อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงเคนยา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงเคนยา
ต่ำสุด = 0.2673 (18/12/2563) เฉลี่ย = 0.2940 สูงสุด = 0.3154 (26/2/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.2933
KES THB
3.4097
THB KES
พฤหัสบดี
0.2987
KES THB
3.3483
THB KES
ศุกร์
0.2985
KES THB
3.3502
THB KES
จันทร์
0.2982
KES THB
3.3534
THB KES
อังคาร
0.2979
KES THB
3.3565
THB KES
พุธ
0.2996
KES THB
3.3381
THB KES
พฤหัสบดี
0.2981
KES THB
3.3540
THB KES
ศุกร์
0.2983
KES THB
3.3520
THB KES
จันทร์
0.2978
KES THB
3.3582
THB KES
อังคาร
0.2986
KES THB
3.3490
THB KES
พุธ
0.2982
KES THB
3.3532
THB KES
พฤหัสบดี
0.3006
KES THB
3.3268
THB KES
ศุกร์
0.3012
KES THB
3.3203
THB KES
จันทร์
0.3000
KES THB
3.3329
THB KES
อังคาร
0.3009
KES THB
3.3239
THB KES
พุธ
0.3012
KES THB
3.3201
THB KES
พฤหัสบดี
0.3027
KES THB
3.3040
THB KES
ศุกร์
0.3032
KES THB
3.2985
THB KES
จันทร์
0.3044
KES THB
3.2853
THB KES
อังคาร
0.3061
KES THB
3.2665
THB KES
พุธ
0.3074
KES THB
3.2528
THB KES
พฤหัสบดี
0.3094
KES THB
3.2321
THB KES
ศุกร์
0.3100
KES THB
3.2263
THB KES
จันทร์
0.3089
KES THB
3.2377
THB KES
อังคาร
0.3088
KES THB
3.2384
THB KES
พุธ
0.3087
KES THB
3.2399
THB KES
พฤหัสบดี
0.3092
KES THB
3.2340
THB KES
ศุกร์
0.3106
KES THB
3.2195
THB KES
จันทร์
0.3104
KES THB
3.2221
THB KES
อังคาร
0.3110
KES THB
3.2159
THB KES
พุธ
0.3095
KES THB
3.2312
THB KES
พฤหัสบดี
0.3097
KES THB
3.2287
THB KES
ศุกร์
0.3096
KES THB
3.2299
THB KES
จันทร์
0.3094
KES THB
3.2318
THB KES
อังคาร
0.3090
KES THB
3.2366
THB KES
พุธ
0.3079
KES THB
3.2483
THB KES
พฤหัสบดี
0.3108
KES THB
3.2174
THB KES
ศุกร์
0.3126
KES THB
3.1986
THB KES
จันทร์
0.3133
KES THB
3.1916
THB KES
อังคาร
0.3137
KES THB
3.1881
THB KES
พุธ
0.3154
KES THB
3.1704
THB KES
พฤหัสบดี
0.3136
KES THB
3.1891
THB KES
ศุกร์
0.3121
KES THB
3.2045
THB KES
จันทร์
0.3106
KES THB
3.2193
THB KES
อังคาร
0.3087
KES THB
3.2397
THB KES
พุธ
0.3043
KES THB
3.2857
THB KES
พฤหัสบดี
0.3076
KES THB
3.2507
THB KES
ศุกร์
0.3061
KES THB
3.2666
THB KES
จันทร์
0.3057
KES THB
3.2711
THB KES
อังคาร
0.3065
KES THB
3.2622
THB KES
พุธ
0.3057
KES THB
3.2709
THB KES
พฤหัสบดี
0.3085
KES THB
3.2417
THB KES
ศุกร์
0.3096
KES THB
3.2302
THB KES
จันทร์
0.3114
KES THB
3.2114
THB KES
อังคาร
0.3120
KES THB
3.2053
THB KES
พุธ
0.3114
KES THB
3.2110
THB KES
พฤหัสบดี
0.3106
KES THB
3.2200
THB KES
ศุกร์
0.3071
KES THB
3.2562
THB KES
จันทร์
0.3088
KES THB
3.2380
THB KES
อังคาร
0.3076
KES THB
3.2509
THB KES
พุธ
0.3097
KES THB
3.2294
THB KES
พฤหัสบดี
0.3093
KES THB
3.2335
THB KES
ศุกร์
0.3118
KES THB
3.2073
THB KES
จันทร์
0.3130
KES THB
3.1951
THB KES
อังคาร
0.3114
KES THB
3.2109
THB KES
พุธ
0.3133
KES THB
3.1918
THB KES
พฤหัสบดี
0.3116
KES THB
3.2096
THB KES
ศุกร์
0.3110
KES THB
3.2159
THB KES
จันทร์
0.3097
KES THB
3.2288
THB KES
อังคาร
0.3070
KES THB
3.2573
THB KES
พุธ
0.3097
KES THB
3.2289
THB KES
พฤหัสบดี
0.3103
KES THB
3.2227
THB KES
ศุกร์
0.3085
KES THB
3.2420
THB KES
จันทร์
0.3079
KES THB
3.2475
THB KES
อังคาร
0.3092
KES THB
3.2345
THB KES
พุธ
0.3081
KES THB
3.2461
THB KES
พฤหัสบดี
0.3079
KES THB
3.2473
THB KES
ศุกร์
0.3046
KES THB
3.2830
THB KES
จันทร์
0.3040
KES THB
3.2893
THB KES
อังคาร
0.3044
KES THB
3.2852
THB KES
พุธ
0.3015
KES THB
3.3168
THB KES
พฤหัสบดี
0.3012
KES THB
3.3200
THB KES
ศุกร์
0.3037
KES THB
3.2928
THB KES
จันทร์
0.3028
KES THB
3.3022
THB KES
อังคาร
0.3023
KES THB
3.3080
THB KES
พุธ
0.3020
KES THB
3.3112
THB KES
พฤหัสบดี
0.3017
KES THB
3.3147
THB KES
ศุกร์
0.3027
KES THB
3.3041
THB KES
จันทร์
0.3031
KES THB
3.2988
THB KES
อังคาร
0.3047
KES THB
3.2819
THB KES
พุธ
0.3057
KES THB
3.2715
THB KES
พฤหัสบดี
0.3054
KES THB
3.2739
THB KES
ศุกร์
0.3042
KES THB
3.2870
THB KES
จันทร์
0.3036
KES THB
3.2936
THB KES
อังคาร
0.3013
KES THB
3.3192
THB KES
พุธ
0.3007
KES THB
3.3253
THB KES
พฤหัสบดี
0.3009
KES THB
3.3238
THB KES
ศุกร์
0.2995
KES THB
3.3386
THB KES
จันทร์
0.3000
KES THB
3.3338
THB KES
อังคาร
0.2985
KES THB
3.3501
THB KES
พุธ
0.2978
KES THB
3.3579
THB KES
พฤหัสบดี
0.2973
KES THB
3.3632
THB KES
ศุกร์
0.2979
KES THB
3.3563
THB KES
จันทร์
0.2987
KES THB
3.3474
THB KES
อังคาร
0.2973
KES THB
3.3634
THB KES
พุธ
0.2977
KES THB
3.3591
THB KES
พฤหัสบดี
0.2979
KES THB
3.3566
THB KES
ศุกร์
0.2980
KES THB
3.3560
THB KES
จันทร์
0.2969
KES THB
3.3687
THB KES
อังคาร
0.2962
KES THB
3.3766
THB KES
พุธ
0.2974
KES THB
3.3628
THB KES
พฤหัสบดี
0.2981
KES THB
3.3549
THB KES
ศุกร์
0.2963
KES THB
3.3746
THB KES
จันทร์
0.2957
KES THB
3.3817
THB KES
อังคาร
0.2947
KES THB
3.3938
THB KES
พุธ
0.2925
KES THB
3.4192
THB KES
พฤหัสบดี
0.2907
KES THB
3.4402
THB KES
ศุกร์
0.2907
KES THB
3.4404
THB KES
จันทร์
0.2923
KES THB
3.4214
THB KES
อังคาร
0.2921
KES THB
3.4239
THB KES
พุธ
0.2936
KES THB
3.4057
THB KES
พฤหัสบดี
0.2925
KES THB
3.4189
THB KES
ศุกร์
0.2916
KES THB
3.4290
THB KES
จันทร์
0.2917
KES THB
3.4287
THB KES
อังคาร
0.2910
KES THB
3.4362
THB KES
พุธ
0.2895
KES THB
3.4548
THB KES
พฤหัสบดี
0.2904
KES THB
3.4436
THB KES
ศุกร์
0.2902
KES THB
3.4462
THB KES
จันทร์
0.2899
KES THB
3.4500
THB KES
อังคาร
0.2902
KES THB
3.4453
THB KES
พุธ
0.2907
KES THB
3.4401
THB KES
พฤหัสบดี
0.2911
KES THB
3.4347
THB KES
ศุกร์
0.2920
KES THB
3.4241
THB KES
จันทร์
0.2916
KES THB
3.4292
THB KES
อังคาร
0.2925
KES THB
3.4186
THB KES
พุธ
0.2917
KES THB
3.4285
THB KES
พฤหัสบดี
0.2916
KES THB
3.4291
THB KES
ศุกร์
0.2920
KES THB
3.4251
THB KES
จันทร์
0.2929
KES THB
3.4136
THB KES
อังคาร
0.2942
KES THB
3.3986
THB KES
พุธ
0.2930
KES THB
3.4133
THB KES
พฤหัสบดี
0.2950
KES THB
3.3900
THB KES
ศุกร์
0.2951
KES THB
3.3889
THB KES
จันทร์
0.2951
KES THB
3.3885
THB KES
อังคาร
0.2935
KES THB
3.4067
THB KES
พุธ
0.2921
KES THB
3.4232
THB KES
พฤหัสบดี
0.2937
KES THB
3.4044
THB KES
ศุกร์
0.2940
KES THB
3.4011
THB KES
จันทร์
0.2926
KES THB
3.4176
THB KES
อังคาร
0.2927
KES THB
3.4168
THB KES
พุธ
0.2915
KES THB
3.4303
THB KES
พฤหัสบดี
0.2920
KES THB
3.4250
THB KES
ศุกร์
0.2895
KES THB
3.4544
THB KES
จันทร์
0.2898
KES THB
3.4501
THB KES
อังคาร
0.2881
KES THB
3.4707
THB KES
พุธ
0.2872
KES THB
3.4818
THB KES
พฤหัสบดี
0.2880
KES THB
3.4722
THB KES
ศุกร์
0.2883
KES THB
3.4684
THB KES
จันทร์
0.2881
KES THB
3.4714
THB KES
อังคาร
0.2867
KES THB
3.4883
THB KES
พุธ
0.2868
KES THB
3.4871
THB KES
พฤหัสบดี
0.2867
KES THB
3.4880
THB KES
ศุกร์
0.2875
KES THB
3.4784
THB KES
จันทร์
0.2881
KES THB
3.4712
THB KES
อังคาร
0.2870
KES THB
3.4848
THB KES
พุธ
0.2876
KES THB
3.4775
THB KES
พฤหัสบดี
0.2910
KES THB
3.4362
THB KES
ศุกร์
0.2920
KES THB
3.4250
THB KES
จันทร์
0.2908
KES THB
3.4390
THB KES
อังคาร
0.2915
KES THB
3.4301
THB KES
พุธ
0.2898
KES THB
3.4505
THB KES
พฤหัสบดี
0.2885
KES THB
3.4660
THB KES
ศุกร์
0.2876
KES THB
3.4773
THB KES
จันทร์
0.2870
KES THB
3.4840
THB KES
อังคาร
0.2869
KES THB
3.4861
THB KES
พุธ
0.2882
KES THB
3.4700
THB KES
พฤหัสบดี
0.2904
KES THB
3.4440
THB KES
ศุกร์
0.2897
KES THB
3.4522
THB KES
จันทร์
0.2894
KES THB
3.4553
THB KES
อังคาร
0.2898
KES THB
3.4503
THB KES
พุธ
0.2896
KES THB
3.4530
THB KES
พฤหัสบดี
0.2888
KES THB
3.4631
THB KES
ศุกร์
0.2890
KES THB
3.4603
THB KES
จันทร์
0.2887
KES THB
3.4636
THB KES
อังคาร
0.2868
KES THB
3.4873
THB KES
พุธ
0.2870
KES THB
3.4844
THB KES
พฤหัสบดี
0.2879
KES THB
3.4738
THB KES
ศุกร์
0.2871
KES THB
3.4831
THB KES
จันทร์
0.2881
KES THB
3.4704
THB KES
อังคาร
0.2891
KES THB
3.4587
THB KES
พุธ
0.2901
KES THB
3.4473
THB KES
พฤหัสบดี
0.2912
KES THB
3.4337
THB KES
ศุกร์
0.2914
KES THB
3.4313
THB KES
จันทร์
0.2922
KES THB
3.4228
THB KES
อังคาร
0.2915
KES THB
3.4310
THB KES
พุธ
0.2919
KES THB
3.4259
THB KES
พฤหัสบดี
0.2911
KES THB
3.4358
THB KES
ศุกร์
0.2905
KES THB
3.4419
THB KES
จันทร์
0.2894
KES THB
3.4549
THB KES
อังคาร
0.2879
KES THB
3.4731
THB KES
พุธ
0.2878
KES THB
3.4750
THB KES
พฤหัสบดี
0.2873
KES THB
3.4809
THB KES
ศุกร์
0.2861
KES THB
3.4955
THB KES
จันทร์
0.2869
KES THB
3.4853
THB KES
อังคาร
0.2866
KES THB
3.4897
THB KES
พุธ
0.2872
KES THB
3.4817
THB KES
พฤหัสบดี
0.2873
KES THB
3.4808
THB KES
ศุกร์
0.2869
KES THB
3.4860
THB KES
จันทร์
0.2867
KES THB
3.4876
THB KES
อังคาร
0.2877
KES THB
3.4760
THB KES
พุธ
0.2874
KES THB
3.4794
THB KES
พฤหัสบดี
0.2876
KES THB
3.4771
THB KES
ศุกร์
0.2873
KES THB
3.4810
THB KES
จันทร์
0.2870
KES THB
3.4844
THB KES
อังคาร
0.2868
KES THB
3.4863
THB KES
พุธ
0.2866
KES THB
3.4893
THB KES
พฤหัสบดี
0.2871
KES THB
3.4832
THB KES
ศุกร์
0.2864
KES THB
3.4910
THB KES
จันทร์
0.2859
KES THB
3.4981
THB KES
อังคาร
0.2853
KES THB
3.5055
THB KES
พุธ
0.2856
KES THB
3.5017
THB KES
พฤหัสบดี
0.2827
KES THB
3.5374
THB KES
ศุกร์
0.2804
KES THB
3.5670
THB KES
จันทร์
0.2802
KES THB
3.5691
THB KES
อังคาร
0.2792
KES THB
3.5813
THB KES
พุธ
0.2779
KES THB
3.5985
THB KES
พฤหัสบดี
0.2769
KES THB
3.6114
THB KES
ศุกร์
0.2762
KES THB
3.6206
THB KES
จันทร์
0.2768
KES THB
3.6127
THB KES
อังคาร
0.2760
KES THB
3.6231
THB KES
พุธ
0.2767
KES THB
3.6142
THB KES
พฤหัสบดี
0.2781
KES THB
3.5952
THB KES
ศุกร์
0.2769
KES THB
3.6117
THB KES
จันทร์
0.2766
KES THB
3.6154
THB KES
อังคาร
0.2768
KES THB
3.6128
THB KES
พุธ
0.2760
KES THB
3.6234
THB KES
พฤหัสบดี
0.2753
KES THB
3.6325
THB KES
ศุกร์
0.2754
KES THB
3.6317
THB KES
จันทร์
0.2748
KES THB
3.6392
THB KES
อังคาร
0.2746
KES THB
3.6414
THB KES
พุธ
0.2732
KES THB
3.6609
THB KES
พฤหัสบดี
0.2716
KES THB
3.6812
THB KES
ศุกร์
0.2716
KES THB
3.6824
THB KES
จันทร์
0.2713
KES THB
3.6861
THB KES
อังคาร
0.2700
KES THB
3.7044
THB KES
พุธ
0.2695
KES THB
3.7105
THB KES
พฤหัสบดี
0.2694
KES THB
3.7121
THB KES
ศุกร์
0.2696
KES THB
3.7096
THB KES
จันทร์
0.2696
KES THB
3.7086
THB KES
อังคาร
0.2695
KES THB
3.7111
THB KES
พุธ
0.2687
KES THB
3.7220
THB KES
พฤหัสบดี
0.2676
KES THB
3.7367
THB KES
ศุกร์
0.2673
KES THB
3.7411
THB KES
จันทร์
0.2710
KES THB
3.6898
THB KES
อังคาร
0.2735
KES THB
3.6560
THB KES
พุธ
0.2750
KES THB
3.6363
THB KES
พฤหัสบดี
0.2768
KES THB
3.6127
THB KES
ศุกร์
0.2757
KES THB
3.6265
THB KES
จันทร์
0.2777
KES THB
3.6009
THB KES
อังคาร
0.2773
KES THB
3.6064
THB KES
พุธ
0.2752
KES THB
3.6342
THB KES
พฤหัสบดี
0.2744
KES THB
3.6442
THB KES