อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง งูลตรัมภูฎาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง งูลตรัมภูฎาน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 งูลตรัมภูฎาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น งูลตรัมภูฎาน
ต่ำสุด = 0.4419 (11/10/2561) เฉลี่ย = 0.4736 สูงสุด = 0.5101 (2/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง งูลตรัมภูฎาน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.5089
BTN THB
1.9650
THB BTN
อังคาร
0.5101
BTN THB
1.9605
THB BTN
พุธ
0.5101
BTN THB
1.9605
THB BTN
พฤหัสบดี
0.5084
BTN THB
1.9670
THB BTN
ศุกร์
0.5084
BTN THB
1.9669
THB BTN
จันทร์
0.5082
BTN THB
1.9675
THB BTN
อังคาร
0.5078
BTN THB
1.9692
THB BTN
พุธ
0.5051
BTN THB
1.9797
THB BTN
พฤหัสบดี
0.5030
BTN THB
1.9882
THB BTN
ศุกร์
0.5029
BTN THB
1.9886
THB BTN
จันทร์
0.5035
BTN THB
1.9862
THB BTN
อังคาร
0.5008
BTN THB
1.9970
THB BTN
พุธ
0.4997
BTN THB
2.0010
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4999
BTN THB
2.0003
THB BTN
ศุกร์
0.4993
BTN THB
2.0026
THB BTN
จันทร์
0.4991
BTN THB
2.0036
THB BTN
อังคาร
0.4990
BTN THB
2.0041
THB BTN
พุธ
0.4977
BTN THB
2.0091
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4943
BTN THB
2.0232
THB BTN
ศุกร์
0.4929
BTN THB
2.0286
THB BTN
จันทร์
0.4929
BTN THB
2.0288
THB BTN
อังคาร
0.4932
BTN THB
2.0274
THB BTN
พุธ
0.4923
BTN THB
2.0314
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4930
BTN THB
2.0282
THB BTN
ศุกร์
0.4905
BTN THB
2.0387
THB BTN
จันทร์
0.4918
BTN THB
2.0334
THB BTN
อังคาร
0.4910
BTN THB
2.0365
THB BTN
พุธ
0.4909
BTN THB
2.0370
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4958
BTN THB
2.0171
THB BTN
ศุกร์
0.4946
BTN THB
2.0218
THB BTN
จันทร์
0.4922
BTN THB
2.0315
THB BTN
อังคาร
0.4906
BTN THB
2.0385
THB BTN
พุธ
0.4891
BTN THB
2.0445
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4894
BTN THB
2.0435
THB BTN
ศุกร์
0.4888
BTN THB
2.0459
THB BTN
จันทร์
0.4857
BTN THB
2.0589
THB BTN
อังคาร
0.4877
BTN THB
2.0504
THB BTN
พุธ
0.4862
BTN THB
2.0568
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4859
BTN THB
2.0582
THB BTN
ศุกร์
0.4859
BTN THB
2.0582
THB BTN
จันทร์
0.4844
BTN THB
2.0646
THB BTN
อังคาร
0.4826
BTN THB
2.0720
THB BTN
พุธ
0.4829
BTN THB
2.0709
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4832
BTN THB
2.0697
THB BTN
ศุกร์
0.4824
BTN THB
2.0728
THB BTN
จันทร์
0.4830
BTN THB
2.0703
THB BTN
อังคาร
0.4829
BTN THB
2.0709
THB BTN
พุธ
0.4825
BTN THB
2.0726
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4820
BTN THB
2.0746
THB BTN
ศุกร์
0.4817
BTN THB
2.0761
THB BTN
จันทร์
0.4814
BTN THB
2.0772
THB BTN
อังคาร
0.4809
BTN THB
2.0793
THB BTN
พุธ
0.4790
BTN THB
2.0876
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4803
BTN THB
2.0822
THB BTN
ศุกร์
0.4811
BTN THB
2.0787
THB BTN
จันทร์
0.4798
BTN THB
2.0841
THB BTN
อังคาร
0.4784
BTN THB
2.0902
THB BTN
พุธ
0.4787
BTN THB
2.0888
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4798
BTN THB
2.0844
THB BTN
ศุกร์
0.4797
BTN THB
2.0845
THB BTN
จันทร์
0.4804
BTN THB
2.0818
THB BTN
อังคาร
0.4805
BTN THB
2.0810
THB BTN
พุธ
0.4798
BTN THB
2.0842
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4794
BTN THB
2.0858
THB BTN
ศุกร์
0.4799
BTN THB
2.0838
THB BTN
จันทร์
0.4790
BTN THB
2.0877
THB BTN
อังคาร
0.4798
BTN THB
2.0842
THB BTN
พุธ
0.4803
BTN THB
2.0821
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4801
BTN THB
2.0829
THB BTN
ศุกร์
0.4815
BTN THB
2.0767
THB BTN
จันทร์
0.4816
BTN THB
2.0763
THB BTN
อังคาร
0.4810
BTN THB
2.0789
THB BTN
พุธ
0.4788
BTN THB
2.0887
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4769
BTN THB
2.0970
THB BTN
ศุกร์
0.4780
BTN THB
2.0922
THB BTN
จันทร์
0.4774
BTN THB
2.0948
THB BTN
อังคาร
0.4753
BTN THB
2.1040
THB BTN
พุธ
0.4758
BTN THB
2.1016
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4746
BTN THB
2.1072
THB BTN
ศุกร์
0.4732
BTN THB
2.1131
THB BTN
จันทร์
0.4750
BTN THB
2.1052
THB BTN
อังคาร
0.4741
BTN THB
2.1092
THB BTN
พุธ
0.4729
BTN THB
2.1146
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4730
BTN THB
2.1143
THB BTN
ศุกร์
0.4732
BTN THB
2.1134
THB BTN
จันทร์
0.4749
BTN THB
2.1058
THB BTN
อังคาร
0.4750
BTN THB
2.1052
THB BTN
พุธ
0.4758
BTN THB
2.1018
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4760
BTN THB
2.1010
THB BTN
ศุกร์
0.4743
BTN THB
2.1082
THB BTN
จันทร์
0.4748
BTN THB
2.1060
THB BTN
อังคาร
0.4755
BTN THB
2.1028
THB BTN
พุธ
0.4764
BTN THB
2.0993
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4769
BTN THB
2.0968
THB BTN
ศุกร์
0.4754
BTN THB
2.1035
THB BTN
จันทร์
0.4729
BTN THB
2.1148
THB BTN
อังคาร
0.4728
BTN THB
2.1149
THB BTN
พุธ
0.4727
BTN THB
2.1155
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4735
BTN THB
2.1121
THB BTN
ศุกร์
0.4727
BTN THB
2.1156
THB BTN
จันทร์
0.4739
BTN THB
2.1102
THB BTN
อังคาร
0.4717
BTN THB
2.1200
THB BTN
พุธ
0.4704
BTN THB
2.1257
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4698
BTN THB
2.1287
THB BTN
ศุกร์
0.4682
BTN THB
2.1359
THB BTN
จันทร์
0.4732
BTN THB
2.1132
THB BTN
อังคาร
0.4730
BTN THB
2.1140
THB BTN
พุธ
0.4755
BTN THB
2.1029
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4738
BTN THB
2.1107
THB BTN
ศุกร์
0.4768
BTN THB
2.0973
THB BTN
อาทิตย์
0.4788
BTN THB
2.0886
THB BTN
จันทร์
0.4777
BTN THB
2.0932
THB BTN
อังคาร
0.4759
BTN THB
2.1014
THB BTN
พุธ
0.4754
BTN THB
2.1035
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4766
BTN THB
2.0984
THB BTN
ศุกร์
0.4751
BTN THB
2.1049
THB BTN
อาทิตย์
0.4734
BTN THB
2.1122
THB BTN
จันทร์
0.4757
BTN THB
2.1019
THB BTN
อังคาร
0.4759
BTN THB
2.1014
THB BTN
พุธ
0.4752
BTN THB
2.1045
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4752
BTN THB
2.1043
THB BTN
ศุกร์
0.4770
BTN THB
2.0963
THB BTN
อาทิตย์
0.4799
BTN THB
2.0838
THB BTN
จันทร์
0.4810
BTN THB
2.0790
THB BTN
อังคาร
0.4805
BTN THB
2.0813
THB BTN
พุธ
0.4808
BTN THB
2.0799
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4833
BTN THB
2.0690
THB BTN
ศุกร์
0.4851
BTN THB
2.0614
THB BTN
จันทร์
0.4844
BTN THB
2.0644
THB BTN
อังคาร
0.4839
BTN THB
2.0664
THB BTN
พุธ
0.4811
BTN THB
2.0787
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4795
BTN THB
2.0856
THB BTN
ศุกร์
0.4830
BTN THB
2.0703
THB BTN
จันทร์
0.4839
BTN THB
2.0664
THB BTN
อังคาร
0.4835
BTN THB
2.0682
THB BTN
พุธ
0.4832
BTN THB
2.0694
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4832
BTN THB
2.0695
THB BTN
ศุกร์
0.4820
BTN THB
2.0745
THB BTN
จันทร์
0.4823
BTN THB
2.0733
THB BTN
อังคาร
0.4817
BTN THB
2.0759
THB BTN
พุธ
0.4835
BTN THB
2.0684
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4846
BTN THB
2.0636
THB BTN
ศุกร์
0.4863
BTN THB
2.0563
THB BTN
จันทร์
0.4851
BTN THB
2.0613
THB BTN
อังคาร
0.4868
BTN THB
2.0544
THB BTN
พุธ
0.4868
BTN THB
2.0540
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4849
BTN THB
2.0621
THB BTN
ศุกร์
0.4849
BTN THB
2.0625
THB BTN
จันทร์
0.4854
BTN THB
2.0600
THB BTN
อังคาร
0.4845
BTN THB
2.0640
THB BTN
พุธ
0.4845
BTN THB
2.0641
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4846
BTN THB
2.0636
THB BTN
ศุกร์
0.4863
BTN THB
2.0565
THB BTN
จันทร์
0.4858
BTN THB
2.0585
THB BTN
อังคาร
0.4847
BTN THB
2.0629
THB BTN
พุธ
0.4839
BTN THB
2.0667
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4858
BTN THB
2.0586
THB BTN
ศุกร์
0.4851
BTN THB
2.0615
THB BTN
จันทร์
0.4847
BTN THB
2.0629
THB BTN
อังคาร
0.4841
BTN THB
2.0658
THB BTN
พุธ
0.4836
BTN THB
2.0677
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4834
BTN THB
2.0685
THB BTN
ศุกร์
0.4829
BTN THB
2.0710
THB BTN
จันทร์
0.4803
BTN THB
2.0818
THB BTN
อังคาร
0.4766
BTN THB
2.0983
THB BTN
พุธ
0.4765
BTN THB
2.0984
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4731
BTN THB
2.1138
THB BTN
ศุกร์
0.4742
BTN THB
2.1086
THB BTN
จันทร์
0.4754
BTN THB
2.1037
THB BTN
อังคาร
0.4701
BTN THB
2.1270
THB BTN
พุธ
0.4683
BTN THB
2.1353
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4683
BTN THB
2.1356
THB BTN
ศุกร์
0.4669
BTN THB
2.1420
THB BTN
จันทร์
0.4654
BTN THB
2.1488
THB BTN
อังคาร
0.4642
BTN THB
2.1545
THB BTN
พุธ
0.4638
BTN THB
2.1560
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4623
BTN THB
2.1629
THB BTN
ศุกร์
0.4619
BTN THB
2.1651
THB BTN
จันทร์
0.4618
BTN THB
2.1652
THB BTN
อังคาร
0.4601
BTN THB
2.1733
THB BTN
พุธ
0.4571
BTN THB
2.1879
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4564
BTN THB
2.1910
THB BTN
ศุกร์
0.4562
BTN THB
2.1919
THB BTN
จันทร์
0.4527
BTN THB
2.2090
THB BTN
อังคาร
0.4534
BTN THB
2.2055
THB BTN
พุธ
0.4504
BTN THB
2.2201
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4525
BTN THB
2.2099
THB BTN
ศุกร์
0.4544
BTN THB
2.2005
THB BTN
จันทร์
0.4506
BTN THB
2.2192
THB BTN
อังคาร
0.4500
BTN THB
2.2225
THB BTN
พุธ
0.4479
BTN THB
2.2326
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4476
BTN THB
2.2339
THB BTN
ศุกร์
0.4508
BTN THB
2.2182
THB BTN
จันทร์
0.4469
BTN THB
2.2377
THB BTN
อังคาร
0.4457
BTN THB
2.2439
THB BTN
ศุกร์
0.4463
BTN THB
2.2408
THB BTN
จันทร์
0.4431
BTN THB
2.2569
THB BTN
อังคาร
0.4438
BTN THB
2.2532
THB BTN
พุธ
0.4430
BTN THB
2.2575
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4429
BTN THB
2.2577
THB BTN
ศุกร์
0.4460
BTN THB
2.2420
THB BTN
จันทร์
0.4460
BTN THB
2.2423
THB BTN
อังคาร
0.4442
BTN THB
2.2512
THB BTN
พุธ
0.4436
BTN THB
2.2542
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4419
BTN THB
2.2629
THB BTN
ศุกร์
0.4435
BTN THB
2.2549
THB BTN
จันทร์
0.4425
BTN THB
2.2597
THB BTN
อังคาร
0.4424
BTN THB
2.2603
THB BTN
พุธ
0.4427
BTN THB
2.2588
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4439
BTN THB
2.2529
THB BTN
ศุกร์
0.4435
BTN THB
2.2548
THB BTN
จันทร์
0.4450
BTN THB
2.2474
THB BTN
อังคาร
0.4459
BTN THB
2.2425
THB BTN
พุธ
0.4479
BTN THB
2.2327
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4496
BTN THB
2.2244
THB BTN
ศุกร์
0.4506
BTN THB
2.2193
THB BTN
จันทร์
0.4524
BTN THB
2.2106
THB BTN
อังคาร
0.4516
BTN THB
2.2144
THB BTN
พุธ
0.4498
BTN THB
2.2234
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4473
BTN THB
2.2356
THB BTN
ศุกร์
0.4518
BTN THB
2.2135
THB BTN
จันทร์
0.4515
BTN THB
2.2149
THB BTN
อังคาร
0.4516
BTN THB
2.2145
THB BTN
พุธ
0.4508
BTN THB
2.2185
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4529
BTN THB
2.2078
THB BTN
ศุกร์
0.4543
BTN THB
2.2010
THB BTN
จันทร์
0.4538
BTN THB
2.2036
THB BTN
อังคาร
0.4539
BTN THB
2.2029
THB BTN
พุธ
0.4559
BTN THB
2.1934
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4562
BTN THB
2.1921
THB BTN
ศุกร์
0.4596
BTN THB
2.1757
THB BTN
จันทร์
0.4588
BTN THB
2.1795
THB BTN
อังคาร
0.4616
BTN THB
2.1665
THB BTN
พุธ
0.4628
BTN THB
2.1609
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4637
BTN THB
2.1566
THB BTN
ศุกร์
0.4659
BTN THB
2.1464
THB BTN
จันทร์
0.4674
BTN THB
2.1397
THB BTN
อังคาร
0.4655
BTN THB
2.1482
THB BTN
พุธ
0.4677
BTN THB
2.1382
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4710
BTN THB
2.1231
THB BTN
ศุกร์
0.4720
BTN THB
2.1187
THB BTN
จันทร์
0.4671
BTN THB
2.1409
THB BTN
อังคาร
0.4648
BTN THB
2.1515
THB BTN
พุธ
0.4644
BTN THB
2.1535
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4626
BTN THB
2.1619
THB BTN
ศุกร์
0.4654
BTN THB
2.1488
THB BTN
จันทร์
0.4603
BTN THB
2.1725
THB BTN
อังคาร
0.4569
BTN THB
2.1886
THB BTN
พุธ
0.4549
BTN THB
2.1984
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4570
BTN THB
2.1883
THB BTN
ศุกร์
0.4570
BTN THB
2.1882
THB BTN
จันทร์
0.4576
BTN THB
2.1856
THB BTN
อังคาร
0.4602
BTN THB
2.1728
THB BTN
พุธ
0.4661
BTN THB
2.1453
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4666
BTN THB
2.1434
THB BTN
ศุกร์
0.4668
BTN THB
2.1423
THB BTN
จันทร์
0.4647
BTN THB
2.1518
THB BTN
อังคาร
0.4645
BTN THB
2.1529
THB BTN
พุธ
0.4655
BTN THB
2.1481
THB BTN
พฤหัสบดี
0.4631
BTN THB
2.1595
THB BTN
ศุกร์
0.4626
BTN THB
2.1617
THB BTN
จันทร์
0.4657
BTN THB
2.1472
THB BTN