อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดอลลาร์เบอร์มิวดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์เบอร์มิวดา และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์เบอร์มิวดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์เบอร์มิวดา
ต่ำสุด = 32.536 (29/11/2560) เฉลี่ย = 33.958 สูงสุด = 35.896 (3/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์เบอร์มิวดา และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
35.872
BMD THB
0.02788
THB BMD
จันทร์
35.835
BMD THB
0.02791
THB BMD
อังคาร
35.896
BMD THB
0.02786
THB BMD
พุธ
35.829
BMD THB
0.02791
THB BMD
พฤหัสบดี
35.673
BMD THB
0.02803
THB BMD
ศุกร์
35.726
BMD THB
0.02799
THB BMD
อาทิตย์
35.714
BMD THB
0.02800
THB BMD
จันทร์
35.639
BMD THB
0.02806
THB BMD
อังคาร
35.556
BMD THB
0.02812
THB BMD
พุธ
35.478
BMD THB
0.02819
THB BMD
พฤหัสบดี
35.361
BMD THB
0.02828
THB BMD
ศุกร์
35.414
BMD THB
0.02824
THB BMD
อาทิตย์
35.425
BMD THB
0.02823
THB BMD
จันทร์
35.427
BMD THB
0.02823
THB BMD
อังคาร
35.282
BMD THB
0.02834
THB BMD
พุธ
35.430
BMD THB
0.02822
THB BMD
พฤหัสบดี
35.413
BMD THB
0.02824
THB BMD
ศุกร์
35.434
BMD THB
0.02822
THB BMD
อาทิตย์
35.400
BMD THB
0.02825
THB BMD
จันทร์
35.244
BMD THB
0.02837
THB BMD
อังคาร
35.244
BMD THB
0.02837
THB BMD
พุธ
35.242
BMD THB
0.02838
THB BMD
พฤหัสบดี
35.323
BMD THB
0.02831
THB BMD
ศุกร์
35.293
BMD THB
0.02833
THB BMD
อาทิตย์
35.290
BMD THB
0.02834
THB BMD
จันทร์
35.200
BMD THB
0.02841
THB BMD
อังคาร
35.103
BMD THB
0.02849
THB BMD
พุธ
35.111
BMD THB
0.02848
THB BMD
พฤหัสบดี
35.060
BMD THB
0.02852
THB BMD
ศุกร์
35.023
BMD THB
0.02855
THB BMD
อาทิตย์
35.050
BMD THB
0.02853
THB BMD
จันทร์
35.037
BMD THB
0.02854
THB BMD
อังคาร
35.035
BMD THB
0.02854
THB BMD
พุธ
35.023
BMD THB
0.02855
THB BMD
พฤหัสบดี
35.053
BMD THB
0.02853
THB BMD
ศุกร์
35.070
BMD THB
0.02851
THB BMD
อาทิตย์
35.065
BMD THB
0.02852
THB BMD
จันทร์
35.075
BMD THB
0.02851
THB BMD
อังคาร
35.032
BMD THB
0.02855
THB BMD
พุธ
35.030
BMD THB
0.02855
THB BMD
พฤหัสบดี
34.989
BMD THB
0.02858
THB BMD
ศุกร์
34.993
BMD THB
0.02858
THB BMD
อาทิตย์
35.004
BMD THB
0.02857
THB BMD
จันทร์
35.025
BMD THB
0.02855
THB BMD
อังคาร
35.037
BMD THB
0.02854
THB BMD
พุธ
35.023
BMD THB
0.02855
THB BMD
พฤหัสบดี
34.980
BMD THB
0.02859
THB BMD
ศุกร์
34.875
BMD THB
0.02867
THB BMD
อาทิตย์
34.883
BMD THB
0.02867
THB BMD
จันทร์
34.852
BMD THB
0.02869
THB BMD
อังคาร
34.933
BMD THB
0.02863
THB BMD
พุธ
34.993
BMD THB
0.02858
THB BMD
พฤหัสบดี
35.047
BMD THB
0.02853
THB BMD
ศุกร์
34.978
BMD THB
0.02859
THB BMD
อาทิตย์
35.066
BMD THB
0.02852
THB BMD
จันทร์
35.074
BMD THB
0.02851
THB BMD
อังคาร
35.120
BMD THB
0.02847
THB BMD
พุธ
35.300
BMD THB
0.02833
THB BMD
พฤหัสบดี
35.367
BMD THB
0.02828
THB BMD
ศุกร์
35.355
BMD THB
0.02828
THB BMD
อาทิตย์
35.337
BMD THB
0.02830
THB BMD
จันทร์
35.313
BMD THB
0.02832
THB BMD
อังคาร
35.310
BMD THB
0.02832
THB BMD
พุธ
35.078
BMD THB
0.02851
THB BMD
พฤหัสบดี
34.964
BMD THB
0.02860
THB BMD
ศุกร์
34.840
BMD THB
0.02870
THB BMD
อาทิตย์
34.850
BMD THB
0.02869
THB BMD
จันทร์
34.664
BMD THB
0.02885
THB BMD
อังคาร
34.718
BMD THB
0.02880
THB BMD
พุธ
34.570
BMD THB
0.02893
THB BMD
พฤหัสบดี
34.595
BMD THB
0.02891
THB BMD
ศุกร์
34.577
BMD THB
0.02892
THB BMD
อาทิตย์
34.521
BMD THB
0.02897
THB BMD
จันทร์
34.379
BMD THB
0.02909
THB BMD
อังคาร
34.420
BMD THB
0.02905
THB BMD
พุธ
34.423
BMD THB
0.02905
THB BMD
พฤหัสบดี
34.460
BMD THB
0.02902
THB BMD
ศุกร์
34.351
BMD THB
0.02911
THB BMD
อาทิตย์
34.366
BMD THB
0.02910
THB BMD
จันทร์
34.367
BMD THB
0.02910
THB BMD
อังคาร
34.459
BMD THB
0.02902
THB BMD
พุธ
34.531
BMD THB
0.02896
THB BMD
พฤหัสบดี
34.575
BMD THB
0.02892
THB BMD
ศุกร์
34.613
BMD THB
0.02889
THB BMD
อาทิตย์
34.637
BMD THB
0.02887
THB BMD
จันทร์
34.629
BMD THB
0.02888
THB BMD
อังคาร
34.535
BMD THB
0.02896
THB BMD
พุธ
34.412
BMD THB
0.02906
THB BMD
พฤหัสบดี
34.387
BMD THB
0.02908
THB BMD
ศุกร์
34.354
BMD THB
0.02911
THB BMD
อาทิตย์
34.391
BMD THB
0.02908
THB BMD
จันทร์
34.285
BMD THB
0.02917
THB BMD
อังคาร
34.354
BMD THB
0.02911
THB BMD
พุธ
34.402
BMD THB
0.02907
THB BMD
พฤหัสบดี
34.412
BMD THB
0.02906
THB BMD
ศุกร์
34.362
BMD THB
0.02910
THB BMD
อาทิตย์
33.853
BMD THB
0.02954
THB BMD
จันทร์
34.339
BMD THB
0.02912
THB BMD
อังคาร
34.417
BMD THB
0.02906
THB BMD
พุธ
34.481
BMD THB
0.02900
THB BMD
พฤหัสบดี
34.593
BMD THB
0.02891
THB BMD
ศุกร์
34.585
BMD THB
0.02891
THB BMD
อาทิตย์
34.596
BMD THB
0.02891
THB BMD
จันทร์
34.600
BMD THB
0.02890
THB BMD
อังคาร
34.490
BMD THB
0.02899
THB BMD
พุธ
34.549
BMD THB
0.02894
THB BMD
พฤหัสบดี
34.624
BMD THB
0.02888
THB BMD
ศุกร์
34.667
BMD THB
0.02885
THB BMD
อาทิตย์
34.625
BMD THB
0.02888
THB BMD
จันทร์
34.641
BMD THB
0.02887
THB BMD
อังคาร
34.780
BMD THB
0.02875
THB BMD
พุธ
34.780
BMD THB
0.02875
THB BMD
พฤหัสบดี
34.712
BMD THB
0.02881
THB BMD
ศุกร์
34.660
BMD THB
0.02885
THB BMD
อาทิตย์
34.661
BMD THB
0.02885
THB BMD
จันทร์
34.553
BMD THB
0.02894
THB BMD
อังคาร
34.459
BMD THB
0.02902
THB BMD
พุธ
34.450
BMD THB
0.02903
THB BMD
พฤหัสบดี
34.494
BMD THB
0.02899
THB BMD
ศุกร์
34.233
BMD THB
0.02921
THB BMD
อาทิตย์
34.341
BMD THB
0.02912
THB BMD
จันทร์
34.295
BMD THB
0.02916
THB BMD
อังคาร
34.429
BMD THB
0.02905
THB BMD
พุธ
34.327
BMD THB
0.02913
THB BMD
พฤหัสบดี
34.117
BMD THB
0.02931
THB BMD
ศุกร์
34.050
BMD THB
0.02937
THB BMD
อาทิตย์
34.059
BMD THB
0.02936
THB BMD
จันทร์
34.119
BMD THB
0.02931
THB BMD
อังคาร
34.112
BMD THB
0.02932
THB BMD
พุธ
34.050
BMD THB
0.02937
THB BMD
พฤหัสบดี
34.145
BMD THB
0.02929
THB BMD
ศุกร์
34.057
BMD THB
0.02936
THB BMD
อาทิตย์
34.061
BMD THB
0.02936
THB BMD
จันทร์
34.010
BMD THB
0.02940
THB BMD
อังคาร
33.941
BMD THB
0.02946
THB BMD
พุธ
34.030
BMD THB
0.02939
THB BMD
พฤหัสบดี
34.084
BMD THB
0.02934
THB BMD
ศุกร์
34.058
BMD THB
0.02936
THB BMD
อาทิตย์
34.040
BMD THB
0.02938
THB BMD
จันทร์
34.061
BMD THB
0.02936
THB BMD
อังคาร
33.933
BMD THB
0.02947
THB BMD
พุธ
33.895
BMD THB
0.02950
THB BMD
พฤหัสบดี
33.961
BMD THB
0.02945
THB BMD
ศุกร์
33.915
BMD THB
0.02949
THB BMD
อาทิตย์
33.957
BMD THB
0.02945
THB BMD
จันทร์
33.977
BMD THB
0.02943
THB BMD
อังคาร
34.017
BMD THB
0.02940
THB BMD
พุธ
33.979
BMD THB
0.02943
THB BMD
พฤหัสบดี
33.980
BMD THB
0.02943
THB BMD
ศุกร์
33.836
BMD THB
0.02955
THB BMD
อาทิตย์
33.936
BMD THB
0.02947
THB BMD
จันทร์
33.983
BMD THB
0.02943
THB BMD
อังคาร
33.969
BMD THB
0.02944
THB BMD
พุธ
33.960
BMD THB
0.02945
THB BMD
พฤหัสบดี
33.992
BMD THB
0.02942
THB BMD
ศุกร์
33.823
BMD THB
0.02957
THB BMD
อาทิตย์
33.937
BMD THB
0.02947
THB BMD
จันทร์
34.007
BMD THB
0.02941
THB BMD
อังคาร
34.010
BMD THB
0.02940
THB BMD
พุธ
34.013
BMD THB
0.02940
THB BMD
พฤหัสบดี
34.059
BMD THB
0.02936
THB BMD
ศุกร์
34.113
BMD THB
0.02931
THB BMD
อาทิตย์
34.116
BMD THB
0.02931
THB BMD
จันทร์
34.127
BMD THB
0.02930
THB BMD
อังคาร
34.095
BMD THB
0.02933
THB BMD
พุธ
33.957
BMD THB
0.02945
THB BMD
พฤหัสบดี
33.945
BMD THB
0.02946
THB BMD
ศุกร์
33.760
BMD THB
0.02962
THB BMD
อาทิตย์
33.758
BMD THB
0.02962
THB BMD
จันทร์
33.610
BMD THB
0.02975
THB BMD
อังคาร
33.582
BMD THB
0.02978
THB BMD
พุธ
33.603
BMD THB
0.02976
THB BMD
พฤหัสบดี
33.558
BMD THB
0.02980
THB BMD
ศุกร์
33.468
BMD THB
0.02988
THB BMD
อาทิตย์
33.444
BMD THB
0.02990
THB BMD
จันทร์
33.403
BMD THB
0.02994
THB BMD
อังคาร
33.473
BMD THB
0.02987
THB BMD
พุธ
33.380
BMD THB
0.02996
THB BMD
พฤหัสบดี
33.329
BMD THB
0.03000
THB BMD
ศุกร์
33.387
BMD THB
0.02995
THB BMD
อาทิตย์
33.382
BMD THB
0.02996
THB BMD
จันทร์
33.300
BMD THB
0.03003
THB BMD
อังคาร
33.293
BMD THB
0.03004
THB BMD
พุธ
33.261
BMD THB
0.03007
THB BMD
พฤหัสบดี
33.260
BMD THB
0.03007
THB BMD
ศุกร์
33.201
BMD THB
0.03012
THB BMD
อาทิตย์
33.286
BMD THB
0.03004
THB BMD
จันทร์
33.291
BMD THB
0.03004
THB BMD
อังคาร
33.274
BMD THB
0.03005
THB BMD
พุธ
33.255
BMD THB
0.03007
THB BMD
พฤหัสบดี
33.246
BMD THB
0.03008
THB BMD
ศุกร์
33.213
BMD THB
0.03011
THB BMD
อาทิตย์
33.229
BMD THB
0.03009
THB BMD
จันทร์
33.251
BMD THB
0.03007
THB BMD
อังคาร
33.292
BMD THB
0.03004
THB BMD
พุธ
33.259
BMD THB
0.03007
THB BMD
พฤหัสบดี
33.274
BMD THB
0.03005
THB BMD
ศุกร์
33.216
BMD THB
0.03011
THB BMD
อาทิตย์
33.224
BMD THB
0.03010
THB BMD
จันทร์
33.241
BMD THB
0.03008
THB BMD
อังคาร
33.231
BMD THB
0.03009
THB BMD
พุธ
33.340
BMD THB
0.02999
THB BMD
พฤหัสบดี
33.338
BMD THB
0.03000
THB BMD
ศุกร์
33.236
BMD THB
0.03009
THB BMD
อาทิตย์
33.224
BMD THB
0.03010
THB BMD
จันทร์
33.189
BMD THB
0.03013
THB BMD
อังคาร
33.201
BMD THB
0.03012
THB BMD
พุธ
33.207
BMD THB
0.03011
THB BMD
พฤหัสบดี
33.181
BMD THB
0.03014
THB BMD
ศุกร์
33.161
BMD THB
0.03016
THB BMD
อาทิตย์
33.130
BMD THB
0.03018
THB BMD
จันทร์
33.161
BMD THB
0.03016
THB BMD
อังคาร
33.153
BMD THB
0.03016
THB BMD
พุธ
33.148
BMD THB
0.03017
THB BMD
พฤหัสบดี
33.091
BMD THB
0.03022
THB BMD
ศุกร์
33.122
BMD THB
0.03019
THB BMD
อาทิตย์
33.143
BMD THB
0.03017
THB BMD
จันทร์
33.123
BMD THB
0.03019
THB BMD
อังคาร
33.126
BMD THB
0.03019
THB BMD
พุธ
33.135
BMD THB
0.03018
THB BMD
พฤหัสบดี
33.080
BMD THB
0.03023
THB BMD
ศุกร์
33.110
BMD THB
0.03020
THB BMD
อาทิตย์
33.111
BMD THB
0.03020
THB BMD
จันทร์
33.101
BMD THB
0.03021
THB BMD
อังคาร
33.070
BMD THB
0.03024
THB BMD
พุธ
33.101
BMD THB
0.03021
THB BMD
พฤหัสบดี
33.099
BMD THB
0.03021
THB BMD
ศุกร์
33.070
BMD THB
0.03024
THB BMD
อาทิตย์
33.188
BMD THB
0.03013
THB BMD
จันทร์
33.104
BMD THB
0.03021
THB BMD
อังคาร
33.223
BMD THB
0.03010
THB BMD
พุธ
33.341
BMD THB
0.02999
THB BMD
พฤหัสบดี
33.399
BMD THB
0.02994
THB BMD
ศุกร์
33.537
BMD THB
0.02982
THB BMD
อาทิตย์
33.348
BMD THB
0.02999
THB BMD
จันทร์
33.419
BMD THB
0.02992
THB BMD
อังคาร
33.361
BMD THB
0.02998
THB BMD
พุธ
33.329
BMD THB
0.03000
THB BMD
พฤหัสบดี
33.390
BMD THB
0.02995
THB BMD
ศุกร์
33.427
BMD THB
0.02992
THB BMD
อาทิตย์
33.420
BMD THB
0.02992
THB BMD
จันทร์
33.361
BMD THB
0.02998
THB BMD
อังคาร
33.230
BMD THB
0.03009
THB BMD
พุธ
33.175
BMD THB
0.03014
THB BMD
พฤหัสบดี
33.116
BMD THB
0.03020
THB BMD
ศุกร์
33.053
BMD THB
0.03025
THB BMD
อาทิตย์
33.090
BMD THB
0.03022
THB BMD
จันทร์
33.060
BMD THB
0.03025
THB BMD
อังคาร
33.107
BMD THB
0.03020
THB BMD
พุธ
33.142
BMD THB
0.03017
THB BMD
พฤหัสบดี
33.107
BMD THB
0.03020
THB BMD
ศุกร์
33.183
BMD THB
0.03014
THB BMD
อาทิตย์
33.229
BMD THB
0.03009
THB BMD
จันทร์
33.180
BMD THB
0.03014
THB BMD
อังคาร
33.212
BMD THB
0.03011
THB BMD
พุธ
33.177
BMD THB
0.03014
THB BMD
พฤหัสบดี
33.251
BMD THB
0.03007
THB BMD
ศุกร์
33.237
BMD THB
0.03009
THB BMD
อาทิตย์
33.260
BMD THB
0.03007
THB BMD
จันทร์
33.223
BMD THB
0.03010
THB BMD
อังคาร
33.224
BMD THB
0.03010
THB BMD
พุธ
33.163
BMD THB
0.03015
THB BMD
พฤหัสบดี
33.093
BMD THB
0.03022
THB BMD
ศุกร์
33.174
BMD THB
0.03014
THB BMD
อาทิตย์
33.184
BMD THB
0.03013
THB BMD
จันทร์
33.107
BMD THB
0.03020
THB BMD
อังคาร
33.154
BMD THB
0.03016
THB BMD
พุธ
33.112
BMD THB
0.03020
THB BMD
พฤหัสบดี
33.098
BMD THB
0.03021
THB BMD
ศุกร์
33.037
BMD THB
0.03027
THB BMD
อาทิตย์
33.137
BMD THB
0.03018
THB BMD
จันทร์
33.070
BMD THB
0.03024
THB BMD
อังคาร
33.056
BMD THB
0.03025
THB BMD
พุธ
33.038
BMD THB
0.03027
THB BMD
พฤหัสบดี
32.911
BMD THB
0.03039
THB BMD
ศุกร์
32.836
BMD THB
0.03045
THB BMD
จันทร์
32.799
BMD THB
0.03049
THB BMD
อังคาร
32.829
BMD THB
0.03046
THB BMD
พุธ
32.722
BMD THB
0.03056
THB BMD
พฤหัสบดี
32.740
BMD THB
0.03054
THB BMD
ศุกร์
32.683
BMD THB
0.03060
THB BMD
จันทร์
32.683
BMD THB
0.03060
THB BMD
อังคาร
32.590
BMD THB
0.03068
THB BMD
พุธ
32.536
BMD THB
0.03074
THB BMD
พฤหัสบดี
32.644
BMD THB
0.03063
THB BMD
ศุกร์
32.642
BMD THB
0.03064
THB BMD
จันทร์
32.651
BMD THB
0.03063
THB BMD
อังคาร
32.592
BMD THB
0.03068
THB BMD
พุธ
32.596
BMD THB
0.03068
THB BMD
พฤหัสบดี
32.624
BMD THB
0.03065
THB BMD
ศุกร์
32.657
BMD THB
0.03062
THB BMD
จันทร์
32.607
BMD THB
0.03067
THB BMD
อังคาร
32.614
BMD THB
0.03066
THB BMD
พุธ
32.580
BMD THB
0.03069
THB BMD
พฤหัสบดี
32.548
BMD THB
0.03072
THB BMD
ศุกร์
32.563
BMD THB
0.03071
THB BMD
จันทร์
32.569
BMD THB
0.03070
THB BMD
อังคาร
32.748
BMD THB
0.03054
THB BMD
พุธ
32.756
BMD THB
0.03053
THB BMD
พฤหัสบดี
32.716
BMD THB
0.03057
THB BMD
ศุกร์
32.751
BMD THB
0.03053
THB BMD
จันทร์
32.740
BMD THB
0.03054
THB BMD
อังคาร
32.793
BMD THB
0.03049
THB BMD
พุธ
32.840
BMD THB
0.03045
THB BMD
พฤหัสบดี
32.623
BMD THB
0.03065
THB BMD
ศุกร์
32.612
BMD THB
0.03066
THB BMD