อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงเคนยา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงเคนยา
ต่ำสุด = 0.2912 (25/10/2562) เฉลี่ย = 0.3044 สูงสุด = 0.3188 (11/3/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.3171
KES THB
3.1534
THB KES
พุธ
0.3168
KES THB
3.1562
THB KES
พฤหัสบดี
0.3140
KES THB
3.1846
THB KES
ศุกร์
0.3141
KES THB
3.1833
THB KES
จันทร์
0.3144
KES THB
3.1805
THB KES
อังคาร
0.3147
KES THB
3.1779
THB KES
พุธ
0.3145
KES THB
3.1798
THB KES
พฤหัสบดี
0.3138
KES THB
3.1868
THB KES
ศุกร์
0.3134
KES THB
3.1906
THB KES
จันทร์
0.3138
KES THB
3.1864
THB KES
อังคาร
0.3138
KES THB
3.1868
THB KES
พุธ
0.3118
KES THB
3.2074
THB KES
พฤหัสบดี
0.3119
KES THB
3.2063
THB KES
ศุกร์
0.3118
KES THB
3.2074
THB KES
จันทร์
0.3125
KES THB
3.2005
THB KES
อังคาร
0.3132
KES THB
3.1924
THB KES
พุธ
0.3128
KES THB
3.1968
THB KES
พฤหัสบดี
0.3132
KES THB
3.1933
THB KES
ศุกร์
0.3141
KES THB
3.1838
THB KES
จันทร์
0.3136
KES THB
3.1890
THB KES
อังคาร
0.3126
KES THB
3.1986
THB KES
พุธ
0.3106
KES THB
3.2191
THB KES
พฤหัสบดี
0.3103
KES THB
3.2227
THB KES
ศุกร์
0.3115
KES THB
3.2103
THB KES
จันทร์
0.3130
KES THB
3.1947
THB KES
อังคาร
0.3124
KES THB
3.2007
THB KES
พุธ
0.3119
KES THB
3.2060
THB KES
พฤหัสบดี
0.3123
KES THB
3.2020
THB KES
ศุกร์
0.3135
KES THB
3.1894
THB KES
จันทร์
0.3123
KES THB
3.2016
THB KES
อังคาร
0.3122
KES THB
3.2028
THB KES
พุธ
0.3126
KES THB
3.1990
THB KES
พฤหัสบดี
0.3127
KES THB
3.1975
THB KES
ศุกร์
0.3120
KES THB
3.2055
THB KES
จันทร์
0.3118
KES THB
3.2067
THB KES
อังคาร
0.3112
KES THB
3.2133
THB KES
พุธ
0.3101
KES THB
3.2247
THB KES
พฤหัสบดี
0.3111
KES THB
3.2139
THB KES
ศุกร์
0.3127
KES THB
3.1978
THB KES
จันทร์
0.3123
KES THB
3.2015
THB KES
อังคาร
0.3125
KES THB
3.2000
THB KES
พุธ
0.3136
KES THB
3.1886
THB KES
พฤหัสบดี
0.3146
KES THB
3.1790
THB KES
ศุกร์
0.3169
KES THB
3.1561
THB KES
จันทร์
0.3184
KES THB
3.1406
THB KES
อังคาร
0.3179
KES THB
3.1456
THB KES
พุธ
0.3185
KES THB
3.1400
THB KES
พฤหัสบดี
0.3181
KES THB
3.1433
THB KES
ศุกร์
0.3187
KES THB
3.1377
THB KES
จันทร์
0.3188
KES THB
3.1365
THB KES
อังคาร
0.3162
KES THB
3.1630
THB KES
พุธ
0.3150
KES THB
3.1747
THB KES
พฤหัสบดี
0.3173
KES THB
3.1517
THB KES
ศุกร์
0.3161
KES THB
3.1631
THB KES
จันทร์
0.3152
KES THB
3.1729
THB KES
อังคาร
0.3143
KES THB
3.1815
THB KES
พุธ
0.3145
KES THB
3.1798
THB KES
พฤหัสบดี
0.3145
KES THB
3.1793
THB KES
ศุกร์
0.3148
KES THB
3.1765
THB KES
จันทร์
0.3128
KES THB
3.1964
THB KES
อังคาร
0.3132
KES THB
3.1926
THB KES
พุธ
0.3152
KES THB
3.1722
THB KES
พฤหัสบดี
0.3157
KES THB
3.1678
THB KES
ศุกร์
0.3147
KES THB
3.1778
THB KES
จันทร์
0.3146
KES THB
3.1783
THB KES
อังคาร
0.3146
KES THB
3.1790
THB KES
พุธ
0.3149
KES THB
3.1754
THB KES
พฤหัสบดี
0.3155
KES THB
3.1692
THB KES
ศุกร์
0.3169
KES THB
3.1560
THB KES
จันทร์
0.3175
KES THB
3.1495
THB KES
อังคาร
0.3152
KES THB
3.1726
THB KES
พุธ
0.3143
KES THB
3.1815
THB KES
พฤหัสบดี
0.3148
KES THB
3.1765
THB KES
ศุกร์
0.3145
KES THB
3.1799
THB KES
จันทร์
0.3145
KES THB
3.1801
THB KES
อังคาร
0.3150
KES THB
3.1745
THB KES
พุธ
0.3140
KES THB
3.1847
THB KES
พฤหัสบดี
0.3140
KES THB
3.1847
THB KES
ศุกร์
0.3142
KES THB
3.1824
THB KES
จันทร์
0.3141
KES THB
3.1834
THB KES
อังคาร
0.3146
KES THB
3.1785
THB KES
พุธ
0.3151
KES THB
3.1738
THB KES
พฤหัสบดี
0.3161
KES THB
3.1631
THB KES
ศุกร์
0.3153
KES THB
3.1717
THB KES
จันทร์
0.3146
KES THB
3.1782
THB KES
อังคาร
0.3157
KES THB
3.1679
THB KES
พุธ
0.3160
KES THB
3.1645
THB KES
พฤหัสบดี
0.3168
KES THB
3.1567
THB KES
ศุกร์
0.3171
KES THB
3.1538
THB KES
จันทร์
0.3159
KES THB
3.1660
THB KES
อังคาร
0.3158
KES THB
3.1665
THB KES
พุธ
0.3142
KES THB
3.1828
THB KES
พฤหัสบดี
0.3143
KES THB
3.1813
THB KES
ศุกร์
0.3121
KES THB
3.2038
THB KES
จันทร์
0.3134
KES THB
3.1910
THB KES
อังคาร
0.3114
KES THB
3.2111
THB KES
พุธ
0.3125
KES THB
3.1996
THB KES
พฤหัสบดี
0.3120
KES THB
3.2048
THB KES
ศุกร์
0.3140
KES THB
3.1845
THB KES
จันทร์
0.3149
KES THB
3.1755
THB KES
อังคาร
0.3156
KES THB
3.1684
THB KES
พุธ
0.3153
KES THB
3.1711
THB KES
พฤหัสบดี
0.3158
KES THB
3.1670
THB KES
ศุกร์
0.3146
KES THB
3.1782
THB KES
จันทร์
0.3145
KES THB
3.1800
THB KES
อังคาร
0.3141
KES THB
3.1836
THB KES
พุธ
0.3137
KES THB
3.1882
THB KES
พฤหัสบดี
0.3137
KES THB
3.1882
THB KES
ศุกร์
0.3130
KES THB
3.1950
THB KES
จันทร์
0.3105
KES THB
3.2209
THB KES
อังคาร
0.3089
KES THB
3.2372
THB KES
พุธ
0.3098
KES THB
3.2275
THB KES
พฤหัสบดี
0.3091
KES THB
3.2354
THB KES
ศุกร์
0.3097
KES THB
3.2292
THB KES
จันทร์
0.3094
KES THB
3.2322
THB KES
อังคาร
0.3074
KES THB
3.2533
THB KES
พุธ
0.3082
KES THB
3.2447
THB KES
พฤหัสบดี
0.3077
KES THB
3.2495
THB KES
ศุกร์
0.3063
KES THB
3.2646
THB KES
จันทร์
0.3069
KES THB
3.2584
THB KES
อังคาร
0.3058
KES THB
3.2706
THB KES
พุธ
0.3067
KES THB
3.2603
THB KES
พฤหัสบดี
0.3028
KES THB
3.3024
THB KES
ศุกร์
0.3022
KES THB
3.3095
THB KES
อาทิตย์
0.3022
KES THB
3.3088
THB KES
จันทร์
0.3010
KES THB
3.3227
THB KES
อังคาร
0.3006
KES THB
3.3263
THB KES
พุธ
0.3012
KES THB
3.3199
THB KES
พฤหัสบดี
0.3008
KES THB
3.3242
THB KES
ศุกร์
0.2999
KES THB
3.3350
THB KES
จันทร์
0.2984
KES THB
3.3508
THB KES
พุธ
0.2979
KES THB
3.3567
THB KES
พฤหัสบดี
0.2989
KES THB
3.3456
THB KES
ศุกร์
0.2989
KES THB
3.3453
THB KES
จันทร์
0.2996
KES THB
3.3378
THB KES
อังคาร
0.3004
KES THB
3.3289
THB KES
พุธ
0.2998
KES THB
3.3351
THB KES
พฤหัสบดี
0.2975
KES THB
3.3609
THB KES
ศุกร์
0.3003
KES THB
3.3301
THB KES
จันทร์
0.2999
KES THB
3.3342
THB KES
อังคาร
0.2996
KES THB
3.3373
THB KES
พุธ
0.3003
KES THB
3.3305
THB KES
พฤหัสบดี
0.2995
KES THB
3.3384
THB KES
ศุกร์
0.2982
KES THB
3.3539
THB KES
จันทร์
0.2986
KES THB
3.3494
THB KES
อังคาร
0.2978
KES THB
3.3583
THB KES
พุธ
0.2969
KES THB
3.3678
THB KES
พฤหัสบดี
0.2977
KES THB
3.3596
THB KES
ศุกร์
0.2976
KES THB
3.3605
THB KES
จันทร์
0.2967
KES THB
3.3698
THB KES
อังคาร
0.2957
KES THB
3.3815
THB KES
พุธ
0.2954
KES THB
3.3850
THB KES
พฤหัสบดี
0.2984
KES THB
3.3513
THB KES
ศุกร์
0.2989
KES THB
3.3454
THB KES
จันทร์
0.2983
KES THB
3.3525
THB KES
อังคาร
0.2981
KES THB
3.3547
THB KES
พุธ
0.2979
KES THB
3.3569
THB KES
พฤหัสบดี
0.2976
KES THB
3.3603
THB KES
ศุกร์
0.2980
KES THB
3.3558
THB KES
จันทร์
0.2988
KES THB
3.3472
THB KES
อังคาร
0.2986
KES THB
3.3485
THB KES
พุธ
0.2985
KES THB
3.3500
THB KES
พฤหัสบดี
0.2988
KES THB
3.3463
THB KES
ศุกร์
0.2987
KES THB
3.3482
THB KES
จันทร์
0.2984
KES THB
3.3517
THB KES
อังคาร
0.2989
KES THB
3.3455
THB KES
พุธ
0.2988
KES THB
3.3466
THB KES
พฤหัสบดี
0.2992
KES THB
3.3425
THB KES
ศุกร์
0.2979
KES THB
3.3568
THB KES
จันทร์
0.2963
KES THB
3.3752
THB KES
อังคาร
0.2956
KES THB
3.3825
THB KES
พุธ
0.2960
KES THB
3.3788
THB KES
พฤหัสบดี
0.2956
KES THB
3.3829
THB KES
ศุกร์
0.2952
KES THB
3.3881
THB KES
จันทร์
0.2956
KES THB
3.3830
THB KES
อังคาร
0.2956
KES THB
3.3825
THB KES
พุธ
0.2947
KES THB
3.3936
THB KES
พฤหัสบดี
0.2944
KES THB
3.3966
THB KES
ศุกร์
0.2952
KES THB
3.3877
THB KES
จันทร์
0.2950
KES THB
3.3896
THB KES
อังคาร
0.2954
KES THB
3.3847
THB KES
พุธ
0.2945
KES THB
3.3956
THB KES
พฤหัสบดี
0.2931
KES THB
3.4117
THB KES
ศุกร์
0.2932
KES THB
3.4112
THB KES
จันทร์
0.2940
KES THB
3.4011
THB KES
อังคาร
0.2945
KES THB
3.3957
THB KES
พุธ
0.2937
KES THB
3.4045
THB KES
พฤหัสบดี
0.2942
KES THB
3.3986
THB KES
ศุกร์
0.2937
KES THB
3.4049
THB KES
จันทร์
0.2936
KES THB
3.4059
THB KES
อังคาร
0.2944
KES THB
3.3970
THB KES
พุธ
0.2942
KES THB
3.3996
THB KES
พฤหัสบดี
0.2952
KES THB
3.3879
THB KES
ศุกร์
0.2950
KES THB
3.3895
THB KES
จันทร์
0.2945
KES THB
3.3951
THB KES
อังคาร
0.2951
KES THB
3.3881
THB KES
พุธ
0.2951
KES THB
3.3887
THB KES
พฤหัสบดี
0.2941
KES THB
3.4006
THB KES
ศุกร์
0.2930
KES THB
3.4127
THB KES
จันทร์
0.2935
KES THB
3.4066
THB KES
อังคาร
0.2929
KES THB
3.4136
THB KES
พุธ
0.2924
KES THB
3.4202
THB KES
พฤหัสบดี
0.2930
KES THB
3.4133
THB KES
ศุกร์
0.2930
KES THB
3.4127
THB KES
จันทร์
0.2928
KES THB
3.4157
THB KES
อังคาร
0.2927
KES THB
3.4160
THB KES
พุธ
0.2931
KES THB
3.4124
THB KES
พฤหัสบดี
0.2922
KES THB
3.4220
THB KES
ศุกร์
0.2920
KES THB
3.4242
THB KES
จันทร์
0.2916
KES THB
3.4292
THB KES
อังคาร
0.2920
KES THB
3.4242
THB KES
พุธ
0.2929
KES THB
3.4147
THB KES
พฤหัสบดี
0.2929
KES THB
3.4147
THB KES
ศุกร์
0.2912
KES THB
3.4342
THB KES
จันทร์
0.2915
KES THB
3.4306
THB KES
อังคาร
0.2921
KES THB
3.4231
THB KES
พุธ
0.2925
KES THB
3.4188
THB KES
พฤหัสบดี
0.2921
KES THB
3.4239
THB KES
ศุกร์
0.2919
KES THB
3.4257
THB KES
จันทร์
0.2924
KES THB
3.4199
THB KES
อังคาร
0.2925
KES THB
3.4187
THB KES
พุธ
0.2942
KES THB
3.3994
THB KES
พฤหัสบดี
0.2951
KES THB
3.3885
THB KES
ศุกร์
0.2963
KES THB
3.3749
THB KES
จันทร์
0.2962
KES THB
3.3761
THB KES
อังคาร
0.2962
KES THB
3.3766
THB KES
พุธ
0.2963
KES THB
3.3753
THB KES
พฤหัสบดี
0.2958
KES THB
3.3801
THB KES
ศุกร์
0.2967
KES THB
3.3702
THB KES
จันทร์
0.2969
KES THB
3.3676
THB KES
อังคาร
0.2965
KES THB
3.3730
THB KES
พุธ
0.2971
KES THB
3.3661
THB KES
พฤหัสบดี
0.2978
KES THB
3.3574
THB KES
ศุกร์
0.2977
KES THB
3.3592
THB KES
จันทร์
0.2969
KES THB
3.3686
THB KES
อังคาร
0.2951
KES THB
3.3885
THB KES
พุธ
0.2950
KES THB
3.3902
THB KES
พฤหัสบดี
0.2943
KES THB
3.3984
THB KES
ศุกร์
0.2938
KES THB
3.4035
THB KES
จันทร์
0.2950
KES THB
3.3901
THB KES
อังคาร
0.2951
KES THB
3.3888
THB KES
พุธ
0.2969
KES THB
3.3683
THB KES
พฤหัสบดี
0.2984
KES THB
3.3516
THB KES
ศุกร์
0.2983
KES THB
3.3520
THB KES
จันทร์
0.2989
KES THB
3.3451
THB KES
อังคาร
0.2987
KES THB
3.3476
THB KES
พุธ
0.2979
KES THB
3.3571
THB KES
พฤหัสบดี
0.2966
KES THB
3.3714
THB KES
ศุกร์
0.2970
KES THB
3.3673
THB KES
จันทร์
0.2975
KES THB
3.3611
THB KES
อังคาร
0.2976
KES THB
3.3604
THB KES
พุธ
0.2986
KES THB
3.3492
THB KES
พฤหัสบดี
0.2997
KES THB
3.3366
THB KES
ศุกร์
0.3000
KES THB
3.3337
THB KES
จันทร์
0.2999
KES THB
3.3347
THB KES
อังคาร
0.2993
KES THB
3.3407
THB KES
พุธ
0.2992
KES THB
3.3428
THB KES
พฤหัสบดี
0.2988
KES THB
3.3469
THB KES
ศุกร์
0.2976
KES THB
3.3606
THB KES
จันทร์
0.2958
KES THB
3.3808
THB KES
อังคาร
0.2936
KES THB
3.4061
THB KES