อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงเคนยา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงเคนยา
ต่ำสุด = 0.3148 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.3284 สูงสุด = 0.3496 (2/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงเคนยา และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.3486
KES THB
2.8686
THB KES
จันทร์
0.3496
KES THB
2.8603
THB KES
อังคาร
0.3493
KES THB
2.8631
THB KES
พุธ
0.3460
KES THB
2.8906
THB KES
พฤหัสบดี
0.3437
KES THB
2.9096
THB KES
ศุกร์
0.3444
KES THB
2.9037
THB KES
อาทิตย์
0.3444
KES THB
2.9039
THB KES
จันทร์
0.3430
KES THB
2.9153
THB KES
อังคาร
0.3425
KES THB
2.9201
THB KES
พุธ
0.3418
KES THB
2.9256
THB KES
พฤหัสบดี
0.3402
KES THB
2.9393
THB KES
ศุกร์
0.3408
KES THB
2.9345
THB KES
อาทิตย์
0.3410
KES THB
2.9325
THB KES
จันทร์
0.3410
KES THB
2.9328
THB KES
อังคาร
0.3392
KES THB
2.9478
THB KES
พุธ
0.3410
KES THB
2.9323
THB KES
พฤหัสบดี
0.3411
KES THB
2.9319
THB KES
ศุกร์
0.3410
KES THB
2.9322
THB KES
อาทิตย์
0.3407
KES THB
2.9350
THB KES
จันทร์
0.3391
KES THB
2.9489
THB KES
อังคาร
0.3392
KES THB
2.9481
THB KES
พุธ
0.3391
KES THB
2.9489
THB KES
พฤหัสบดี
0.3396
KES THB
2.9445
THB KES
ศุกร์
0.3393
KES THB
2.9470
THB KES
อาทิตย์
0.3393
KES THB
2.9470
THB KES
จันทร์
0.3385
KES THB
2.9545
THB KES
อังคาร
0.3382
KES THB
2.9564
THB KES
พุธ
0.3379
KES THB
2.9595
THB KES
พฤหัสบดี
0.3374
KES THB
2.9640
THB KES
ศุกร์
0.3371
KES THB
2.9669
THB KES
อาทิตย์
0.3372
KES THB
2.9652
THB KES
จันทร์
0.3375
KES THB
2.9629
THB KES
อังคาร
0.3378
KES THB
2.9603
THB KES
พุธ
0.3377
KES THB
2.9612
THB KES
พฤหัสบดี
0.3386
KES THB
2.9529
THB KES
ศุกร์
0.3388
KES THB
2.9512
THB KES
อาทิตย์
0.3388
KES THB
2.9512
THB KES
จันทร์
0.3382
KES THB
2.9567
THB KES
อังคาร
0.3378
KES THB
2.9603
THB KES
พุธ
0.3381
KES THB
2.9575
THB KES
พฤหัสบดี
0.3374
KES THB
2.9637
THB KES
ศุกร์
0.3378
KES THB
2.9603
THB KES
อาทิตย์
0.3378
KES THB
2.9600
THB KES
จันทร์
0.3383
KES THB
2.9560
THB KES
อังคาร
0.3382
KES THB
2.9566
THB KES
พุธ
0.3380
KES THB
2.9586
THB KES
พฤหัสบดี
0.3376
KES THB
2.9617
THB KES
ศุกร์
0.3366
KES THB
2.9708
THB KES
อาทิตย์
0.3367
KES THB
2.9702
THB KES
จันทร์
0.3372
KES THB
2.9653
THB KES
อังคาร
0.3394
KES THB
2.9465
THB KES
พุธ
0.3406
KES THB
2.9363
THB KES
พฤหัสบดี
0.3406
KES THB
2.9361
THB KES
ศุกร์
0.3409
KES THB
2.9331
THB KES
อาทิตย์
0.3416
KES THB
2.9272
THB KES
จันทร์
0.3417
KES THB
2.9267
THB KES
อังคาร
0.3424
KES THB
2.9206
THB KES
พุธ
0.3441
KES THB
2.9062
THB KES
พฤหัสบดี
0.3447
KES THB
2.9013
THB KES
ศุกร์
0.3446
KES THB
2.9016
THB KES
อาทิตย์
0.3444
KES THB
2.9032
THB KES
จันทร์
0.3440
KES THB
2.9071
THB KES
อังคาร
0.3434
KES THB
2.9122
THB KES
พุธ
0.3412
KES THB
2.9307
THB KES
พฤหัสบดี
0.3394
KES THB
2.9462
THB KES
ศุกร์
0.3382
KES THB
2.9567
THB KES
อาทิตย์
0.3383
KES THB
2.9555
THB KES
จันทร์
0.3359
KES THB
2.9772
THB KES
อังคาร
0.3367
KES THB
2.9697
THB KES
พุธ
0.3359
KES THB
2.9768
THB KES
พฤหัสบดี
0.3358
KES THB
2.9777
THB KES
ศุกร์
0.3360
KES THB
2.9766
THB KES
อาทิตย์
0.3357
KES THB
2.9792
THB KES
จันทร์
0.3344
KES THB
2.9901
THB KES
อังคาร
0.3341
KES THB
2.9927
THB KES
พุธ
0.3339
KES THB
2.9948
THB KES
พฤหัสบดี
0.3346
KES THB
2.9884
THB KES
ศุกร์
0.3332
KES THB
3.0015
THB KES
อาทิตย์
0.3329
KES THB
3.0035
THB KES
จันทร์
0.3328
KES THB
3.0046
THB KES
อังคาร
0.3340
KES THB
2.9937
THB KES
พุธ
0.3345
KES THB
2.9893
THB KES
พฤหัสบดี
0.3344
KES THB
2.9905
THB KES
ศุกร์
0.3348
KES THB
2.9873
THB KES
อาทิตย์
0.3347
KES THB
2.9876
THB KES
จันทร์
0.3348
KES THB
2.9870
THB KES
อังคาร
0.3337
KES THB
2.9964
THB KES
พุธ
0.3327
KES THB
3.0058
THB KES
พฤหัสบดี
0.3325
KES THB
3.0073
THB KES
ศุกร์
0.3322
KES THB
3.0102
THB KES
อาทิตย์
0.3325
KES THB
3.0076
THB KES
จันทร์
0.3315
KES THB
3.0163
THB KES
อังคาร
0.3323
KES THB
3.0096
THB KES
พุธ
0.3327
KES THB
3.0058
THB KES
พฤหัสบดี
0.3327
KES THB
3.0058
THB KES
ศุกร์
0.3323
KES THB
3.0093
THB KES
อาทิตย์
0.3323
KES THB
3.0093
THB KES
จันทร์
0.3325
KES THB
3.0079
THB KES
อังคาร
0.3333
KES THB
3.0004
THB KES
พุธ
0.3339
KES THB
2.9945
THB KES
พฤหัสบดี
0.3349
KES THB
2.9861
THB KES
ศุกร์
0.3351
KES THB
2.9841
THB KES
อาทิตย์
0.3353
KES THB
2.9827
THB KES
จันทร์
0.3353
KES THB
2.9824
THB KES
อังคาร
0.3347
KES THB
2.9878
THB KES
พุธ
0.3351
KES THB
2.9846
THB KES
พฤหัสบดี
0.3359
KES THB
2.9772
THB KES
ศุกร์
0.3364
KES THB
2.9723
THB KES
อาทิตย์
0.3361
KES THB
2.9755
THB KES
จันทร์
0.3358
KES THB
2.9778
THB KES
อังคาร
0.3372
KES THB
2.9658
THB KES
พุธ
0.3363
KES THB
2.9732
THB KES
พฤหัสบดี
0.3360
KES THB
2.9764
THB KES
ศุกร์
0.3359
KES THB
2.9775
THB KES
อาทิตย์
0.3359
KES THB
2.9775
THB KES
จันทร์
0.3348
KES THB
2.9870
THB KES
อังคาร
0.3333
KES THB
2.9999
THB KES
พุธ
0.3333
KES THB
3.0000
THB KES
พฤหัสบดี
0.3338
KES THB
2.9962
THB KES
ศุกร์
0.3314
KES THB
3.0176
THB KES
อาทิตย์
0.3323
KES THB
3.0090
THB KES
จันทร์
0.3321
KES THB
3.0107
THB KES
อังคาร
0.3333
KES THB
3.0000
THB KES
พุธ
0.3325
KES THB
3.0078
THB KES
พฤหัสบดี
0.3305
KES THB
3.0253
THB KES
ศุกร์
0.3296
KES THB
3.0343
THB KES
อาทิตย์
0.3295
KES THB
3.0347
THB KES
จันทร์
0.3300
KES THB
3.0301
THB KES
อังคาร
0.3300
KES THB
3.0304
THB KES
พุธ
0.3292
KES THB
3.0375
THB KES
พฤหัสบดี
0.3304
KES THB
3.0270
THB KES
ศุกร์
0.3295
KES THB
3.0350
THB KES
อาทิตย์
0.3293
KES THB
3.0367
THB KES
จันทร์
0.3290
KES THB
3.0391
THB KES
อังคาร
0.3283
KES THB
3.0456
THB KES
พุธ
0.3292
KES THB
3.0376
THB KES
พฤหัสบดี
0.3297
KES THB
3.0335
THB KES
ศุกร์
0.3295
KES THB
3.0346
THB KES
อาทิตย์
0.3295
KES THB
3.0349
THB KES
จันทร์
0.3295
KES THB
3.0349
THB KES
อังคาร
0.3283
KES THB
3.0460
THB KES
พุธ
0.3276
KES THB
3.0522
THB KES
พฤหัสบดี
0.3279
KES THB
3.0494
THB KES
ศุกร์
0.3272
KES THB
3.0566
THB KES
อาทิตย์
0.3280
KES THB
3.0492
THB KES
จันทร์
0.3277
KES THB
3.0512
THB KES
อังคาร
0.3282
KES THB
3.0465
THB KES
พุธ
0.3279
KES THB
3.0497
THB KES
พฤหัสบดี
0.3281
KES THB
3.0477
THB KES
ศุกร์
0.3265
KES THB
3.0632
THB KES
อาทิตย์
0.3273
KES THB
3.0554
THB KES
จันทร์
0.3277
KES THB
3.0513
THB KES
อังคาร
0.3277
KES THB
3.0512
THB KES
พุธ
0.3275
KES THB
3.0532
THB KES
พฤหัสบดี
0.3279
KES THB
3.0500
THB KES
ศุกร์
0.3261
KES THB
3.0665
THB KES
อาทิตย์
0.3272
KES THB
3.0563
THB KES
จันทร์
0.3276
KES THB
3.0527
THB KES
อังคาร
0.3276
KES THB
3.0523
THB KES
พุธ
0.3279
KES THB
3.0494
THB KES
พฤหัสบดี
0.3281
KES THB
3.0476
THB KES
ศุกร์
0.3286
KES THB
3.0431
THB KES
อาทิตย์
0.3283
KES THB
3.0460
THB KES
จันทร์
0.3285
KES THB
3.0440
THB KES
อังคาร
0.3283
KES THB
3.0461
THB KES
พุธ
0.3267
KES THB
3.0612
THB KES
พฤหัสบดี
0.3263
KES THB
3.0642
THB KES
ศุกร์
0.3246
KES THB
3.0806
THB KES
อาทิตย์
0.3247
KES THB
3.0797
THB KES
จันทร์
0.3235
KES THB
3.0908
THB KES
อังคาร
0.3232
KES THB
3.0944
THB KES
พุธ
0.3233
KES THB
3.0935
THB KES
พฤหัสบดี
0.3231
KES THB
3.0950
THB KES
ศุกร์
0.3224
KES THB
3.1022
THB KES
อาทิตย์
0.3224
KES THB
3.1022
THB KES
จันทร์
0.3214
KES THB
3.1113
THB KES
อังคาร
0.3223
KES THB
3.1028
THB KES
พุธ
0.3213
KES THB
3.1124
THB KES
พฤหัสบดี
0.3209
KES THB
3.1158
THB KES
ศุกร์
0.3211
KES THB
3.1139
THB KES
อาทิตย์
0.3211
KES THB
3.1141
THB KES
จันทร์
0.3202
KES THB
3.1231
THB KES
อังคาร
0.3206
KES THB
3.1194
THB KES
พุธ
0.3202
KES THB
3.1229
THB KES
พฤหัสบดี
0.3203
KES THB
3.1224
THB KES
ศุกร์
0.3197
KES THB
3.1280
THB KES
อาทิตย์
0.3204
KES THB
3.1211
THB KES
จันทร์
0.3203
KES THB
3.1223
THB KES
อังคาร
0.3200
KES THB
3.1251
THB KES
พุธ
0.3199
KES THB
3.1263
THB KES
พฤหัสบดี
0.3196
KES THB
3.1285
THB KES
ศุกร์
0.3198
KES THB
3.1271
THB KES
อาทิตย์
0.3201
KES THB
3.1242
THB KES
จันทร์
0.3205
KES THB
3.1203
THB KES
อังคาร
0.3210
KES THB
3.1148
THB KES
พุธ
0.3210
KES THB
3.1149
THB KES
พฤหัสบดี
0.3217
KES THB
3.1086
THB KES
ศุกร์
0.3220
KES THB
3.1060
THB KES
อาทิตย์
0.3221
KES THB
3.1051
THB KES
จันทร์
0.3226
KES THB
3.1002
THB KES
อังคาร
0.3220
KES THB
3.1054
THB KES
พุธ
0.3231
KES THB
3.0954
THB KES
พฤหัสบดี
0.3230
KES THB
3.0956
THB KES
ศุกร์
0.3219
KES THB
3.1063
THB KES
อาทิตย์
0.3223
KES THB
3.1031
THB KES
จันทร์
0.3216
KES THB
3.1091
THB KES
อังคาร
0.3219
KES THB
3.1062
THB KES
พุธ
0.3219
KES THB
3.1064
THB KES
พฤหัสบดี
0.3227
KES THB
3.0987
THB KES
ศุกร์
0.3217
KES THB
3.1089
THB KES
อาทิตย์
0.3218
KES THB
3.1073
THB KES
จันทร์
0.3213
KES THB
3.1122
THB KES
อังคาร
0.3213
KES THB
3.1126
THB KES
พุธ
0.3212
KES THB
3.1134
THB KES
พฤหัสบดี
0.3206
KES THB
3.1193
THB KES
ศุกร์
0.3218
KES THB
3.1071
THB KES
อาทิตย์
0.3218
KES THB
3.1078
THB KES
จันทร์
0.3224
KES THB
3.1021
THB KES
อังคาร
0.3221
KES THB
3.1046
THB KES
พุธ
0.3221
KES THB
3.1045
THB KES
พฤหัสบดี
0.3216
KES THB
3.1091
THB KES
ศุกร์
0.3213
KES THB
3.1124
THB KES
อาทิตย์
0.3210
KES THB
3.1157
THB KES
จันทร์
0.3211
KES THB
3.1145
THB KES
อังคาร
0.3203
KES THB
3.1224
THB KES
พุธ
0.3202
KES THB
3.1228
THB KES
พฤหัสบดี
0.3203
KES THB
3.1221
THB KES
ศุกร์
0.3203
KES THB
3.1224
THB KES
อาทิตย์
0.3205
KES THB
3.1203
THB KES
จันทร์
0.3206
KES THB
3.1188
THB KES
อังคาร
0.3214
KES THB
3.1116
THB KES
พุธ
0.3224
KES THB
3.1014
THB KES
พฤหัสบดี
0.3235
KES THB
3.0913
THB KES
ศุกร์
0.3231
KES THB
3.0946
THB KES
อาทิตย์
0.3230
KES THB
3.0963
THB KES
จันทร์
0.3235
KES THB
3.0914
THB KES
อังคาร
0.3228
KES THB
3.0978
THB KES
พุธ
0.3224
KES THB
3.1013
THB KES
พฤหัสบดี
0.3233
KES THB
3.0928
THB KES
ศุกร์
0.3238
KES THB
3.0880
THB KES
อาทิตย์
0.3240
KES THB
3.0861
THB KES
จันทร์
0.3231
KES THB
3.0948
THB KES
อังคาร
0.3218
KES THB
3.1074
THB KES
พุธ
0.3212
KES THB
3.1137
THB KES
พฤหัสบดี
0.3207
KES THB
3.1180
THB KES
ศุกร์
0.3198
KES THB
3.1271
THB KES
อาทิตย์
0.3200
KES THB
3.1246
THB KES
จันทร์
0.3198
KES THB
3.1267
THB KES
อังคาร
0.3202
KES THB
3.1229
THB KES
พุธ
0.3207
KES THB
3.1181
THB KES
พฤหัสบดี
0.3201
KES THB
3.1244
THB KES
ศุกร์
0.3207
KES THB
3.1181
THB KES
อาทิตย์
0.3207
KES THB
3.1184
THB KES
จันทร์
0.3200
KES THB
3.1254
THB KES
อังคาร
0.3199
KES THB
3.1258
THB KES
พุธ
0.3200
KES THB
3.1254
THB KES
พฤหัสบดี
0.3206
KES THB
3.1191
THB KES
ศุกร์
0.3203
KES THB
3.1222
THB KES
อาทิตย์
0.3204
KES THB
3.1209
THB KES
จันทร์
0.3202
KES THB
3.1234
THB KES
อังคาร
0.3202
KES THB
3.1234
THB KES
พุธ
0.3198
KES THB
3.1273
THB KES
พฤหัสบดี
0.3190
KES THB
3.1351
THB KES
ศุกร์
0.3200
KES THB
3.1248
THB KES
อาทิตย์
0.3199
KES THB
3.1263
THB KES
จันทร์
0.3197
KES THB
3.1283
THB KES
อังคาร
0.3200
KES THB
3.1247
THB KES
พุธ
0.3199
KES THB
3.1263
THB KES
พฤหัสบดี
0.3195
KES THB
3.1299
THB KES
ศุกร์
0.3195
KES THB
3.1299
THB KES
อาทิตย์
0.3197
KES THB
3.1280
THB KES
จันทร์
0.3188
KES THB
3.1363
THB KES
อังคาร
0.3187
KES THB
3.1382
THB KES
พุธ
0.3184
KES THB
3.1405
THB KES
พฤหัสบดี
0.3171
KES THB
3.1541
THB KES
ศุกร์
0.3166
KES THB
3.1587
THB KES
จันทร์
0.3162
KES THB
3.1625
THB KES
อังคาร
0.3171
KES THB
3.1539
THB KES
พุธ
0.3165
KES THB
3.1592
THB KES
พฤหัสบดี
0.3172
KES THB
3.1521
THB KES
ศุกร์
0.3162
KES THB
3.1625
THB KES
จันทร์
0.3163
KES THB
3.1612
THB KES
อังคาร
0.3153
KES THB
3.1712
THB KES
พุธ
0.3148
KES THB
3.1771
THB KES
พฤหัสบดี
0.3164
KES THB
3.1602
THB KES
ศุกร์
0.3167
KES THB
3.1572
THB KES
จันทร์
0.3170
KES THB
3.1547
THB KES
อังคาร
0.3161
KES THB
3.1635
THB KES
พุธ
0.3169
KES THB
3.1551
THB KES
พฤหัสบดี
0.3172
KES THB
3.1524
THB KES
ศุกร์
0.3172
KES THB
3.1525
THB KES
จันทร์
0.3160
KES THB
3.1647
THB KES
อังคาร
0.3163
KES THB
3.1616
THB KES
พุธ
0.3158
KES THB
3.1661
THB KES
พฤหัสบดี
0.3154
KES THB
3.1710
THB KES
ศุกร์
0.3157
KES THB
3.1680
THB KES
จันทร์
0.3156
KES THB
3.1686
THB KES
อังคาร
0.3175
KES THB
3.1500
THB KES
พุธ
0.3176
KES THB
3.1487
THB KES
พฤหัสบดี
0.3174
KES THB
3.1504
THB KES
ศุกร์
0.3178
KES THB
3.1468
THB KES
จันทร์
0.3179
KES THB
3.1460
THB KES
อังคาร
0.3184
KES THB
3.1407
THB KES
พุธ
0.3185
KES THB
3.1395
THB KES
พฤหัสบดี
0.3161
KES THB
3.1634
THB KES
ศุกร์
0.3159
KES THB
3.1651
THB KES