อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง คอร์โดบาโอโรนิการากัว และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง คอร์โดบาโอโรนิการากัว และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 คอร์โดบาโอโรนิการากัว แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น คอร์โดบาโอโรนิการากัว
ต่ำสุด = 0.8520 (17/2/2564) เฉลี่ย = 0.8999 สูงสุด = 0.9558 (16/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง คอร์โดบาโอโรนิการากัว และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.8566
NIO THB
1.1675
THB NIO
จันทร์
0.8589
NIO THB
1.1642
THB NIO
อังคาร
0.8582
NIO THB
1.1652
THB NIO
พุธ
0.8611
NIO THB
1.1614
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8560
NIO THB
1.1682
THB NIO
ศุกร์
0.8613
NIO THB
1.1610
THB NIO
จันทร์
0.8583
NIO THB
1.1650
THB NIO
อังคาร
0.8637
NIO THB
1.1578
THB NIO
พุธ
0.8640
NIO THB
1.1574
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8606
NIO THB
1.1619
THB NIO
ศุกร์
0.8604
NIO THB
1.1622
THB NIO
จันทร์
0.8595
NIO THB
1.1635
THB NIO
อังคาร
0.8660
NIO THB
1.1547
THB NIO
พุธ
0.8618
NIO THB
1.1604
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8596
NIO THB
1.1634
THB NIO
ศุกร์
0.8614
NIO THB
1.1609
THB NIO
จันทร์
0.8569
NIO THB
1.1670
THB NIO
อังคาร
0.8570
NIO THB
1.1668
THB NIO
พุธ
0.8587
NIO THB
1.1645
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8596
NIO THB
1.1633
THB NIO
ศุกร์
0.8589
NIO THB
1.1642
THB NIO
จันทร์
0.8554
NIO THB
1.1690
THB NIO
อังคาร
0.8560
NIO THB
1.1682
THB NIO
พุธ
0.8602
NIO THB
1.1626
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8595
NIO THB
1.1635
THB NIO
ศุกร์
0.8612
NIO THB
1.1612
THB NIO
จันทร์
0.8640
NIO THB
1.1574
THB NIO
อังคาร
0.8636
NIO THB
1.1579
THB NIO
พุธ
0.8586
NIO THB
1.1647
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8560
NIO THB
1.1682
THB NIO
ศุกร์
0.8545
NIO THB
1.1703
THB NIO
จันทร์
0.8576
NIO THB
1.1660
THB NIO
อังคาร
0.8582
NIO THB
1.1653
THB NIO
พุธ
0.8520
NIO THB
1.1737
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8603
NIO THB
1.1624
THB NIO
ศุกร์
0.8639
NIO THB
1.1576
THB NIO
จันทร์
0.8598
NIO THB
1.1630
THB NIO
อังคาร
0.8614
NIO THB
1.1609
THB NIO
พุธ
0.8607
NIO THB
1.1618
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8594
NIO THB
1.1637
THB NIO
ศุกร์
0.8706
NIO THB
1.1487
THB NIO
จันทร์
0.8606
NIO THB
1.1620
THB NIO
อังคาร
0.8663
NIO THB
1.1544
THB NIO
พุธ
0.8722
NIO THB
1.1465
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8686
NIO THB
1.1513
THB NIO
ศุกร์
0.8688
NIO THB
1.1511
THB NIO
จันทร์
0.8815
NIO THB
1.1344
THB NIO
อังคาร
0.8788
NIO THB
1.1380
THB NIO
พุธ
0.8788
NIO THB
1.1380
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8804
NIO THB
1.1358
THB NIO
ศุกร์
0.8755
NIO THB
1.1422
THB NIO
จันทร์
0.8808
NIO THB
1.1354
THB NIO
อังคาร
0.8815
NIO THB
1.1344
THB NIO
พุธ
0.8771
NIO THB
1.1402
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8774
NIO THB
1.1397
THB NIO
ศุกร์
0.8813
NIO THB
1.1347
THB NIO
จันทร์
0.8844
NIO THB
1.1308
THB NIO
อังคาร
0.8879
NIO THB
1.1263
THB NIO
พุธ
0.8865
NIO THB
1.1280
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8889
NIO THB
1.1249
THB NIO
ศุกร์
0.8780
NIO THB
1.1389
THB NIO
จันทร์
0.8938
NIO THB
1.1188
THB NIO
อังคาร
0.8955
NIO THB
1.1167
THB NIO
พุธ
0.8950
NIO THB
1.1173
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8973
NIO THB
1.1145
THB NIO
ศุกร์
0.8968
NIO THB
1.1151
THB NIO
จันทร์
0.9000
NIO THB
1.1111
THB NIO
อังคาร
0.9052
NIO THB
1.1048
THB NIO
พุธ
0.9027
NIO THB
1.1077
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8999
NIO THB
1.1113
THB NIO
ศุกร์
0.9053
NIO THB
1.1046
THB NIO
จันทร์
0.9039
NIO THB
1.1063
THB NIO
อังคาร
0.8998
NIO THB
1.1114
THB NIO
พุธ
0.8953
NIO THB
1.1170
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8917
NIO THB
1.1215
THB NIO
ศุกร์
0.8895
NIO THB
1.1243
THB NIO
จันทร์
0.8917
NIO THB
1.1215
THB NIO
อังคาร
0.8908
NIO THB
1.1225
THB NIO
พุธ
0.8929
NIO THB
1.1200
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8912
NIO THB
1.1220
THB NIO
ศุกร์
0.8939
NIO THB
1.1187
THB NIO
จันทร์
0.9038
NIO THB
1.1064
THB NIO
อังคาร
0.8975
NIO THB
1.1142
THB NIO
พุธ
0.8984
NIO THB
1.1131
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8991
NIO THB
1.1122
THB NIO
ศุกร์
0.8923
NIO THB
1.1206
THB NIO
จันทร์
0.8896
NIO THB
1.1241
THB NIO
อังคาร
0.8921
NIO THB
1.1209
THB NIO
พุธ
0.8915
NIO THB
1.1217
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8884
NIO THB
1.1256
THB NIO
ศุกร์
0.8863
NIO THB
1.1283
THB NIO
จันทร์
0.8968
NIO THB
1.1150
THB NIO
อังคาร
0.8871
NIO THB
1.1273
THB NIO
พุธ
0.8915
NIO THB
1.1217
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8946
NIO THB
1.1179
THB NIO
ศุกร์
0.8980
NIO THB
1.1136
THB NIO
จันทร์
0.9010
NIO THB
1.1099
THB NIO
อังคาร
0.8957
NIO THB
1.1164
THB NIO
พุธ
0.8919
NIO THB
1.1212
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8916
NIO THB
1.1216
THB NIO
ศุกร์
0.8906
NIO THB
1.1228
THB NIO
จันทร์
0.8952
NIO THB
1.1170
THB NIO
อังคาร
0.8992
NIO THB
1.1121
THB NIO
พุธ
0.8946
NIO THB
1.1178
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8925
NIO THB
1.1205
THB NIO
ศุกร์
0.8937
NIO THB
1.1189
THB NIO
จันทร์
0.8940
NIO THB
1.1186
THB NIO
อังคาร
0.8890
NIO THB
1.1249
THB NIO
พุธ
0.8922
NIO THB
1.1208
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8945
NIO THB
1.1180
THB NIO
ศุกร์
0.8911
NIO THB
1.1222
THB NIO
จันทร์
0.8973
NIO THB
1.1145
THB NIO
อังคาร
0.8826
NIO THB
1.1330
THB NIO
พุธ
0.8926
NIO THB
1.1203
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8911
NIO THB
1.1222
THB NIO
ศุกร์
0.8793
NIO THB
1.1373
THB NIO
จันทร์
0.8873
NIO THB
1.1271
THB NIO
อังคาร
0.8910
NIO THB
1.1223
THB NIO
พุธ
0.8927
NIO THB
1.1201
THB NIO
พฤหัสบดี
0.8900
NIO THB
1.1236
THB NIO
ศุกร์
0.8939
NIO THB
1.1187
THB NIO
จันทร์
0.9017
NIO THB
1.1090
THB NIO
อังคาร
0.9100
NIO THB
1.0990
THB NIO
พุธ
0.9149
NIO THB
1.0931
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9103
NIO THB
1.0986
THB NIO
ศุกร์
0.9091
NIO THB
1.1000
THB NIO
จันทร์
0.9134
NIO THB
1.0949
THB NIO
อังคาร
0.9099
NIO THB
1.0991
THB NIO
พุธ
0.9088
NIO THB
1.1004
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9094
NIO THB
1.0996
THB NIO
ศุกร์
0.9159
NIO THB
1.0919
THB NIO
จันทร์
0.9221
NIO THB
1.0845
THB NIO
อังคาร
0.9201
NIO THB
1.0868
THB NIO
พุธ
0.9222
NIO THB
1.0844
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9275
NIO THB
1.0781
THB NIO
ศุกร์
0.9310
NIO THB
1.0741
THB NIO
จันทร์
0.9372
NIO THB
1.0670
THB NIO
อังคาร
0.9277
NIO THB
1.0780
THB NIO
พุธ
0.9279
NIO THB
1.0777
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9382
NIO THB
1.0658
THB NIO
ศุกร์
0.9371
NIO THB
1.0671
THB NIO
จันทร์
0.9405
NIO THB
1.0633
THB NIO
อังคาร
0.9417
NIO THB
1.0619
THB NIO
พุธ
0.9403
NIO THB
1.0635
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9421
NIO THB
1.0615
THB NIO
ศุกร์
0.9370
NIO THB
1.0672
THB NIO
จันทร์
0.9391
NIO THB
1.0649
THB NIO
อังคาร
0.9396
NIO THB
1.0642
THB NIO
พุธ
0.9377
NIO THB
1.0664
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9393
NIO THB
1.0646
THB NIO
ศุกร์
0.9362
NIO THB
1.0681
THB NIO
จันทร์
0.9356
NIO THB
1.0689
THB NIO
อังคาร
0.9392
NIO THB
1.0648
THB NIO
พุธ
0.9412
NIO THB
1.0625
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9442
NIO THB
1.0591
THB NIO
ศุกร์
0.9483
NIO THB
1.0545
THB NIO
จันทร์
0.9479
NIO THB
1.0550
THB NIO
อังคาร
0.9508
NIO THB
1.0517
THB NIO
พุธ
0.9483
NIO THB
1.0545
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9432
NIO THB
1.0602
THB NIO
ศุกร์
0.9497
NIO THB
1.0530
THB NIO
จันทร์
0.9558
NIO THB
1.0463
THB NIO
อังคาร
0.9459
NIO THB
1.0572
THB NIO
พุธ
0.9489
NIO THB
1.0538
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9495
NIO THB
1.0532
THB NIO
ศุกร์
0.9507
NIO THB
1.0518
THB NIO
จันทร์
0.9509
NIO THB
1.0517
THB NIO
อังคาร
0.9384
NIO THB
1.0657
THB NIO
พุธ
0.9321
NIO THB
1.0728
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9335
NIO THB
1.0713
THB NIO
ศุกร์
0.9272
NIO THB
1.0785
THB NIO
จันทร์
0.9276
NIO THB
1.0780
THB NIO
อังคาร
0.9206
NIO THB
1.0863
THB NIO
พุธ
0.9187
NIO THB
1.0885
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9261
NIO THB
1.0797
THB NIO
ศุกร์
0.9306
NIO THB
1.0746
THB NIO
จันทร์
0.9246
NIO THB
1.0816
THB NIO
อังคาร
0.9281
NIO THB
1.0775
THB NIO
พุธ
0.9330
NIO THB
1.0718
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9316
NIO THB
1.0734
THB NIO
ศุกร์
0.9301
NIO THB
1.0751
THB NIO
จันทร์
0.9353
NIO THB
1.0692
THB NIO
อังคาร
0.9409
NIO THB
1.0628
THB NIO
พุธ
0.9362
NIO THB
1.0681
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9402
NIO THB
1.0636
THB NIO
ศุกร์
0.9461
NIO THB
1.0570
THB NIO
จันทร์
0.9447
NIO THB
1.0585
THB NIO
อังคาร
0.9511
NIO THB
1.0514
THB NIO
พุธ
0.9510
NIO THB
1.0515
THB NIO
พฤหัสบดี
0.9425
NIO THB
1.0610
THB NIO
ศุกร์
0.9535
NIO THB
1.0488
THB NIO
จันทร์
0.9546
NIO THB
1.0475
THB NIO