อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง ชิลลิงยูกันดา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงยูกันดา และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 ชิลลิงยูกันดา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ชิลลิงยูกันดา
ต่ำสุด = 0.009723 (8/12/2559) เฉลี่ย = 0.01032 สูงสุด = 0.01074 (7/1/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ชิลลิงยูกันดา และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
0.01065
UGX THB
93.869
THB UGX
อาทิตย์
0.01066
UGX THB
93.842
THB UGX
จันทร์
0.01058
UGX THB
94.505
THB UGX
อังคาร
0.01065
UGX THB
93.877
THB UGX
พุธ
0.01072
UGX THB
93.244
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01074
UGX THB
93.150
THB UGX
ศุกร์
0.01055
UGX THB
94.792
THB UGX
อาทิตย์
0.01055
UGX THB
94.759
THB UGX
จันทร์
0.01056
UGX THB
94.740
THB UGX
อังคาร
0.01056
UGX THB
94.701
THB UGX
พุธ
0.01054
UGX THB
94.857
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01043
UGX THB
95.917
THB UGX
ศุกร์
0.01039
UGX THB
96.227
THB UGX
อาทิตย์
0.01040
UGX THB
96.154
THB UGX
จันทร์
0.01041
UGX THB
96.042
THB UGX
อังคาร
0.01034
UGX THB
96.687
THB UGX
พุธ
0.01045
UGX THB
95.670
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01040
UGX THB
96.134
THB UGX
ศุกร์
0.01035
UGX THB
96.636
THB UGX
อาทิตย์
0.01035
UGX THB
96.606
THB UGX
จันทร์
0.01034
UGX THB
96.715
THB UGX
อังคาร
0.01040
UGX THB
96.172
THB UGX
พุธ
0.01026
UGX THB
97.441
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01032
UGX THB
96.857
THB UGX
ศุกร์
0.01025
UGX THB
97.607
THB UGX
อาทิตย์
0.01025
UGX THB
97.605
THB UGX
จันทร์
0.01026
UGX THB
97.448
THB UGX
อังคาร
0.01029
UGX THB
97.169
THB UGX
พุธ
0.01033
UGX THB
96.759
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01028
UGX THB
97.286
THB UGX
ศุกร์
0.01017
UGX THB
98.355
THB UGX
อาทิตย์
0.01017
UGX THB
98.326
THB UGX
จันทร์
0.01034
UGX THB
96.690
THB UGX
อังคาร
0.01025
UGX THB
97.559
THB UGX
พุธ
0.01019
UGX THB
98.112
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01015
UGX THB
98.543
THB UGX
ศุกร์
0.01035
UGX THB
96.616
THB UGX
อาทิตย์
0.01035
UGX THB
96.634
THB UGX
จันทร์
0.01042
UGX THB
95.994
THB UGX
อังคาร
0.01036
UGX THB
96.534
THB UGX
พุธ
0.01034
UGX THB
96.674
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01033
UGX THB
96.844
THB UGX
ศุกร์
0.01050
UGX THB
95.205
THB UGX
อาทิตย์
0.01049
UGX THB
95.290
THB UGX
จันทร์
0.01039
UGX THB
96.276
THB UGX
อังคาร
0.01042
UGX THB
95.994
THB UGX
พุธ
0.01051
UGX THB
95.132
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01067
UGX THB
93.703
THB UGX
ศุกร์
0.01059
UGX THB
94.420
THB UGX
อาทิตย์
0.01065
UGX THB
93.863
THB UGX
จันทร์
0.01066
UGX THB
93.811
THB UGX
อังคาร
0.01065
UGX THB
93.910
THB UGX
พุธ
0.01068
UGX THB
93.592
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01062
UGX THB
94.198
THB UGX
ศุกร์
0.01054
UGX THB
94.888
THB UGX
อาทิตย์
0.01053
UGX THB
94.973
THB UGX
จันทร์
0.01057
UGX THB
94.634
THB UGX
อังคาร
0.01049
UGX THB
95.309
THB UGX
พุธ
0.01049
UGX THB
95.306
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01058
UGX THB
94.548
THB UGX
ศุกร์
0.01049
UGX THB
95.284
THB UGX
อาทิตย์
0.01046
UGX THB
95.646
THB UGX
จันทร์
0.01038
UGX THB
96.294
THB UGX
อังคาร
0.01045
UGX THB
95.705
THB UGX
พุธ
0.01050
UGX THB
95.265
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01030
UGX THB
97.047
THB UGX
ศุกร์
0.01035
UGX THB
96.606
THB UGX
จันทร์
0.01035
UGX THB
96.576
THB UGX
อังคาร
0.01037
UGX THB
96.398
THB UGX
พุธ
0.01044
UGX THB
95.807
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01048
UGX THB
95.391
THB UGX
ศุกร์
0.01047
UGX THB
95.515
THB UGX
อาทิตย์
0.01052
UGX THB
95.057
THB UGX
จันทร์
0.01050
UGX THB
95.195
THB UGX
อังคาร
0.01056
UGX THB
94.685
THB UGX
พุธ
0.01042
UGX THB
95.928
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01038
UGX THB
96.336
THB UGX
ศุกร์
0.01040
UGX THB
96.140
THB UGX
อาทิตย์
0.01039
UGX THB
96.239
THB UGX
จันทร์
0.01049
UGX THB
95.370
THB UGX
อังคาร
0.01045
UGX THB
95.656
THB UGX
พุธ
0.01051
UGX THB
95.143
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01043
UGX THB
95.891
THB UGX
ศุกร์
0.01053
UGX THB
94.988
THB UGX
อาทิตย์
0.01053
UGX THB
95.006
THB UGX
จันทร์
0.01045
UGX THB
95.677
THB UGX
อังคาร
0.01042
UGX THB
96.003
THB UGX
พุธ
0.01044
UGX THB
95.789
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01047
UGX THB
95.466
THB UGX
ศุกร์
0.01052
UGX THB
95.044
THB UGX
อาทิตย์
0.01050
UGX THB
95.251
THB UGX
จันทร์
0.01055
UGX THB
94.769
THB UGX
อังคาร
0.01048
UGX THB
95.440
THB UGX
พุธ
0.01048
UGX THB
95.394
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01054
UGX THB
94.833
THB UGX
ศุกร์
0.01062
UGX THB
94.151
THB UGX
อาทิตย์
0.01065
UGX THB
93.895
THB UGX
จันทร์
0.01055
UGX THB
94.825
THB UGX
อังคาร
0.01052
UGX THB
95.093
THB UGX
พุธ
0.01044
UGX THB
95.785
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01053
UGX THB
94.985
THB UGX
ศุกร์
0.01051
UGX THB
95.132
THB UGX
อาทิตย์
0.01051
UGX THB
95.110
THB UGX
จันทร์
0.01052
UGX THB
95.045
THB UGX
อังคาร
0.01042
UGX THB
95.950
THB UGX
พุธ
0.01056
UGX THB
94.741
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01052
UGX THB
95.066
THB UGX
ศุกร์
0.01054
UGX THB
94.909
THB UGX
จันทร์
0.01059
UGX THB
94.447
THB UGX
อังคาร
0.01060
UGX THB
94.334
THB UGX
พุธ
0.01063
UGX THB
94.047
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01063
UGX THB
94.080
THB UGX
ศุกร์
0.01067
UGX THB
93.741
THB UGX
จันทร์
0.01065
UGX THB
93.909
THB UGX
อังคาร
0.01062
UGX THB
94.203
THB UGX
พุธ
0.01064
UGX THB
93.962
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01064
UGX THB
93.996
THB UGX
ศุกร์
0.01060
UGX THB
94.334
THB UGX
จันทร์
0.01058
UGX THB
94.494
THB UGX
อังคาร
0.01053
UGX THB
94.923
THB UGX
พุธ
0.01053
UGX THB
94.932
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01057
UGX THB
94.572
THB UGX
ศุกร์
0.01061
UGX THB
94.226
THB UGX
จันทร์
0.01063
UGX THB
94.116
THB UGX
อังคาร
0.01065
UGX THB
93.921
THB UGX
พุธ
0.01063
UGX THB
94.104
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01060
UGX THB
94.352
THB UGX
ศุกร์
0.01052
UGX THB
95.047
THB UGX
จันทร์
0.01051
UGX THB
95.155
THB UGX
อังคาร
0.01051
UGX THB
95.175
THB UGX
พุธ
0.01052
UGX THB
95.031
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01050
UGX THB
95.277
THB UGX
ศุกร์
0.01055
UGX THB
94.767
THB UGX
จันทร์
0.01049
UGX THB
95.291
THB UGX
อังคาร
0.01056
UGX THB
94.671
THB UGX
พุธ
0.01053
UGX THB
94.947
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01055
UGX THB
94.751
THB UGX
ศุกร์
0.01052
UGX THB
95.035
THB UGX
จันทร์
0.01049
UGX THB
95.359
THB UGX
อังคาร
0.01049
UGX THB
95.298
THB UGX
พุธ
0.01045
UGX THB
95.673
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01044
UGX THB
95.761
THB UGX
ศุกร์
0.01038
UGX THB
96.368
THB UGX
จันทร์
0.01032
UGX THB
96.943
THB UGX
อังคาร
0.01036
UGX THB
96.565
THB UGX
พุธ
0.01032
UGX THB
96.940
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01034
UGX THB
96.755
THB UGX
ศุกร์
0.01033
UGX THB
96.767
THB UGX
จันทร์
0.01032
UGX THB
96.869
THB UGX
อังคาร
0.01036
UGX THB
96.506
THB UGX
พุธ
0.01038
UGX THB
96.334
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01039
UGX THB
96.233
THB UGX
ศุกร์
0.01040
UGX THB
96.182
THB UGX
จันทร์
0.01042
UGX THB
95.997
THB UGX
อังคาร
0.01045
UGX THB
95.735
THB UGX
พุธ
0.01042
UGX THB
95.953
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01040
UGX THB
96.147
THB UGX
ศุกร์
0.01040
UGX THB
96.197
THB UGX
จันทร์
0.01040
UGX THB
96.139
THB UGX
อังคาร
0.01041
UGX THB
96.062
THB UGX
พุธ
0.01041
UGX THB
96.040
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01039
UGX THB
96.233
THB UGX
ศุกร์
0.01036
UGX THB
96.556
THB UGX
จันทร์
0.01039
UGX THB
96.205
THB UGX
อังคาร
0.01036
UGX THB
96.568
THB UGX
พุธ
0.01036
UGX THB
96.507
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01032
UGX THB
96.906
THB UGX
ศุกร์
0.01029
UGX THB
97.202
THB UGX
จันทร์
0.01027
UGX THB
97.385
THB UGX
อังคาร
0.01028
UGX THB
97.277
THB UGX
พุธ
0.01038
UGX THB
96.341
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01037
UGX THB
96.476
THB UGX
ศุกร์
0.01041
UGX THB
96.086
THB UGX
อาทิตย์
0.01041
UGX THB
96.053
THB UGX
จันทร์
0.01035
UGX THB
96.600
THB UGX
อังคาร
0.01036
UGX THB
96.510
THB UGX
พุธ
0.01031
UGX THB
97.031
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01028
UGX THB
97.289
THB UGX
ศุกร์
0.01031
UGX THB
97.003
THB UGX
อาทิตย์
0.01033
UGX THB
96.827
THB UGX
จันทร์
0.01027
UGX THB
97.346
THB UGX
อังคาร
0.01029
UGX THB
97.208
THB UGX
พุธ
0.01029
UGX THB
97.159
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01025
UGX THB
97.534
THB UGX
ศุกร์
0.01029
UGX THB
97.207
THB UGX
อาทิตย์
0.01028
UGX THB
97.294
THB UGX
จันทร์
0.01029
UGX THB
97.142
THB UGX
อังคาร
0.01028
UGX THB
97.259
THB UGX
พุธ
0.01027
UGX THB
97.353
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01024
UGX THB
97.652
THB UGX
ศุกร์
0.01028
UGX THB
97.261
THB UGX
อาทิตย์
0.01027
UGX THB
97.355
THB UGX
จันทร์
0.01025
UGX THB
97.524
THB UGX
อังคาร
0.01027
UGX THB
97.343
THB UGX
พุธ
0.01026
UGX THB
97.481
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01026
UGX THB
97.502
THB UGX
ศุกร์
0.01027
UGX THB
97.364
THB UGX
อาทิตย์
0.01030
UGX THB
97.086
THB UGX
จันทร์
0.01027
UGX THB
97.338
THB UGX
อังคาร
0.01023
UGX THB
97.759
THB UGX
พุธ
0.01022
UGX THB
97.817
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01026
UGX THB
97.507
THB UGX
ศุกร์
0.01026
UGX THB
97.436
THB UGX
อาทิตย์
0.01028
UGX THB
97.300
THB UGX
จันทร์
0.01033
UGX THB
96.847
THB UGX
อังคาร
0.01032
UGX THB
96.898
THB UGX
พุธ
0.01029
UGX THB
97.144
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01034
UGX THB
96.735
THB UGX
ศุกร์
0.01035
UGX THB
96.619
THB UGX
อาทิตย์
0.01035
UGX THB
96.618
THB UGX
จันทร์
0.01032
UGX THB
96.900
THB UGX
อังคาร
0.01026
UGX THB
97.461
THB UGX
พุธ
0.01024
UGX THB
97.645
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01022
UGX THB
97.882
THB UGX
ศุกร์
0.01023
UGX THB
97.768
THB UGX
อาทิตย์
0.01024
UGX THB
97.659
THB UGX
จันทร์
0.01022
UGX THB
97.819
THB UGX
อังคาร
0.01018
UGX THB
98.240
THB UGX
พุธ
0.01021
UGX THB
97.932
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01023
UGX THB
97.769
THB UGX
ศุกร์
0.01021
UGX THB
97.952
THB UGX
อาทิตย์
0.01028
UGX THB
97.284
THB UGX
จันทร์
0.01029
UGX THB
97.167
THB UGX
อังคาร
0.01026
UGX THB
97.476
THB UGX
พุธ
0.01023
UGX THB
97.726
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01017
UGX THB
98.307
THB UGX
ศุกร์
0.01022
UGX THB
97.861
THB UGX
อาทิตย์
0.01028
UGX THB
97.270
THB UGX
จันทร์
0.01028
UGX THB
97.269
THB UGX
อังคาร
0.01038
UGX THB
96.375
THB UGX
พุธ
0.01043
UGX THB
95.908
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01031
UGX THB
96.972
THB UGX
ศุกร์
0.01029
UGX THB
97.171
THB UGX
อาทิตย์
0.01029
UGX THB
97.146
THB UGX
จันทร์
0.01017
UGX THB
98.302
THB UGX
อังคาร
0.01010
UGX THB
99.022
THB UGX
พุธ
0.01006
UGX THB
99.391
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01013
UGX THB
98.716
THB UGX
ศุกร์
0.01020
UGX THB
98.076
THB UGX
อาทิตย์
0.01019
UGX THB
98.142
THB UGX
จันทร์
0.01019
UGX THB
98.176
THB UGX
อังคาร
0.01009
UGX THB
99.084
THB UGX
พุธ
0.01011
UGX THB
98.874
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01011
UGX THB
98.902
THB UGX
ศุกร์
0.01011
UGX THB
98.889
THB UGX
อาทิตย์
0.01018
UGX THB
98.272
THB UGX
จันทร์
0.01016
UGX THB
98.458
THB UGX
อังคาร
0.01008
UGX THB
99.175
THB UGX
พุธ
0.01009
UGX THB
99.116
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01005
UGX THB
99.529
THB UGX
ศุกร์
0.01008
UGX THB
99.200
THB UGX
อาทิตย์
0.01004
UGX THB
99.574
THB UGX
จันทร์
0.009971
UGX THB
100.30
THB UGX
อังคาร
0.009940
UGX THB
100.60
THB UGX
พุธ
0.009909
UGX THB
100.92
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01000
UGX THB
99.980
THB UGX
ศุกร์
0.009996
UGX THB
100.04
THB UGX
อาทิตย์
0.009978
UGX THB
100.22
THB UGX
จันทร์
0.009939
UGX THB
100.62
THB UGX
อังคาร
0.009918
UGX THB
100.83
THB UGX
พุธ
0.009900
UGX THB
101.01
THB UGX
พฤหัสบดี
0.009773
UGX THB
102.33
THB UGX
ศุกร์
0.009865
UGX THB
101.36
THB UGX
อาทิตย์
0.009864
UGX THB
101.38
THB UGX
จันทร์
0.009831
UGX THB
101.72
THB UGX
อังคาร
0.009827
UGX THB
101.76
THB UGX
พุธ
0.009808
UGX THB
101.96
THB UGX
พฤหัสบดี
0.009815
UGX THB
101.89
THB UGX
ศุกร์
0.009828
UGX THB
101.75
THB UGX
อาทิตย์
0.009836
UGX THB
101.66
THB UGX
จันทร์
0.009814
UGX THB
101.89
THB UGX
อังคาร
0.009898
UGX THB
101.03
THB UGX
พุธ
0.009845
UGX THB
101.57
THB UGX
พฤหัสบดี
0.009891
UGX THB
101.10
THB UGX
ศุกร์
0.009836
UGX THB
101.67
THB UGX
อาทิตย์
0.009839
UGX THB
101.63
THB UGX
จันทร์
0.009873
UGX THB
101.28
THB UGX
อังคาร
0.009799
UGX THB
102.05
THB UGX
พุธ
0.009872
UGX THB
101.30
THB UGX
พฤหัสบดี
0.009723
UGX THB
102.84
THB UGX
ศุกร์
0.009918
UGX THB
100.83
THB UGX
อาทิตย์
0.009904
UGX THB
100.97
THB UGX
จันทร์
0.009963
UGX THB
100.38
THB UGX
อังคาร
0.009959
UGX THB
100.41
THB UGX
พุธ
0.009924
UGX THB
100.77
THB UGX
พฤหัสบดี
0.009917
UGX THB
100.84
THB UGX
ศุกร์
0.009978
UGX THB
100.22
THB UGX
อาทิตย์
0.009982
UGX THB
100.18
THB UGX
จันทร์
0.01006
UGX THB
99.404
THB UGX
อังคาร
0.01009
UGX THB
99.092
THB UGX
พุธ
0.01010
UGX THB
98.991
THB UGX
พฤหัสบดี
0.01008
UGX THB
99.204
THB UGX
ศุกร์
0.01005
UGX THB
99.543
THB UGX
อาทิตย์
0.01005
UGX THB
99.532
THB UGX
จันทร์
0.01004
UGX THB
99.588
THB UGX
อังคาร
0.01007
UGX THB
99.329
THB UGX
พุธ
0.009993
UGX THB
100.07
THB UGX
พฤหัสบดี
0.009943
UGX THB
100.58
THB UGX
ศุกร์
0.009920
UGX THB
100.81
THB UGX