อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงเคนยา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงเคนยา
ต่ำสุด = 0.2824 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.2917 สูงสุด = 0.3009 (16/5/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.2940
KES THB
3.4019
THB KES
อังคาร
0.2924
KES THB
3.4200
THB KES
พุธ
0.2940
KES THB
3.4012
THB KES
พฤหัสบดี
0.2958
KES THB
3.3808
THB KES
ศุกร์
0.2974
KES THB
3.3621
THB KES
จันทร์
0.2973
KES THB
3.3641
THB KES
อังคาร
0.2950
KES THB
3.3900
THB KES
พุธ
0.2946
KES THB
3.3939
THB KES
พฤหัสบดี
0.2957
KES THB
3.3820
THB KES
ศุกร์
0.2927
KES THB
3.4170
THB KES
จันทร์
0.2909
KES THB
3.4375
THB KES
อังคาร
0.2911
KES THB
3.4353
THB KES
พุธ
0.2897
KES THB
3.4522
THB KES
พฤหัสบดี
0.2903
KES THB
3.4444
THB KES
ศุกร์
0.2897
KES THB
3.4515
THB KES
จันทร์
0.2907
KES THB
3.4399
THB KES
อังคาร
0.2904
KES THB
3.4435
THB KES
พุธ
0.2905
KES THB
3.4420
THB KES
พฤหัสบดี
0.2901
KES THB
3.4467
THB KES
ศุกร์
0.2934
KES THB
3.4083
THB KES
จันทร์
0.2943
KES THB
3.3979
THB KES
อังคาร
0.2951
KES THB
3.3891
THB KES
พุธ
0.2932
KES THB
3.4102
THB KES
พฤหัสบดี
0.2910
KES THB
3.4367
THB KES
ศุกร์
0.2949
KES THB
3.3913
THB KES
จันทร์
0.2889
KES THB
3.4620
THB KES
อังคาร
0.2891
KES THB
3.4592
THB KES
พุธ
0.2884
KES THB
3.4669
THB KES
พฤหัสบดี
0.2873
KES THB
3.4802
THB KES
ศุกร์
0.2867
KES THB
3.4882
THB KES
จันทร์
0.2844
KES THB
3.5156
THB KES
อังคาร
0.2857
KES THB
3.5006
THB KES
พุธ
0.2854
KES THB
3.5039
THB KES
พฤหัสบดี
0.2824
KES THB
3.5416
THB KES
ศุกร์
0.2829
KES THB
3.5351
THB KES
จันทร์
0.2830
KES THB
3.5335
THB KES
อังคาร
0.2848
KES THB
3.5109
THB KES
พุธ
0.2839
KES THB
3.5225
THB KES
พฤหัสบดี
0.2830
KES THB
3.5336
THB KES
ศุกร์
0.2854
KES THB
3.5039
THB KES
จันทร์
0.2877
KES THB
3.4762
THB KES
อังคาร
0.2862
KES THB
3.4942
THB KES
พุธ
0.2851
KES THB
3.5074
THB KES
พฤหัสบดี
0.2858
KES THB
3.4985
THB KES
ศุกร์
0.2848
KES THB
3.5117
THB KES
อังคาร
0.2921
KES THB
3.4239
THB KES
พุธ
0.2915
KES THB
3.4300
THB KES
พฤหัสบดี
0.2918
KES THB
3.4271
THB KES
ศุกร์
0.2899
KES THB
3.4497
THB KES
จันทร์
0.2911
KES THB
3.4355
THB KES
อังคาร
0.2948
KES THB
3.3916
THB KES
พุธ
0.2917
KES THB
3.4278
THB KES
พฤหัสบดี
0.2918
KES THB
3.4274
THB KES
ศุกร์
0.2911
KES THB
3.4350
THB KES
จันทร์
0.2938
KES THB
3.4037
THB KES
อังคาร
0.2919
KES THB
3.4262
THB KES
พุธ
0.2933
KES THB
3.4090
THB KES
พฤหัสบดี
0.2933
KES THB
3.4097
THB KES
ศุกร์
0.2934
KES THB
3.4083
THB KES
อังคาร
0.2942
KES THB
3.3990
THB KES
พุธ
0.2924
KES THB
3.4197
THB KES
พฤหัสบดี
0.2887
KES THB
3.4636
THB KES
ศุกร์
0.2900
KES THB
3.4480
THB KES
จันทร์
0.2896
KES THB
3.4528
THB KES
อังคาร
0.2897
KES THB
3.4514
THB KES
พุธ
0.2898
KES THB
3.4507
THB KES
พฤหัสบดี
0.2900
KES THB
3.4483
THB KES
ศุกร์
0.2910
KES THB
3.4362
THB KES
จันทร์
0.2918
KES THB
3.4271
THB KES
อังคาร
0.2905
KES THB
3.4428
THB KES
พุธ
0.2893
KES THB
3.4571
THB KES
พฤหัสบดี
0.2941
KES THB
3.4006
THB KES
ศุกร์
0.2894
KES THB
3.4548
THB KES
จันทร์
0.2917
KES THB
3.4281
THB KES
อังคาร
0.2891
KES THB
3.4592
THB KES
พุธ
0.2939
KES THB
3.4026
THB KES
พฤหัสบดี
0.2942
KES THB
3.3993
THB KES
ศุกร์
0.2910
KES THB
3.4364
THB KES
จันทร์
0.2918
KES THB
3.4268
THB KES
อังคาร
0.2953
KES THB
3.3868
THB KES
พุธ
0.2939
KES THB
3.4023
THB KES
พฤหัสบดี
0.2942
KES THB
3.3987
THB KES
ศุกร์
0.2973
KES THB
3.3637
THB KES
จันทร์
0.2958
KES THB
3.3807
THB KES
อังคาร
0.2974
KES THB
3.3630
THB KES
พุธ
0.2970
KES THB
3.3672
THB KES
พฤหัสบดี
0.2957
KES THB
3.3823
THB KES
ศุกร์
0.2957
KES THB
3.3815
THB KES
จันทร์
0.2974
KES THB
3.3628
THB KES
อังคาร
0.2979
KES THB
3.3563
THB KES
พุธ
0.2982
KES THB
3.3530
THB KES
พฤหัสบดี
0.2957
KES THB
3.3824
THB KES
ศุกร์
0.2979
KES THB
3.3565
THB KES
จันทร์
0.3009
KES THB
3.3232
THB KES
อังคาร
0.2987
KES THB
3.3481
THB KES
พุธ
0.2974
KES THB
3.3620
THB KES
พฤหัสบดี
0.2967
KES THB
3.3700
THB KES
ศุกร์
0.2960
KES THB
3.3781
THB KES