อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงเคนยา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงเคนยา
ต่ำสุด = 0.2710 (1/2/2564) เฉลี่ย = 0.2917 สูงสุด = 0.3070 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.2734
KES THB
3.6582
THB KES
จันทร์
0.2741
KES THB
3.6481
THB KES
อังคาร
0.2736
KES THB
3.6544
THB KES
พุธ
0.2743
KES THB
3.6458
THB KES
พฤหัสบดี
0.2724
KES THB
3.6705
THB KES
ศุกร์
0.2740
KES THB
3.6496
THB KES
จันทร์
0.2731
KES THB
3.6623
THB KES
อังคาร
0.2748
KES THB
3.6395
THB KES
พุธ
0.2745
KES THB
3.6432
THB KES
พฤหัสบดี
0.2727
KES THB
3.6674
THB KES
ศุกร์
0.2724
KES THB
3.6717
THB KES
จันทร์
0.2723
KES THB
3.6724
THB KES
อังคาร
0.2741
KES THB
3.6479
THB KES
พุธ
0.2718
KES THB
3.6798
THB KES
พฤหัสบดี
0.2722
KES THB
3.6735
THB KES
ศุกร์
0.2725
KES THB
3.6696
THB KES
จันทร์
0.2719
KES THB
3.6784
THB KES
อังคาร
0.2717
KES THB
3.6810
THB KES
พุธ
0.2722
KES THB
3.6738
THB KES
พฤหัสบดี
0.2724
KES THB
3.6717
THB KES
ศุกร์
0.2721
KES THB
3.6745
THB KES
จันทร์
0.2710
KES THB
3.6896
THB KES
อังคาร
0.2712
KES THB
3.6869
THB KES
พุธ
0.2729
KES THB
3.6643
THB KES
พฤหัสบดี
0.2731
KES THB
3.6622
THB KES
ศุกร์
0.2737
KES THB
3.6532
THB KES
จันทร์
0.2750
KES THB
3.6362
THB KES
อังคาร
0.2749
KES THB
3.6379
THB KES
พุธ
0.2735
KES THB
3.6560
THB KES
พฤหัสบดี
0.2730
KES THB
3.6636
THB KES
ศุกร์
0.2725
KES THB
3.6702
THB KES
จันทร์
0.2736
KES THB
3.6550
THB KES
อังคาร
0.2736
KES THB
3.6544
THB KES
พุธ
0.2717
KES THB
3.6809
THB KES
พฤหัสบดี
0.2741
KES THB
3.6486
THB KES
ศุกร์
0.2752
KES THB
3.6337
THB KES
จันทร์
0.2735
KES THB
3.6558
THB KES
อังคาร
0.2743
KES THB
3.6459
THB KES
พุธ
0.2741
KES THB
3.6485
THB KES
พฤหัสบดี
0.2743
KES THB
3.6454
THB KES
ศุกร์
0.2766
KES THB
3.6152
THB KES
จันทร์
0.2735
KES THB
3.6559
THB KES
อังคาร
0.2753
KES THB
3.6318
THB KES
พุธ
0.2772
KES THB
3.6071
THB KES
พฤหัสบดี
0.2765
KES THB
3.6172
THB KES
ศุกร์
0.2758
KES THB
3.6256
THB KES
จันทร์
0.2797
KES THB
3.5754
THB KES
อังคาร
0.2812
KES THB
3.5567
THB KES
พุธ
0.2799
KES THB
3.5721
THB KES
พฤหัสบดี
0.2803
KES THB
3.5681
THB KES
ศุกร์
0.2796
KES THB
3.5762
THB KES
จันทร์
0.2806
KES THB
3.5640
THB KES
อังคาร
0.2810
KES THB
3.5592
THB KES
พุธ
0.2799
KES THB
3.5723
THB KES
พฤหัสบดี
0.2817
KES THB
3.5497
THB KES
ศุกร์
0.2799
KES THB
3.5724
THB KES
อังคาร
0.2810
KES THB
3.5586
THB KES
พุธ
0.2811
KES THB
3.5578
THB KES
พฤหัสบดี
0.2826
KES THB
3.5384
THB KES
ศุกร์
0.2828
KES THB
3.5362
THB KES
จันทร์
0.2840
KES THB
3.5211
THB KES
อังคาร
0.2840
KES THB
3.5213
THB KES
พุธ
0.2850
KES THB
3.5084
THB KES
พฤหัสบดี
0.2861
KES THB
3.4948
THB KES
ศุกร์
0.2876
KES THB
3.4776
THB KES
จันทร์
0.2885
KES THB
3.4658
THB KES
อังคาร
0.2899
KES THB
3.4490
THB KES
พุธ
0.2906
KES THB
3.4414
THB KES
พฤหัสบดี
0.2900
KES THB
3.4483
THB KES
ศุกร์
0.2917
KES THB
3.4286
THB KES
จันทร์
0.2947
KES THB
3.3928
THB KES
อังคาร
0.2944
KES THB
3.3967
THB KES
พุธ
0.2951
KES THB
3.3887
THB KES
พฤหัสบดี
0.2931
KES THB
3.4116
THB KES
ศุกร์
0.2923
KES THB
3.4216
THB KES
จันทร์
0.2915
KES THB
3.4311
THB KES
อังคาร
0.2900
KES THB
3.4484
THB KES
พุธ
0.2889
KES THB
3.4612
THB KES
พฤหัสบดี
0.2900
KES THB
3.4488
THB KES
ศุกร์
0.2892
KES THB
3.4573
THB KES
อังคาร
0.2901
KES THB
3.4471
THB KES
พุธ
0.2904
KES THB
3.4435
THB KES
พฤหัสบดี
0.2906
KES THB
3.4416
THB KES
ศุกร์
0.2880
KES THB
3.4724
THB KES
จันทร์
0.2888
KES THB
3.4628
THB KES
อังคาร
0.2882
KES THB
3.4692
THB KES
พุธ
0.2902
KES THB
3.4457
THB KES
พฤหัสบดี
0.2926
KES THB
3.4173
THB KES
ศุกร์
0.2922
KES THB
3.4219
THB KES
จันทร์
0.2935
KES THB
3.4077
THB KES
อังคาร
0.2917
KES THB
3.4279
THB KES
พุธ
0.2911
KES THB
3.4348
THB KES
พฤหัสบดี
0.2916
KES THB
3.4299
THB KES
ศุกร์
0.2938
KES THB
3.4041
THB KES
จันทร์
0.2943
KES THB
3.3973
THB KES
อังคาร
0.2942
KES THB
3.3987
THB KES
พุธ
0.2925
KES THB
3.4193
THB KES
พฤหัสบดี
0.2904
KES THB
3.4429
THB KES
ศุกร์
0.2906
KES THB
3.4413
THB KES
จันทร์
0.2896
KES THB
3.4530
THB KES
อังคาร
0.2914
KES THB
3.4319
THB KES
พุธ
0.2899
KES THB
3.4489
THB KES
พฤหัสบดี
0.2902
KES THB
3.4456
THB KES
ศุกร์
0.2901
KES THB
3.4466
THB KES
จันทร์
0.2901
KES THB
3.4468
THB KES
อังคาร
0.2902
KES THB
3.4456
THB KES
พุธ
0.2882
KES THB
3.4696
THB KES
พฤหัสบดี
0.2893
KES THB
3.4566
THB KES
ศุกร์
0.2882
KES THB
3.4694
THB KES
จันทร์
0.2903
KES THB
3.4447
THB KES
อังคาร
0.2896
KES THB
3.4530
THB KES
พุธ
0.2890
KES THB
3.4598
THB KES
พฤหัสบดี
0.2883
KES THB
3.4681
THB KES
ศุกร์
0.2874
KES THB
3.4792
THB KES
จันทร์
0.2880
KES THB
3.4728
THB KES
อังคาร
0.2886
KES THB
3.4646
THB KES
พุธ
0.2892
KES THB
3.4577
THB KES
พฤหัสบดี
0.2869
KES THB
3.4850
THB KES
ศุกร์
0.2913
KES THB
3.4335
THB KES
อังคาร
0.2944
KES THB
3.3966
THB KES
พุธ
0.2967
KES THB
3.3706
THB KES
พฤหัสบดี
0.2955
KES THB
3.3838
THB KES
ศุกร์
0.2950
KES THB
3.3896
THB KES
จันทร์
0.2962
KES THB
3.3762
THB KES
อังคาร
0.2966
KES THB
3.3720
THB KES
พุธ
0.2967
KES THB
3.3703
THB KES
พฤหัสบดี
0.2965
KES THB
3.3724
THB KES
ศุกร์
0.2972
KES THB
3.3646
THB KES
จันทร์
0.2988
KES THB
3.3472
THB KES
อังคาร
0.2972
KES THB
3.3651
THB KES
พุธ
0.2983
KES THB
3.3525
THB KES
พฤหัสบดี
0.3014
KES THB
3.3179
THB KES
ศุกร์
0.3016
KES THB
3.3154
THB KES
จันทร์
0.3024
KES THB
3.3065
THB KES
อังคาร
0.3021
KES THB
3.3101
THB KES
พุธ
0.3013
KES THB
3.3191
THB KES
พฤหัสบดี
0.3028
KES THB
3.3021
THB KES
ศุกร์
0.3022
KES THB
3.3086
THB KES
จันทร์
0.3029
KES THB
3.3010
THB KES
อังคาร
0.3036
KES THB
3.2939
THB KES
พุธ
0.3033
KES THB
3.2975
THB KES
พฤหัสบดี
0.3042
KES THB
3.2871
THB KES
ศุกร์
0.3037
KES THB
3.2932
THB KES
จันทร์
0.3051
KES THB
3.2778
THB KES
อังคาร
0.3034
KES THB
3.2957
THB KES
พุธ
0.3030
KES THB
3.3001
THB KES
พฤหัสบดี
0.3045
KES THB
3.2839
THB KES
ศุกร์
0.3032
KES THB
3.2981
THB KES
จันทร์
0.3030
KES THB
3.3000
THB KES
อังคาร
0.3039
KES THB
3.2902
THB KES
พุธ
0.3040
KES THB
3.2891
THB KES
พฤหัสบดี
0.3054
KES THB
3.2745
THB KES
ศุกร์
0.3058
KES THB
3.2702
THB KES
จันทร์
0.3061
KES THB
3.2666
THB KES
อังคาร
0.3066
KES THB
3.2617
THB KES
พุธ
0.3054
KES THB
3.2742
THB KES
พฤหัสบดี
0.3033
KES THB
3.2970
THB KES
ศุกร์
0.3057
KES THB
3.2711
THB KES
จันทร์
0.3070
KES THB
3.2576
THB KES
อังคาร
0.3038
KES THB
3.2913
THB KES
พุธ
0.3032
KES THB
3.2980
THB KES
พฤหัสบดี
0.3041
KES THB
3.2883
THB KES
ศุกร์
0.3043
KES THB
3.2861
THB KES
อังคาร
0.3005
KES THB
3.3274
THB KES
พุธ
0.2987
KES THB
3.3483
THB KES
พฤหัสบดี
0.2991
KES THB
3.3439
THB KES
ศุกร์
0.2969
KES THB
3.3686
THB KES
จันทร์
0.2965
KES THB
3.3732
THB KES
อังคาร
0.2944
KES THB
3.3971
THB KES
พุธ
0.2940
KES THB
3.4013
THB KES
พฤหัสบดี
0.2960
KES THB
3.3785
THB KES
ศุกร์
0.2967
KES THB
3.3701
THB KES
จันทร์
0.2947
KES THB
3.3931
THB KES
อังคาร
0.2964
KES THB
3.3742
THB KES
พุธ
0.2966
KES THB
3.3719
THB KES
พฤหัสบดี
0.2974
KES THB
3.3619
THB KES
ศุกร์
0.2972
KES THB
3.3644
THB KES
จันทร์
0.2983
KES THB
3.3527
THB KES
อังคาร
0.3005
KES THB
3.3277
THB KES
พุธ
0.2995
KES THB
3.3390
THB KES
พฤหัสบดี
0.2989
KES THB
3.3461
THB KES
ศุกร์
0.3023
KES THB
3.3076
THB KES
จันทร์
0.3011
KES THB
3.3206
THB KES
อังคาร
0.3033
KES THB
3.2968
THB KES
พุธ
0.3032
KES THB
3.2986
THB KES
พฤหัสบดี
0.3005
KES THB
3.3275
THB KES
ศุกร์
0.3031
KES THB
3.2992
THB KES
อังคาร
0.3050
KES THB
3.2789
THB KES
พุธ
0.3059
KES THB
3.2691
THB KES
พฤหัสบดี
0.3044
KES THB
3.2852
THB KES
ศุกร์
0.3046
KES THB
3.2826
THB KES
จันทร์
0.3067
KES THB
3.2610
THB KES
อังคาร
0.3046
KES THB
3.2831
THB KES
พุธ
0.3052
KES THB
3.2770
THB KES
พฤหัสบดี
0.3057
KES THB
3.2714
THB KES
ศุกร์
0.3060
KES THB
3.2678
THB KES
จันทร์
0.3059
KES THB
3.2686
THB KES
อังคาร
0.3007
KES THB
3.3257
THB KES
พุธ
0.3007
KES THB
3.3253
THB KES
พฤหัสบดี
0.3009
KES THB
3.3235
THB KES
ศุกร์
0.3005
KES THB
3.3273
THB KES
จันทร์
0.3011
KES THB
3.3210
THB KES
อังคาร
0.3022
KES THB
3.3086
THB KES
พุธ
0.3000
KES THB
3.3334
THB KES
พฤหัสบดี
0.3008
KES THB
3.3250
THB KES
ศุกร์
0.2998
KES THB
3.3355
THB KES
จันทร์
0.2979
KES THB
3.3565
THB KES
อังคาร
0.2976
KES THB
3.3598
THB KES
พุธ
0.2997
KES THB
3.3371
THB KES
พฤหัสบดี
0.2999
KES THB
3.3341
THB KES
ศุกร์
0.2999
KES THB
3.3345
THB KES
จันทร์
0.2976
KES THB
3.3604
THB KES
อังคาร
0.2995
KES THB
3.3393
THB KES
พุธ
0.2989
KES THB
3.3457
THB KES
พฤหัสบดี
0.2992
KES THB
3.3421
THB KES
ศุกร์
0.2982
KES THB
3.3539
THB KES
จันทร์
0.2967
KES THB
3.3704
THB KES
อังคาร
0.2938
KES THB
3.4039
THB KES
พุธ
0.2932
KES THB
3.4101
THB KES
พฤหัสบดี
0.2921
KES THB
3.4233
THB KES
ศุกร์
0.2930
KES THB
3.4132
THB KES
จันทร์
0.2925
KES THB
3.4188
THB KES
อังคาร
0.2897
KES THB
3.4518
THB KES
พุธ
0.2903
KES THB
3.4446
THB KES
พฤหัสบดี
0.2911
KES THB
3.4353
THB KES
ศุกร์
0.2907
KES THB
3.4395
THB KES
จันทร์
0.2934
KES THB
3.4079
THB KES
อังคาร
0.2941
KES THB
3.4002
THB KES
พุธ
0.2957
KES THB
3.3814
THB KES
พฤหัสบดี
0.2974
KES THB
3.3629
THB KES
ศุกร์
0.3010
KES THB
3.3222
THB KES
จันทร์
0.2992
KES THB
3.3428
THB KES
อังคาร
0.3005
KES THB
3.3273
THB KES
พุธ
0.2987
KES THB
3.3479
THB KES
พฤหัสบดี
0.3008
KES THB
3.3242
THB KES
ศุกร์
0.2993
KES THB
3.3406
THB KES
จันทร์
0.3002
KES THB
3.3314
THB KES
อังคาร
0.2978
KES THB
3.3583
THB KES
พุธ
0.2975
KES THB
3.3614
THB KES
พฤหัสบดี
0.2975
KES THB
3.3617
THB KES
ศุกร์
0.2970
KES THB
3.3672
THB KES
จันทร์
0.2953
KES THB
3.3861
THB KES
อังคาร
0.2969
KES THB
3.3684
THB KES
พุธ
0.2945
KES THB
3.3954
THB KES
พฤหัสบดี
0.2967
KES THB
3.3705
THB KES
ศุกร์
0.2958
KES THB
3.3805
THB KES
จันทร์
0.2956
KES THB
3.3824
THB KES
อังคาร
0.2986
KES THB
3.3486
THB KES
พุธ
0.2988
KES THB
3.3471
THB KES
พฤหัสบดี
0.2971
KES THB
3.3658
THB KES
ศุกร์
0.2957
KES THB
3.3813
THB KES
จันทร์
0.2964
KES THB
3.3733
THB KES
อังคาร
0.2964
KES THB
3.3738
THB KES
พุธ
0.2951
KES THB
3.3892
THB KES
พฤหัสบดี
0.2953
KES THB
3.3868
THB KES
ศุกร์
0.2932
KES THB
3.4111
THB KES