อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ชิลลิงแทนซาเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงแทนซาเนีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงแทนซาเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงแทนซาเนีย
ต่ำสุด = 0.01364 (20/4/2561) เฉลี่ย = 0.01420 สูงสุด = 0.01468 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงแทนซาเนีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.01448
TZS THB
69.077
THB TZS
อังคาร
0.01452
TZS THB
68.877
THB TZS
พุธ
0.01448
TZS THB
69.069
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01438
TZS THB
69.541
THB TZS
ศุกร์
0.01435
TZS THB
69.689
THB TZS
จันทร์
0.01438
TZS THB
69.556
THB TZS
อังคาร
0.01439
TZS THB
69.483
THB TZS
พุธ
0.01438
TZS THB
69.555
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01428
TZS THB
70.047
THB TZS
ศุกร์
0.01423
TZS THB
70.282
THB TZS
จันทร์
0.01426
TZS THB
70.104
THB TZS
อังคาร
0.01425
TZS THB
70.163
THB TZS
พุธ
0.01427
TZS THB
70.059
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01422
TZS THB
70.338
THB TZS
ศุกร์
0.01422
TZS THB
70.346
THB TZS
จันทร์
0.01420
TZS THB
70.398
THB TZS
อังคาร
0.01417
TZS THB
70.594
THB TZS
พุธ
0.01410
TZS THB
70.915
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01396
TZS THB
71.609
THB TZS
ศุกร์
0.01393
TZS THB
71.775
THB TZS
จันทร์
0.01391
TZS THB
71.887
THB TZS
อังคาร
0.01397
TZS THB
71.557
THB TZS
พุธ
0.01395
TZS THB
71.679
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01395
TZS THB
71.700
THB TZS
ศุกร์
0.01396
TZS THB
71.635
THB TZS
จันทร์
0.01401
TZS THB
71.371
THB TZS
อังคาร
0.01404
TZS THB
71.218
THB TZS
พุธ
0.01401
TZS THB
71.397
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01414
TZS THB
70.710
THB TZS
ศุกร์
0.01415
TZS THB
70.668
THB TZS
จันทร์
0.01403
TZS THB
71.293
THB TZS
อังคาร
0.01398
TZS THB
71.551
THB TZS
พุธ
0.01391
TZS THB
71.878
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01389
TZS THB
72.004
THB TZS
ศุกร์
0.01386
TZS THB
72.148
THB TZS
จันทร์
0.01390
TZS THB
71.962
THB TZS
อังคาร
0.01398
TZS THB
71.538
THB TZS
พุธ
0.01398
TZS THB
71.513
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01404
TZS THB
71.241
THB TZS
ศุกร์
0.01399
TZS THB
71.469
THB TZS
จันทร์
0.01390
TZS THB
71.934
THB TZS
อังคาร
0.01389
TZS THB
71.987
THB TZS
พุธ
0.01401
TZS THB
71.383
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01398
TZS THB
71.533
THB TZS
ศุกร์
0.01396
TZS THB
71.624
THB TZS
จันทร์
0.01400
TZS THB
71.412
THB TZS
อังคาร
0.01392
TZS THB
71.829
THB TZS
พุธ
0.01390
TZS THB
71.930
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01389
TZS THB
71.984
THB TZS
ศุกร์
0.01391
TZS THB
71.916
THB TZS
จันทร์
0.01389
TZS THB
72.013
THB TZS
อังคาร
0.01382
TZS THB
72.336
THB TZS
พุธ
0.01379
TZS THB
72.498
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01379
TZS THB
72.496
THB TZS
ศุกร์
0.01384
TZS THB
72.252
THB TZS
จันทร์
0.01385
TZS THB
72.221
THB TZS
อังคาร
0.01384
TZS THB
72.278
THB TZS
พุธ
0.01380
TZS THB
72.440
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01380
TZS THB
72.455
THB TZS
ศุกร์
0.01381
TZS THB
72.397
THB TZS
จันทร์
0.01380
TZS THB
72.465
THB TZS
อังคาร
0.01376
TZS THB
72.665
THB TZS
พุธ
0.01385
TZS THB
72.213
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01381
TZS THB
72.403
THB TZS
ศุกร์
0.01382
TZS THB
72.381
THB TZS
จันทร์
0.01381
TZS THB
72.401
THB TZS
อังคาร
0.01379
TZS THB
72.532
THB TZS
พุธ
0.01381
TZS THB
72.429
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01381
TZS THB
72.407
THB TZS
ศุกร์
0.01385
TZS THB
72.190
THB TZS
จันทร์
0.01384
TZS THB
72.277
THB TZS
อังคาร
0.01380
TZS THB
72.462
THB TZS
พุธ
0.01377
TZS THB
72.596
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01378
TZS THB
72.579
THB TZS
ศุกร์
0.01377
TZS THB
72.602
THB TZS
จันทร์
0.01378
TZS THB
72.588
THB TZS
อังคาร
0.01376
TZS THB
72.689
THB TZS
พุธ
0.01376
TZS THB
72.669
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01371
TZS THB
72.957
THB TZS
ศุกร์
0.01364
TZS THB
73.318
THB TZS
จันทร์
0.01376
TZS THB
72.700
THB TZS
อังคาร
0.01379
TZS THB
72.516
THB TZS
พุธ
0.01383
TZS THB
72.313
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01384
TZS THB
72.277
THB TZS
ศุกร์
0.01385
TZS THB
72.224
THB TZS
จันทร์
0.01380
TZS THB
72.446
THB TZS
อังคาร
0.01384
TZS THB
72.247
THB TZS
พุธ
0.01389
TZS THB
72.005
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01388
TZS THB
72.044
THB TZS
ศุกร์
0.01388
TZS THB
72.064
THB TZS
จันทร์
0.01396
TZS THB
71.645
THB TZS
อังคาร
0.01397
TZS THB
71.591
THB TZS
พุธ
0.01406
TZS THB
71.120
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01406
TZS THB
71.114
THB TZS
ศุกร์
0.01401
TZS THB
71.366
THB TZS
จันทร์
0.01395
TZS THB
71.688
THB TZS
อังคาร
0.01399
TZS THB
71.469
THB TZS
พุธ
0.01405
TZS THB
71.190
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01406
TZS THB
71.146
THB TZS
ศุกร์
0.01408
TZS THB
71.039
THB TZS
จันทร์
0.01414
TZS THB
70.728
THB TZS
อังคาร
0.01406
TZS THB
71.112
THB TZS
พุธ
0.01408
TZS THB
71.040
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01408
TZS THB
71.032
THB TZS
ศุกร์
0.01400
TZS THB
71.424
THB TZS
จันทร์
0.01400
TZS THB
71.432
THB TZS
อังคาร
0.01406
TZS THB
71.113
THB TZS
พุธ
0.01408
TZS THB
71.012
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01402
TZS THB
71.339
THB TZS
ศุกร์
0.01403
TZS THB
71.268
THB TZS
อาทิตย์
0.01404
TZS THB
71.238
THB TZS
จันทร์
0.01404
TZS THB
71.227
THB TZS
อังคาร
0.01399
TZS THB
71.455
THB TZS
พุธ
0.01397
TZS THB
71.593
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01401
TZS THB
71.374
THB TZS
ศุกร์
0.01410
TZS THB
70.930
THB TZS
อาทิตย์
0.01405
TZS THB
71.158
THB TZS
จันทร์
0.01412
TZS THB
70.835
THB TZS
อังคาร
0.01410
TZS THB
70.945
THB TZS
พุธ
0.01412
TZS THB
70.812
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01416
TZS THB
70.641
THB TZS
ศุกร์
0.01423
TZS THB
70.297
THB TZS
อาทิตย์
0.01434
TZS THB
69.753
THB TZS
จันทร์
0.01439
TZS THB
69.499
THB TZS
อังคาร
0.01441
TZS THB
69.392
THB TZS
พุธ
0.01439
TZS THB
69.508
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01449
TZS THB
69.004
THB TZS
ศุกร์
0.01445
TZS THB
69.223
THB TZS
จันทร์
0.01451
TZS THB
68.910
THB TZS
อังคาร
0.01449
TZS THB
69.010
THB TZS
พุธ
0.01448
TZS THB
69.057
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01453
TZS THB
68.839
THB TZS
ศุกร์
0.01456
TZS THB
68.699
THB TZS
จันทร์
0.01455
TZS THB
68.711
THB TZS
อังคาร
0.01459
TZS THB
68.524
THB TZS
พุธ
0.01455
TZS THB
68.728
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01462
TZS THB
68.406
THB TZS
ศุกร์
0.01459
TZS THB
68.528
THB TZS
จันทร์
0.01456
TZS THB
68.684
THB TZS
อังคาร
0.01454
TZS THB
68.793
THB TZS
พุธ
0.01462
TZS THB
68.386
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01461
TZS THB
68.468
THB TZS
ศุกร์
0.01463
TZS THB
68.365
THB TZS
จันทร์
0.01463
TZS THB
68.358
THB TZS
อังคาร
0.01460
TZS THB
68.497
THB TZS
พุธ
0.01464
TZS THB
68.315
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01468
TZS THB
68.142
THB TZS
ศุกร์
0.01465
TZS THB
68.260
THB TZS
จันทร์
0.01464
TZS THB
68.295
THB TZS
อังคาร
0.01468
TZS THB
68.103
THB TZS
พุธ
0.01462
TZS THB
68.377
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01461
TZS THB
68.448
THB TZS
ศุกร์
0.01466
TZS THB
68.201
THB TZS
จันทร์
0.01465
TZS THB
68.239
THB TZS
อังคาร
0.01458
TZS THB
68.588
THB TZS
พุธ
0.01456
TZS THB
68.665
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01456
TZS THB
68.698
THB TZS
ศุกร์
0.01462
TZS THB
68.401
THB TZS
จันทร์
0.01459
TZS THB
68.549
THB TZS
อังคาร
0.01459
TZS THB
68.538
THB TZS
พุธ
0.01453
TZS THB
68.809
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01453
TZS THB
68.821
THB TZS
ศุกร์
0.01459
TZS THB
68.560
THB TZS
จันทร์
0.01459
TZS THB
68.529
THB TZS
อังคาร
0.01459
TZS THB
68.556
THB TZS
พุธ
0.01461
TZS THB
68.467
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01454
TZS THB
68.780
THB TZS
ศุกร์
0.01452
TZS THB
68.848
THB TZS
จันทร์
0.01454
TZS THB
68.799
THB TZS
อังคาร
0.01436
TZS THB
69.645
THB TZS
พุธ
0.01431
TZS THB
69.881
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01435
TZS THB
69.692
THB TZS
ศุกร์
0.01432
TZS THB
69.829
THB TZS
จันทร์
0.01428
TZS THB
70.007
THB TZS
อังคาร
0.01424
TZS THB
70.233
THB TZS
พุธ
0.01434
TZS THB
69.741
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01432
TZS THB
69.828
THB TZS
ศุกร์
0.01431
TZS THB
69.857
THB TZS
จันทร์
0.01430
TZS THB
69.918
THB TZS
อังคาร
0.01433
TZS THB
69.787
THB TZS
พุธ
0.01436
TZS THB
69.641
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01436
TZS THB
69.651
THB TZS
ศุกร์
0.01434
TZS THB
69.743
THB TZS
จันทร์
0.01441
TZS THB
69.413
THB TZS
อังคาร
0.01436
TZS THB
69.637
THB TZS
พุธ
0.01434
TZS THB
69.726
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01430
TZS THB
69.948
THB TZS
ศุกร์
0.01423
TZS THB
70.276
THB TZS
จันทร์
0.01430
TZS THB
69.914
THB TZS
อังคาร
0.01428
TZS THB
70.050
THB TZS
พุธ
0.01425
TZS THB
70.153
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01419
TZS THB
70.467
THB TZS
ศุกร์
0.01419
TZS THB
70.489
THB TZS
จันทร์
0.01421
TZS THB
70.368
THB TZS
อังคาร
0.01421
TZS THB
70.378
THB TZS
ศุกร์
0.01414
TZS THB
70.698
THB TZS
จันทร์
0.01410
TZS THB
70.927
THB TZS
อังคาร
0.01416
TZS THB
70.600
THB TZS
พุธ
0.01415
TZS THB
70.648
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01426
TZS THB
70.147
THB TZS
ศุกร์
0.01437
TZS THB
69.610
THB TZS
จันทร์
0.01443
TZS THB
69.315
THB TZS
อังคาร
0.01442
TZS THB
69.365
THB TZS
พุธ
0.01438
TZS THB
69.556
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01437
TZS THB
69.577
THB TZS
ศุกร์
0.01431
TZS THB
69.879
THB TZS
จันทร์
0.01431
TZS THB
69.897
THB TZS
อังคาร
0.01428
TZS THB
70.043
THB TZS
พุธ
0.01420
TZS THB
70.406
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01425
TZS THB
70.153
THB TZS
ศุกร์
0.01423
TZS THB
70.276
THB TZS
จันทร์
0.01424
TZS THB
70.225
THB TZS
อังคาร
0.01435
TZS THB
69.699
THB TZS
พุธ
0.01432
TZS THB
69.826
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01438
TZS THB
69.538
THB TZS
ศุกร์
0.01443
TZS THB
69.282
THB TZS
จันทร์
0.01449
TZS THB
68.991
THB TZS
อังคาร
0.01450
TZS THB
68.944
THB TZS
พุธ
0.01453
TZS THB
68.840
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01439
TZS THB
69.506
THB TZS
ศุกร์
0.01435
TZS THB
69.673
THB TZS
จันทร์
0.01440
TZS THB
69.428
THB TZS
อังคาร
0.01439
TZS THB
69.499
THB TZS
พุธ
0.01436
TZS THB
69.637
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01432
TZS THB
69.817
THB TZS
ศุกร์
0.01442
TZS THB
69.331
THB TZS
จันทร์
0.01447
TZS THB
69.089
THB TZS
อังคาร
0.01439
TZS THB
69.474
THB TZS
พุธ
0.01434
TZS THB
69.720
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01435
TZS THB
69.687
THB TZS
ศุกร์
0.01434
TZS THB
69.751
THB TZS
จันทร์
0.01440
TZS THB
69.448
THB TZS
อังคาร
0.01432
TZS THB
69.811
THB TZS
พุธ
0.01433
TZS THB
69.760
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01434
TZS THB
69.730
THB TZS
ศุกร์
0.01435
TZS THB
69.682
THB TZS
จันทร์
0.01437
TZS THB
69.613
THB TZS
อังคาร
0.01431
TZS THB
69.861
THB TZS
พุธ
0.01430
TZS THB
69.930
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01432
TZS THB
69.853
THB TZS
ศุกร์
0.01430
TZS THB
69.951
THB TZS
จันทร์
0.01426
TZS THB
70.131
THB TZS
อังคาร
0.01422
TZS THB
70.315
THB TZS
พุธ
0.01423
TZS THB
70.278
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01428
TZS THB
70.043
THB TZS
ศุกร์
0.01428
TZS THB
70.052
THB TZS
จันทร์
0.01428
TZS THB
70.037
THB TZS
อังคาร
0.01428
TZS THB
70.015
THB TZS
พุธ
0.01425
TZS THB
70.165
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01421
TZS THB
70.379
THB TZS
ศุกร์
0.01426
TZS THB
70.148
THB TZS
จันทร์
0.01426
TZS THB
70.123
THB TZS
อังคาร
0.01425
TZS THB
70.195
THB TZS
พุธ
0.01422
TZS THB
70.315
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01423
TZS THB
70.251
THB TZS
ศุกร์
0.01421
TZS THB
70.386
THB TZS
จันทร์
0.01418
TZS THB
70.541
THB TZS
อังคาร
0.01410
TZS THB
70.924
THB TZS
พุธ
0.01410
TZS THB
70.946
THB TZS
พฤหัสบดี
0.01415
TZS THB
70.649
THB TZS
ศุกร์
0.01408
TZS THB
71.006
THB TZS
จันทร์
0.01415
TZS THB
70.684
THB TZS