อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง ดอลลาร์บาร์เบโดส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บาร์เบโดส และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์บาร์เบโดส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์บาร์เบโดส
ต่ำสุด = 17.267 (25/8/2559) เฉลี่ย = 17.644 สูงสุด = 18.206 (10/1/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์บาร์เบโดส และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
18.068
BBD THB
0.05535
THB BBD
อาทิตย์
18.064
BBD THB
0.05536
THB BBD
จันทร์
18.079
BBD THB
0.05531
THB BBD
อังคาร
18.072
BBD THB
0.05533
THB BBD
พุธ
18.126
BBD THB
0.05517
THB BBD
พฤหัสบดี
18.130
BBD THB
0.05516
THB BBD
ศุกร์
18.181
BBD THB
0.05500
THB BBD
อาทิตย์
18.206
BBD THB
0.05493
THB BBD
จันทร์
18.136
BBD THB
0.05514
THB BBD
อังคาร
18.171
BBD THB
0.05503
THB BBD
พุธ
18.135
BBD THB
0.05514
THB BBD
พฤหัสบดี
18.174
BBD THB
0.05502
THB BBD
ศุกร์
18.169
BBD THB
0.05504
THB BBD
อาทิตย์
18.176
BBD THB
0.05502
THB BBD
จันทร์
18.155
BBD THB
0.05508
THB BBD
อังคาร
18.146
BBD THB
0.05511
THB BBD
พุธ
18.131
BBD THB
0.05515
THB BBD
พฤหัสบดี
18.099
BBD THB
0.05525
THB BBD
ศุกร์
18.010
BBD THB
0.05552
THB BBD
อาทิตย์
18.017
BBD THB
0.05550
THB BBD
จันทร์
17.932
BBD THB
0.05577
THB BBD
อังคาร
17.928
BBD THB
0.05578
THB BBD
พุธ
17.911
BBD THB
0.05583
THB BBD
พฤหัสบดี
17.902
BBD THB
0.05586
THB BBD
ศุกร์
17.841
BBD THB
0.05605
THB BBD
อาทิตย์
17.853
BBD THB
0.05601
THB BBD
จันทร์
17.790
BBD THB
0.05621
THB BBD
อังคาร
17.899
BBD THB
0.05587
THB BBD
พุธ
17.643
BBD THB
0.05668
THB BBD
พฤหัสบดี
17.802
BBD THB
0.05617
THB BBD
ศุกร์
17.796
BBD THB
0.05619
THB BBD
อาทิตย์
17.796
BBD THB
0.05619
THB BBD
จันทร์
17.759
BBD THB
0.05631
THB BBD
อังคาร
17.702
BBD THB
0.05649
THB BBD
พุธ
17.648
BBD THB
0.05666
THB BBD
พฤหัสบดี
17.616
BBD THB
0.05677
THB BBD
ศุกร์
17.800
BBD THB
0.05618
THB BBD
อาทิตย์
17.799
BBD THB
0.05618
THB BBD
จันทร์
17.819
BBD THB
0.05612
THB BBD
อังคาร
17.828
BBD THB
0.05609
THB BBD
พุธ
17.805
BBD THB
0.05617
THB BBD
พฤหัสบดี
17.784
BBD THB
0.05623
THB BBD
ศุกร์
17.866
BBD THB
0.05597
THB BBD
อาทิตย์
17.983
BBD THB
0.05561
THB BBD
จันทร์
17.880
BBD THB
0.05593
THB BBD
อังคาร
17.859
BBD THB
0.05599
THB BBD
พุธ
17.837
BBD THB
0.05606
THB BBD
พฤหัสบดี
17.844
BBD THB
0.05604
THB BBD
ศุกร์
17.886
BBD THB
0.05591
THB BBD
อาทิตย์
18.001
BBD THB
0.05555
THB BBD
จันทร์
17.828
BBD THB
0.05609
THB BBD
อังคาร
17.809
BBD THB
0.05615
THB BBD
พุธ
17.766
BBD THB
0.05629
THB BBD
พฤหัสบดี
17.713
BBD THB
0.05646
THB BBD
ศุกร์
17.687
BBD THB
0.05654
THB BBD
อาทิตย์
17.684
BBD THB
0.05655
THB BBD
จันทร์
17.704
BBD THB
0.05649
THB BBD
อังคาร
17.696
BBD THB
0.05651
THB BBD
พุธ
17.640
BBD THB
0.05669
THB BBD
พฤหัสบดี
17.617
BBD THB
0.05676
THB BBD
ศุกร์
17.522
BBD THB
0.05707
THB BBD
อาทิตย์
17.460
BBD THB
0.05727
THB BBD
จันทร์
17.528
BBD THB
0.05705
THB BBD
อังคาร
17.553
BBD THB
0.05697
THB BBD
พุธ
17.468
BBD THB
0.05725
THB BBD
พฤหัสบดี
17.377
BBD THB
0.05755
THB BBD
ศุกร์
17.452
BBD THB
0.05730
THB BBD
จันทร์
17.458
BBD THB
0.05728
THB BBD
อังคาร
17.474
BBD THB
0.05723
THB BBD
พุธ
17.614
BBD THB
0.05677
THB BBD
พฤหัสบดี
17.664
BBD THB
0.05661
THB BBD
ศุกร์
17.641
BBD THB
0.05669
THB BBD
อาทิตย์
17.685
BBD THB
0.05654
THB BBD
จันทร์
17.536
BBD THB
0.05703
THB BBD
อังคาร
17.665
BBD THB
0.05661
THB BBD
พุธ
17.613
BBD THB
0.05678
THB BBD
พฤหัสบดี
17.545
BBD THB
0.05700
THB BBD
ศุกร์
17.585
BBD THB
0.05687
THB BBD
อาทิตย์
17.580
BBD THB
0.05688
THB BBD
จันทร์
17.619
BBD THB
0.05676
THB BBD
อังคาร
17.640
BBD THB
0.05669
THB BBD
พุธ
17.621
BBD THB
0.05675
THB BBD
พฤหัสบดี
17.601
BBD THB
0.05681
THB BBD
ศุกร์
17.555
BBD THB
0.05696
THB BBD
อาทิตย์
17.553
BBD THB
0.05697
THB BBD
จันทร์
17.504
BBD THB
0.05713
THB BBD
อังคาร
17.508
BBD THB
0.05712
THB BBD
พุธ
17.529
BBD THB
0.05705
THB BBD
พฤหัสบดี
17.548
BBD THB
0.05699
THB BBD
ศุกร์
17.531
BBD THB
0.05704
THB BBD
อาทิตย์
17.511
BBD THB
0.05711
THB BBD
จันทร์
17.480
BBD THB
0.05721
THB BBD
อังคาร
17.434
BBD THB
0.05736
THB BBD
พุธ
17.433
BBD THB
0.05736
THB BBD
พฤหัสบดี
17.550
BBD THB
0.05698
THB BBD
ศุกร์
17.550
BBD THB
0.05698
THB BBD
อาทิตย์
17.540
BBD THB
0.05701
THB BBD
จันทร์
17.557
BBD THB
0.05696
THB BBD
อังคาร
17.572
BBD THB
0.05691
THB BBD
พุธ
17.563
BBD THB
0.05694
THB BBD
พฤหัสบดี
17.493
BBD THB
0.05717
THB BBD
ศุกร์
17.464
BBD THB
0.05726
THB BBD
อาทิตย์
17.483
BBD THB
0.05720
THB BBD
จันทร์
17.430
BBD THB
0.05737
THB BBD
อังคาร
17.507
BBD THB
0.05712
THB BBD
พุธ
17.568
BBD THB
0.05692
THB BBD
พฤหัสบดี
17.560
BBD THB
0.05695
THB BBD
ศุกร์
17.560
BBD THB
0.05695
THB BBD
จันทร์
17.623
BBD THB
0.05674
THB BBD
อังคาร
17.609
BBD THB
0.05679
THB BBD
พุธ
17.631
BBD THB
0.05672
THB BBD
พฤหัสบดี
17.659
BBD THB
0.05663
THB BBD
ศุกร์
17.734
BBD THB
0.05639
THB BBD
จันทร์
17.708
BBD THB
0.05647
THB BBD
อังคาร
17.744
BBD THB
0.05636
THB BBD
พุธ
17.835
BBD THB
0.05607
THB BBD
พฤหัสบดี
17.850
BBD THB
0.05602
THB BBD
ศุกร์
17.838
BBD THB
0.05606
THB BBD
จันทร์
17.842
BBD THB
0.05605
THB BBD
อังคาร
17.864
BBD THB
0.05598
THB BBD
พุธ
17.833
BBD THB
0.05608
THB BBD
พฤหัสบดี
17.801
BBD THB
0.05618
THB BBD
ศุกร์
17.858
BBD THB
0.05600
THB BBD
จันทร์
17.878
BBD THB
0.05594
THB BBD
อังคาร
17.884
BBD THB
0.05591
THB BBD
พุธ
17.854
BBD THB
0.05601
THB BBD
พฤหัสบดี
17.810
BBD THB
0.05615
THB BBD
ศุกร์
17.691
BBD THB
0.05653
THB BBD
จันทร์
17.626
BBD THB
0.05674
THB BBD
อังคาร
17.621
BBD THB
0.05675
THB BBD
พุธ
17.563
BBD THB
0.05694
THB BBD
พฤหัสบดี
17.582
BBD THB
0.05688
THB BBD
ศุกร์
17.630
BBD THB
0.05672
THB BBD
จันทร์
17.593
BBD THB
0.05684
THB BBD
อังคาร
17.657
BBD THB
0.05663
THB BBD
พุธ
17.613
BBD THB
0.05678
THB BBD
พฤหัสบดี
17.647
BBD THB
0.05667
THB BBD
ศุกร์
17.631
BBD THB
0.05672
THB BBD
จันทร์
17.609
BBD THB
0.05679
THB BBD
อังคาร
17.601
BBD THB
0.05682
THB BBD
พุธ
17.582
BBD THB
0.05688
THB BBD
พฤหัสบดี
17.574
BBD THB
0.05690
THB BBD
ศุกร์
17.644
BBD THB
0.05668
THB BBD
จันทร์
17.663
BBD THB
0.05662
THB BBD
อังคาร
17.627
BBD THB
0.05673
THB BBD
พุธ
17.560
BBD THB
0.05695
THB BBD
พฤหัสบดี
17.582
BBD THB
0.05688
THB BBD
ศุกร์
17.542
BBD THB
0.05701
THB BBD
จันทร์
17.526
BBD THB
0.05706
THB BBD
อังคาร
17.575
BBD THB
0.05690
THB BBD
พุธ
17.606
BBD THB
0.05680
THB BBD
พฤหัสบดี
17.617
BBD THB
0.05676
THB BBD
ศุกร์
17.587
BBD THB
0.05686
THB BBD
จันทร์
17.568
BBD THB
0.05692
THB BBD
อังคาร
17.601
BBD THB
0.05682
THB BBD
พุธ
17.588
BBD THB
0.05686
THB BBD
พฤหัสบดี
17.515
BBD THB
0.05709
THB BBD
ศุกร์
17.484
BBD THB
0.05719
THB BBD
จันทร์
17.475
BBD THB
0.05723
THB BBD
อังคาร
17.509
BBD THB
0.05711
THB BBD
พุธ
17.523
BBD THB
0.05707
THB BBD
พฤหัสบดี
17.489
BBD THB
0.05718
THB BBD
ศุกร์
17.488
BBD THB
0.05718
THB BBD
จันทร์
17.524
BBD THB
0.05707
THB BBD
อังคาร
17.500
BBD THB
0.05714
THB BBD
พุธ
17.497
BBD THB
0.05715
THB BBD
พฤหัสบดี
17.434
BBD THB
0.05736
THB BBD
ศุกร์
17.386
BBD THB
0.05752
THB BBD
จันทร์
17.388
BBD THB
0.05751
THB BBD
อังคาร
17.383
BBD THB
0.05753
THB BBD
พุธ
17.504
BBD THB
0.05713
THB BBD
พฤหัสบดี
17.451
BBD THB
0.05730
THB BBD
ศุกร์
17.537
BBD THB
0.05702
THB BBD
อาทิตย์
17.537
BBD THB
0.05702
THB BBD
จันทร์
17.494
BBD THB
0.05716
THB BBD
อังคาร
17.457
BBD THB
0.05728
THB BBD
พุธ
17.378
BBD THB
0.05754
THB BBD
พฤหัสบดี
17.347
BBD THB
0.05765
THB BBD
ศุกร์
17.382
BBD THB
0.05753
THB BBD
อาทิตย์
17.386
BBD THB
0.05752
THB BBD
จันทร์
17.301
BBD THB
0.05780
THB BBD
อังคาร
17.305
BBD THB
0.05779
THB BBD
พุธ
17.327
BBD THB
0.05771
THB BBD
พฤหัสบดี
17.272
BBD THB
0.05790
THB BBD
ศุกร์
17.322
BBD THB
0.05773
THB BBD
อาทิตย์
17.314
BBD THB
0.05776
THB BBD
จันทร์
17.323
BBD THB
0.05773
THB BBD
อังคาร
17.311
BBD THB
0.05777
THB BBD
พุธ
17.321
BBD THB
0.05773
THB BBD
พฤหัสบดี
17.267
BBD THB
0.05792
THB BBD
ศุกร์
17.335
BBD THB
0.05769
THB BBD
อาทิตย์
17.323
BBD THB
0.05773
THB BBD
จันทร์
17.293
BBD THB
0.05783
THB BBD
อังคาร
17.297
BBD THB
0.05781
THB BBD
พุธ
17.310
BBD THB
0.05777
THB BBD
พฤหัสบดี
17.293
BBD THB
0.05783
THB BBD
ศุกร์
17.316
BBD THB
0.05775
THB BBD
อาทิตย์
17.309
BBD THB
0.05777
THB BBD
จันทร์
17.374
BBD THB
0.05756
THB BBD
อังคาร
17.305
BBD THB
0.05779
THB BBD
พุธ
17.325
BBD THB
0.05772
THB BBD
พฤหัสบดี
17.387
BBD THB
0.05751
THB BBD
ศุกร์
17.429
BBD THB
0.05738
THB BBD
อาทิตย์
17.431
BBD THB
0.05737
THB BBD
จันทร์
17.445
BBD THB
0.05732
THB BBD
อังคาร
17.476
BBD THB
0.05722
THB BBD
พุธ
17.434
BBD THB
0.05736
THB BBD
พฤหัสบดี
17.451
BBD THB
0.05730
THB BBD
ศุกร์
17.461
BBD THB
0.05727
THB BBD
อาทิตย์
17.463
BBD THB
0.05727
THB BBD
จันทร์
17.410
BBD THB
0.05744
THB BBD
อังคาร
17.382
BBD THB
0.05753
THB BBD
พุธ
17.352
BBD THB
0.05763
THB BBD
พฤหัสบดี
17.305
BBD THB
0.05779
THB BBD
ศุกร์
17.322
BBD THB
0.05773
THB BBD
อาทิตย์
17.330
BBD THB
0.05770
THB BBD
จันทร์
17.301
BBD THB
0.05780
THB BBD
อังคาร
17.304
BBD THB
0.05779
THB BBD
พุธ
17.282
BBD THB
0.05786
THB BBD
พฤหัสบดี
17.341
BBD THB
0.05767
THB BBD
ศุกร์
17.289
BBD THB
0.05784
THB BBD
อาทิตย์
17.304
BBD THB
0.05779
THB BBD
จันทร์
17.324
BBD THB
0.05772
THB BBD
อังคาร
17.392
BBD THB
0.05750
THB BBD
พุธ
17.419
BBD THB
0.05741
THB BBD
พฤหัสบดี
17.429
BBD THB
0.05737
THB BBD
ศุกร์
17.446
BBD THB
0.05732
THB BBD
อาทิตย์
17.434
BBD THB
0.05736
THB BBD
จันทร์
17.572
BBD THB
0.05691
THB BBD
อังคาร
17.732
BBD THB
0.05639
THB BBD
พุธ
17.840
BBD THB
0.05606
THB BBD
พฤหัสบดี
17.699
BBD THB
0.05650
THB BBD
ศุกร์
17.670
BBD THB
0.05659
THB BBD
อาทิตย์
17.674
BBD THB
0.05658
THB BBD
จันทร์
17.627
BBD THB
0.05673
THB BBD
อังคาร
17.501
BBD THB
0.05714
THB BBD
พุธ
17.432
BBD THB
0.05737
THB BBD
พฤหัสบดี
17.501
BBD THB
0.05714
THB BBD
ศุกร์
17.565
BBD THB
0.05693
THB BBD
อาทิตย์
17.559
BBD THB
0.05695
THB BBD
จันทร์
17.521
BBD THB
0.05707
THB BBD
อังคาร
17.450
BBD THB
0.05731
THB BBD
พุธ
17.520
BBD THB
0.05708
THB BBD
พฤหัสบดี
17.562
BBD THB
0.05694
THB BBD
ศุกร์
17.511
BBD THB
0.05711
THB BBD
อาทิตย์
17.515
BBD THB
0.05709
THB BBD
จันทร์
17.510
BBD THB
0.05711
THB BBD
อังคาร
17.516
BBD THB
0.05709
THB BBD
พุธ
17.474
BBD THB
0.05723
THB BBD
พฤหัสบดี
17.479
BBD THB
0.05721
THB BBD
ศุกร์
17.469
BBD THB
0.05724
THB BBD
อาทิตย์
17.482
BBD THB
0.05720
THB BBD
จันทร์
17.493
BBD THB
0.05717
THB BBD
อังคาร
17.471
BBD THB
0.05724
THB BBD
พุธ
17.493
BBD THB
0.05716
THB BBD
พฤหัสบดี
17.644
BBD THB
0.05668
THB BBD
ศุกร์
17.698
BBD THB
0.05650
THB BBD
อาทิตย์
17.697
BBD THB
0.05651
THB BBD
จันทร์
17.738
BBD THB
0.05638
THB BBD
อังคาร
17.720
BBD THB
0.05643
THB BBD
พุธ
17.742
BBD THB
0.05636
THB BBD
พฤหัสบดี
17.749
BBD THB
0.05634
THB BBD
ศุกร์
17.783
BBD THB
0.05624
THB BBD
อาทิตย์
17.781
BBD THB
0.05624
THB BBD
จันทร์
17.800
BBD THB
0.05618
THB BBD
อังคาร
17.745
BBD THB
0.05635
THB BBD
พุธ
17.854
BBD THB
0.05601
THB BBD
พฤหัสบดี
17.832
BBD THB
0.05608
THB BBD
ศุกร์
17.813
BBD THB
0.05614
THB BBD
อาทิตย์
17.818
BBD THB
0.05612
THB BBD
จันทร์
17.781
BBD THB
0.05624
THB BBD
อังคาร
17.852
BBD THB
0.05602
THB BBD
พุธ
17.873
BBD THB
0.05595
THB BBD
พฤหัสบดี
17.870
BBD THB
0.05596
THB BBD
ศุกร์
17.792
BBD THB
0.05620
THB BBD
อาทิตย์
17.831
BBD THB
0.05608
THB BBD
จันทร์
17.804
BBD THB
0.05617
THB BBD
อังคาร
17.802
BBD THB
0.05617
THB BBD
พุธ
17.802
BBD THB
0.05617
THB BBD
พฤหัสบดี
17.822
BBD THB
0.05611
THB BBD
ศุกร์
17.844
BBD THB
0.05604
THB BBD
อาทิตย์
17.829
BBD THB
0.05609
THB BBD
จันทร์
17.784
BBD THB
0.05623
THB BBD
อังคาร
17.770
BBD THB
0.05627
THB BBD
พุธ
17.837
BBD THB
0.05606
THB BBD
พฤหัสบดี
17.898
BBD THB
0.05587
THB BBD
ศุกร์
17.922
BBD THB
0.05580
THB BBD
อาทิตย์
17.906
BBD THB
0.05585
THB BBD
จันทร์
17.956
BBD THB
0.05569
THB BBD
อังคาร
18.018
BBD THB
0.05550
THB BBD
พุธ
17.997
BBD THB
0.05556
THB BBD
พฤหัสบดี
18.011
BBD THB
0.05552
THB BBD
ศุกร์
17.987
BBD THB
0.05559
THB BBD
อาทิตย์
17.982
BBD THB
0.05561
THB BBD
จันทร์
17.970
BBD THB
0.05565
THB BBD
อังคาร
18.004
BBD THB
0.05554
THB BBD
พุธ
17.997
BBD THB
0.05556
THB BBD
พฤหัสบดี
17.960
BBD THB
0.05568
THB BBD
ศุกร์
17.896
BBD THB
0.05588
THB BBD