อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงเคนยา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงเคนยา
ต่ำสุด = 0.3062 (31/1/2561) เฉลี่ย = 0.3191 สูงสุด = 0.3328 (30/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.3149
KES THB
3.1754
THB KES
อังคาร
0.3147
KES THB
3.1775
THB KES
พุธ
0.3132
KES THB
3.1925
THB KES
พฤหัสบดี
0.3118
KES THB
3.2072
THB KES
ศุกร์
0.3119
KES THB
3.2066
THB KES
จันทร์
0.3116
KES THB
3.2091
THB KES
อังคาร
0.3125
KES THB
3.1996
THB KES
พุธ
0.3121
KES THB
3.2045
THB KES
พฤหัสบดี
0.3109
KES THB
3.2168
THB KES
ศุกร์
0.3099
KES THB
3.2269
THB KES
จันทร์
0.3101
KES THB
3.2251
THB KES
อังคาร
0.3098
KES THB
3.2279
THB KES
พุธ
0.3106
KES THB
3.2200
THB KES
พฤหัสบดี
0.3100
KES THB
3.2255
THB KES
ศุกร์
0.3096
KES THB
3.2300
THB KES
จันทร์
0.3102
KES THB
3.2236
THB KES
อังคาร
0.3099
KES THB
3.2265
THB KES
พุธ
0.3096
KES THB
3.2303
THB KES
พฤหัสบดี
0.3064
KES THB
3.2635
THB KES
ศุกร์
0.3062
KES THB
3.2663
THB KES
จันทร์
0.3062
KES THB
3.2663
THB KES
อังคาร
0.3071
KES THB
3.2568
THB KES
พุธ
0.3062
KES THB
3.2663
THB KES
พฤหัสบดี
0.3079
KES THB
3.2478
THB KES
ศุกร์
0.3080
KES THB
3.2472
THB KES
จันทร์
0.3096
KES THB
3.2304
THB KES
อังคาร
0.3113
KES THB
3.2124
THB KES
พุธ
0.3108
KES THB
3.2175
THB KES
พฤหัสบดี
0.3154
KES THB
3.1710
THB KES
ศุกร์
0.3157
KES THB
3.1673
THB KES
จันทร์
0.3138
KES THB
3.1868
THB KES
อังคาร
0.3120
KES THB
3.2049
THB KES
พุธ
0.3103
KES THB
3.2226
THB KES
พฤหัสบดี
0.3092
KES THB
3.2343
THB KES
ศุกร์
0.3080
KES THB
3.2471
THB KES
จันทร์
0.3092
KES THB
3.2344
THB KES
อังคาร
0.3108
KES THB
3.2179
THB KES
พุธ
0.3107
KES THB
3.2185
THB KES
พฤหัสบดี
0.3119
KES THB
3.2063
THB KES
ศุกร์
0.3094
KES THB
3.2323
THB KES
จันทร์
0.3074
KES THB
3.2527
THB KES
อังคาร
0.3079
KES THB
3.2479
THB KES
พุธ
0.3095
KES THB
3.2305
THB KES
พฤหัสบดี
0.3107
KES THB
3.2180
THB KES
ศุกร์
0.3107
KES THB
3.2189
THB KES
จันทร์
0.3100
KES THB
3.2255
THB KES
อังคาร
0.3096
KES THB
3.2298
THB KES
พุธ
0.3095
KES THB
3.2313
THB KES
พฤหัสบดี
0.3093
KES THB
3.2335
THB KES
ศุกร์
0.3099
KES THB
3.2273
THB KES
จันทร์
0.3094
KES THB
3.2316
THB KES
อังคาร
0.3083
KES THB
3.2432
THB KES
พุธ
0.3073
KES THB
3.2546
THB KES
พฤหัสบดี
0.3079
KES THB
3.2473
THB KES
ศุกร์
0.3082
KES THB
3.2442
THB KES
จันทร์
0.3081
KES THB
3.2458
THB KES
อังคาร
0.3078
KES THB
3.2484
THB KES
พุธ
0.3088
KES THB
3.2386
THB KES
พฤหัสบดี
0.3089
KES THB
3.2375
THB KES
ศุกร์
0.3094
KES THB
3.2317
THB KES
จันทร์
0.3087
KES THB
3.2397
THB KES
อังคาร
0.3084
KES THB
3.2420
THB KES
พุธ
0.3099
KES THB
3.2271
THB KES
พฤหัสบดี
0.3097
KES THB
3.2288
THB KES
ศุกร์
0.3092
KES THB
3.2345
THB KES
จันทร์
0.3089
KES THB
3.2369
THB KES
อังคาร
0.3088
KES THB
3.2388
THB KES
พุธ
0.3091
KES THB
3.2349
THB KES
พฤหัสบดี
0.3087
KES THB
3.2391
THB KES
ศุกร์
0.3098
KES THB
3.2276
THB KES
จันทร์
0.3095
KES THB
3.2315
THB KES
อังคาร
0.3089
KES THB
3.2373
THB KES
พุธ
0.3086
KES THB
3.2404
THB KES
พฤหัสบดี
0.3089
KES THB
3.2377
THB KES
ศุกร์
0.3092
KES THB
3.2339
THB KES
จันทร์
0.3104
KES THB
3.2213
THB KES
อังคาร
0.3100
KES THB
3.2256
THB KES
พุธ
0.3114
KES THB
3.2112
THB KES
พฤหัสบดี
0.3109
KES THB
3.2169
THB KES
ศุกร์
0.3119
KES THB
3.2067
THB KES
จันทร์
0.3148
KES THB
3.1765
THB KES
อังคาร
0.3150
KES THB
3.1748
THB KES
พุธ
0.3152
KES THB
3.1723
THB KES
พฤหัสบดี
0.3147
KES THB
3.1776
THB KES
ศุกร์
0.3150
KES THB
3.1746
THB KES
จันทร์
0.3140
KES THB
3.1844
THB KES
อังคาร
0.3153
KES THB
3.1718
THB KES
พุธ
0.3163
KES THB
3.1618
THB KES
พฤหัสบดี
0.3163
KES THB
3.1613
THB KES
ศุกร์
0.3161
KES THB
3.1639
THB KES
จันทร์
0.3179
KES THB
3.1457
THB KES
อังคาร
0.3177
KES THB
3.1480
THB KES
พุธ
0.3195
KES THB
3.1300
THB KES
พฤหัสบดี
0.3190
KES THB
3.1344
THB KES
ศุกร์
0.3184
KES THB
3.1404
THB KES
จันทร์
0.3169
KES THB
3.1556
THB KES
อังคาร
0.3183
KES THB
3.1418
THB KES
พุธ
0.3189
KES THB
3.1355
THB KES
พฤหัสบดี
0.3193
KES THB
3.1314
THB KES
ศุกร์
0.3199
KES THB
3.1261
THB KES
จันทร์
0.3210
KES THB
3.1150
THB KES
อังคาร
0.3192
KES THB
3.1330
THB KES
พุธ
0.3184
KES THB
3.1408
THB KES
พฤหัสบดี
0.3178
KES THB
3.1463
THB KES
ศุกร์
0.3161
KES THB
3.1637
THB KES
จันทร์
0.3157
KES THB
3.1680
THB KES
อังคาร
0.3165
KES THB
3.1598
THB KES
พุธ
0.3162
KES THB
3.1621
THB KES
พฤหัสบดี
0.3155
KES THB
3.1699
THB KES
ศุกร์
0.3153
KES THB
3.1714
THB KES
อาทิตย์
0.3161
KES THB
3.1638
THB KES
จันทร์
0.3159
KES THB
3.1655
THB KES
อังคาร
0.3172
KES THB
3.1529
THB KES
พุธ
0.3157
KES THB
3.1672
THB KES
พฤหัสบดี
0.3172
KES THB
3.1522
THB KES
ศุกร์
0.3172
KES THB
3.1527
THB KES
อาทิตย์
0.3177
KES THB
3.1481
THB KES
จันทร์
0.3171
KES THB
3.1536
THB KES
อังคาร
0.3175
KES THB
3.1494
THB KES
พุธ
0.3177
KES THB
3.1480
THB KES
พฤหัสบดี
0.3181
KES THB
3.1438
THB KES
ศุกร์
0.3207
KES THB
3.1186
THB KES
อาทิตย์
0.3232
KES THB
3.0938
THB KES
จันทร์
0.3237
KES THB
3.0893
THB KES
อังคาร
0.3242
KES THB
3.0849
THB KES
พุธ
0.3237
KES THB
3.0893
THB KES
พฤหัสบดี
0.3265
KES THB
3.0624
THB KES
ศุกร์
0.3260
KES THB
3.0676
THB KES
จันทร์
0.3274
KES THB
3.0543
THB KES
อังคาร
0.3271
KES THB
3.0573
THB KES
พุธ
0.3260
KES THB
3.0673
THB KES
พฤหัสบดี
0.3270
KES THB
3.0581
THB KES
ศุกร์
0.3279
KES THB
3.0499
THB KES
จันทร์
0.3284
KES THB
3.0455
THB KES
อังคาร
0.3293
KES THB
3.0368
THB KES
พุธ
0.3282
KES THB
3.0468
THB KES
พฤหัสบดี
0.3301
KES THB
3.0290
THB KES
ศุกร์
0.3293
KES THB
3.0366
THB KES
จันทร์
0.3287
KES THB
3.0421
THB KES
อังคาร
0.3278
KES THB
3.0511
THB KES
พุธ
0.3298
KES THB
3.0320
THB KES
พฤหัสบดี
0.3296
KES THB
3.0336
THB KES
ศุกร์
0.3301
KES THB
3.0290
THB KES
จันทร์
0.3309
KES THB
3.0221
THB KES
อังคาร
0.3311
KES THB
3.0200
THB KES
พุธ
0.3313
KES THB
3.0187
THB KES
พฤหัสบดี
0.3317
KES THB
3.0150
THB KES
ศุกร์
0.3314
KES THB
3.0172
THB KES
จันทร์
0.3316
KES THB
3.0153
THB KES
อังคาร
0.3327
KES THB
3.0057
THB KES
พุธ
0.3317
KES THB
3.0144
THB KES
พฤหัสบดี
0.3314
KES THB
3.0179
THB KES
ศุกร์
0.3325
KES THB
3.0073
THB KES
จันทร์
0.3328
KES THB
3.0050
THB KES
อังคาร
0.3311
KES THB
3.0203
THB KES
พุธ
0.3303
KES THB
3.0278
THB KES
พฤหัสบดี
0.3308
KES THB
3.0234
THB KES
ศุกร์
0.3326
KES THB
3.0064
THB KES
จันทร์
0.3315
KES THB
3.0166
THB KES
อังคาร
0.3312
KES THB
3.0197
THB KES
พุธ
0.3304
KES THB
3.0265
THB KES
พฤหัสบดี
0.3304
KES THB
3.0262
THB KES
ศุกร์
0.3315
KES THB
3.0164
THB KES
จันทร์
0.3317
KES THB
3.0147
THB KES
อังคาร
0.3302
KES THB
3.0280
THB KES
พุธ
0.3308
KES THB
3.0227
THB KES
พฤหัสบดี
0.3298
KES THB
3.0321
THB KES
ศุกร์
0.3295
KES THB
3.0350
THB KES
จันทร์
0.3292
KES THB
3.0375
THB KES
อังคาร
0.3249
KES THB
3.0777
THB KES
พุธ
0.3246
KES THB
3.0807
THB KES
พฤหัสบดี
0.3258
KES THB
3.0693
THB KES
ศุกร์
0.3253
KES THB
3.0738
THB KES
จันทร์
0.3238
KES THB
3.0882
THB KES
อังคาร
0.3232
KES THB
3.0943
THB KES
พุธ
0.3251
KES THB
3.0756
THB KES
พฤหัสบดี
0.3242
KES THB
3.0846
THB KES
ศุกร์
0.3254
KES THB
3.0731
THB KES
จันทร์
0.3248
KES THB
3.0790
THB KES
อังคาร
0.3253
KES THB
3.0741
THB KES
พุธ
0.3260
KES THB
3.0675
THB KES
พฤหัสบดี
0.3260
KES THB
3.0672
THB KES
ศุกร์
0.3255
KES THB
3.0718
THB KES
จันทร์
0.3267
KES THB
3.0611
THB KES
อังคาร
0.3254
KES THB
3.0728
THB KES
พุธ
0.3254
KES THB
3.0732
THB KES
พฤหัสบดี
0.3233
KES THB
3.0929
THB KES
ศุกร์
0.3219
KES THB
3.1070
THB KES
จันทร์
0.3236
KES THB
3.0906
THB KES
อังคาร
0.3234
KES THB
3.0923
THB KES
พุธ
0.3230
KES THB
3.0955
THB KES
พฤหัสบดี
0.3212
KES THB
3.1129
THB KES
ศุกร์
0.3213
KES THB
3.1121
THB KES
จันทร์
0.3215
KES THB
3.1102
THB KES
อังคาร
0.3212
KES THB
3.1130
THB KES
ศุกร์
0.3206
KES THB
3.1193
THB KES
จันทร์
0.3199
KES THB
3.1255
THB KES
อังคาร
0.3206
KES THB
3.1194
THB KES
พุธ
0.3205
KES THB
3.1202
THB KES
พฤหัสบดี
0.3231
KES THB
3.0954
THB KES
ศุกร์
0.3253
KES THB
3.0741
THB KES
จันทร์
0.3272
KES THB
3.0561
THB KES
อังคาร
0.3264
KES THB
3.0635
THB KES
พุธ
0.3254
KES THB
3.0730
THB KES
พฤหัสบดี
0.3257
KES THB
3.0702
THB KES
ศุกร์
0.3244
KES THB
3.0831
THB KES
จันทร์
0.3244
KES THB
3.0824
THB KES
อังคาร
0.3239
KES THB
3.0876
THB KES
พุธ
0.3221
KES THB
3.1046
THB KES
พฤหัสบดี
0.3233
KES THB
3.0932
THB KES
ศุกร์
0.3226
KES THB
3.0995
THB KES
จันทร์
0.3229
KES THB
3.0973
THB KES
อังคาร
0.3250
KES THB
3.0769
THB KES
พุธ
0.3244
KES THB
3.0829
THB KES
พฤหัสบดี
0.3255
KES THB
3.0722
THB KES
ศุกร์
0.3266
KES THB
3.0621
THB KES
จันทร์
0.3278
KES THB
3.0504
THB KES
อังคาร
0.3263
KES THB
3.0643
THB KES
พุธ
0.3264
KES THB
3.0637
THB KES
พฤหัสบดี
0.3233
KES THB
3.0931
THB KES
ศุกร์
0.3232
KES THB
3.0945
THB KES
จันทร์
0.3246
KES THB
3.0803
THB KES
อังคาร
0.3241
KES THB
3.0856
THB KES
พุธ
0.3229
KES THB
3.0969
THB KES
พฤหัสบดี
0.3222
KES THB
3.1037
THB KES
ศุกร์
0.3242
KES THB
3.0841
THB KES
จันทร์
0.3241
KES THB
3.0851
THB KES
อังคาร
0.3221
KES THB
3.1048
THB KES
พุธ
0.3200
KES THB
3.1255
THB KES
พฤหัสบดี
0.3195
KES THB
3.1295
THB KES
ศุกร์
0.3192
KES THB
3.1326
THB KES
จันทร์
0.3220
KES THB
3.1055
THB KES
อังคาร
0.3212
KES THB
3.1129
THB KES
พุธ
0.3206
KES THB
3.1190
THB KES
พฤหัสบดี
0.3220
KES THB
3.1053
THB KES
ศุกร์
0.3222
KES THB
3.1039
THB KES
จันทร์
0.3222
KES THB
3.1035
THB KES
อังคาร
0.3221
KES THB
3.1050
THB KES
พุธ
0.3219
KES THB
3.1069
THB KES
พฤหัสบดี
0.3212
KES THB
3.1134
THB KES
ศุกร์
0.3208
KES THB
3.1169
THB KES
จันทร์
0.3198
KES THB
3.1268
THB KES
อังคาร
0.3188
KES THB
3.1366
THB KES
พุธ
0.3190
KES THB
3.1345
THB KES
พฤหัสบดี
0.3199
KES THB
3.1258
THB KES
ศุกร์
0.3201
KES THB
3.1237
THB KES
จันทร์
0.3210
KES THB
3.1157
THB KES
อังคาร
0.3207
KES THB
3.1186
THB KES
พุธ
0.3200
KES THB
3.1254
THB KES
พฤหัสบดี
0.3183
KES THB
3.1420
THB KES
ศุกร์
0.3197
KES THB
3.1280
THB KES
จันทร์
0.3202
KES THB
3.1232
THB KES
อังคาร
0.3197
KES THB
3.1277
THB KES
พุธ
0.3195
KES THB
3.1301
THB KES
พฤหัสบดี
0.3225
KES THB
3.1006
THB KES
ศุกร์
0.3220
KES THB
3.1056
THB KES
จันทร์
0.3206
KES THB
3.1191
THB KES
อังคาร
0.3203
KES THB
3.1219
THB KES
พุธ
0.3201
KES THB
3.1243
THB KES
พฤหัสบดี
0.3192
KES THB
3.1330
THB KES
ศุกร์
0.3185
KES THB
3.1399
THB KES
จันทร์
0.3193
KES THB
3.1316
THB KES