0.08232
THB XCD
อังคาร
12.135
XCD THB
0.08240
THB XCD
พุธ
12.117
XCD THB
0.08253
THB XCD
พฤหัสบดี
12.126
XCD THB
0.08247
THB XCD
ศุกร์
12.104
XCD THB
0.08262
THB XCD
จันทร์
12.077
XCD THB
0.08281
THB XCD
อังคาร
12.063
XCD THB
0.08290
THB XCD
พุธ
12.060
XCD THB
0.08292
THB XCD
พฤหัสบดี
12.059
XCD THB
0.08293
THB XCD
ศุกร์
11.998
XCD THB
0.08334
THB XCD
จันทร์
12.052
XCD THB
0.08297
THB XCD